onsdag 18 december 2013

Alfred Rosenbergs dagbok nu på USA:s Förintelse-museum

Den nazityska ideologen Alfred Rosenberg - en av arkitekterna bakom Förintelsen - skrev dagbok, och under Nürnbergprocessen som till slut ledde fram till att Rosenberg avrättades för brott mot mänskligheten, användes dagboken som bevisföring. Men efter rättegången försvann dagboken och under 70 år har den faktiskt varit helt försvunnen. Dvs fram tills nu, när amerikanska agenter efter ihärdigt arbete lyckats hitta den, och den är nu överlämnad till USA:s Förintelsemuseum. Här ett inslag om saken:Och här har CNN ett äldre inslag om dagbokens återkomst:På Förintelsemuseets hemsida kan här dagboken beskådas och även läsas online på tyska.

Källor: CNN, Newsweek, Washington Post, U.S Holocaust Memorial Museum

Se även tidigare inlägg:

Ateister protesterar mot Förintelse-monument i Ohio 20130729

Inga kommentarer: