fredag 15 augusti 2008

McCain skrämmer upp anti-abortaktivisterna

McCain svarade nyligen på en fråga att den fd Pennsylvania guvernören Tom Ridge, inte nödvändigtvis skulle uteslutas som VP-alternativ bara för att denne var pro-choice. Detta väckte ett ramaskri bland många konservativa kristna, som skickade e-mails till McCains kampanj och sa att om McCain inte valde en anti-abort vp så skulle han förlora sin väljarbas och vara körd som president.

Huruvida en så mörk analys verkligen är sann, är förstås svårt att säga, precis lika svårt som det är att idagsläget säga vem McCain kommer att välja. Väljer McCain en pro-choice VP så kan man dock vara säker på att få följa en fortsatt het diskussion.

http://www.politico.com/news/stories/0808/12542.html

Inga kommentarer: