lördag 14 december 2013

Te-party-falangen och GOP-etablissemanget än en gång splittrade

Te-party-rörelsen är en viktig rörelse för de konservativa, och också gjort många bra saker. På sistone har de dock gång på gång visat att de inte förstår hur USA är uppbyggt, och agerat som om det var de som hade (och hade rätt att bruka) den yttersta politiska makten i landet. Nu är republikanerna som i höstas drabbades av ett regeringsstopp än en gång splittrat ifråga om budgetpolitik, något detta inslag på Fox News tydligt visar.I sammanhanget rekommenderas också vår 27:e podcast om Regeringsstoppet i oktober.

Se även tidigare inlägg:

Budget-uppgörelsen förklarad 20131213

Inga kommentarer: