onsdag 13 augusti 2008

McCains konsekventa syn på Ryssland

I den här artikeln på Politicos hemsida beskrivs hur John McCain var en av få världsledare som på en gång tydligt fördömde Rysslands agerande - till skillnad från de flesta andra världsledare, inklusive Bush och Obama som främst manade till återhållsamhet - även om Bush senare skulle ge Ryssland skarpare kritik. Artikeln beskriver dock hur McCain länge/alltid kastat ett misstänkt öga mot det Ryska imperiet - såväl under kalla kriget som efter. McCain har varit en av de främsta Rysslandkritikerna i USA. Till och med i mitten av 1990-talet, innan Putin hade fått makten och när ett ruinerat Ryssland levde på västerländskt bidrag så varnade McCain för "Rysk nostalgi om ett imperium". Detta kan återigen sägas sättas i motsättning till Bush, som fått kritik från båda partier för att ha varit alltför naiv gällande Putin.

I ljuset av händelserna i Georgien (och kanske även Tjetjenien) har McCain varit mer klarsynt än de flesta politiker både i Washington och i Europa. Kritiker menar dock att McCain fortfarande lever kvar i det kalla kriget, och att han missar det faktum att dagens Ryssland, helt oavsett Putin - är betydligt mindre farligt än Sovjetunionen var under det kalla kriget. Men McCain har dock inte varit blind - det är inte ett nytt Sovjetunionen han fruktat, utan helt enkelt bara ett nytt ryskt imperium.

McCain kritiserade Jelstin, och kritiserade även Clintonadministrationen för att inte vara tillräckligt klara inför Ryssland om vad som nu gällde. Han kritiserade - likt många i Kongressen - även Rysslands stöd till Serbien under Balkankrigen. När Jelstin lämnade över makten till Putin i slutet av 1999 var det många som ansåg att det kanske var bra om en stark man som Putin kunde skapa stabilitet i Ryssland - McCain tillhörde inte den skaran, utan var istället skarpt misstänksam mot Putins förflutna inom KGB. När Putin 2003 tog kontroll över ett tevebolag blev kritiken från McCains håll skarp och sa i ett tal att Ryssland var...“a country that increasingly appears to have more in common with its Soviet and Czarist predecessors than with the modern state Vladimir Putin claims to aspire to build."

McCain menade också att det amerikanska biståndet under 1990-talet skulle vara knutet till hur Ryssland uppförde sig. Under en säkerhetskonferens i Munchen förra året hånade Putin den amerikanska utrikespolitiken, med såväl försvarsminister Robert Gates, som John McCain i publiken. McCain gav ord till den amerikanska responsen och sa:

“Moscow must understand that it cannot enjoy a genuine partnership with the West so long as its actions, at home and abroad, conflict so fundamentally with the core values of the Euro-Atlantic democracies,” he said.

Slutsatsen man därför kan dra är att McCain varit otroligt konsekvent i sin syn på Ryssland. Och hans syn på Ryssland visar sannerligen att McCain förmodligen är det tyngsta kort USA för närvarande kan uppbåda när det gäller utrikespolitik. Det är något som bör lyftas fram i det här valet.

Inga kommentarer: