måndag 13 januari 2014

Bush kan rädda det Sydsudan Obama håller på att förlora

Den republikanske kongressmannen Frank R. Wolf från Virginia är en av Kongressens främsta experter på Sudan och har rest dit sex gånger sedan 1989. Här skriver han i Washington Post om krisen i Sydsudan och hur Obama håller på att låta den nya nation - som i stor utsträckning skapades tack vare amerikanskt stöd - gå under, men hur situationen fortfarande går att rädda.

Wolf förklarar att ända sedan han först besökte Sudan 1989 har han önskat se dagen komma när landet skulle få en representativ regering. Trots att han inte stödde Barack Obama 2008 så blev han uppmuntrad av dennes kampanj-retorik om Sudan. Men de förhoppningar han hade på Obama-teamet grusades.

Ämbetet som USA:s representant till Sudan stod tomt i flera månader, inklusive under den sista tiden när det historiska fredsavtalet mellan det överlag arabiska muslimska norra Sudan och det överlag kristna och animistiska södra Sudan slöts som ändade en årtionden lång konflikt.

Även 2013 när den nya nationen Sydsudan började försöka komma på fötter hade USA ingen stabil representant - och de personer som tillsattes för ämbetet hade sällan någon direkt access till Vita Huset eller något riktigt inflytande i Utrikesdepartementet.

Obama-administrationen hade därför heller inga tydliga mål med situationen i Sudan. Man lyckades inte isolera Sudans president Omar Hassan al-Bashir - som är en krigsförbrytare och som gjort att folkmordet i Darfur fortfarande sjuder och vars våld och svält tvingat befolkningen i Nuba-bergen på flykt.

Obama-administrationen har heller inte stött Sydsudans president Salva Kiir som fått ta emot många av de flyktingar från Nuba-folket som flytt pg a Omar Bashir. Inte heller har president Kiir fått Vita Husets hjälp i förhandlingar om tvistefrågorna som fortfarande finns ifråga om fredsavtalet med norr - vad Vita Huset istället har gjort är att kräva att Sydsudan ska kompromissa, trots att de stora oförrätterna gjorts av nord och Omar Bashir.

Sydsudans president Salva Kiir har förvisso sina problem - något USA alltid har vetat - och han är inte Sydsydans version av George Washington. Men alla visste att det skulle bli en lång process för en fd rebelledare att axla ett riktigt regeringsansvar. Och i den situation som nu råder måste USA engagera sig.

Kongressman Wolf förklarar sedan hur han manat Vita Huset att bjuda in George W. Bush och nyckelmedlemmar av dennes team, som fd Sudan-representant John Danforth för att engagera sig i en diplomatisk process på högsta nivå. Det om något skulle kunna lyckas rädda Sydsudan.

Bush-administrationen gjorde nämligen Sudan till en topprioritet och John Danforth hamrade fram relationen mellan de sudanesiska ledarna som gjorde att fredsavtalet 2005 kunde slutas mellan nord och syd. Bush-administrationen betraktas av parterna som vänner och har möjligheter att medla som få andra.

Bush skulle kunna mana Kiir att släppa alla politiska fångar fria - vilket skulle vara en försonande gest och visa att Kiir var redo att regera på allvar. Därtill behövs också en akut vapenvila för att en av USA:s stora utrikespolitiska triumfer inte ska övergå till att bli ännu en i raden av misslyckade afrikanska nationer.

Frank Wolf avslutar sedan med att konstatera att situationen i Sydsudan kräver tydlighet av Obama-administrationen och ett principbaserat amerikanskt ledarskap - underförstått det ledarskap som fanns när George W. Bush var president.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Räddningsoperation för amerikaner i Sydsudan 20131224

Inga kommentarer: