fredag 2 mars 2012

Palins medarbetare kritiserar Game Change

Filmen "Game Change" som handlar om valet 2008 och bland annat skildrar Sarah Palin ingående, har väckt stor upprördhet inom Palin-lägret som anser att Palin skildras allt annat än rättvist. Här talar en av Palins medarbetare om saken på CNN:Och nu har även Sarah Palins SarahPAC gjort följande video med det talande namnet "Game Change We Cane Believe In" - där de ställer den filmatiserade Palin i kontrast med den verkliga:Själv har jag inte sett Game Change ännu och kan inte uttala mig i detalj om filmen. Av de trailers och klipp jag sett så anser jag emellertid -inte- att bilden av Palin stämmer. Filmen lägger -utifrån min nuvarande förståelse av den- in dolda motiv i Palins ageranden som jag inte anser stämmer med min egen uppfattning av Palin.

Palin-teamet gör därför rätt som kontrar denna bild på ett direkt och konfronterande sätt. Kanske vore detta mer trovärdigt om det gjordes av någon utomstående granskare - men det viktiga är att det görs, risken är annars helt enorm att "filmbilden" av Palin för en kulturintresserad allmänhet blir den normerande. Det var precis vad som hände med George W. Bush - som kunde gå långt i försvar för sina principer, sin ideologi eller sina politiska program - men inte lyfte ett finger för att försvara sig själv. Angrepp mot Bush som person bet inte på Bush. Han tog inte åt sig och ansåg att han borde spendera sin tid bättre än att försvara -sig själv-. Det gjorde han som president rätt i - men till baksidan hörde att de negativa och falska bilder som inte minst målades upp av Bush via kulturmedia så som film och litteratur (Inte minst filmen "W") var den bild av honom som fick fäste bland stora delar av allmänheten.

Genom att direkt konfrontera sådana saker så motverkar Palin att detta görs lika enkelt med henne. Och det gör hon därför rätt i.

Se även tidigare inlägg:

Game Change Trailer 20120211

"W" och George W. Bush i andra filmer 20090409

Inga kommentarer: