onsdag 13 augusti 2008

USA:s förhållande till konflikten mellan Georgien och Ryssland innan kriget

En artikel i New York Times om hur USA förhöll sig till den konflikt som rådde mellan Georgien och Ryssland innan kriget utbrast. Enligt artikeln stödde USA tydligt Georigen, men var samtidigt på det klara med att Georgien inte skulle provocera Ryssland till en militär konflikt. Enligt intervjuer med folk i Vita Huset, Pentagon och Försvarsdepartementet så skulle heller USA aldrig backa upp Georgien militärt i ett krig mot Ryssland. Inte heller hade USA gett Georgien sin välsignelse om de på förhand meddelat USA om dess ambition att militärt konsolidera landet under Georgiskt styre - och kanske just därför fick USA heller inget veta på förhand. Således ligger skulden till stor del på Georgiens president - men kanske även på USA som genom sitt likväl tydliga stöd kan ha gett denne intrycket att USA skulle gripa in militärt till Georgiens försvar om ryssarna anföll.

http://www.nytimes.com/2008/08/13/washington/13diplo.html?_r=1&hp&oref=slogin

Inga kommentarer: