torsdag 21 augusti 2008

Petraeus sammanfattar tiden i Irak

General David Petraeus lämnar nästa månad i Irak för att istället tjänstgöra som övergripande befälhavare för de amerikanska styrkorna runtom hela mellanöstern, inklusive Afghanistan.

Han sammanfattar i artikeln nedan sina 48 månader som general i Irak och förklarar att även om säkerhet uppnåtts så är den bräcklig - och irakierna är inte redo att ta över amerikanarnas uppgift. Den vunna säkerheten är inte självbestående, förklarar han. Att skapa en bestående säkerhet i Irak kommer att ta långt längre tid än hans egen ämbetsperiod varar.

Detta samtidit som USA - med Condolezza Rice i spetsen förhandlar med den irakiska regeringen om hur länge amerikanska styrkor ska förbli i Irak. Irakierna - hoppfulla om det nya säkerhetsläget vill få bort amerikanarna så snart som möjligt, vilket Bushadministrationen länge motsatte sig genom att inte vilja utfärda något "sista datum" för militär närvaro i Irak. Denna position har man nu smått tvingats förändra pg a irakiernas (inte Demokraternas) egna krav.

På samma sätt som USA (tack vare Bush) inte var överilade, och lämnade Irak vind för våg - får vi hoppas att irakierna inte är överivriga att bli helt självständiga och befriade från amerikansk närvaro så snabbt att säkerhetsläget än en gång försämras.

Här är i alla fall artikeln om General Petraeus:

http://www.nytimes.com/2008/08/21/world/middleeast/21general.html

Inga kommentarer: