torsdag 10 mars 2011

Illinois avskaffar dödsstraffet

Illinois guvernör Pat Quinn signerade igår en lag som avskaffar dödsstraffet i delstaten.

"Fellow citizens, we cannot escape history," sa Quinn efter ceremonin. “I think it’s the right, just thing to abolish the death penalty.”


Guvernör Quinn motiverade också sitt beslut utförligt i skrift, och skrev:

"For me, this was a difficult decision, quite literally the choice between life and death," Quinn wrote in his signing statement. "This was not a decision to be made lightly, or a decision that I came to without deep personal reflection."
"Since our experience has shown that there is no way to design a perfect death penalty system, free from the numerous flaws that can lead to wrongful convictions or discriminatory treatment, I have concluded that the proper course of action is to abolish it," Quinn wrote. "With our broken system, we cannot ensure justice is achieved in every case."

"For the same reason, I have also decided to commute the sentences of those currently on death row to natural life imprisonment, without the possibility of parole or release," the governor wrote.


1972 stoppade Högsta Domstolen dödsstraffet 40 delstater - inklusive Illinois. 1977 återinförde Illinois dödsstraffet igen. År 2000 införde dåvarande republikanske guvernör George Ryan ett moratorium för dödsstraff i delstaten. Ryan hänvisade till en utredning av Chicago Tribune kring delstatens 300 dödsstraffsfall, som konstaterade en mängd brister i straffprocessen. Två dagar innan sin avgång 2003 hävde han också dödsdomarna mot 164 fångar. Hans efterträdare Rod Blagojevich upprätthöll också denne moratoriet. Efter Ryans initiala moratorium fattade Illionis en mängd lagar för att förbättra systemet - bland annat att spela in polisförhören - efter ett förslag av Barack Obama, när denne var delstatssenator.

Nu har guvernör Pat Quinn dock avskaffat dödsstraffet slutgiltigt. I sitt beslut talade han också till familjerna efter offren för mördarna (som motsatte sig en hävning av dödsstraffen) och sa:

“There are no words in the English language, or any language, to ease your pain,” he said of murder victims’ families who opposed the move. “I want to tell them, it’s impossible, I’m sure, to ever be healed. But we want to tell all of the family members, the family of Illinois…we want to be with you. You’re not alone in your grief.”


Gällande straffet i sig förklarade han också att han inte funnit några bevis för att dödsstraffet skulle fungera avskräckande, och att det också låg till grund för hans beslut:

"I have found no credible evidence that the death penalty has a deterrent effect on the crime of murder and that the enormous sums expended by the state in maintaining a death penalty system would be better spent on preventing crime and assisting victims' families in overcoming pain and grief," he wrote.


Att avskaffa dödsstraffet anser jag var ett bra beslut. Dödsstraff fyller en funktion vid vissa tillfällen. Och terrorister och folkmördare bör avrättas för att tillgodose en bred allmänhets krav på hämnd och rättvisa. Vid enskilda brott bör dock civila och utvecklade samhällen låsa in människor på livstid istället för att ge dem dödsdomar. Det i synnerhet eftersom USA:s rättssystem är så outvecklat och bristfälligt att fällande domar kan bli felaktiga (i högre utsträckning än vad jag föreställer mig situationen skulle vara i te x Sverige). Illionis har således gått i en riktning jag stöder.

Källa: Chicago Tribune

Inga kommentarer: