måndag 27 augusti 2012

David Brody om 'Teavangelicals' 2012

Förra veckan läste jag USA-journalisten Martin Gelins nya bok "Den amerikanska högern" (och gjorde även en lång recension av boken) - där Gelin bland annat berättar om Ralph Reed och begreppet "Teavangelicals" för att förklara att de evangelikala spelar en stor roll i te-party-rörelsen, och gå emot myten/missuppfattningen om att te-party-rörelsen bara handlar om ekonomiska frågor.

Min egen syn på den tesen är att Gelin fick hälften rätt. Socialkonservatismen finns onekligen bland te-party-anhängarna. Men dess genomslag har kommit på senare år, och fanns inte på samma sätt i början när rörelsen var betydligt mer libertarianskt präglad än den är idag.

Te-party-rörelsen handlade från början början primärt om ekonomiska frågor, och uppkom också pg a det libertarianskt inspirerade motståndet mot Obamas stimulanspaket och senare också ObamaCare. Där fanns redan i början många evangelikala - men primärt handlade det om ekonomiska frågor -inte om socialkonservativa-, och gjorde det i sådan utsträckning att socialkonservativa politiker som Mike Huckabee började ta ton mot rörelsen och varna för att man inte fick glömma de socialkonservativa frågorna eftersom dessa var knutna till idén om begränsad regeringsmakt (här är ett av mina inlägg från februari 2010 om när Mike Huckabee tackade nej till att delta på CPAC pg a att han ansåg att konferensen blivit alltför libertarianskt präglad, med för lite fokus på republikanernas klassiska socialkonservativa frågor).

I november 2010 recenserade jag också den dokumentär som sändes på SVT med namn "Tea Party i Amerika" - där man bland annat (enligt mig, felaktigt) drev tesen att socialkonservatismen och religion var en viktig del av te-party-rörelsen.

Så var dock inte fallet vid den tidpunkten. Mike Huckabees (och andras) varningar för det snäva fokuset på ekonomi, i kombination med politiska beslut från Obama-administrationen som konservativa kristna ansåg utgjorde hot mot religionsfriheten, gjorde dock att de socialkonservativa frågorna sakta men säkert började komma in igen. Och nu är de onekligen en viktig del av partiet på ett helt annat sätt än vad som var säkert 2009/10 när den konservativa rörelsen just börjat omgruppera efter Bush-åren och kongressförlusterna 2008.

David Brody skrev i somras boken "The Teavangelicals: The Inside Story of How the Evangelicals and the Tea Party are Taking Back America" - där han förklarar att en stor del av te-party-rörelsen består av evangelikala, och att dessa bryr sig om socialkonservativa frågor också (rörelsen består, menar han av 60% evangelikala och 40% libertarianer) - men te-party-rörelsen i sig håller fokus på ekonomin. här intervjuas Brody om saken och om boken av Mike Huckabee:Man kan inte, menar jag, förstå den konservativa rörelsen på allvar om man inte på allvar också förstår dessa distinktioner; var de går i polemik - var de synkroniserar och vilka resultat som kan komma därav.

Se även tidigare inlägg:

Herman Cain om te-party-möte i Tampa 20120827

-----------------

SVT:s Dokument utifrån: "Tea Party i Amerika" 20101126

En kort utvärdering av te-party-rörelsen och valet 20101103

The Rise of the New Right 20100620

Chris Matthews: har Republikanerna blivit konfederationspartiet? 20091224

Inga kommentarer: