söndag 15 december 2013

Bush skickar tröstebrev till American Football-spelaren Cade Foster

Cade Foster - utsparkare i amerikansk fotboll i laget Alabama Crimson Tide - misslyckades i Iron bowl med 3 utsparkar (jag kan nada om amerikansk fobtoll, hoppas jag får saken åtminstone halvrätt), och för det fick han motta hotbrev, något detta inslag berättar om:Cade Foster fick dock tröst av ingen mindre än George W. Bush, som skrev honom ett uppmuntrande brev, något CNN här rapporterar om:Källor: Hot Air, TIME

Se även tidigare inlägg:

Bush, Obama, Clinton på Air Force One 20131212

Inga kommentarer: