lördag 10 mars 2012

Dokumentär om Joseph Konys barnsoldater

Den tämligen okunniga kritiken om Invisible Children och filmen "Kony 2012" har fått många, inte minst här i Sverige där amerikanskt engagemang ofta betraktas med vänsters naturliga misstänksamhet - att avfärda, eller åtminstone inta en neutral hållning till filmen ifråga och budskapet om Joseph Kony. En tvetydig inställning som också framkommer i rikstäckande tidningar som själva tycks sakna kunskap eller resurser att själva värdera dessa saker.

Som jag skrev i detta inlägg anser jag att filmen är trovärdig - trots att jag inte kan överdrivet mycket om Invisible Children. YouTube är dock fullt av dokumentärer och reportage om LRA:s och Joseph Konys härjningar. Här är en sådan skildring:Källor: SVD, SVD

Se även tidigare inlägg:

Stoppa Joseph Kony 2012 20120307

Inga kommentarer: