fredag 6 december 2013

Majoritet vill återkalla ObamaCare

52% av amerikanerna vill enligt en ny Gallup-undersökning att ObamaCare reformeras eller återkallas, vilket är en ökning med 2% sedan oktober.

32% vill att sjukvårdsreformen slopas helt och hållet. En för Obama-administrationens besvärlig siffra.

Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Healthcare.gov tillbaka i leken, men inte mer än så 20131203

Inga kommentarer: