onsdag 6 januari 2010

Al Qaida och marxistgerilla i ohelig allians

Al Qaida och den marxistiska FARC-gerillan i Colombia har ingått i en ohelig allians. Med hjälp av al Qaida så smugglar den marxistiska gerilla rörelsen kokain från Sydamerika via Afrika in till marknaden i Europa. Effektiviserat säkerhetsarbete har gjort det svårare än tidigare att föra drogerna direkt in i Europa - varför den oheliga alliansen mellan marxisterna och islamisterna började.

"In the mid to late 1990s when the Europeans became better at maritime interdiction, off the coasts of Portugal and Spain for example, traffickers started moving their routes southward. So the next progression was to Western Africa," förklarar Jay Bergman, direkt för för The US Drug Enforcement Administration (DEA) över the Andean region of South America.


Det var första gången amerikanska myndigheter hittat en koppling mellan Al Qaida och FARC-gerillan. Al Qaida tjänar sina pengar på att säkra smuggelvägar via Afrika åt knarkhandlarna.

Från Sydamerika till Afrika går drogerna dock via Venezuela, som gränsar till Colombia.

"All of the aircraft seizures that have been made in West Africa, and we've made about a half a dozen of them, had departed from Venezuela. If you look at the range and refueling requirements, that's the place you have to fly from," förklarade Bergman vidare.


Venezuelas president Hugo Chavez har hävdat att Colombia och USA använder sina anti-drog operationer för att planera en hemlig invasion av Venezuela - något myndigheterna i de båda anklagade länderna förnekar.

USA arbetar dock för att stoppa det marxistiska-islamistiska samarbetet - men istället för dyra övervakningspatruller, så försöker man främst använda sig av underrättelsearbete:

"It is much cheaper to have a DEA agent operating in West Africa with sources of information that can pinpoint the time that a plane is leaving or the route that a ship is taking and the name of that ship, than it is to set up a gauntlet of multinational frigates and surveillance planes," förklarar Bergman.


Källa: MSNBC

Se även tidigare inlägg:

(Latin-)amerikansk propaganda 20100103

Chavez jämför nu också Obama med Satan 20091219

Inga kommentarer: