lördag 13 december 2014

Inspirerade TV-serien "24" till tortyr?

Diskussionen om Senatens "tortyrrapport", CIA och de tuffa förhörsmetoderna har också återuppväckt en liten sidodebatt om TV-serien "24" med Kiefer Sutherland som CTU-agenten Jack Bauer, som i serien som först hade premiär den ödesdigra hösten 2001, vecka efter vecka torterade terrorister för den nationella säkerhetens skull.

Här frågar sig Matt K. Lews i The Daily Caller om inte "24" normaliserade tortyr i folks medvetande?

Sådana påståenden, åtminstone när det rör diskussionen om det visas för mycket våld och sex, brukar avfärdas (det första av konservativa, det andra av liberaler) - men samtidigt brukar man lyfta fram hur serier som Will & Grace och Modern Family gjort amerikaner mer gay-vänliga. Därför borde det inte vara omöjligt att tänka sig att "24" också gjorde amerikaner mer överseende ifråga om tortyr.

Och här skriver Matt Bai på Yahoo News också några reflektioner om "24" - en serie som när den kom lyckades fånga upp tidsandan på förhand: krig mot terrorister, svarta presidenter och ett hisnande nydanande TV-serie-koncept. I "24" var också kontra-terrorist-enheten CTU ytterst effektiva, med nästan full koll på det mesta - och deras superagent Jack Bauer en modig person som insåg de hot nationen stod inför och inte drog sig från något för att skydda sitt land. Han var i serien en hjälte. Och att amerikaner tilltalades av detta, i synnerhet efter 9/11-attacken, är inte speciellt svårt att förstå.

Senatsrapporten, menar Bai, visade dock att den faktiska verkligheten var annorlunda. CIA var inte på långa vägar lika kompetenta som CTU och gjorde mängder av misstag. Och medan det i "24" är Jack Bauer som kämpar mot sina överordnade för att fritt få bruka de metoder han anser vara nödvändiga, så var det i verkligheten tvärtom; de på lägre plan hade invändningar medan de överordnade ville driva de tuffa förhören.

Artiklarna är inte jättedjupa, och ställer bara ytligt kritiska frågor. Den svenske forskaren Per-Erik Nilsson från Uppsala Universitet skrev dock 2011 en lång studie på svenska vid namn "Barbarernas leende" som ingående granskar tortyren i "24" i jämförelse med de amerikanska förhören.

Eftersom det är en svensk bok, skriven av en ganska typsik svensk akademiker, är det förstås en kritisk bok, både mot "24" såväl som mot de tuffa förhörsmetoderna. Här är min recension av den boken där jag i princip förklarar varför författaren har fel i de flesta av sina huvudsakliga slutsatser.

En recension väl värd att läsa i ljuset av den ny-aktuella debatt som uppstått i USA, om såväl förhörsmetoderna i kriget mot terrorismen, som den där gamla TV-serien från 2001 (vars senaste och med största sannolikhet allra sista säsong sändes i våras).

Se även tidigare inlägg:

CIA-chef John Brennan om Senatens rapport 20141212

Premiärdag för "24 - Live Another Day" 20140506

---------

Recension av boken om "24": Barbarernas leende - Per-Erik Nilsson 20120501

Inga kommentarer: