onsdag 27 augusti 2008

McCain leder igen

Det har nu gjorts en gallupundersökning efter det att Biden valdes till Obamas vice, och undersökningen visar att McCain nu tagit ledningen över Obama med 46% mot Obamas 44%. Valet av Biden gav således i alla fall initialt ingen ökad anhängarskara.

http://www.gallup.com/poll/109834/Gallup-Daily-Bounce-Obama-Post-Biden-Tracking.aspx

Inga kommentarer: