måndag 30 december 2013

Det som uppnåtts i Afghanistan kan komma att helt gå till spillo

En ny amerikansk underrättelserapport konstaterar att om USA drar sig tillbaka snabbt från Afghanistan så kan allt man uppnått komma att eroderas. Men även om man stannar kvar en tid, så kommer mycket av vinningarna likväl att gå förlorade. Washington Post skriver här om saken, och här rapporterar NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

ABC TW: Nordkorea, Iran, Afghanistan, Vietnam-minnen etc 20131215

Säkerhetsavtal med Afghanistan på väg att kollapsa 20131126

Inga kommentarer: