söndag 24 augusti 2008

Analytikers bedömning av Obamas VP-val

De flesta analytiker som skriver om Joe Biden anser att Obama gjort ett val som medför både positiva som negativa aspekter:

- den viktigaste positiva aspekten med Biden är att dennes 35-år i senaten (en tid som t om övergår McCains) som utrikespolitisk expert ger Obama ett starkt kort i ett ämne där Obama i detta val annars betraktas som svagast, nämligen utrikespolitiken. Ingen kan förneka att Biden är kunnig inom området.

- Den andra styrkan tycks ha mer att göra med Bidens bakgrund: Biden är vit, han är också katolik och till skillnad från både McCain och Obama är han heller ingen mångmiljonär. Hans levnadshistoria är dessutom kanske inte lika unik som McCains - men däremot helt klart ingen vanlig politikers - då han redan som 29-åring valdes in i den amerikanska senaten. Samma år dog dock både hans fru och ena barn i en olycka, och Biden svor sin senatsed intill deras sjukhussäng.
Obama hoppas att Biden med sina medelamerikanska egenskaper och bakgrund, ska kunna dra de vita arbetarväljare Obama själv haft svårt med.

Det finns dock även negativa aspekter med Biden:

- dels innebar valet av Biden, ett ratande av Clinton. Clinton har fortfarande en stark och lojal (kanske alltför lojal) väljarskara till stor del bestående av kvinnor som helt enkelt inte vill rösta på Obama. Trots att Hillary Clinton prisade Obamas val av Joe Biden så känner fortfarande många av hennes anhängare att de blev svikna av Obama, som helt ignorerar de 18-miljoner väljare Hillary vann i det jämna primärvalet.

- Den andra, och kanske viktigare negativa aspekten, som John McCain i en färsk ad redan använt sig av har att göra med att Biden är ganska stor i käften. Inför primärvalet så prisade han år 2007 Obama genom att säga ungefär att Obama faktiskt var en svart, intelligent och "clean" (dvs drogfri) politiker. Något Obama tog med en nypa salt, men som andra svarta kände sig kränkta av. I primärvalet sa dock Biden även något annat; nämligen att Obama inte var redo att bli president, samt att McCain förmodligen var den bästa kandidaten. Det uttalandet lär Republikanerna säkerligen också använda sig av.

- Den andra aspekten som möjligtvis kan te sig negativ är att Biden med sina 35 år i senaten visserligen har just den erfarenhet Obama saknar, dock inte representerar den "förändring av den etablerade politiken i Washington" som Obama under hela sin kampanj utlovat. Också detta kan Republikanerna kanske använda mot Obama.

- En tredje aspekt är att Biden som sagt talar väldigt mycket, och många gånger säger saker han senare få ursäkta sig för. Det gör honom till en bra "attackhund", som skarpt kan/kommer/och redan har - gått till hård attack mot McCain och motståndarna - men gör också att han riskerar att försäga sig, något som skulle kunna skada Obama som själv varit väldigt bra på att hålla sin egen mun i styr.

- En annan nackdel är att Biden, även om han må vara en vanlig kille som inte är speciellt rik och har levt ett ganska medelamerikanskt liv, ändå har en personlighet som lätt kan betraktas som smått arrogant och elitisk - en stämpel Obama själv också har. I det avseendet kanske Biden likväl inte hjälper Obama med att tvätta bort den stämpeln.

- En annan nackdel är Irakkriget. Biden röstade för kriget. Något Obama under primärvalet vände som ett argument mot Hillary Clintons utrikespolitiska omdöme. Biden har visserligen ångrat sin röst och efterhand blivit en av de starkaste kritikerna av kriget i Irak - men likväl så kommer förmodligen också detta att försöka vändas mot Obama.

- En annan sak som somliga analytiker noterat är att Biden inte är någon person som kan förknippas med någon speciell nyckelstat. Dvs det finns ingen särskild delstat som man förväntar sig att Biden på något tydligt sätt pg a sin kandidatur skulle kunna dra åt Obamas håll. Något man annars förväntat sig att somliga av de andra Demokratiska kandidaterna skulle kunna ha gjort för honom.

I vågskålen av för och nackdelar har Obama dock likväl ansett att fördelarna överväger nackdelarna. Huruvida han får rätt eller ej återstår att se. Återstår gör också McCains val av vem som i vice-presidentdebatten ska bli Joe Bidens motståndare. För närvarnade går spekulationerna varmast kring Mitt Romney - men en del outsiderkort som te x Colin Powell har också nämnts. McCains ska tydligen ge besked på fredag.

Inga kommentarer: