torsdag 19 december 2013

New York-bor skeptiska till ateistisk jul-reklam

Till skillnad från här i Sverige är ateism i USA något "alternativt" och provokativt. En grupp ateister har köpt reklamtid i New York för att upplysa om att Jesus inte behövs under julen. New York-bor verkar dock överlag vara skeptiska.Källa: Hot Air

Se även tidigare inlägg:

Ateism - den amerikanska politikens sista tabu 20131215

Inga kommentarer: