söndag 29 juli 2012

Även tyskar vill nu lämna Euron

Även många tyskar vill nu lämnar euron, skriver SVD Näringsliv. 51% av tyskarna anser att den tyska ekonomin skulle vara starkare om man inte var med i euron, och 71% anser att Grekland bör lämna eurosamarbetet om de inte kan leva upp till sina åtstramningslöften.

Att tyskarna är skeptiska är givetvis väldigt positivt då euron i mångt och mycket står och faller med Tyskland. Den farligaste aspekten av euron är dock inte primärt kortsiktiga ekonomiska problem - utan dess långsiktiga urholkning av de europeiska nationernas frihet.

Euron - likt EU-projektet i stort baseras på den felaktiga föreställningen om att nationalism gav upphov till andra världskriget, och att detta därför till varje pris måste stävjas, överbryggas och stoppas. Sanningen är förstås motsatsen: det var imperialism som ledde till andra världskriget, när imperier och härskare med imperiedrömmar med våld och hot om våld lade andra nationer under sitt välde.

EU anser sig vara garant för europeisk fred och frihet - men baserar i själva verket sina ideologiska grundvalar på ungefär samma premisser som Europas många imperier genom historien har gjort. Detta i motsats till USA - vars ideologiska premisser skiljer sig avsevärt från EU:s - något vår förra podd också handlar om, vilken jag varmt rekommenderar för mer förståelse för detta ämne (se länk nedan).

UPPDATERING: DN skriver också om hur arbetslösheten inom euroområdet är den högsta på 17 år, med 11,2%. Och här skriver SVD om en bok av Mats Persson vid Stockholms Universitet där denne är kritisk till Europas räddningspaket och vad EMU utvecklats till.

Se även tidigare inlägg:

Podd 8: En jämförelse mellan EU och USA 20120625

Inga kommentarer: