söndag 29 december 2013

Obama inkluderar påve Francis i ekonomiskt tal

Obama-administrationen har varit tudelad till katolska kyrkan. Tillträdande president Obama respekterade onekligen senator Ted Kennedys katolicism, och tog t o m med ett brev till påven (Benedictus XVI) 2009. Men Obama-administrationen har däremot inte haft mycket till övers för USA:s katolske ledare Timothy Dolan och har kraftfullt arbetat mot katolska institutioners rätt att inte täcka preventivmedel i sina sjukförsäkringar.

Valet av påve Franciskus - och förmodligen än mer dennes enorma popularitet bland såväl katoliker som andra runtom i världen - har fått Obama-administrationen att hysa viss beundran. McClatchy skriver här om hur president Obama under ett arbete med ett av sina tal om ekonomi plötsligt vände sig till en av sina talskrivare och bad denne infoga ett referat till påven. Och talet fick sedan ett direkt citat från påven:

"How can it be that it is not a news item when an elderly homeless person dies of exposure, but it is news when the stock market loses 2 points?"


Citatet kommer inte att förbättra Obamas egen ställning bland katoliker (en kamp Obama-administrationen gett upp, och knappast längre ser någon anledning att utkämpa) däremot tycks Obama se påven som en allierad till honom själv i kampen om idéer. Detta dock samtidigt som Obama inte vill få den kritik påven (oförtjänt, kan tilläggas) fått om att vara marxist.

En svår balansgång för Obama - en ett förhållande till en världsledare och en kyrka som han fortfarande är tudelad till.

Källa: McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Timothy Dolan om julens budskap 20131225

3 kommentarer:

Anonym sa...

Obama fick 51% av "the catholic vote" 2012...
Vilket kanske borde papekas.

Daremot finns det en vaxande klyfta mellan den katolska hierarkin i USA, som helst vill prata om aborter, homo-aktenskap, etc, och de breda katolska lagren som bryr sig mer om ekonomiska fragor. Och som inte litar pa hierarkin efter alla sexovergrepp som kyrkan forsokt tysta ner.

Michael W

Ronie Berggren sa...

Riktigt så enkelt är det inte. 51% är ingenting om man är en demokratisk president som dessutom är uppe för omval.

Att Obamas förtroende bland katoliker har raserats är de flesta ganska ense om (vilket även påpekas i artikeln jag hänvisar till).

Anonym sa...

Vanta har nu... Clinton fick, enligt exit polls, 53% av katolikerna for sitt aterval. Ja, hogre an 51%, men du sager att Obamas resultat ar "ingenting"!!!

For ovrigt: Gore fick 50% 2000 och Kerry fick 47% 2004...

Allvarligt, ta en paus fran Fox News och annan "wingnut media" och kom tillbaka den riktiga varlden. Dar for ovrigt ingen vettig manniska lyssnar pa John Bolton heller.

Michael W