tisdag 14 juli 2015

Avtal med Iran har slutits

Efter att fyra deadline:s löpt ut, har Västmakterna, ledda av USA, nått ett avtal med Iran om landets kärnkrafts-aktiviteter. Den fråga som drog ut på tiden handlade om vilken access de internationella inspektörerna skulle få till landets kärn-anläggningar.

En kompromiss tycks ha nåtts. Fox News skriver:

The last major sticking point appeared to be whether international weapons inspectors would be given access to Iranian nuclear sites. A senior Western diplomat told the Associated Press the deal includes a compromise between Washington and Tehran that would allow U.N. inspectors to press for visits to Iranian military sites as part of their monitoring duties.

However, access at will to any site would not necessarily be granted and even if so, could be delayed, a condition that critics of the deal are sure to seize on as possibly giving Tehran time to cover any sign of non-compliance with its commitments.


Hemma i USA pågår dock en livlig debatt om huruvida detta verkligen var "ett bra avtal" eller ej, och Kongressen har makt att sätta stopp för avtalet.

Här CBS om förhandlingsprocessen, häromdagen:Och här Fox News framåt midnatt, när tidsgränsen löpte ut, där det dock började stå klart att ett avtal närmade sig:Här CNN om avtalet som nu slutits:Och här förklaras avtalet i TIME Magazine. Och här en kort sammanfattning på NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyUPPDATERING följer ...

Källor: Fox News, SVD, NBC, Fox News, SVD, CBS, CNN, Washington Post

Se även tidigare inlägg:

FNS: Jim Webb, Mitch McConnell, Bobby Jindal om Iran-förhandlingarna 20150713

Iran-förhandlingarna förlängs igen 20150709

Inga kommentarer: