fredag 31 augusti 2012

Al Gore vill avskaffa elektorssystemet

Fd vice-president Al Gore - som år 2000 förlorade presidentvalet mot George W. Bush, trots att Gore vann fler allmänna röster men Bush flest elektorsröster genom att med knapp marginal vinna Florida, vill nu avskaffa elektorssystemet till förmån för ett nationellt val, något han här talar om på sin TV-kanal Current News:Här skriver Politico också om saken. Jag anser att det amerikanska elektorssystemet inte bör avskaffas eftersom det utgör en viktig del i det konstitutionella skyddet mot den federala regeringen. Däremot är det förstås onekligen så att många delstater gås förbi eller ignoreras under presidentvalen där fokus alltid ligger på de stora battle-ground-staterna. Det skälet räcker dock inte för att förändra systemet.

Vad som dock bör noteras med Al Gores resonemang är att han säger att han även efter sin förlust år 2000 stödde elektorssystmet pg a att han förstod dess avsikt och att elektorssystemet är en del av den amerikanska konstitutionen.

2010 recenserade professor Erik Åsard från Uppsala Universitet George W. Bushs bok "Decision Points" i SVD och skrev då så här, som ett led av sin tämligen dåligt underbyggda kritik av Bushs bok:

Ett kort avsnitt om det högdramatiska presidentvalet 2000 avslutas med att vi får veta att Bush till sist segrade i delstaten Florida med 537 rösters marginal. Det stämmer, men läsarna lämnas i ovisshet om att Al Gore fick över en halv miljon fler röster nationellt, något som med ett proportionellt valsystem skulle ha gjort honom till president. Utfallet kunde ha givit Bush tillfälle att fundera över valsystemet, det ålderstigna elektorskollegiet och andra konstitutionella frågor, men här har han inget att bidra med.


Citatet från Åsards recension såväl som min egen skarpa sågning av recensionen och dess dåligt underbyggda argumentation, finns att läsa här i min egen (i all ödmjukhet) avsevärt mycket bättre recension av Bushs bok.

Det intressanta i detta sammanhang är dock att Al Gore själv alltså stödde elektorssystemet -trots den förlust- han pg a detta fick genomlida. Något jag faktiskt inte visste att han gjorde, men något som i sig förstås gör att den frågeställning Åsard i sin recension anser att -Bush- borde ha lyft, ter sig ännu mer obefogad (och synnerligen genomskinligt Bush-kritiskt), än den oavsett Al Gores syn på saken, redan innan gjorde.

Se även tidigare inlägg:

Recension: Decision Points - av George W. Bush 20110328

Inga kommentarer: