onsdag 31 januari 2018

Podd 527: Donald Trumps State of the Union 2018

Podd 527. Ronie Berggren analyserar Donald Trumps State of the Union-tal 2018.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Relaterade avsnitt:

Podd 343: Trumps första tal inför Kongressen 20170301

Podd 146: Obamas State of the Union 2009-2016 20160114

Donald Trump reverserar Obamas beslut att stänga Guantanamo Bay-fängelset

Under Barack Obamas presidentskap togs beslutet att stänga Guantanamo Bay, fängelset i Kuba där terrorister sitter inlåsta. Under tisdagen skrev Donald Trump en exekutiv order som reverserar Obamas beslut, vilket betyder att Guantanamo Bay fortsätter att drivas som fängelse för terrorister. För närvarande sitter 41 terrorister fängslade där. Utöver att Trump beslutade att fängelset ska fortsättas att drivas ska det även ta emot nya terrorister.

Barack Obama ville länge stänga fängelset men en kongresstiftad lag förbjöd fångar från det fängelset att beträda amerikansk mark eftersom de ansågs för farliga. Lagen gjorde att det i praktiken var svårt för Obama att stänga ned Guantanamo Bay trots att han i teorin tog det beslutet eftersom de fängslade terroristerna i praktiken inte hade någon annanstanns att ta vägen.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

måndag 29 januari 2018

Amerikansk studie: illegala invandrare betydligt mer brottsbenägna än övriga invånare

USA / MIGRATION En ny studie som publicerades nyligen i USA påvisar att illegala invandrare i delstaten Arizona är betydligt mer brottsbenägna än övriga invånare i delstaten.

En omfattande studie som granskar mellan 1985 och 2017 i delstaten Arizona offentliggjordes häromdagen som visar att illegala invandrare i delstaten är 142 procent mer benägna att begå brott än övriga delstatsinvånare. Illegala invandrare är även mer benägna att begå grövre brott än övriga invånare då illegala invandrare i delstaten i snitt har 10.5 procent längre fängelsestraff. Illegala invandrare är även mer benägna att bli kategoriserade som "farliga" på grund av kriminellt beteende, tenderar att begå grövre brott än övriga grupper och är 45 procent mer benägna att vara medlemmar i kriminella gäng.

Illegala invandrare i delstaten mellan 15 och 35 år gamla är kraftigt överrepresenterade i kriminalitet. Gruppen utgör två procent av delstatens befolkning men står för 13 procent av morden och tar upp åtta procent av fängelseplatserna. Legala invandrare ligger bakom knappt en procent av morden i delstaten men utgör kring 15 procent av delstatens befolkning. I jämförelse med samma åldersgrupp bestående av amerikanska medborgare i delstaten är illegala invandrare fortfarande dubbelt så brottsbenägna.

Även de sk. Dreamers, alltså barn till illegala invandrare som ingår i det kontroversiella DACA-programmet, i delstaten är betydligt mer brottsbenägna. DACA-individers brottsbenägenhet är hela 250 procent högre än övriga delstatsbefolkningens.

Studien understryker att dessa siffror högst troligen dessutom underrepresenterar illegala invandrares kriminalitet i delstaten utan att siffrorna i verkligheten sannolikt är ännu högre.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

söndag 28 januari 2018

Podd 526: Hanif Bali om Fox News och Sveriges oförmåga att tala klarspråk

Podd 526. Ronie Berggren samtalar med den moderate riksdagsmannen Hanif Bali, om dennes intervju på amerikanska Fox News och de immigrations-utmaningar Sverige måste hantera i ett samhällsklimat där problemen är svåra att debattera.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

-----------

Relaterat inlägg:

Hanif Bali visar att Fox News kan få genomslag också i Sverige 20180120

fredag 26 januari 2018

Podd 525: Donald Trump på World Economic Forum i Davos 2018

Podd 525. Ronie Berggren analyserar Donald Trumps besök på World Economic Forum 2018 i Davos, Schweiz.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

torsdag 25 januari 2018

Podd 524: Regeringsstoppet - del 3: Vilket parti vann den politiska striden?

Podd 542. Ronie Berggren analyserar de politiska utfallen av det tre dagars regeringsstoppet mellan den 20-23 januari. Var det Republikanerna eller Demokraterna som utgick som segrare ur den politiska striden?STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Se även tidigare inlägg:

Podd 523: Regeringsstoppet - del 2: Amerikaner anser inte att DACA är värt ett regeringsstopp 20180121

Podd 522: Är Regeringsstoppet 2018 Republikanernas fortsättning på 2013? 20180120

onsdag 24 januari 2018

Björn Norström: Varannan pensionärernas - Sverige vs. USA

Som vi väl vet får migranter i Sverige förtur till precis allt numera, inklusive bostäder, samtidigt som svenskar, inte minst pensionärer, lågprioriteras. I min amerikanska hemort sker en helt annan prioritering där kommunens bostadsprogram för nybyggen prioriterar pensionärer, vilket skapar en positiv dominoeffekt för kommunens hela bostadsmarknad, utöver ett tryggare samhälle.

Sverige har aktivt skapat otaliga massiva och i princip olösliga problem genom extremt oansvarig migrationspolitik. Bostadssituationen är ett av ett stort antal exempel. Unga svenskar som vill flytta hemifrån hittar inga bostäder samtidigt som bostäder för pensionärer görs om till flyktingförläggningar. Kort och gott, migranter högprioriteras och svenskar förpassas till soptippen.

I min hemkommun i Vermont råder det rakt motsatta prioriteringar genom ett ansvarigt bostadsprogram som prioriterar den infödda lokalbefolkningen och dessutom områdets pensionärer.

I min hemkommun byggs det numera i princip bara lägenheter och sk. condominiums eftersom det inte finns tillräckligt med fysisk landyta att bygga fler villor för att tillmötesgå befolkningsökningen och bostadsbehovet. Kommunen har dock en regel som säger att ett visst antal nybyggda lägenheter och condominiums måste vara avsatta för enbart pensionärer. Konkret betyder detta att om en lägenhetsbyggnad slås upp för den generella befolkningen måste samtidigt en andra liknande byggnad, antingen direkt intill eller i ett annat område i kommunen, byggas där enbart pensionärer får bo.

Precis som i Sverige ökar antalet pensionärer i USA och även i min hemkommun i Vermont. Därmed ökar naturligtvis behovet av värdiga bostäder åt denna hederssamma grupp som byggt upp Sverige respektive USA. Skillnaden mellan Sverige och min amerikanska hemkommun är dock att pensionärerna här prioriteras som de naturligtvis borde, inte minst genom kommunens regler i samband med nybyggda bostäder. Tanken bakom detta är enkel. Pensionärerna har gjort sitt genom livet och måste naturligtvis ackommoderas på ett värdigt sätt i slutfasen av livet, en inställning Sverige numera tyvärr förkastar. Denna sunda och till synes självklara prioritering leder även till en hälsosam och stabil bostadsmarknad som gynnar områdets barnfamiljer.

Många av kommunens villor ägs nämligen av just pensionärer som på ålderns höst frivilligt vill flytta till en lägenhet för att slippa skotta snö, ta hand om en trädgård samt allt annat arbete som kommer med att vara villaägare. Samtidigt är intresset stort bland barnfamiljer i området att flytta in i en villa i min hemkommun eftersom min kommunen anses vara utmärkt för just barnfamiljer, inte minst tack vare den höga kvaliten på kommunens skolor men även för den generella tryggheten och säkerheten som råder här.

Kommunen har klarsynt under flera år insett att den kan slå två flugor i en smäll genom att avsätta en viss andel nybyggda lägenheter och condominiums för enbart pensionärer. Genom att erbjuda hela byggnader med fina lägenheter och condominiums enbart för pensionärer väljer många villaägande pensionärer att sälja sina villor så de kan flytta in i en lägenhet med alla fördelar det betyder för en pensionär. Det leder till att villor blir till salu för barnfamiljer som vill flytta från en lägenhet och in i en villa med alla fördelar det betyder för en barnfamllj.

Kontentan är att kommunens prioriteringar genom en väl genomtänkt bostadspolitik och bostadsbyggande därmed tillfredsställer bostadssituationen för både pensionärer och barnfamiljer i kommunen på ett natuligt sätt på en och samma gång. Genom att föra en genomtänkt, ansvarig och långsiktig bostadspolitik har min kommun inte upplevt någon bostadsbubbla eller medkommande bostadskrasch som många andra kommuner runt om i USA upplevt, utan villapriserna i min kommun stiger stabilt men kontrollerat, kring 4 procent per år. En stabil och hälsomsam bostadsmarknad har alltså skapats där både pensionärer och barnfamiljer har möjligheter att hitta lämpliga bostäder för deras behov.

Vidare undviks det massiva problemet som Sverige numera brottas med nu där allt fler bostadsområden tas över av unga manliga migranter som leder till de ökända sk. "no go-zonerna", vilket i sin tur leder till otaliga andra problem i samhället, inte minst utanförskap, arbetslöshet, skolproblem och kriminalitet.

Häromdagen meddelade min kommun att den godkänt bygget av två byggnader på en ledig markyta som tillsammans ska inhysa kring 70 lägenheter. Lägenheterna i den ena byggnaden ska enbart vara avsatta för pensionärer. Min familj promenerar igenom det specifika området regelbundet eftersom det endast ligger ett par kilometer från vårat hem.

Som invånare har jag därmed ett stort intresse av att veta hur utvecklingen i det specifika området kan komma att ske när 70 lägenheter nu ska byggas där. Naturligtvis känns det betydligt tryggare att veta att dessa nya byggnader kommer vara bosatta av 50 procent amerikanska pensionärer i jämförelse med ett scenario där 50 procent av lägenheterna hade varit avsatta för unga, manliga, testosteronfyllda migranter från tredje världen, inte minst eftersom jag har en tonårsdotter som promenerar igenom det området till och från skolan.

Avslutningsvis kan jag nämna att Donald Trumps skattereform redan har positiv påverkan på mitt liv. Såväl mina räkningar för naturgas samt elektricitet ska nu gå ned då båda dessa företag officiellt hänvisar till skattereformen som anledning. Även min och min frus nettolöner kommer stiga inom kort eftersom den federala inkomstskatten sänkts.

De som hävdar att amerikanska medelklassen inte kommer påverkas positivt av Trumps skattereform har alltså redan fått brakfel eftersom min familj tillhör just den amerikanska medelklassen som börjar se positiva resultat.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

tisdag 23 januari 2018

Amerikansk storbank investerar 20 miljarder i dollar tack vare Trump

USA / EKONOMI Under tisdagen meddelade den amerikanska storbanken JP Morgan att de nu ska investera hela 20 miljarder dollar i USA som ett direkt resultat av Donald Trumps skattereform och avregleringar.

JP Morgan är den första storbanken som storsatsar inom USA som resultat av Donald Trumps presidentskap och efterföljande avregleringar oh skattereform. Banken ska nu investera 20 miljarder dollar över fem år där bland annat 22,000 av bankens lägst avlönade får en 10 procent löneförhöjning. Banken ska även anställa 4,000 nya medarbetare. Vidare ska JP Morgan öka donationerna till välgörenhet i diverse kommuner runt om i USA med hela 40 procent till 1,75 miljarder dollar per år.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

måndag 22 januari 2018

Senaten kompromissar, statsförvaltningen öppnar sannolikt inom kort

Den amerikanska Senaten gjorde en kompromiss under måndagen som betyder att statsförvaltningen återigen kan öppna snart. 81 senatorer röstade för att en sk filibuster inte ska sätta käppar i hjulet medan 18 senatorer röstade mot förslaget att undvika en filibuster. Det betyder att en enkel majoritet endast krävs för att budgeten ska godkännas till skillnad från en 60 procent majoritet. När väl budgeten godkänns i Senaten måste den även godkännas i Representanthuset där endast en enkel majoritet krävs med.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Därför bör Republikanerna gå med på Demokraternas kompromiss

Som vi väl vet är den amerikanska statsförvaltningen för närvarande stängd eftersom Senaten inte lyckats kompromissa om en budget där DACA (barn som anlände till USA illegalt under en definierad tidsperiod tillsammans med sina föräldrar där strikta regler gäller för att kvalificera sig till DACA) står i centrum. Under söndagen meddelade det Demokratiska partiet att de nu ger efter om Mexiko-muren om Republikanerna ger efter om DACA. Republikanerna vägrar dock denna kompromiss, vilket är ett misstag. Republikanerna bör tacka ja till Demokraternas utsträckta hand och kompromiss av flera anledningar.

För det första är en kompromiss alltid att föredra eftersom det minskar och läker en redan extremt splittrad och skadad Kongress. Kongressen får för närvarande godkänt av endast 18 procent av amerikaner, vilket beror på att institutionen aldrig lyckas kompromissa om något, vilket betyder att Kongressen inte längre lyckas åstadkomma speciellt mycket. Samma låsning gällde under Obama. Det betyder att presidenten genom exekutiva ordrar roffar åt sig allt mer av makten för att få jobbet gjort som Kongressen inte lyckats med. Oavsett vem som är president är det inte bra att maktbalansen förändras till fördel för presidenten där presidenten börjar stifta allt fler lagar och regler då Kongressen inte längre är kapabel att utföra den uppgiften.

De senaste åren har Kongressen och landet som helhet blivit allt mer polariserat så att Kongressen kompromissar är ett steg i rätt riktning beträffande enighet. En kompromiss betyder även att majoritetspartiet i Kongressen respekterar ett önskemål hos minoritetspartiet samtidigt som minoritetspartiet erkänner att majoritetspartiet kan driva igenom en viktig politisk åtgärd som dessutom presidenten vill förverkliga. Ingen blir 100 procent nöjd men ingen blir heller 100 procent missnöjd. Republikanerna och presidenten får sin mur och Demokraterna får sin amnesti för 700,000 illegala invandrare, varav många av dessa anlände som småbarn och därmed inte ens känner till sitt ursprungsland.

Dessutom är majoriteten av Republikanska väljare, hela 72 procent, positiva till att rädda DACA så för majoriteten av partiets väljare är en sådan kompromiss faktiskt inte ens en prestigeförlust. Även 82 procent av oberoende väljare och 96 procent av Demokratiska väljare vill rädda DACA. Kort och gott, den stora majoriteten av amerikaner oavsett politisk inställning vill rädda DACA.

För många Republikanska och oberoende Trump-väljare blir en sådan kompromiss en storseger eftersom DACA räddas och en mur kan byggas samtidigt som många Demokratiska väljare ser en sådan kompromiss som en delseger eftersom DACA iallafall räddas. Som minoritetsparti får Demokraterna anses vara nöjda om de vinner en delseger som denna i en kompromiss. Även oberoende Hillary-väljare blir sannolikt hyfsat nöjda att iallafall DACA räddas.

Republikanerna bör även ta hänsyn till att Mexiko-muren har betydligt större långsiktiga konsekvenser än DACA. Många av de framtida 700,000 DACA-individerna som skulle få amnesti under en kompromiss kommer sannolikt att bli Demokratiska väljare. Dock bor ett betydande antal av dessa i redan starka Demokratiska fästen såsom Kalifornien och New York. Därmed spelar det inte så stor roll om de röstar på det Demokratiska partiet i framtiden eftersom partiet högst sannolikt vinner de delstaterna oavsett röster som kommer från före detta DACA-individer.

En mur har dock massiva långsiktiga konsekvenser. Mur-prototyperna som testats av militären visar sig vara i princip omöjliga att klättra över och penetrera såvida man inte använder betydande explosiva medel. Kort och gott, för majoriteten av migranter blir en mur därmed närmast omöjlig att korsa illegalt. Staden El Paso i Texas är bevis på att såväl illegal migration av droger som människor minskar kraftigt där någon form av barriär står upprest mellan länderna. En betydligt bättre mur än barriären mellan El Paso och Mexiko har naturligtvis ännu bättre effekt. Detta borde Republikanerna inse och ta vara på nu när Demokraterna är villiga att bygga en bättre barriär under en längre sträcka på gränsen mot Mexiko där geografin tillåter sådant bygge.

I grunden handlar murbygget naturligtvis inte om att stoppa migration. Det handlar om att har ordning, reda och kontroll över migrationen och samtidigt stoppa illegal migration av människor, droger, vapen och slutligen terrorister. IS och Al Qaida har nämligen sedan en tid tillbaka undersökt och dessutom sannolikt även redan verkställt möjligheterna att smuggla in terrorister och vapen i USA genom att korsa gränsen illegalt där inga barriärer finns. Ett murbygge handlar således slutligen om nationell säkerhet i syfte att förebygga terrorattacker, men även att förebygga problemen som kommer med illegala invandrare som deltar i gäng såsom det extremt ökända gänget MS-13 som består av just illegala invandrare från framförallt El Salvador.

Oavsett politiska strategier inför höstens Kongressval vore en kompromiss det bästa för USA och det amerikanska folket. Därför bör Republikanerna acceptera Demokraternas söndagsbud att bygga en mur mot Mexiko i utbyte mot att DACA räddas.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

söndag 21 januari 2018

Demokraterna i Senaten godkänner Mexiko-mur i utbyte mot DACA, Republikanerna vägrar kompromissa

Under söndagen meddelade Demokraterna att de är beredda att godkänna en mur mot Mexiko i utbyte mot att DACA räddas. Detta ligger i linje med vad Donald Trump länge förespråkat som rättvis kompromiss.

Dock motsätter sig Republikanerna i Kongressen en sådan kompromiss. Det betyder att Demokraterna och Trump i princip kan komma överens men att Republikanerna sätter käppar i hjulet. Detta kan betyda att opinionen och skuldbeläggningen nu kan svänga mot Republikanerna då Republikanerna kan utpekas som obstruenter och ovilliga att kompromissa i syfte att öppna statsförvaltningen igen.

Enligt CNN-undersökningen vill hela 72 procent av Republikaner i USA rädda DACA så om partiet i Kongressen vägrar denna kompromiss går det sannolikt emot deras egna väljares vilja, vilket i sådana fall kan straffa partiet i höstens Kongressval.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Podd 523: Regeringsstoppet - del 2: Amerikaner anser inte att DACA är värt ett regeringsstopp

Podd 523. Ronie Berggren samtalar med Björn Norström om regeringsstoppet i USA, som menar att det är Demokraternas fel och hänvisar till en undersökning som visar att en majoritet av amerikanerna inte anser att Demokraternas hjärtefråga, DACA, är värt att stänga ned regeringen för.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Tidigare avsnitt:

Podd 522: Är Regeringsstoppet 2018 Republikanernas fortsättning på 2013? 20180120

Flest amerikaner lägger skulden på Demokraterna över stängd statsförvaltning

Amerikanska nyhetsanalyser rapporterade nyligen att den amerikanska statsförvaltningen nu är stängd eftersom Kongressen inte lyckades förhandla fram en ny budget. Enligt en ny CNN-undersökning lägger flest amerikaner skulden på det Demokratiska partiet för denna utveckling medan minst skuld läggs på Donald Trump.

Enligt en ny undersökning som vänsterliberala CNN gjort anser 31 procent av amerikaner att Demokraterna bär skulden för att budgetförhandlingarna klappade ihop. 26 procent lägger skulden på det Republikanska partiet medan 21 procent skuldbelägger Donald Trump.

Migrationsprogrammet DACA som berör barn till illegala invandrare står i centrum för att förhandlingarna bröt ihop. Majoriteten av amerikaner, 56 procent, anser enligt samma undersökning att DACA inte är värt att skydda om det betyder att statsförvaltningen måste stänga ned tillfälliigt. Endast 31 procent anser att det är värt att stänga ned statsförvaltningen för att skydda DACA.

Siffrorna i undersökningen tyder på att gruppen oberoende väljare lägger skulden på Demokraterna istället för på Republikanerna, vilket kan komma att få stor betydelse i höstens Kongressval. Att färre lägger skulden på Donald Trump än Demokraterna beror sannolikt på att Trump öppet var villig att kompromissa kring DACA samtidigt som Demokraterna inte visade samma välvilja till kompromisser.

Det spekuleras redan i vänsterliberal media att stängningen av statsförvaltningen kan komma att straffa Demokraterna i höstens Kongressval eftersom partiet framställer sig som obstruktionistiskt. Vidare är flera moderata Demokrater oroade över att vänsteraktivisterna i partiet tagit över agendan för mycket.

Pressen ökar nu rejält att förhandla fram en ny budget eftersom militären redan börjar påverkas negativt. Det partiet som slutligen flest amerikaner beskyller för att inte ge militären sitt stöd genom att tillåta att statsförvaltningen stängs kommer sannolikt att bestraffas i valurnan både i höst och presidentvalet 2020.

Undersökningen visar även att allt fler amerikaner ger Trump godkänt betyg som president. 40 procent ger nu Trump godkänt, upp från 35 procent för några veckor sedan. Endast 18 procent ger Kongressen godkänt betyg. Detta kan vi tolka som att amerikaner tillskriver Trump och inte Kongressen äran för att skattereformen genomfördes och att ekonomin och arbetsmarknaden är heta.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Donald Trumps nya ad: Complicit - Demokraterna medskyldiga till illegalas brott

Donald Trump har släppt en ad, där han förespråkar vikten av att bygga muren mot Mexiko och att de Demokrater som motsätter sig detta är medskyldiga till brott- och mord som utförs av illegala invandrare. En ad som kommer samma dag som regeringsstoppet börjat.Källa: Reuters

Se även tidigare inlägg:

Podd 522: Är Regeringsstoppet 2018 Republikanernas fortsättning på 2013? 20180120

lördag 20 januari 2018

Podd 522: Är Regeringsstoppet 2018 Republikanernas fortsättning på 2013?

Podd 522. Ronie Berggren och John Gustavsson pratar om det regeringsstopp som inträffade den 20 januari, på årsdagen för Trumps presidentinstallation, efter att Senaten inte kunnat enas om att godkänna de löpande utgifterna.

Vem bär skulden för röran? Donald Trump eller de Demokrater som hans presstalesperson kallar för "losers"?

John Gustavsson argumenterar för att Republikanerna bär den primära skulden och att detta regeringsstopp är en fortsättning på det regeringsstopp som Republikanerna drev igenom 2013.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

-----------

Relaterat avsnitt:

Podd 27: Regeringsstoppet, te-party-rörelsen och ObamaCare 20131107

Hanif Bali visar att Fox News kan få genomslag också i Sverige

Av Ronie Berggren

Jag har hängt med i amerikansk politik ur ett högerperspektiv i nästan 20 år. En tid under vilken Fox News slagit igenom stort i USA, som den konservativa amerikanska högerns starka röst på kabel-näten.

Mellan 2003 och 2006 visades somliga sändningar från Fox News också på TV8. När TV8 lade ned det så ringde en kompis till mig dit och frågade varför de slutat sända Fox News och fick då till svar att han var den förste som någonsin efterfrågat Fox.

Jag började följa Fox News regelbundet när jag startade upp Amerikanska nyhetsanalyser. Och mellan januari 2008 och januari 2017 hängde jag med i Fox News varje dag, parallellt med att jag också hängde med i vänsterliberala MSNBC som i mainstreammedia som CNN. Jag fick ett rejält grepp om amerikansk media och debatten om amerikansk media.

Därför vill jag med denna text förklara hur stort det är att den svenske riksdagsledamoten Hanif Bali (M) blivit intervjuad av Tucker Carlson på Fox News. Han är inte den förste svensk som medverkat där, men mig veterligen den förste svenska riksdagsmannen eller tyngre politikern.

Världsledare blir så klart intervjuade på Fox News hela tiden, men jag har inga minnen av att någon svensk statsminister ställt upp på en aktiv intervju på Fox News (korrigera mig gärna om jag missat något). Den svenska bilden av Fox News har nämligen varit väldigt ensidigt.

Svenska journalister, ofta anställda av Public Service, har sällan bemödat sig med någon seriös framställning av Fox News utan mest översatt och kanaliserat Demokraternas vänsterliberala propaganda om Fox News.

Det finns många exempel på detta.

Den 27 januari 2011 hade SvD en artikel författad av Olof Jönsson vars titel löd "Fox klippte om Obamas tal – förstörde hans skämt". Artikeln hävdade sedan hur det Fox News ertappats med att ha manipulerat sin sändning av president Obamas nyss hållna State-of-the-Union-tal genom att klippa bort publikens skratt efter Obamas skämt, och istället ersätta skratten med ljudet från spelande syrsor.

Händelsen utspelade sig på en av kabelkanalens opinionsbildande morgonshower (Fox and Friends) och syftade till att skämtsamt driva med presidentens tal, inte att förleda publiken. I klippet hörs tydligt skratten i bakgrunden även om man lagt till syrseljud i förgrunden - ljud som ingen vettig tittare skulle kunna tro var en del av det verkliga talet - det var således en plojgrej i en av många Fox-shower som gör just plojgrejer. I den svenska artikeln betonas dock hur Fox News verkligen försöker förleda publiken. Så var dock inte fallet, men en svensk läsare utan egen kunskap och som läser SVD med tillit skulle inte kunna förstå det.

(Här en artikel på Amerikanska nyhetsanalyser om detta: http://usapol.blogspot.com/2011/01/svd-om-fox-news.html).

Det kanske mest glasklara exemplet på en svensk journalists inställning, kommer emellertid från Sören Sommelius bok “Från King till Obama: medborgarrättsrörelsens kamp i USA” - där Sommelius skriver följande om sin ankomst till ett hotellrum i Atlanta:

“På rummet låter jag flåsiga Fox News Channel stå på. Världen utanför USA finns inte. Fox ger mig ont i huvudet, så mycket svada, så många flosker och till råga på allt är det här en av USA:s mest sedda kabeltevekanaler.”

Ett uttalande som visar att författaren saknar förmåga att förstå sig på en väsentlig del av den amerikanska kulturen. Hans beskrivning är dessutom felaktig - Fox News rapporterar även om händelser utanför USA hela tiden.

Vi kan också ta ett färskare exempel. Förra året, när Donald Trump - helt korrekt - påpekade att Sverige visst hade enorma problem med invandring, så skrev SVT en artikel med rubriken ”Fox News det republikanska partiets stödmaskin”. SVT intervjuar Christian Christensen, professor vid JMK i Stockholm, som kommenterar det faktum att Trump hämtat sina uppgifter från Fox News, som följande:

– Det är det republikanska partiets stödmaskin som ägs av Rupert Murdoch. I stort sett sedan de började har de varit otroligt kritiska mot demokraterna, men även länder som Sverige har nämnts flera gånger och de har varit ganska kritiska när det gäller invandring. Så det här är bara en del av ett mycket större mönster när det gäller Fox News och högerpolitik.

Ett uttalande som för gemen svensk som matar sig själv enbart med SVT och svensk mainstreammedia givetvis bara stärker aversionerna mot Fox News.

Att Martin Gelin i oktober 2017 skrev en artikel med rubriken ”Fox News inslag med Trump liknar propaganda från diktaturer” förbättrade inte imagen i Sverige (https://www.dn.se/nyheter/varlden/martin-gelin-fox-news-inslag-med-trump-liknar-propaganda-fran-diktaturer/).

Idag är Fox News inte längre ensamma. På högerkanten finns nu en rad bloggar och sajter som också tagit upp den konservativa högerns fana. Fox News har inte lyckats föryngra sig och i vissa debatter är de inte längre alerta. Men deras starka symbol av den i Sverige hatade amerikanska högern, kvarstår.

Och just därför är Hanif Balis intervju på Fox News så intressant. Vi ser ett paradigmskifte i Sverige. Där den konservativa högern gör starkt inträde.

När jag började hänga med i amerikansk politik insåg jag snabbt att Sverige behövde amerikansk konservatism. Men jag förstod också att det inte fungerade att bara direktöversätta amerikanska böcker (några sådana försök har faktiskt gjorts) eftersom svenskar bara läser innehållet om de tilltalas av stilen, av retoriken och framtoningen. Man måste måla en bok i blågula känslor för att bli tagen på allvar. Och en högerpolitisk red-white-and-blue-bok från USA var omöjlig för svenskar att ta till sig (av samma orsak känner svenskar som inte hänger med i amerikansk politik, instinktiv avsky mot Donald Trump).

Min approach, och min stil med Amerikanska nyhetsanalyser, blev därför att debattera svenska problem och svenska diskurser utifrån den amerikanska högerns ideologiska perspektiv, men med andra sätt och vandra verktyg. Jag ville vara en svensk som drev amerikansk konservatism på svenska, på ett sätt svenskar skulle kunna relatera till.

Det vill jag fortfarande. Men vad Hanif Bali visar, är att paradigmet har förändrats. Dörren till Sverige är inte ens tillnärmelsevis lika stängd som den en gång var. Internet har överbryggat klyftan. Svenska samhällsintresserade har inga problem alls att ta till sig Rubin Report, Sam Harris - eller Fox News eller Breitbart.

Och om vi förr inte kunde förstå de perspektiv som Fox News tog upp, eftersom vi levde i en skyddad bubbla med en helt annan verklighet att förhålla oss till, så har inte minst debatten om immigration fått oss att snabbt springa ikapp.

Minns ni alla galna saker som SVT och annan svensk media tog upp som exempel på amerikansk galenskap, för bara 10-15 och 20 år sedan? Gated communites? Usch, klassamhällen för snobbar. Beväpnade medborgare? Amerikaner är galningar. Privat sjukvård? Ett samhälle för de rika.

Exemplen kan göras många fler. Men medan man då kunde skrämma en hel svensk befolkning med dessa hysteriska inslag och artiklar om USA, så går inte längre det. Tvärtom. De saker som Fox News alltid tjatat om, känns plötsligt lite lockande.

Sverige har nämligen blivit omskakat av verkligheten, för att lite fritt citera Irving Kristol.

Hanif Balis medverkan på Fox News vittnar klart och tydligt om att paradigmskifte är i rullning i Sverige. En ny svensk höger växer fram. Inte primärt snobbarnas och ciggarrökarnas höger. Utan en ny, mer amerikansk slags höger bestående av vanligt folk: arbetarhögern.

De som inte har något emot att titta på Fox News och gillar media där saker beskrivs så som de faktiskt är, och sedan ges förtroende att själva bestämma vad de ska tycka och tänka om de saker som presenteras.

Vi som förespråkat amerikansk konservatism och bara intresserat oss för amerikansk politik i allmänhet, har länge hävdat att det bästa sättet att införskaffa kunskap är att helt stänga av SVT och hoppa över Svenska tidningar. Läs och se amerikansk media direkt istället.

Vad Hanif Balis intervju indikerar, är att många fler än de politiska nördarna, nu kommer att börja göra det.

Svensk public service, med dess eviga vänstermoraliserande, kommer med stor sannolikhet att inom en inte alltför avlägsen framtid, få stora problem med sina tittarsiffror.

Här kan Tucker Carlsons intervju med Hanif Bali ses (https://www.youtube.com/watch?v=JsMQ7TvblyI):Ronie Berggren leder Amerikanska Nyhetsanalyser och vill se starkare band mellan Europa och USA och en enad västvärld, mer inspirerad av amerikansk och brittisk politisk tradition, som kan stå upp för västerländska, demokratiska värden i en tid då totalitarism och fanatism vinner mark.

USA:s högsta domstol meddelar framtida avgörande juridiskt beslut kring Trumps inreseförbud

Sedan Donald Trump skrev flera exekutiva ordrar om inreseförbud har turerna i diverse domstolar varit otaliga där Högsta domstolen slutligen beslutade att inreseförbuden är gällande tills vidare och tills ett slutligt domslut levereras. Dock tog HD aldrig något beslut om inreseförbuden är juridiskt acceptabla. HD har nu dock meddelat att ett sådant slutligt domslut kommer levereras en gång för alla.

I juni kommer amerikanska Högsta domstolen slutligen leverera ett avgörande domslut som berör den juridiska aspekten av Trumps inreseförbud, alltså om dessa inreseförbud är förenliga med Konstitutionen och stiftade lagar. Detta domslut kommer därmed sätta ett helt nytt prejudikat som avgör hur framtida migrationspolitik kan utformas, framförallt kring vilka länder och medborgare som får och inte får rättighet att resa in i USA i samband med säkerhetsrisker.

Eftersom HD är i majoritet konservativ förväntas domslutet gynna Republikanerna som vill se inreseförbud som del av säkerhetspolitiken, inte minst med tanke på at HD nyligen gav sitt temporära stöd till Trumps inreseförbud. HD-domaren Anthony Kennedy som är moderat konservativ kan sannolikt komma att bli en helt avgörande röst i detta avgörande rättsfall

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

USA:s statsförvaltning stängd, Demokraterna obstruerade

Vid midnatt till lördagen stängdes den amerikanska statsförvaltningen då Senaten inte lyckades godkänna en tillfällig budget. Orsaken till detta är att det Demokratiska partiet vägrade samarbeta med Republikanerna, vilket ledde till att antalet röster i Senaten för att godkänna en budget på ytterligare en månad inte räckte till.

I torsdags godkände en majoritet i Representanthuset en budget i syfte att hålla den amerikanska tillfälligt statsförvaltningen öppen tills mitten av februari i syfte att ge mer tid att förhandla fram en långtidsbudget. Dock godkände inte Senatens samma budget eftersom Demokraterna obstruerade, vilket betyder att statsförvaltningen nu är stängd.

I Representanthuset krävdes endast en enkel majoritet för att godkänna det tillfälliga budgetförslaget, vilket Republikanerna enkelt skrapade i hop. I Senaten krävdes dock minst 60 procent av rösterna för ett godkännande. Republikanerna har endast 51 säten, vilket betyder att de behövde ett antal röster av Demokratiska senatorer med, vilket inte lyckades skrapas ihop. Endast fem Demokrater röstade för Republikansernas tillfälliga budgetförslag. Dock röstade fem Republiknaer mot förslaget eftersom dessa ansåg att budgetförslaget bara ökar på statsskulden.

Anledningen till Demokraternas vägran att samarbeta berör illegal invandring och framförallt amnesti för barn till illegala invandrare, det sk DACA. Republikanerna vill att illegal invandring ska behandlas som en separat fråga medan Demokraterna vill att illegal invandring ska vara del av de generella budgetförhandlingarna, vilket gjorde att Demokraterna agerade i ren obstruism under budgetförhandingarna.

Att statsförvaltningen nu stängts har vissa konkreta men begränsade konsekvenser och berör framförallt icke-väsentliga funktioner såsom statliga nationalparker och museum genom att dessa inte hålls öppna. Ett antal statligt anställda kommer dessutom inte att kunna gå till jobbet på måndag och fram tills en lösning framkommer. Kring 700.000 illegala invandrare i DACA-programmet kommer även bestraffas av att statsförvaltningen stängs eftersom DACA-programmet försvinner i mars och ingen lösning har godkänts. Även barn bestraffas av denna utveckling eftersom vissa vårdprogram för just barn påverkas negativt.

Demokraternas vägran att samarbeta kring budgeten straffade alltså precis samma två grupper partiet påstår sig värna om, nämligen illegala invandrare och barn.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

fredag 19 januari 2018

Podd 521: Det västerländska självföraktet ger varken självrespekt eller respekt

Podd 521. Ronie Berggren och Eddie Omar samtalar om hur det västerländska självföraktet inte skapar självrespekt och inte heller vinner någon respekt från andra.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

torsdag 18 januari 2018

Antalet arbetslösa i USA som söker bidrag lägsta på 45 år

Under Donald Trump har arbetslösheten i USA sjunkit kraftigt. Antalet arbetslösa som söker bidrag idag är den lägsta på 45 år.

Inte sedan 1973 har antalet arbetslösa i USA som dessutom söker bidrag för att överleva varit så lågt enligt nya siffror. Antalet har dessutom sjunkit mer än förväntat. Per definition har USA idag i princip full sysselsättning där många sektorer både inom yrken som kräver hög utbildning och ingen utbildning upplever arbetskraftsbrist.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Donald Trump delar ut priser för 2017 fake news

Under onsdagen offentliggjorde Donald Trump vilka medier och specifika rapporteringar som vann priser för fake news under 2017. Konkurrensen är stenhård eftersom 2017 var fyllt av fake news om Donald Trump. Nedan är de medier och rapporter som hamnade på prispallen. De restrerande sju som avrundar 2017 topp tio fake news kan läsas här.

1. Guld. New York Times Paul Krugman rapporterade att om Donald Trump blir president kommer USA:s ekonomi att skadas och aldrig kunna återhämta sig. Det rakt motsatta skedde i verkligheten då amerikansk ekonomi under Trump är den starkaste på årtionden.

2. Silver. ABC:s Brian Ross ljög om Trumps kopplingar till Ryssland, vilket ledde till att börsen omedelbart sjönk. Ross har efter denna lögn fått än mindre framträdande roll inom ABC som "bestraffning" avd medeiaktören då hans rapport helt enkelt var påhittad.

3. Brons. CNN rapporterade, utan att presentera någon form av bevis, att Donald Trump och hans son Donald Trump Jr. hade tillgång till hackade dokument från WikiLeaks i samband med valkampanjen. Detta visade sig vara en ren lögn.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

onsdag 17 januari 2018

Konservativ rörelse vill bryta sig ur Kalifornien på grund av vänsterliberalers "tyranni"

En konservativ rörelse i delstaten Kalifornien har nu formellt ansökt om att dela dela upp Kalifornien i två separata delstater eftersom rörelsen anser att den vänsterliberala majoriteten i storstäderna längst kusten står för tyranni genom att vägra att följa delstatens och amerikanska Konstitutionen samt landets lagar.

Två konservativa män i Kalifornien har formellt lämnat in en ansökan att delstatens landsbygd ska bryta sig ur Kalifornien och skapa en ny delstat, den sk. "Nya Kalifornien". Befolkningsmässigt är området i fråga i klar minoritet men geografiskt handlar det om den överväldigande majoriteten av delstaters yta eftersom den är konservativ.

Anledningen bakom detta initiativ är att konservativa medborgare i Kalifornien fått nog av att det vänsterliberala styret vägrar följa den amerikanska Konstituionen och landets lagar samt delstatens Konstitution, till exempel gällande illegal invandring i samband med amnestistäder.

Rörelsen hävdar att delstatens vägran att följa Konstitutionerna och lagarna innebär att tyranni utövas mot delstatens befolkning och att under sådana omständigheter måste delstaten brytas upp så en ny delstat kan skapas där amerikanska Konstitutionen samt landets lagar och regler återigen blir gällande.

Grundarna av initiativet har formellt ansökt om utbrytning med hänvising till Konstitutionens fjärde artikel under den tredje paragrafen som berör just processen hur nya delstater erkänns av USA. Rörelsen har även publicerat en Frihetsdeklaration i samband med detta.

Såväl Kaliforniens Kongress som den amerikanska Kongressen måste godkänna detta om det ska förverkligas, vilket högst sannolikt inte kommer att ske. Processen förväntas ta kring ett år. Även om initiativet underkänns så skapar det iallafall en offentlig debatt kring hur vissa delstater förkastar den amerikanska Konstitutionen samt landets lagar och regler och hur det negativt påverkar konservativa amerikanska medborgare i de delstaterna som anser att landets och delstatens Konstitutioner samt stiftade lagar ska gälla även för vänsterliberala delstater.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Donald Trump är vid utmärkt fysisk och psykisk hälsa enligt omfattande läkarundersökning

Nyligen genomgick Donald Trump en omfattande årlig fysisk och psykisk läkarundersökning. Under tisdagen meddelade Vita Husets läkare att Trump är vid utmärkt fysisk och psykisk hälsa.

Under tisdagen levererade Vita Husets läkare resultaten av Donald Trumps årliga läkarundersökning som täcker såväl fysisk och psykisk hälsa. Enligt läkaren är Trump vid utmärkt fysisk och psykisk hälsa och påpekar att Trumps kognitiva hälsa är helt normal. Även hans fysiska hälsa är helt normal, vilket bekräftades under det fyra timmar långa läkarundersökning på Walter Reed National Military Medical Center strax utanför Washington D.C.

Enligt undersökningen ska Trump ha fått 30 av 30 möjliga poäng för sin mentala hälsa. Läkarna hittade ingenting som tyder på att Trumps mentala hälsa håller på att försämras och påpekade att Trumps fysiska och mentala hälsa förväntas vara god under hans år som president och att hälsan inte kommer att sätta stopp för hans arbete som president.

Det var Trump själv och inte läkarna som bad att hans mentala hälsa skulle undersökas och sedan offentliggöras. Trump beordrade dessutom Vita Husets läkare att svara på journalisternas alla frågor om hans mentala hälsa samt diskutera resultaten av alla prover med journalisterna.

Vita Husets läkare rekommenderade dock att Trump borde tappa 5-6 kilo samt sänka kolesterolhalten en aning för att ytterligare förbättra sin fysiska hälsa.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

tisdag 16 januari 2018

Chelsea Manning kandiderar till Senaten

Chelsea Manning kandiderar till Senaten. Manning, som förut hette Bradley, dömdes 2013 till 35 år fängelse för att ha läckt militärhemligheter till Wikileaks. I januari 2017 benådades han av Barack Obama. Nu kandiderar han till Senaten. Här är hans kampanjvideo:Här ett inslag på Fox News om Mannings kandidatur. Går det att lita på Manning?Källa: Politico , CNN

Se även tidigare inlägg:

Visselblåsare hedras med statyer i Berlin 20150503

Chelsea Manning ger sin första intervju från fängelset 20150411

Amerikanska börsen slog två nya rekord under tisdagen

Det amerikanska börsindexet Dow Jones har slagit ett antal nya rekord under Donald Trump. Under tisdagen slog Dow ytterligare två rekord.

Under tisdagen passerade Down Jones 26,000, vilket i sig är ett nytt rekord. Utöver detta tog det endast sju arbetsdagar för Dow att gå från 25,000 till 26,000, alltså ett tusen poäng. Som jämförelse tog det Dow 23 arbetsdagar att gå från 24,000 till 25,000 poäng, alltså ett tusen poäng med.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

måndag 15 januari 2018

När Norge och Haiti påstås vara likvärdiga skadas samhällsdebatten

Häromdagen anklagade vänsterliberalmedia Donald Trump, baserat på ett påstående av en demokratisk senator, att under ett migrationsmöte benämnt vissa länder som ”skitländer”. Trump själv och en annan närvarande senator dementerar dock att detta ska ha sagts. Syftet med denna krönika är inte att spekulera i vad som eventuellt sagts eller inte sagts utan att kommentera en betydligt mer bisarr uppföljningskommentar av en vänsterliberal journalist för CNN.

Någon dag efter anklagelserna mot Trump om ”skitländer”-kommentaren tillfrågades den vänsterliberala CNN-journalisten Joan Walsh om hon hellre skulle vilja bo i Norge eller Haiti, två länder som omnämndes specifik i samband med anklagelserna mot Trump. Syftet med frågan var att se om en vänsterliberal journalist för CNN öppet kunde erkänna det vi alla normalt funtade människor redan vet, att vissa länder är bättre att bo i än andra länder, till exempel Norge än Haiti. Som den politiskt korrekta vänsterliberal Walsh är svarade hon att hon omöjligen kan svara på den frågan, alltså att hon inte kan välja om hon hellre bor i Norge eller Haiti eftersom hon inte anser att det är någon skillnad i livskvalitet och standard mellan dessa två länder.

Dessa typer av verklighetsfrånvända vänsterliberala ställningstaganden är inte bara extremt oärliga utan dessutom förödande för samhällsdebatten eftersom sådana uttalanden inte baseras på fakta eller verklighet utan på en ren lögn och förnekelse om hur omvärlden faktiskt ser ut i verkligheten.

Faktum är att människor vill massmigrera från vissa länder och samtidigt vill massmigrera till vissa länder. Om alla länder vore likvärdiga skulle det naturligtvis inte finnas behov och incitament för massmigration. Människor från Haiti och El Salvador, två länder Trump omnämnde som problematiska länder, massmigrerar till USA. Amerikaner massmigrerar inte till Haiti och El Salvador. Detsamma gäller till exempel Somalier, Syrier och Afghaner till Europa. Européer massmigrerar inte till de länderna utan människor i de länderna massmigrerar till Europa.

Detta har naturligtvis en enkel orsak, vilken grundas i att alla länder inte är lika bra att bo i, utan att vissa länder är betydligt bättre än andra länder at bo i ur flera perspektiv, något som baseras på rena fakta. Vissa länder är utmärkta att bo i medan andra länder är extremt eländigt att bo i. Norge tillhör den första kategorin medan till exempel Haiti, El Salvador, Afghanistan, Syrien och Somalia tillhör den andra kategorin, något de som kritiserade Trumps påstådda kommentar alltså uppenbarligen förnekar. Hur kan vi objektivt och med fakta bedömma om länder är bättre eller sämre att bo i?

Vi  kan enkelt peka på ett diverse variabler som helt enkelt gör länder bättre eller sämre att bo i, till exempel statsskickmordmänskliga rättigheterjämställdhetutvecklingsgradkorruptionfriheterBNP per capita, osv. Granskar vi dessa sju specifika variabler ser vi omedelbart att Norge hamnar i absoluta toppen samtidigt som länder som Trump omnämnde som problem-länder som Haiti och El Salvador samt på kontinenten Afrika ligger i botten i precis samma sju variabler. Även till exempel Afghanistan, Syrien och Somalia ligger i botten, länder som Sverige av någon anledning storsatsar  på genom utstakad migrationspolitik. Detta går inte att bortförklara eller förneka. Trots dessa objektiva fakta påpekar vänsterliberaler som Walsh att det inte går att välja vilket land som är bättre att leva i mellan Norge och Haiti.

På samma sätt har svenska vänsterliberaler troligen lika svårt att svara på vilket land av Norge och Somalia är bäst att bo i trots att somalier, och numera även svenskar, flyr till Norge samtidigt som inga norrmän ens kommer på tanken att fly till Somalia eller ens till ”skitlandet” Sverige.

Till och med människor som flytt från Haiti och numera bor i USA vägrar återvända till Haiti nu när deras temporäraskyddsprogram avslutats av Trump. Detsamma kommer gälla migranter från El Salvador nu när Trump även avslutatderas temporära skydsstatus.  Dessa migranter påpekar visar nämligen själva att USA är mycket bättre att bo i än Haiti och El Salvador och att dessa två länder helt enkelt är usla länder som de aldrig vill leva i igen. Av den anledningen korsar dessa migranter i USA gränsen illegalt till Kanada istället för att resa tillbaka till sina ursprungsländer som just Haiti och El Salvador nu när deras temporära uppehållstillstånd i USA slutar gälla.

Kontentan är att vi måste kunna ha öppna, ärliga och obekväma debatter som berör objektiva fakta i samband med migration, oavsett om det handlar om kultur, religion, kriminalitet, integration eller länder och statsskick som helhet. Att förneka, mörklägga, relativisera och bortförklara skadar inte bara den öppna samhällsdebatten rejält utan även trovärdigheten hos de politiker, journalister och debattörer som håller på med denna ohederliga och obehagliga debatteknik.


Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Ekonomer: Trump och inte Obama är anledningen till USA:s förbättrande ekonomi

Sedan Donald Trump tillsattes som president har amerikansk ekonomin hettat till rejält. Vänsterliberaler hävdar att detta är tack vare Barack Obama. Enligt en undersökning av ekonomer av Wall Street Journal är slutsatsen att den starka amerikanska ekonomin ska tillskrivas Donald Trump och inte Barack Obama.

Wall Street Journal gjorde nyligen en undersökning av 68 ekonomer inom diverser arbetsplatser där de tillfrågades vem som är anledningen bakom den snabbt växande amerikanska ekonomin. De flesta ekonomerna svarade att Trump är del av anledningen. En majoritet svarade även att Trump delvs eller mycket kraftigt haft en positiv påverkan på den växande BNP, jobbskapandet, och börsen. Ekonomer hänvisar till avregleringar och skattereformen under Trumps presidentskap som anledningen till den heta amerikanska ekonomin.

För ett år sedan gjorde Wall Street Journali samma undersökning om Barack Obama. Ekonomerna då gav Obama betydligt sämre betyg än Trump nyligen fick. Obama fick positivt betyg i samband med ekonomisk stabilitiet men negativt betyg beträffande långsiktig ekonomisk BNP-tillväxt.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

lördag 13 januari 2018

Podd 520: Storbritannien mot mjukt Brexit, Irland-Nordirland och Trumps inställda besök

Podd 520. Ronie Berggren samtalar med John Gustavsson om det senaste i Storbritanniens Brexit-process ut ur EU. Därtill diskuteras Donald Trumps inställda besök i Storbritannien.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Relaterade avsnitt:

Podd 408: Theresa May syr ihop ny regeringskoalition tillsammans med nordirländska DUP 20170627

fredag 12 januari 2018

Podd 519: Trump ogillar invandring från skitländer - bör Europa ta lärdom?

Podd 519. Ronie Berggren, Carolina Åhs och Johan Honkainen Gyllenspetz diskuterar Donald Trumps senaste omtalade uttalande, när han ifrågasatte varför USA tog emot folk från "skitländer"?STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla tidigare avsnitt hittas i poddarkivet.

Donald Trump sitter i en rävsax kring DACA

Under valkampanjen lovade Donald Trump att inte ge amnesti till illegala invandrare utan istället börja deportera dessa i högre takt. Dock visar det sig att DACA-programmet där illegala invandrare står i centrum har försatt Trump i en rejäl rävsax där valet nu verkar stå mellan pest och kolera.

DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, är ett migrationsprogram skapat av Barack Obama som ger en slags temporär permanent amnesti till individer som anlände som barn illegalt till USA tillsammans med sina föräldrar. Kort och gott, barn som smugglades in i USA av sina föräldrar som korsade gränsen illegalt tilldelas under DACA amnesti i två år och kan sedan söka amnesti ytterligare två år och fortsätta förnya sin amnesti med två år i taget tills den dagen de avlider. Kring 800,000 individer skyddas för närvarande av DACA-programmet. DACA är en exekutiv påresidentorder och alltså ingen Kongresslag eftersom Republikanerna i Kongressen hela tiden motsatt sig DACA.

I september meddelade Donald Trump att han avslutar DACA-programmet där han även gav Kongressen sex månader att lösa problemet som dessa 800,000 individer försatts i av sina föräldrar genom att stifta en kongresslag. Ärendet hamnade såklart i domstol i vänsterliberala Kalifornien där en domare i San Francisco häromdagen som förväntat dömde att Trump inte har rättigheten att avsluta DACA-programmet.

Trump kan naturligtvis överklaga detta där Högsta domstolen slutligen kommer ge Trump rätten att avsluta DACA eftersom domaren i Kalifornien överskred sina befogenheter, liknande inreseförbuden, och eftersom DACA är just en exekutiv order och inte en lag stiftad av Kongressen. En president har nämligen rättigheten inom Konstitutionen att förkasta tidigare presidentskrivna exekutiva ordrar samt rättigheten att styra över migrationspolitiken, något såväl amerikansk lag som HD-prejudikat bekräftar.

Dock är den juridiska biten inte det verkliga problemet. Den verkliga rävsaxen som Trump sitter i handlar om hur dessa 800,000 DACA-individer ska hanteras i praktiken.

Trump har flera valmöjligheter, varav alla dessvärre skapar nya stora problem. Han kan välja att inte göra någoting alls, vilket betyder status quo och därmed att fortsatt amnesti för dessa 800,000 individer råder, vilket skulle kraftigt uppröra hans väljarbas. Trump kan välja att ta ärendet till HD som med högsta sannolikhet kommer ge Trump rätt att avsluta DACA-programmet, vilket betyder att dessa 800,000 blir illegala och därmed måste behandlas som sådana, på samma sätt som de andra drygt tio miljoner illegala invandrare i USA där de flesta vänds ryggen till så länge de inte begår några brott men att de samtidigt fortsätter att leva i ett skuggsamhälle, alternativt frivilligt återvänder till sina hemländer.

De politiska lösningarna är lika problematiska. Trump flörtar nu med det Demokratiska partiet och i princip erbjuder amnesti för DACA-individer i utbyte mot att murbygget mot Mexiko ska godkännas, finansieras och dra igång. Att få Mexiko att betala hela muren innan murbygget ens dragit igång verkar praktiskt orimligt. Dock kan Trump tvinga Mexiko att betala murbygget över en längre tid utan att Mexiko kan göra något åt det genom diverse ekonomiska åtgärder, till exempel beskattning av det enorma flödet av pengar från USA till Mexiko som mexikaner som arbetar i USA ligger bakom eller genom nya eller höjda tariffer eftersom USA är en extremt viktig exportmarknad för Mexiko. Trump har redan höjt tariffer på timmer och papper från Kanada så höjda tariffer är alltså redan verklighet under Trump i syfte att skapa ett mer rättvist handelsutbyte.

Mexiko-muren blir dessutom allt mer viktig och akut att bygga nu när USA utfärdat resevarningar för Mexiko, varav en av dessa farliga provinser gränsar till USA.

Att Trump erbjuder Demokraterna amnesti för DACA-individerna i utbyte mot Mexiko-muren anses dock av hans egen väljarbas som ett rejält svek, vilket sannolikt kommer bestraffa honom i valet 2020. Trump vinner säkerligen inga nya väljare genom att ge amnesti åt DACA-migranterna men han lär däremot förlora många väljare om han genomför detta, oavsett Mexiko-muren. DACA kan alltså bli helt avgörande för Trumps öde i valet 2020.

Dock verkar det Demokratiska partiet inte villigt att samarbeta med Trump om DACA eftersom partiet blåvägrar stödja Mexiko-muren trots att Trump verkar villig att ge DACA-migranterna amnesti. Det Demokratiska partiet har under de senaste tio åren gjort en rejäl U-sväng i frågan om gränsen mot Mexiko. Demokraterna är kända för att vända kappan efter vinden då de inte är speciellt principfasta som parti eftersom deras väljarbas är flyktiga och hoppar på och av politiska trender baserat på vilken dag i veckan det är.

Trump har dock påpekat att han, å andra sidan, vägrar gå med på amnesti för DACA-individer om Demokraterna vägrar gå med på en Mexiko-mur. Läget är alltså helt låst kring DACA och ingen lösning verkar kunna framkomma såvida någon i denna maktkamp helt ändrar inställning, vilket med säkerhet bestraffar den parten i Kongressvalet 2018 och presidentvalet 2020.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

torsdag 11 januari 2018

Donald Trump trappar upp räder mot arbetsgivare av illegal arbetskraft

Under valrörelsen lovade Donald Trump att utöka arbetet mot arbetsgivare som anställer illegala invandrare. Nu infriar han det vallöftet genom att trappa upp räder mot dessa arbetsgivare.

Under onsdagen gjorde amerikansk polis räder mot 98 7-Eleven butiker i 17 olika delstater i USA, inklusive amnestidelstater (sanctuary states) som Kalifornien. Flera illegala invandrare anhölls och deras arbetsgivare krävdes på dokumentation av arbetstillstånd för alla deras anställda. Om butikschefen inte kan bevisa att alla anställda har legala arbetstillstånd kommer även butikschefen anhållas för brott. Amerikanska myndigheter påpekade att detta sänder kraftiga signaler att arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft kommer att hållas ansvariga.

Under Donald Trump har USA kraftigt utökat räder av arbetsgivare och arrester av illegala invandrare, något Trump lovade under valkampanjen.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

onsdag 10 januari 2018

Donald Trump gör politiken mer transparent, direktsände toppmöte om invandring

Under valkampanjen påpekade Donald Trump att han ämnar göra sin regering mer transparent till skillnad mot Barack Obama som är ökänd för att mörklägga information. Av den anledningen tillät Trump för första gången i amerikansk historia att press fick närvara under ett toppmöte om invandring mellan Vita Huset och ledarna för det Demokratiska och Repblikanska partierna. Mötet direktsändes dessutom i amerikansk TV samt på Internet.

För den som är intresserad av hur ett möte om invandring mellan den amerikanska presidenten och de högsta politikerna i båda partierna i Senaten och Representanthuset kan titta på en repris här.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

tisdag 9 januari 2018

Donald Trump avslutar temporärt skyddsprogram för migranter från El Salvador

Under måndagen meddelade Donald Trump att han avslutar ett program för migranter från El Salvador som ger dessa temporärt skydd i USA, vilket innebär att kring 250,000 individer från El Salvador som befinner sig inom USA nu måste resa tillbaka hem till El Salvador.

Efter flera jordbävningar i El Salvador 2001 beslutade USA att ge påverkade personer temporärt skydd i USA under 18 månader varefter de skulle resa tillbaka hem till El Salvador. Av olika anledningar förlängdes deras tillfälliga skydd år efter år. Departementet för inrikes säkerhet, Department of Homeland Security, meddelade dock i måndags att programmet som ger dessa individer tillfälligt skydd i USA nu ska avslutas och att de kring 250,000 individer från El Salvador därmed måste resa tillbaka hem igen eftersom det inte längre finns skyddsbehov i USA för denna grupp.

Kanada förbereder sig därför nu för att många av dessa kommer att söka asyl i Kanada istället.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

USA verkställer nytt system för upphävningar av medborgarskap

Under presidenten Barack Obama identifierade det amerikanska departementet för inrikes säkerhet, Department of Homeland Security, ett antal individer som erhålligt amerikanskt medborgarskap utan att kunna bevisa sin identitet. Dock agerade inte Obama utefter denna information. Donald Trump har nu beslutat att verkställa ett nytt system i syfte att upphäva medborgarskap som erhållits i fall där individens identitet inte har kunnat fastställas.

Det amerikanska Justitiedepartementet meddelade nyligen att de ämnar verkställa det sk. Operation Janus, ett nytt system där individer som erhållit amerikanskt medborgarskap då de inte bekräftat sin identitet ska ifråntas medborgarskapet.

Baljinder Singh, som även använder namnet Davinder Singh, och ursprungligen kommer från Indien anlände till USA 1991 utan dokument som kunde bevisa hans identitet. Han ansökte omedelbart asyl och släpptes således in i landet. Sedan gifte han sig i USA för att slutligen tilldelas ett permanent uppehållstillstånd och medborgarskap genom giftemålet, trots att han aldrig kunde bevisa sin identitet.

Det amerikanska Justitiedepartementet har nu under Donald Trump upphävt Singhs amerikanska medborgarskap eftersom han tilldelats det på osäkra grunder då han aldrig erhöll ett permanent uppehållstillstånd genom den lagliga vägen som innebär att man måste bevisa sin identitet. Singhs status har nu återgått till permanent uppehållstillstånd men eftersom han erhöll utan att kunna bevisa sin identitet riskerar han nu dessutom att deporteras.

En talesperson för Justitiedepartementet poängterar att Singh har underminerat immigrationssystemet i USA och därmed äventyrat rättssäkerheten i landet och således måste i fråntas sitt medborgarskap.

Det amerikanska migrationsverket meddelar även att 1,600 individer nu ska inför rätta då även deras amerikanska medborgarskap har utan att de kunde bevisa sin identitet. Enligt ny information kan hela 315,000 amerikanska medborgarskap ha tilldelats trots att det var problem med fingeravtryck kring identiteter. Justitiedepartementet påpekar att människor med kriminell bakgrund därmed kan ha lyckats erhålla ett amerikanskt medborgarskap.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Podd 518: Fire and fury - boken om Donald Trumps första år som alla pratar om

Podd 518. Ronie Berggren och Filip Lamperud pratar om Michael Wolffs bok "Fire and fury: inside the Trump white house".STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

-------

Relaterat avsnitt:

Podd 350: Ronie Berggren om sin bok om George W. Bush och presidentvalet 2000 20170311

lördag 6 januari 2018

Arbetslösheten bland svarta amerikaner rekordlåg under Donald Trump, hyllas av Washington Post

Under valkampanjen påpekade Donald Trump att det bästa sättet att hjälpa minoriteter såsom svarta amerikaner är att skapa en växande arbetsmarknad och därigenom minska arbetslösheten bland just minoriteter så de kan bli självförsörjande och inte förbli bidragsberoende. Redan efter ett år har Donald Trump visat att han menade allvar med det vallöftet eftersom arbetslösheten bland svarta amerikaner nu är rekordlåg.

Som Amerikanska nyetsanalyser nyligen rapporterade har den amerikanska arbetsmarknaden blivit glödhet under Donald Trump och förväntas bli ännu bättre när väl skattereformen får genomslag. Denna heta arbetsmarknad har även påverkat minoriteter som svarta amerikaner mycket positivt eftersom svarta amerikaner idag upplever den lägsta arbetslösheten inom gruppen sedan sådan statistik började föras 1972. Svarta amrikaner har idag en arbetslöshet på endast 6,8 procent. Arbetslösheten för USA som helhet ligger idag på 4,1 procent.

Vänsterliberala Washington Post som regelbundet kritiserar Donald Trump hyllar nu presidenten för den fantasitiska arbetsmarknaden som han skapat sedan han tog över som president för ett knappt år sedan. Trots att 2017 var ett utmärkt år för arbetsmarknaden i USA förväntas 2018 att bli ett ännu bättre år.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

fredag 5 januari 2018

Flygbolag belönar anställda och ser ljust på framtiden efter skattereformen

Amerikanska nyhetsanalyser rapporterade nyligen att ett antal företag i USA har belönat sina anställda med bonusar och andra förmåner som ett direkt resultat av den nyligen godkända skattereformen. Flygbolagsindustrin i USA följer nu efter med bonusar till sina anställda och påpekar att skattereformen kommer ha positiva effekter för flygindustrins framtid.

Den amerikanska flygbolagsindustrin ser mycket positivt på skattereformen som Republikanerna och Donald Trump nyligen klubbade igenom. Flera stora flygbolag såsom American Airlines, Southwest Airlines och JetBlue ger alla sina anställda, vilket i runda tal innebär ett par hundra tusen personer för dessa tre flygbolag, 1,000 dollar bonus som ett direkt resultat av skattereformen. Vidare påpekar flygbolagsindustrin i USA att de ämnar investera mer pengar i USA eftersom de nu ser en ljus framtid i landet för sina flygbolag.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Amerikanska myndigheter öppnar utredning av Hillary Clinton för två eventuella brott

Amerikanska nyhetsanalyser rapporterade nyligen att ett åtal kommer allt närmare mot Hillary Clinton i samband med paret Clintons uranaffärer med Ryssland. Nu öppnar det amerikanska Justitiedepartementet tillsammans med FBI även en utredning mot Hillary Clintons sk "pay to play" som hon höll på med under sin tid som utrikesminister. Även Hillarys epost-skandal utreds nu av Justitiedepartementet.

Under sin tid som utrikesminister då Barack Obama var president ska enligt utsago Hillary Clintons välgörenhetsorganisation The Clinton Foundation tagit emot pengar, presenter och andra förmåner i utbyte mot mötestid med Clinton, alltså mutor i utbyte mot personlig tid med henne. Det amerikanska Justitiedepartementet har nu beslutat att granska detta noggrant eftersom det inte är laglig verksamhet. FBI leder utredningen med Justitiedepartementet i nära samarbete.

Justitiedepartementet har nu även börjat granska Hillarys epost-härva, en granskning som FBI lade ned under sommaren 2016 men om nu alltså öppnats upp igen. Under sin tid som utrikesminister använde Hillary en personlig epost-server och inte Utrikesdepartementets epost-server, vilket enligt amerikansk lag är olagligt. FBI under James Comeys ledning lade mycket överraskande ned denna utredning under sommaren 2017 men Justitiedepartementet har nu öppnat den igen eftersom Comey anses ha lagt ned den av politiska skäl i syfte att inte påverka presidentvalet 2016.

Justitiedepartementet har alltså nu minst tre pågående öppna separata utredningar mot Hillary Clinton.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

torsdag 4 januari 2018

Glödhet börs och arbetsmarknad i USA

USA / EKONOMI Den amerikanska ekonomin har under senaste året tagit rejäl fart som ett resultat av att Donald Trump vann presidentvalet. Såväl börserna som arbetsmaknaden är glödheta och förutspås fortsätta vara det under 2018, inte minst som ett resultat av den massiva skattereformen som nyligen godkändes av Kongressen coh presidenten och nu håller på att verkställas.

Under torsdagen passerade det amerikanska börsindexet Dow Jones historiska 25,000, ett nytt rekord och den snabbaste ökningen med 1,000 poäng i historien, från 24,000.

Utöver att amerikanska börser är glödheta är arbetsmarknaden densamma. För närvarande råder den lägsta arbetslösheten på flera decennier i USA och många sektorer påpekar nu att det till och med råder kraftig arbetskraftsbrist, till exempel inom byggsektorn där det dessutom råder kraftig arbetskraftsbrist.

Under november 2017 spenderade USA mer pengar än någonsin på byggarbeten, siffror som sannolikt kommer fortsätta under hela 2018. Enligt en studie utförd av en byggföretagsorganisation kommer 75 procent av byggföretagen i USA anställa ny personal under 2018, varav många av dessa vill anställa ett betydande antal nya byggjobbare. Problemet är dock att det råder stor arbetskraftsbrist och att byggföretag därmed inte kommer kunna rekrytera tillräckligt många anställda för att fylla lediga jobb trots att majoriteten av byggföretagen rapporterar att de höjer lönerna och/eller erbjuder diverse bonusar och nya förmåner till sina anställda.

Utöver byggandet av Mexiko-muren är en massiv infrastruktursatsning Donald Trumps viktigaste politiska mål för 2018, något som ytterligare kommer leda till en mycket positiv arbetsmarknad för byggjobbare och byggföretag och sannolikt därmed även för amerikanska börser.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Podd 517: Iranska regeringen tar ton, men folket har inte gett vika

Podd 517. Ronie Berggren samtalar i nytt avsnitt med svensk-iraniern Arash Vatankhah om situationen i Iran, där människor sedan strax innan nyår demonstrerat mot den teokratiska regimen.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Tidigare avsnitt:

Podd 516: Protesterna i Iran, USA:s och omvärldens respons 20180101

Irak har tagit ISIS-bödeln Abu Omer till fånga

Abu Omer - en av ISIS' riktiga bödlar, känd för sitt långa vita skägg - som läste upp shariastraff och utfärdade steningar, arkebuseringar, kastade misstänka homosexuella från hustak och mycket annat, har tagits till fånga av irakiska säkerhetsstyrkor i Mosul. Yahoo/Newsweek:

Omer, whose age remains unknown, has appeared in ISIS videos that have shown prisoners being beheaded and stoned to death, some on charges of homosexuality.

In one particular 2015 video, he reads the charges of three men whom militants subsequently execute. He is shown in clerical uniform, suggesting that he may have played the role of a shari, or spiritual leader, who would read aloud the charges given to those punished under Sharia, or Islamic law.


Omer hade gömt sig i Mosul - som befriades genom amerikansk-irakisk insats - men lokalbefolkningen berättade för säkerhetsstyrkorna var han befann sig, rapporterar Iran-baserade AhlulBayt News Agency (ANBA).Många andra ledare, som Kalif Abu Bakr Al-Baghdadi befinner sig fortfarande på flykt (sannolikt på gränsen mellan Syrien och Irak).

Men Abu Omer är infångad. Det mesta gick snett när USA lämnade Irak 2011. Nu kan dock en positiv sak skönjas. Irak kommer att hänga Abu Omer. Garanterat. Hade USA fångat honom så skulle han ha dött av ålder i något amerikanskt fängelse.

USA har i princip varit helt inkapabla att avrätta sina infångade Al Qaida-toppfångar. De enda lyckade insatserna har varit de direkt dödande tillslagen: Zarqawi 2006 och Bin Laden 2011.

Men dem man "bara" tagit tillfånga har fått hela den amerikanska vänsterns juridiska arsenal till sitt förfogande.

Den förmånen kommer Abu Omer inte att få av irakierna. Han kommer att gå samma öde till mötes som de tongivande nazistledarna efter Andra världskriget.

Källor: Newsweek, Fox News, AhlulBayt News Agency (ANBA)

Ronie Berggren leder Amerikanska Nyhetsanalyser och vill se starkare band mellan Europa och USA och en enad västvärld, mer inspirerad av amerikansk och brittisk politisk tradition, som kan stå upp för västerländska, demokratiska värden i en tid då totalitarism och fanatism vinner mark.

tisdag 2 januari 2018

USA stoppar bistånd till palestinska flyktingar och Pakistan

Under tisdagen levererade Donald Trumps FN-ambassadör två meddelanden angående amerikanska utlandsbistånd. Dessa innebär att USA har beslutat att stoppa bistånden som går till palestinska flyktingar och till Pakistan.

Nikki Haley, amerikansk ambassadör till FN, meddelade under tisdagen att USA ämnar stoppa bistånden till United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), organisationen som levererar bistånd till palestinska flyktingar. Haley påpekar att USA inte kommer ge bistånd till detta ändamål så länge palestinierna vägrar återväda till fredsförhandlingarna. USA är den överlägset största bidragsgivaren till detta ändamål och bidrar med 152 miljoner dollar per år. Om palestinierna återvänder till fredsförhandlingsbordet kan USA komma att bidra till UNRWA och palestinska flyktingar igen.

Det andra beslutet Haley levererade under tisdagen är att USA kommer stoppa bistånden till Pakistan eftersom Donald Trump anser att Pakistan inte gör tillräckligt mycket för att förebygga och stoppa terrorism. USA stoppar därmed omedelbart en utbetalning på 255 miljoner dollar till Pakistan och påpekar att alla bidrag till Pakistan kan komma att stoppas om inte Pakistan motarbetar terrorism mer kraftfullt. USA har under de senaste 15 åren skickat 33 miljarder dollar i bistånd till Pakistan.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

måndag 1 januari 2018

Podd 516: Protesterna i Iran, USA:s och omvärldens respons

Podd 516. De senaste dagarna har protester för större frihet spritt sig runtom i den islamiska republiken Iran.

Ronie Berggren samtalar med Arash Vatankhah och Björn Norström om vad allt handlar om och hur omvärlden bör agera.STÖD AMERIKANSKA NYHETSANALYSER.

Alla avsnitt hittas i poddarkivet.