fredag 26 augusti 2011

Pat Condell om behovet av en europeisk revolution

Pat Condell gör här som alltid ännu en strålande analys av vår samtids problem och förklarar att Europa behöver en "revolution" för att rädda de demokratiska idealen - och förklarar varför USA är en åtminstone i teorin mycket bättre ideologisk kontinent än Europa.Jag gillar Pat Condell - som är en av de mer klarsynta ateistiska förespråkarna av den amerikanska konservatismen. Hans religionsskepticism till trots så förstår han skillnaden mellan militant islam och en amerikansk kristen höger hur mycket han än ogillar den sistnämnda, därtill förstår han också varför USA:s ideologiska grunder är avsevärt bättre än den europeiska unionens.

Europa behöver definitivt en "konservativ revolution" inspirerad av klassik amerikansk konservatism men anpassad efter nationella europeiska förhållanden, och Storbritanniens konservativa - med dess naturliga och historiska koppling till USA - har börjat leda vägen. Det är mycket välkommet.

Se även tidigare inlägg:

"The New Road to Serfdom" av Daniel Hannan 20101208

Inga kommentarer: