måndag 30 november 2009

Fortsatt opinion mot civila terroråtal

Trots Obama-administrationens försök att försvara sitt beslut att åtala 9/11-terroristerna i en civil domstol, så är opinionen mot att göra detta fortfarande stor, visar en ny gallup-undersökning. En majoritet anser att terroristerna istället borde åtalas inför en militärdomstol - samma slags militärdomstolar som Bush skapade - och som då kritiserades väldigt starkt, vilket alltså föranlett Obamas beslut att åtala 9/11-kaparna i en civil domstol.Se även tidigare inlägg:

Dick Cheney om Eric Holders 9/11-åtal, Afghanistan, etc 20091123

Opinionsvinden går emot Obamas beslut 20091117

Inga kommentarer: