torsdag 29 mars 2012

Fler röster om ObamaCare inför Högsta Domstolen

President Obamas sjukvårdsreform har nu i tre dagar diskuterats inför Högsta Domstolen som kommer att fatta ett beslut om ObamaCares konstitutionalitet i juni. De flesta bedömare är dock överens om att sjukvårdsreformen befinner sig i ett rejält blåsväder, och att både de konservativa och de mer moderata domarna var väldigt skeptiska. Här ger Damon Root, från Reason TV sin sammanfattande syn på den tre dagar långa processen:Och här kommenterar CNN:s analytiker Jeffery Toobin saken, och konstaterar att försäkringsmandatet verkar vara "dömt" - medan resten av lagen möjligtvis kan överleva - men det är inte heller säkert:Det går förstås inte att med bestämdhet säga något förrän domen faller i juni. Men helt klart är det Obama-administrationen som bör svettas mest efter dessa dagar. Ett avskaffande av ObamaCare kommer att skapa problem - problem för de många företag, institutioner etc, som redan börjat implementera eller planerat att implementera delar av lagen. Det kommer förstås också skapa problem för de individer som gynnas av reformen.

Vad argumenten (och frågorna från domarna) i Högsta Domstolen dock visat, är att detta i grunden handlar om något helt annat: nämligen hur relevant den amerikanska konstitutionen egentligen är. Kongressen kan inte stifta vilka lagar som helst helt enkelt pg a att konstitutionen drar upp visa ramar för vad som kan och inte kan göras. Och utifrån den ståndpunkten tycks ObamaCare hamna i trubbel.

USA har ett sjukvårdssystem med stora problem - problem som helt klart måste lösas. Men det bör inte ske på bekostnad av konstitutionen - tycks vara den linje många av domarna går på. Och det är i mitt tycke en mycket sund inställning.

Om ObamaCare kastas ut i sommar så gäller det dock för republikanernas presidentkandidat att kunna erbjuda en republikansk mer marknadsvänlig och mindre frihetsberövande sjukvårdsreform som ett trovärdigt altnerativ till ObamaCare. Något republikanerna förhoppningsvis börjar såväl tänka mer, som prata mer om efter denna process.

Se även tidigare inlägg:

Kommentarer om HD och ObamaCares öde 20120329

Inga kommentarer: