onsdag 28 mars 2012

Högsta Domstolen lyssnar på argument om ObamaCare - Dag 3: Reformens öde om mandatet förkastas

Högsta Domstolen hörde idag, på tredje dagen, de sista argumenten om ObamaCare - och huruvida reformen kan överleva om man förklarar att sjukförsäkringsmandatet inte är förenligt med konstitutionen.

Paul Clement, som representerar de 26 delstater som stämt ObamaCare - argumenterade inför domarna att hela lagen måste förkastas om man dömer sjukförsäkringsmandatet att vara icke-konstitutionellt.

MSNBC har här även den sista ljudfilen på dessa tre dagars och sammanlagt sex timmars argumentation om Obamas viktigaste inrikespolitiska reform - och förmodligen det mest uppmärksammade fallet i Högsta Domstolen sedan Bush vs Gore 2000.

Jag har ännu inte hört allt, men det jag hört är mycket intressant lyssning, och något alla intresserade av USA:s konstitution och juridiska system borde lyssna på. Här är alltså dag 3:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyHögsta Domstolen kommer alltså att offentliggöra sitt beslut i juni.

Se även tidigare inlägg:

O Reilly om ObamaCare inför Högsta Domstolen 20120328

------------

Högsta Domstolen lyssnar på argument om ObamaCare - Dag 2: Sjukförsäkringsmandatet 20120327

Inga kommentarer: