fredag 20 december 2013

NPR om PEPFAR:s framgångar

USA:s National Public Radio (NPR) har här en artikel och ett inslag om George W. Bushs program PEPFAR - och programmets enorma framgångar i kampen mot HIV/AIDS i tredje världen.Källa: NPR

Se även tidigare inlägg:

Bill Gates om en AIDS-fri generation 20131203

Inga kommentarer: