lördag 5 februari 2011

Gay-aktivist-mordet i Uganda

Islamkritiker brukar många gånger lyfta fram muslimvärldens motstånd mot homosexualitet och homosexuella som exempel på varför islam är en bakåtsträvande och intolerant religion. Det är överlag en korrekt syn eftersom det råder utbredd intolerans inom de flesta muslimska läger mot homosexuella- och homosexualitet. Dödsstraff mot homosexuella praktiseras med stor sannolikhet också främst inom muslimvärlden.

Inom kristendomen finns också ett motstånd mot homosexualitet - såväl ett historiskt som ett rådande sådant. Skillnaden däri är dock att den kristna kyrkan - även om majoriteten av kyrkor anser att homosexualitet är synd, inte fördömer enskilda homosexuella för den sakens skull. Och även strikta konservativa såväl katolska som protestantiska grupper har överlag en pluralistisk syn på homosexuella - även om de predikar mot beteendet som sådant fördömer de generellt inte individer. USA är förstås ett utmärkt exempel på detta eftersom homosexuella där (på somliga håll) har större friheter än i princip någon annanstans i världen. Det samtidigt som religiösa grupper är oändligt mycket mer aktiva och har oändligt mycket mer inflytande än i te x Sverige - ett paradoxalt fenomen som visar på styrkan i den mångkulturella amerikanska pluralismen. Överallt tar sig dock kristendomen inte samma toleranta uttryck. Det exempel jag här tänkte belysa är Ugandas syn på homosexuella.

Gay-aktivist-mordet i Uganda:

Uganda är ett afrikanskt land som utvecklas i rätt riktning - ett land som gått från totalitarism, där massmord och tortyr tillhörde vardagen (under Idi Amin etc) till ett demokratiskt styre med friheter och ekonomisk utveckling. Många afrikanska länder är uppdelade mellan muslimer och kristna, men Uganda är ett med stor majoritet kristet land.

Men trots att mycket går åt rätt håll i Uganda, så gör inte allt detta. För några veckor sedan mördades 46-årige David Kato som var landets främste gay-rättsaktivist. Mordet skedde i skuggan av en utbredd hets mot homosexuella.

Homosexualitet är olagligt i Uganda. Och i oktober 2009 presenterade parlamentsledamoten David Bahati ett förslag om dödsstraff mot homosexuella i landet - the Uganda Anti-Homosexuality Bill. Ett förslag han motiverade för att skydda de traditionella kärnfamiljerna i landet. Internationella protester har gjort att lagprocessen kring förslaget saktats ner, men överlag har förslaget stort stöd i Ugandas parlament - och det kommer återigen att tas upp nu i februari.

Men hetsen mot homosexuella pågick även i media. I oktober 2010 blev den mördade gay-aktivisten David Kato utpekad av den ugandiska tidningen The Rolling Stone (Ugandas helt egen variant, ej att förknippa med den amerikanska) en lista på landets 100 främsta homosexuella, med texten "Hang them" intill. Tidningen hävdade också konspiratoriskt hur homosexuella försökte värva ugandiska barn. David Kato stämde, tillsammans med andra homosexuella från gruppen Sexual Minorities Uganda (SMUG), tidningen - och vann efter en viss rättsprocess i Högsta Domstolen som beslutade att tidningen hade hotat Katos och andras friheter och rättigheter och attackerat deras rätt till mänsklig värdighet och integritet. Tidningen tvingades därefter betala böter till Kato och andra.

Glädjen över rättssegern blev dock för David Katos del kortvarig. Den 26 januari i år mördades alltså, och mordet väckte stor uppmärksamhet runtom i världen, inklusive Sverige. Redan 2009 när lagen introducerades så fördömdes den av vår svenska biståndsminister Gunilla Carlsson som förklarade att Sveriges biståndsarbete och relation med Uganda skulle bli mycket problematisk om anti-gay-lagen trädde i kraft. Efter David Katos död fördömdes mordet också av Åsa Regnér - generalsekreterare för svenska RFSU, i följande opinionsartikel i SVD där hon bl a skrev:

David Kato var en föregångsperson för hbt-rörelsen i Uganda och i hela Afrika och var en viktig försvarare av mänskliga rättigheter. Tillsammans med andra modiga aktivister arbetade han för hbt-personers rättigheter i ett land där fördomar och hat mot homosexuella är omfattande och våld mot hbt-personer har blivit vardag. David Kato och hans vänner var medvetna om de risker som arbetet innebar men valde ändå att vara öppna med sin sexuella läggning, övertygade om alla människors lika värde och rättigheter och om att förändring är möjlig.


Hon menar också att Sverige inte bör stänga ner ambassader i länder runtom i världen (däribland Uganda), eftersom ambassaderna utgör viktiga platser där röster kan höjas mot sådana här saker.

Evangelikal anti-gay propaganda:

Uganda är inte det enda afrikanska land där homosexualitet är förbjudet. Vad som i detta fall gör Uganda särskilt speciellt är dock att de i fråga om homosexualitet blivit starkt påverkade av konservativa amerikanska kristna evangelikala grupper. Den grupp som i synnerhet kopplats till den anti-gay-propaganda som spridits i Uganda är gruppen The Fellowship, också kallad The Family (Familjen). En av de religiösa grupper med mycket nära politiska förbindelser i Washington - och en mängd kända konservativa senatorer och kongressmän är med i gruppen. Gruppen står bakom allt möjligt, däribland de nationella bönefrukostarna (där president Obama talade så sent som i förrgår). På 1970-talet arbetade man tillsammans med president Carter kring Camp David-avtalet, och gruppen har arbetat för fredsavtal på många platser runtom i Afrika.

I fallet med Uganda har stor uppmärksamhet dock riktats mot att David Bahati, som introducerade dödsstraff-förslaget mot homosexuella i Uganda, har nära kopplingar med den amerikanska gruppen. The Fellowship i USA hävdar dock bestämt att Bahatis förslag inte har något med den amerikanska organisationen att göra, och att ingen amerikansk medlem stöder lagen. I sitt tal på bönefrukosten 2010 riktade president Obama kritik mot förslaget i Uganda och sa:

"We may disagree about gay marriage, but surely we can agree that it is unconscionable to target gays and lesbians for who they are — whether it's here in the United States or, as Hillary [Clinton] mentioned, more extremely in odious laws that are being proposed most recently in Uganda."


En mängd amerikanska kristna pastorer och representanter för alla stora kristna amerikanska samfund (inklusive katolska kyrkan) som motsätter sig te x gay-äktenskap, tog dock också de tydligt avstånd från förslaget i Uganda och förklarade:

"Our Christian faith recognizes violence, harassment and unjust treatment of any human being as a betrayal of Jesus' commandment to love our neighbors as ourselves

As followers of the teachings of Christ, we must express profound dismay at a bill currently before the Parliament in Uganda."


Rachel Maddows rapporteringar:

Tyvärr tycks dock likväl David Bahati åtminstone hämtat inspiration från grupper i USA. En programvärd som följt utvecklingen i Uganda noggrant är MSNBC:s Rachel Maddow. Förra året intervjuade hon David Bahati, mannen bakom anti-gay-lagen som då var på besök i USA. Här är intervjun där Maddow bl a ber om bevis för de problem som Bahati hävdar att de homosexuella orsakar, bevis Bahati har väldigt svårt att sätta fingret på och ännu svårare att faktiskt få fram:

Del 1:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDel 2:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDel 3:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyRachel Maddow har fortsatt följa fallet, och här har hon också ett inslag efter mordet på David Kato:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyHistorien slutade dock inte där. När begravning skulle hållas så gick inte denna som det var tänkt. Pastorn som skulle hålla i ceremonin började istället predika mot homosexualitet, och begravningsgudstjänsten fick sedan avslutas av en annan person. Rachel Maddow har här ett inslag om händelsen:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDetta är synnerligen viktigt att uppmärksamma, och att Rachel Maddow gör det är både bra och brådskande. Den vikigaste orsaken till att uppmärksamma ämnet är naturligtvis värnandet av de mänskliga rättigheterna - och människors rätt till liv, frihet etc, helt oavsett deras sexuella läggning. Lagförslaget i fråga är i alla avseenden förkastligt.

Vänsterns debattslagträ:

En annan orsak till att lyfta upp ämnet, i synnerhet i Sverige, är dock också pg a sådana här händelser gärna används som vapen av vänstern för att förklara att "kristna extremister minsann också existerar" och det därför inte går att säga något om te x islam. En ny variant av argumenten att muslimerna må ha erövrat mellanöstern med våld och Mohammed må ha påbjudit stening som dödsstraff, men glöm inte korstågen och inkvisitionen - "vi"/väst är inte bättre. Det stämmer förstås inte. Korstågen var inte värre än muslimska erövringar av kristna områden - som till skillnad från korstågen var offensiva till sin natur, medan korstågen var försvarskrig. Den spanska inkvisitionen var knappast trevlig, men muslimvärlden har haft sina egna inkvisitioner (te x mihna).

Dessa saker är dock en del av en historisk debatt som inte kan föras i detalj i detta inlägg, och en debatt där "vanligt folk" som inte är historiker inte alltid har lätt att hänga med och därför heller inte alltid har lätt att se ett tydligt svar. Men låt oss därför nöja oss med samtiden, och med situationen i Uganda: tyvärr visar händelsen i Uganda att det tragiskt nog också finns kristen extremism. På många håll runtom i muslimvärlden mördas homosexuella. Och nu finns också ett sådant förslag i ett överlag kristet land som Uganda. Det innebär dock inte att Uganda kan jämföras med Somalia - och då inte bara av ekonomiska orsaker, utan också av sociala, kulturella och politisk/religiös tolerans.

Omvärldens kristna har dessutom tydligt tagit avstånd från detta förslag på ett sätt som sällan sker i muslimvärlden. I första hand vill jag med detta inlägg dock inte betona någon kristen moralisk överlägsenhet gentemot islam (även om jag personligen givetvis anser att kristendomen är bättre än både islam och alla andra världsreligioner). Vad detta inlägg vill lyfta fram är dock att det inte pg a händelser som dessa går att dra de förenklade slutsatser vänstern gärna använder sig av i debatter.

Rick Warrens maning:

En av de amerikanska pastorer som tydligt tog avstånd från lagen var Rick Warren från megakyrkan Saddleback Church i Kalifornien, som också släppte följande direkta maning till sina afrikanska vänner i Uganda:I klippet ovan sa Warren bland annat:

"You and I know, that the churches of Uganda, are the truely caring communities, where people recieve hope and help - not condemnation, you know that."


Det är ett sant påstående. Uganda är ett land på väg i rätt riktning där människor har gått från hopplöshet till hopp - från en mörk historia till en ljusnande framtid. Lagar som den som nu diskuteras är därför ytterst beklagligt och ett mörkt moln på en i övrigt tilltagande samhällelig sol. Förhoppningsvis kan dock saker som dessa ändras, och förhoppningsvis kan grupper i USA och på andra håll hjälpa Uganda att inte hamna fel. Oavsett varifrån inspirationen till anti-gay-lagen än har kommit, så är det nämligen ett onekligt faktum att amerikanska (och andra länders) kristna missionsarbeten gjort enorma insatser för att hjälpa Ugandas mycket härjade befolkning. (Något bl a följande dokumentär beskriver).

Men Rick Warrens ord gäller inte bara kyrkorna i Uganda, utan även katolska kyrkan och den amerikanska kristna högern (och vänstern). Så när (den överlag svenska religionsokunniga/ateistiska) vänstern försöker dra paralleller som jämför den kristna högern med talibanerna, så har de fel. Vilket Rick Warrens ord är en god påminnelse om.

Avslutningsvis tål också president Obamas ord att upprepas:

"We may disagree about gay marriage, but surely we can agree that it is unconscionable to target gays and lesbians for who they are — whether it's here in the United States or, as Hillary [Clinton] mentioned, more extremely in odious laws that are being proposed most recently in Uganda."


Se även tidigare inlägg:

Barbara Bush stöder gay-äktenskap 20110202

Bush besöker Rick Warren i Saddleback Church 20101202

Sydafrika, fotbolls-VM och PEPFAR 20100715

Inga kommentarer: