torsdag 19 juli 2012

Rand Paul om kampen för Dr Afridi

Rand Paul, som kämpar för att Dr Shakil Afridi ska släppas fri från den 33-åriga fängelsedom han fått för att han hjälpte USA att döda Bin Ladin, talar här om saken på Fox News:Rand Pauls agerande är mycket hedervärt. Och även jag inte stöder hans libertarianism så engagerar han sig i konkret politik: förändring av TSA, Afridis frigivning. Konkret politik som på ett direkt sätt påverkar människor. Ett mycket välriktat politiskt engagemang.

Se även tidigare inlägg:

Rand Paul kämpar för Dr Shakil Afridis frihet 20120715

Inga kommentarer: