fredag 27 juli 2012

Svarta väljare stöder Obama

Stödet för Obama bland USA:s afro-amerikaner är stort. Den fråga som återstår är dock i vilken utsträckning de kommer att ge sig ut och faktiskt rösta. Obama-kampanjen arbetar hårt för att registrera svarta väljare, något CNN här rapporterar om:Pastorns uttalande i slutet var inget ovanligt uttalande. Pro-republikanska pastorer brukar också uttala sig politiskt, men det är sällan de lika direkt säger att de vet att Gud valt just "deras kandidat". Något som verkligen är att blanda in tro och politik på ett ohederligt sätt.

För er som minns, så upprepades vid otaliga tillfällen i svensk media att George W. Bush skulle ha hävdat att "Gud valt ut honom" (något inte minst Göran Persson hävdade) - det trodde Bush säkerligen personligen, men det var inget han trumpeterade ut offentligt. Bush hade heller inga problem med att prata om sig själv med en avväpnande humor fylld av insiktsfull självdistans. Något demokrater likt pastorn ifråga sällan har.

Och uttalanden som det i klippet ovan råder det ingen tvekan om är ett sätt att direkt försöka legitimera en politiker med hänvisning till Gud. Jag har hört många "demokratiska pastorer" agera på det sättet. Och det är väldigt sällan någon reagerar. Trots att det beteendet givetvis förtjänar den kritik som Bush inte förtjänade.

Se även tidigare inlägg:

Michelle Obama manar svarta kyrkobesökare att rösta 20120629

Inga kommentarer: