söndag 29 december 2013

New York Times om Benghazi-attacken

New York Times har idag publicerat en artikel som hävdar att attacken mot USA:s konsulat i Benghazi 2012, när ambassadör Chris Stephen dödades, bland annat faktiskt berodde på Mohammed-karikatyr-filmen "Innocence of Muslims". Något som länge bestridits av republikanerna i Representanthuset ledd av Darell Issa. Alla anser dock inte att New York Times har rätt. Här har Fox News ett inslag:Se även tidigare inlägg:

FNS: ObamaCare, Benghazi 20131103

Inga kommentarer: