måndag 2 juli 2012

De yngsta väljarna tror inte på Obama

Objektivt sett är 4 år en ganska kort tid av historien. Men allt är relativt, och för en tonåring är 4 år givetvis en evighet. 2008 gick unga väljare i massvis ut för att rösta på och hjälpa Obama till makten. 2012 har en ny generation väljare kring 18-20 växt upp som knappt minns något alls från valet 2008. Deras åsikter har istället präglats av den ekonomiska recession som varat under president Obamas tid.

New York Times har här en mycket intressant artikel om den saken och skriver att de väljare som nu växer upp är betydligt mindre entusiastiska för Obama än den millenniegeneration som växte upp 2008. Dagens unga är betydligt mer troliga att betrakta sig själva som konservativa, och betydligt mer skeptiska till regeringen.

Statistik från Harvard Institute of Politics talar ett tydligt språk: Obama leder fortfarande stort bland unga väljare över Mitt Romney. Men medan Obamas stöd bland väljare i åldrarna 25-29 år är ca 24% högre än Romneys. Så har Obama "bara" en 12% ledning bland väljare mellan 18-24 år. Han leder stort, men yngre väljare är helt klart mer skeptiska. Statistiken visar också att bland unga vita väljare i åldrarna 18-24 så har Obamas ledning helt utraderats.

Unga väljare, enligt statistiken, tenderar också att anse det vara viktigare att skydda individen från staten, än frågor som immigration och klimatförändringar. Och en student från Indiana kommenterar i artikeln HD:s beslut om ObamaCare:

“I don’t think the government should force you to buy anything,”


Romney-kampanjen har sett chansen och tänker också satsa på dessa unga väljare genom såväl online- som campus-baserade initiativ med ett enkelt budskap, enligt Romneys nationella koalitionsdirektör Joshua Baca: Obamas ekonomiska policy fungerar inte för unga.

Men Obama-kampanjen tänker givetvis också de satsa på de nya väljarna:

“Young people know what’s at stake,” sa Clo Ewing, en taleskvinna för Obama-kampanjen. “So just as they came out in huge numbers to organize and lead a movement in 2008, their energy and commitment will help build this campaign again in 2012.”


Och John Della Volpe, opinionsdirektör vid Harvard, säger i New York Times följande, som förmodligen ganska bra sammanfattar situationen:

“The concern for Obama, and the opportunity for Romney, is in the 18- to 24-year-olds who don’t have the historical or direct connection to the campaign or the movement of four years ago. We’re also seeing that these younger members of this generation are beginning to show some more conservative traits. It doesn’t mean they are Republican. It means Republicans have an opportunity.”


Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

Millenniegenerationens Obama-stöd har minskat 20120420

Inga kommentarer: