onsdag 18 december 2013

Ryssland placerar missiler vid Östersjön

Ryssland har placerat Iskander-missiler i ryska Kaliningrad vid Österjsön, mellan de NATO-allierade länderna Polen och Litauen. Detta menar man är ett svar på USA:s missilsköld i Europa. Här rapporterar Fox News om saken:Källor: US News, Reuters, BBC

Det kan noteras att Ryssland med tar ett steg längre än man borde ens ha argument att ta. Bush-administrationen önskade bygga ett missilförsvar i Östeuropa för att skydda Europa från iranska-missiler väl kapabla att nå Europa. Missilskölden var inte avsedd med Ryssland i åtanke. Planerna skrotades dock när president Obama tillträdde (som ju ville "återställa" relationen med Ryssland varför han gick med på Rysslands krav att skrota missilförsvaret). Missiler placerades istället ut på amerikanska hangarfartyg i medelhavet och på en bas i Turkiet. Dvs längre ifrån den direkta gränsen mot Ryssland för att undvika att provocera Ryssland. Det tycks dock inte ha räckt, för nu tar alltså Ryssland ett steg till trots att man redan fått sin vilja igenom.

Se även tidigare inlägg:

John McCain i Ukraina 20131216

Inga kommentarer: