onsdag 20 augusti 2008

Hur Demokraterna blivit européer

En artikel om hur såväl Demokraterna som politikerna i Europa rörde sig mer åt vänster efter andra världskriget, och att Demokraterna de senaste trettio åren närmat sig européerna allt mer i fråga efter fråga -och att det idag (enligt den amerikanske författaren) inte skiljer Demokraterna speciellt mycket från europeiska politiker.

http://www.rockymountainnews.com/news/2008/aug/19/europeanization-democratic-party/

Inga kommentarer: