onsdag 1 augusti 2012

Mitt Romney: Kultur har betydelse

Mitt Romneys utlandsresa är nu över. Och somliga delar har fått kritik - först hans egen kritik mot OS-arrangörerna i London, därefter - främst i europeisk media - hans stöd för Jerusalem som Israels huvudstad och i Polen blev en av hans medarbetare hörd säga till en grupp reportrar att kyssa honom i baken.

En annan sak Romney sa när han var i Israel var att skillnaden mellan de välmående israeliska och fattiga palestinska områdena, berodde på bland annat kultur. Något som givetvis också stötte på kritik. Romney försvarar dock sitt uttalande i en artikel på National Review, med rubriken "Culture Does Matter" där han först återger den kritik han fått för att sedan betona att kultur visst spelar roll:

But what exactly accounts for prosperity if not culture? In the case of the United States, it is a particular kind of culture that has made us the greatest economic power in the history of the earth.


Han fortsätter sedan beskriva hur USA har en kultur av frihet, och att Israel har en liknande kultur:

Israel is also a telling example. Like the United States, the state of Israel has a culture that is based upon individual freedom and the rule of law. It is a democracy that has embraced liberty, both political and economic. This embrace has created conditions that have enabled innovators and entrepreneurs to make the desert bloom.


Romeny skriver sedan avslutningsvis att alla folk förtjänar denna frihetskultur.

Källor: National Review, SVD

Se även tidigare inlägg:

Mitt Romney om Mellanöstern, Israel och Iran 20120731

Inga kommentarer: