fredag 13 juli 2012

Podd 9: ObamaCare - bra eller dåligt för USA?

Här är Podd 9, som handlar om ObamaCare och Högsta Domstolens godkännande av denna. Den fråga som diskuteras är huruvida reformen är bra eller dålig för USA?

Medverkar gör John Gustavsson, som förklarar varför han motsätter sig reformen och Annika Hernroth, som förklarar varför hon stöder den. Riksdagsman Mathias Sundin ger också sin syn på hur kampanjpolitiken nu kommer att gestalta sig kring frågan, samt berättar lite om ett besök han nyligen gjort i Nordkorea. Jag delar slutligen också några av mina egna tankar kring ObamaCare.

Lyssna och skriv gärna en kommentar om podden, och om detta nu - i amerikanska sammanhang - väldigt aktuella ämne.Tidigare poddar hittas som vanligt i poddarkivet.

8 kommentarer:

Ulf sa...

Usch, "obvious left-wing woman is obvious" kanske någon mild invändning på alla lögner om skatter, Reagan etc?

USA är i en djup skuldkris, skyldiga mer än något annat land och Obamessiah har ökat skulden med över 50%. Mer än Bush gjorde under 8 år på mindre än fyra år och mer än alla andra presidenter tillsammans. Listan på vad obama lämnar efter sig är lång och lättillgänglig. Men visst vi kan låna ännu mer för upprätta ett gigantiskt statligt system som inte behövs och som få vill ha. När vi håller på varför inte bara dela ut en miljon till alla..och ett hus och en yacht. Lätt att vara snäll med andras pengar.

John Gustavsson var dock intressant och Mathias Sundin stora kunskap alltid intressant att ta till sig (även om han tycks alltmer försiktig och självcensurerad desto mer tid han spenderar i etablisemangens finrum), och du själv knyter ihop säcken bra med viktiga poänger.

"There´s no such thing as a free lunch"

Anonym sa...

hade sovjet verkigen den kapaciteten att ockupera europa när man inte ens kunde ockupera afghanistan på 80 talet? du påstår i slutet av programmet att usa försvarade europa mot en eventuell attack från sovjet !

johan

Susanne sa...

@johan, Sovjet började ockupera Afghanistan julafton 1979 och lämnade landet i februari 1989.

Det är nästan tio år av ockupation.

Ronie Berggren sa...

johan,

konflikten mellan USA och Västeuropa pågick från kalla krigets tidiga dagar under JFK ända in i Reagan-eran.

Under 1980-talet hade Sovjet knappast några möjligheter att göra speciellt mycket mot Europa. Det vet vi i efterhand. Sovjetekonomin var körd i botten och det sovjetiska systemet hade undergrävt sig själv.

Men det är något vi vet nu. Vi visste det inte då.

Under kalla krigets tidigare dagar, var emellertid Sovjet ett avsevärt hot. Och utan USA hade Europa kunnat se mycket, mycket annorlunda ut.

Den västeuropeiska kritiken mot USA kom först under Reagan, som menade att det var dags att besegra Sovjet - snarare än hålla dem i schack. Många västeuropeiska regeringar var rädda för att det innebar en onödig provokation mot Sovjetunionen och kritiserade USA av den anledningen - men inte för att USA axlat en 40-årig roll som Europas främsta försvarare.

Det historiska minnet bland européer är dock kort. Och idag minns ingen längre detta utan kritiserar USA för imperialism etc, och 2010 kampanjade de Rödgröna på att USA skulle dra tillbaka alla sina militärbaser världen över.

Vi kan vara tacksamma för att USA:s presidenter från Truman till Reagan(Bush) inte hörsammade.

Anonym sa...

Ang. slutorden i sändingen; Nej, USA bör givetvis inte reformera sin sjukvårdssystem bara för att lilla Sverige - eller ens Europa - har ett överlägset system. Men kanska man borde ändå ta lärdom av att vVARTENDA utvecklat land på jordklotet har en s.k. single-payersystem, utom just USA. VAd gäller förklaringen om att USA tvingades satsa på försvar efterkriget i stället för sjukvård, kan man för enkelhetens skull bortse ifrån hur pass effektivt detta försvar egentligen blev i det syftet (Vietnam = dominoeffekten?), samt från de många övertramp som USA begick under Kalla Kriget. Men hur förklarar man att USA:s pragmatiska satsiningen resulterade i så pass mycket högre kostnader för sjukvård. Jag menar, om man blev tvungen att hushålla för att ha råd med försvar, borde man då inte satsat på det billigare alternativet inom sjukvård, dvs, singlepayer? Till sist, argumentet om negativa rättigheter verkar bortse ifrån faktum att allt från New Deal till Medborgarrättsrörelsen gick ut på att öka statens inflytande över individen, inte tvärtom. Dagens extrema syn på individuella rättigheter över statligt reglerande är alltså en relativt ny fenomen, som snarare har sitt upphov i högerns mycket effektiva dominans över nyhetsmedia.

Ronie Berggren sa...

Konservativa anser inte att Europa har ett överlägset sjukvårdssystem - på sin höjd ett temporärt fungerande sådant, som i långa loppet kommer att få samma problem som pensioner etc.

Konservativa stöder inte New Deal, och anser inte att New Deal gjorde speciellt mycket gott alls.

Gällande medborgarrättsrörelsen så har den republikanska konservatismen alltid stött svartas rättigheter - men däremot inte det faktum att den federala regeringen körde över delstatsrättigheterna till medborgarrättsrörelsens förmån.

Med det sagt accepterar man idag den federala regeringens agerande på 1950- och 60-talet för att sätta stopp för sydstatsrasimen. Men menar att detta var nödvändigt inte pg a att konservatismen var fel, utan pg a att de sydstater som drev sin segregationspolitik själva inte följde konstitutionens (och frihetsförklaringens ord) om -alla människors- lika värde.

Så skulle man kunna sammanfatta konservatismens syn på många saker, alltifrån sjukvård, till bostadsmarknadsbubblor och annat. Orsakerna till alla dessa problem beror på att man frångått de konservativa principerna - inte pg a att dessa existerat.

Gällande USA:s försvar av den demokratiska världen under kalla kriget så bleknar misstagen i jämförelse med de bra sakerna gjordes.

I Vietnam lyckades man inte, men man lyckades i Sydkorea, Taiwan och Japan - man lyckades också, precis som jag nämnde i podden, effektivt skydda Västeuropa från möjlig sovjetisk aggression.

Gällande Vietnam så är det sant att man förlorade. Men Vietnamkriget var ett liberaldemokratiskt krig som de konservativa republikanerna (och neokonservativa demokraterna) aldrig skrev under på.

De motsatte sig helt LBJ:s kalla-krigs-liberalism och ansåg att USA borde ha tillämpat en helt annan taktik: nämligen på allvar bruka USA:s militära överlägsenhet och faktiskt vinna kriget, istället för ett utdraget djungelkrig med amerikanska soldater.

När Nixon tog över styrdes situationen upp. Och om konservativa fått styra USA:s kongress och Vita Hus i några år till hade man med stor sannolikhet vunnit Vietnamkriget. Ett krig som förlorades i USA:s kongress och genom en trasslig amerikansk inrikespolitik - inte i Vietnams djungler.

Gällande dagens republikanska syn på individualism så är det förvisso sant att det är en trendbrytande tanke och en trendbrytande ideologi efter ca 50 år av liberaldemokratisk dominans. Men det är inte en -ny- tanke. Tvärtom så grundas den moderna konservatismen på just den premiss liberalismen (och innan dess progressivismen) bröt med: nämligen tron att den amerikanska frihetsdeklarationen och konstitutionen räcker till - och kan tolkas precis så som den bokstavligen är tänkt att tolkas, inte på det nya sätt som de progressiva på 1910-talet började argumentera för.

Dagens konservatism är således långt ifrån någon ny tanke: det är en äldre tanke än liberalismen. Det möjliga nya är dock att man tror att konstitutionens bokstavliga tillämpning också fungerar här och nu i 2010-talets moderna samhälle, och inte bara att det fungerade under 1770-talets protestantiska bondesamhälle.

Jag förmodar att du har invändningar, men jag har inte riktigt tid för någon lång diskussion kring detta. Men kul att du lyssnade och kommenterade hursomhelst :)

Anonym sa...

Det mesta av det du gör i ditt svar är att måla en ideologiserad bild av konservatism, som stämmer illa med historien. Värst är det att upprepa lögnen om att det Repuplikanska partiet alltid har stött svartas lika rättigheter. Det är revisionism och inget annat. Sen är det också populärt numera att hävda att ökad statligt reglerande och inflytande över delstaternas "rättigheter" sprang ur något slags liberaldemokratisk "dominans", men det bortser ifrån faktum att paradigmskiftet var en följd av uppenbara missförhållanden som hade orsakats av just den rovkapitalism som blev produkten av en s.k. "fri" - dvs alltför oreglerad - marknad, exempelvis 30-talets ekonomiska depression. Konstitutionen är självklart en tolkningsbar och formbara dokument som inte ger någon annan än högsta domstolen tolkningsföreträde, Den bokstavstro som du talar om här och som nykonservativa hävdar är bara ett försök att utnyttja den allmänna historielöshet som drabbat dagens amerikanska samhälle, i nivå med hur kristen fundamentalister där lyckats föra upp bibliska myter som alternativ till evolution.

Ronie Berggren sa...

Du har fel. Vad jag pratar om är den moderna konservatism som uppkom med Barry Goldwater, William F. Buckley och de otaliga andra jag faktiskt har satt mig in i.

De var inte rasister. De stödde inte rasism. Men de stödde delstatsrättigheter.

Gällande den moderna konservatismens kritik mot regeringsmakten så har du delvis rätt. Givetvis sprang såväl progressivismen som liberalismen upp ur de missförhållanden som uppkom i industrisamhällets gryning - med helt uppenbara missförhållanden och oneklig "rovkapitalism". (Vilket dock ingen konservativ skulle anse vara det som orsakade depressionen; tvärtom så var det bristande kapitalism som gjord detta, precis som jag tidigare skrev).

Ingen anhängare av den moderna konservatismen skulle förneka det. Och progressivismens grundare var republikanen Theodore Roosevelt. Vad man menar är dock att pendeln slog fel åt andra hållet med Franklin Delano Roosevelts New Deal.

Och nu är staten återigen det stora problemet - inte te x storföretag eller "rovkapitalism".

Gällande konstitutionen så har den givetvis alltid tolkats. Det är ju självklart. Och tolkningsrätten har högst fallit på Högsta Domstolen. Men konstitutionen har tolkats ur olika tolkningstraditioner - och det är den liberala tolkningstraditionen som är "ny" i historien (och den uppkom väldigt specifikt under den progressiva eran med dess diverse tänkare - inte minst Woodrow Wilsons skrifter som jag själv har läst).

Den moderna konservatismen anser dock att den tolkningstraditionen är ett felaktigt sätt att närma sig konstitutionen - och förespråkar således samma tolkningstradition som innan progressivismens uppkomst, när man tolkade konstitutionen utifrån dess bokstavliga innebörd.