söndag 29 juli 2012

FNS: Antonin Scalia om Högsta Domstolen

Den konservative HD-domaren Antonin Scalia, som var en av de HD-domare som röstade nej till ObamaCare och hade starka invändningar mot chefsdomare John Roberts, har - tillsammans med Bryan A. Garner - skrivit boken "Reading Law: The Interpretation of Legal Texts" - och intervjuas här på Fox News Sunday om sin syn på att tolka lagen och Högsta Domstolen.Här har Fox också en panel som diskuterar intervjun med Scalia:Se även tidigare inlägg:

Podd 9: ObamaCare - bra eller dåligt för USA? 20120713

Rand Paul: HD:s dom ej slutgiltig 20120703

Inga kommentarer: