tisdag 20 mars 2012

Inför Riksdagens datalagringsomröstning

Imorgon röstar Sveriges Riksdag om datalagringsdirektivet som innebär att telefon- och internetoperatörer måste börja lagar information om svenska medborgares mejl, telefonsamtal och SMS i minst 6 månader. Innehållen i dessa meddelanden ska inte sparas, men däremot vilka som skickat vad, och när detta gjorts.

Direktivet är ett EU-direktiv från 2005 i syfte att motverka brottslighet - som uppkom efter terrorattackerna i London och Madrid. Sverige implementerade dock inte dessa regler i tid och hotas nu med vad som blivit 70 miljoner kronor i böter.

Vänstern och Miljöpartiet kommer att rösta nej pg a att de anser att lagen är frihetskränkande. Av oppositionspartierna är Socialdemokraterna däremot för - SD kommer däremot att gå emot regeringen eftersom de inte fått igenom kravet på att informationen skulle stanna inom Sveriges gränser.

Bland regeringspartierna är Centern splittrade i frågan, men de andra verkar överlag vara positiva - och lagen kommer med all sannolikhet att gå igenom imorgon.

Sverige har helt uppenbart nått en punkt där Vänstern och SD är mer klarsynta i de allra viktigaste frågorna än regeringspartierna är - trots att dessas politiska program i ideologiskt avseende borde vara mer frihetsfrämjande.

Det är förstås ytterst beklagligt - och något som återigen visar att Sveriges höger saknar såväl sunt förnuft som ideologisk klarsynthet. Vi har verkligen ingen egen version av Margaret Tatcher eller Ronald Reagan - som med ideologisk klarsynthet på ideologiska grunder förstår varför förslag som dessa undergräver fria medborgares självklara frihet - och fria länders självklara frihet. Vi har ingen statsminister eller regeringsföreträdare som förstår att 70 miljoner kronor i böter är en struntsumma för att värna Sveriges nationella integritet.

Det vore kul om 70 svenska miljonärer hostade upp 1 miljon kronor vardera och skänkte dessa till regeringen för att symboliskt visa att detta handlar om något mycket viktigare än pengar, eftersom regeringspartierna inte tycks förstå detta på egen hand.

Istället har vi V, M och SD - partier fyllda av otaliga brister, men som likväl gång på gång bevisat att de, när det gäller de riktigt viktiga ideologiska frågorna är betydligt mer klarsynta än våra regeringspartier. Något som är glädjande och beklagligt på samma gång.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

John manar till irländskt Nej till Europakten 20120314

Jonas Sjöstedt väljer USA framför Kuba och säger nej till Europakten 20120301

CPAC 2012 - del 14: Daniel Hannan 20120212

David Cameron - Europas nya räddare 20111213

Daniel Hannan om Europas ekonomiska kris 20111007

Pat Condell om behovet av en europeisk revolution 20110826

"The New Road to Serfdom" av Daniel Hannan 20101208

--------------------

Några tankar om Sverige - del 1: Monarkins vara 20111225

Inga kommentarer: