söndag 5 maj 2013

Obama talar på Ohio State Universitys examensdag

President Obama talade idag på Ohio State Universitys examensdag, här är talet där Obama bland annat citerade George W. Bush från dennes tal på universitetet 2002: “America needs more than taxpayers, spectators and occasional voters … America needs full-time citizens.” - ett citat som inte minst visar på den allt tydligare respekt Obama börjat medge i förhållande till sin företrädare.

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: NBC News

Inga kommentarer: