söndag 17 augusti 2008

McCain i trosdebatten i Saddleback Church

Nu har jag sett McCains del i debatten om tro i Rick Warrens Saddleback Church. Det var intressant. McCain som intervjuades efter Obama fick precis samma frågor - men hade inte lyssnat på Obamas svar varför han också kunde utgå helt ifrån sig själv.

McCain sa väldigt bra saker och förklarade sina ståndpunkter gällande abort et c på ett sätt som förmodligen tilltalade kyrkobesökarna ifråga, som ju är en grupp som i många avseenden anser McCain vara alltför liberal. Om så är fallet så framgick det inte vid detta tillfälle, där McCain tydligt markerade att han skulle bli en pro-life president.

Gällande frågorna om sin tro, var McCain dock betydligt mer återhållsam - och intressant nog tycks i detta avseende den sittande president Bush ha mer gemensamt med Obama än med McCain. Bush, som under primärvalet 2000 tillfrågades vem som var hans favoritfilosof, svarade kort och enkelt "Christ, because he changed my heart". Obama sa att han trodde att Jesus dött för hans synder, och att han därför kunde bli återlöst. McCain kom inte i närheten av något av de svaren utan berättade bara historien om när han satt fånge i Vietnam och hans fångvaktare ritade ett kors på marken. Med det inte sagt att den historien inte är både bra och rörande, för det är den - och för många kom den berättelsen förmodligen som en nyhet - så därför klarade McCain situationen galant. Men, för dem som är insatta i hur McCain brukar förhålla sig till sådana saker så levererades inga överraskningar, med möjligtvis ett undantag: På frågan om vad som var hans livs största misslyckande svarade han att det var att han inte lyckades hålla ihop sitt första äktenskap.

McCain gav också enklare - eller rakare, om du så vill - svar än Obama; på frågan om ondska finns, och om man i så fall ska förhandla, ignorera eller besegra ondskan - så gav Obama ett ingånde och mycket tänkvärt svar. McCain svarade dock bara att "ondska finns, och vi ska besegra den", en enkel retorik som dock vann många applåder.

Min slutsat från debatten är att båda kandidater gjorde ett mycket bra intryck. Men trots allt tror jag att McCain var den som tjänade mest på saken - just därför att han faktiskt lyckades förmedla sin syn på de frågor som just de evangelikala är väldigt intresserade av (hans tro, hans syn på moralfrågor, hans syn på bistånd, faith based initiatives et c) på ett mycket tydligt och övertygande sätt.

Om frågan skulle ställas vem av Obama eller McCain som var mest klassiskt kristen skulle det nog inte råda någon tvekan om att de flesta skulle svara Obama - och Obama lyckades nog i debatten tvätta bort den smått kvarhängande muslimstämplen som uppstod under primärvalet. Men de kristna fick också se de tydliga skillnaderna i åsikter mellan Obama och McCain - och även om Obama kunde förklara sina synpunkter på ett mycket sunt och även teologiskt sätt, så kvarstår likväl faktumet att många kristna som inte delar Obamas åsikter nu faktiskt fick se att det var stora skillnader i förhållningssätt mellan Obama och McCain - och det tror jag personligen att McCain kommer att vinna mest på.

Inga kommentarer: