tisdag 31 december 2013

Bloggåret 2013 och vad som väntar 2014

Inom några timmar lämnar vi 2013 bakom oss och ett nytt år tar vid. Ifråga om amerikansk politik saknade 2013 spänningsfaktorn från 2012, men mycket hann förstås ändå hända och här följer en numera traditionsenlig sammanfattning av det bloggår som gått, och längst ner också en efterlysning av nya medarbetare inför 2014.

Barack Obamas brustna drömmar:


2013 var förmodligen i Obamas tankar tänkt att bli ett succéår; året direkt efter sitt tydliga omval där han segrat över en Mitt Romney som kände sig ganska snopen över den förlust inga opinionsmätningar ansåg skulle bli så tydlig som den blev.

Ingen vapenreform:

På agendan fanns immigrationsreform, miljöpolitik, ObamaCares implementering och annat. Strax innan årsskiftet förra året hade dock Sandy Hook-massakern ägt rum i Newton, Connecticut och USA fick under de första månaderna 2013 till stånd en rejäl och djupgående nationell vapendebatt som många vapenförbudsivrare hoppades skulle leda till att man kunde reformera USA:s i deras tycke alltför lössläppta vapenlagar. I syfte att göra detta investerade Obama stort politiskt kapital och den immigrationsreform han egentligen hade tänkt satsa på sköts på framtiden.

Debatten om vapen sköt igång på allvar (med diskussionen mellan CNN:s Piers Morgans och konspirationsgurun Alex Jones som den mest minnesvärda) - men någon vapenreform förverkligades aldrig.

Somliga menade att det berodde på den starka vapenlobbyn NRA:s inflytande, men när allt kom omkring så var USA fortfarande ett samhälle där rätten att äga vapen var förankrat i den amerikanska folksjälen. Något som kanske tydligare än något annat dels visade sig i Colorado, där en gräsrotsorganiserad rörelse i ett återkallningsval röstade ut två demokrater för att dessa stött en vapenreform, och dels i att NRA i kölvattnet av såväl massakern som debatten fick se ett enormt uppsving i medlemmar.

Boston-bombningen:

Storpolitikens fokus skulle snart istället hamna på terrorism efter bombdådet vid Boston marathon den 15 april, där två jihadistiska bröder med hjälp av hemgjorda bomber dödade 3 personer och skadade 264 andra under det årliga maraton-lopp staden anordnade. Boston-borna fick sedan följa en dramatisk polisjakt genom staden som resulterade i att en av bröderna dödades och den andre arresterades.

NSA och Edward Snowden

Immigrationsreformen hade nu hamnat längre bak i prioriteringskön, och när Obama sedan under sommaren återigen försökte kicka igång reformen (och Senaten godkände under sommaren också ett reformförslag - men den stora kampen utspelades i Representanthuset) kom nästa smäll, när Edward Snowden på ett strategiskt sätt bit för bit avslöjade NSA:s - och Obama-administrationens - omfattande globala övervakning.

Vita Huset fick länge ägna all sin tid för att bemöta kritikstormarna som följde, och immigrationsreformen sköts än en gång upp. Därtill fick Obama-administrationen allt större problem med att hantera situationen i Syrien där rapporter om Assad-regimens bruk av kemiska vapen fick kritiken att hopa sig mot Obamas passivitet i frågan. Det som definitivt skulle skicka immigrationsreformens öde vidare in ett politiskt sett mycket svårare 2014 var dock två andra saker.

Regeringsstoppet:

I september pågick intensiva förhandlingar om USA:s löpande budget. Ett antal republikaner i Representanthuset (dock inspirerade av te-party-senatorn Ted Cruz) ansåg att en budgetuppgörelse också borde innebära att man -inte- finansierade Obamas sjukvårdsreform - som man ansåg, och alltid ansett, vara en katastrof. Idén om att inte finansiera ObamaCare var dock givetvis något ingen demokrat accepterade och situationen ledde sedan till en katastrofal politisk låsning där USA:s regering pg a bristande förmåga att komma överens om en budget hamnade i ett regeringsstopp, där delar av den federala regeringen faktiskt tvingades stänga ner, vilket var första gången på 17 år. Därmed kastades världsekonomin också för ett ögonblick in i en stund av akut förvirring och Obama hade ännu en kris att hantera som fick immigrationsreformen att framstå väldigt sekundär.

ObamaCare - allt annat än lyckat

Regeringsstoppet hade i stor utsträckning orsakats pg a republikansk kritik mot ObamaCare - den sjukvårdsreform som också skulle börja implementeras i oktober. När så skedde visade det sig emellertid fungera uruselt - med en hemsida som inte fungerade alls, och ett extremt svalt intresse bland allmänheten för att anslutas.

ObamaCare var Obamas största inrikespolitiska reform och också den med störst potential att bli något historiskt bestående (stimulanspaketet från 2009 - hans första stora grej - är i princip såväl bortglömt som överspelat) - och Obama-administrationen arbetade därför febrilt under oktober och november och början av december för att få bukt med websajt-problemen. Att problemen dock kvarstod blev för många allt tydligare i och med att administrationen gång på gång förlängde sista-datumet för folk att skriva upp sig.

Obamas bästa uppgörelser: osäkra förhoppningar:

Året började sedan nå sitt slut, och överlag hade det alltså varit ett dystert år för Obama. Den ljusning som fanns var möjligtvis - om än med många vacklande faktorer - att Irans nye president visat sig öppen för diplomatiska förhandlingar med USA ifråga om landets kärnvapenprogram. En möjlighet Obama mer än gärna välkomnade och som också gav honom möjlighet att faktiskt driva den utrikespolitiska politik han verkligen gillar: diplomatiska överenskommelser.

Men trots det så befinner sig förhållandet med Iran i samma situation som immigrationsreformen: i stor osäkerhet. Obamas första år av sin andra mandatperiod blev således en mycket svajig sådan, och när Obama på sin sista presskonferens för året förklarade att han såg fram emot 2014 - är det lätt att förstå varför.

Invignings- och minnesceremoniernas år


2013 var alltså inget stort valår i USA - men några intressanta val ägde ändå rum; Chris Christie visade sig fortfarande vara cool; republikanen Mark Sanford visade att man kan göra comeback trots pinsamma otrohetsaffärer; samtidigt som demokraten Anthony Weiner visade att även om amerikaner helt uppenbart är beredda att ge sina politiker en andra chans efter sådana skandaler, så går gränsen vid när politikerna säger sig göra bättring för att sedan fortsätta sexchatta under nicknames som "Carlos Danger".

Valen var dock bara några få och vad som skulle uppta större delen av året var de otaliga invigningar och minnesceremonier som inföll. President Obama höll den 21 januari givetvis sitt andra installationstal, men en rad andra historiska presidenter skulle också de uppmärksammas 2013.

Thomas Jefferson - författaren till den amerikanska frihetsdeklarationen, USA:s tredje president och mitt personliga ideologiska föredöme som i princip väckte mitt intresse för amerikansk politik - fyllde den 13 april 270 år. Något som uppmärksammades på många håll i USA - och något jag själv uppmärksammade med en ingående recension av Christopher Hitchens bok om Jefferson. Samma dag föddes också Mila (Bush) Hager - min favoritpresident George W. Bushs första barnbarn.

George W. Bush skulle också få andra anledningar att fira. Den 25 april invigde han sitt presidentbibliotek i Dallas, Texas, där alla levande presidentpar fanns på plats för att hedra den tidigare presidenten. Den 1 maj öppnade biblioteket sedan för allmänheten och dagen före skrev jag en artikel på Iowa-bloggen Caffeinated Thoughts; George W. Bush–One Swede’s Perspective, där jag gav några svenska lovord till president Bush (Jag gjorde också en podcast om saken).

2013 utgjorde också 10-årsminnet av Irakkriget - när George W. Bush 2003 gav Iraks diktator Saddam Hussein ett ultimatum; att avgå eller att bli avsatt. Tioårsminnet kastade ny uppmärksamhet på ett krig vars initiala framgångar i stor utsträckning kom att överskuggas av de enorma problem kriget sedan medförde - ett krig Obama-administrationen också arbetat hårt för att försöka glömma. Historien låter sig dock inte avslutas så lättvindigt och under hösten detta år vädjade Iraks premiärminister Nouri al-Maliki om ny hjälp från USA i kampen mot terrorismen.

PEPFAR 10 år. Men det var inte bara Bushs krig som uppmärksammades. Pepfar - det program Bush också pålyst 2003 för att bekämpa HIV/AIDS i den underutvecklade världen fyllde tio år - och om Irakkriget till stor del kritiserades, så skulle PEPFAR:s succé lovordas från alla håll och alla politiska kanter (kanske med Sverige som undantag där tystnaden talat för sig själv) som det mest framgångsrika program mot en enskild epidemi i världshistorien.

George Washingtons presidentbibliotek. George W. Bush var inte den ende som 2013 fick ett presidentbibliotek - det fick även USA:s förste president George Washington i Mount Vernon, Virginia. Ett bibliotek avsett att utgöra ett centrum för studier om president Washington.

Abraham Lincoln i fokus. En annan president som i stor utsträckning också skulle uppmärksammas 2013 var Abraham Lincoln. I november månad var det 150 år sedan Lincoln höll sitt berömda Gettysburg-tal, och i januari hade Steven Spielbergs film om "Lincoln" haft svensk biopremiär, där Daniel Day-Lewis gjorde en strålande insats i gestaltningen av presidenten. Under hela året skulle också olika nyheter om Lincoln och inbördeskriget på olika sätt uppmärksammas (Själv uppmärksammade jag saken i vår podcast om Spielbergs Lincoln-film).

50 år sedan John F. Kennedy-mordet. Den president som under året skulle få störst uppmärksamhet var dock John F. Kennedy. Den 22 november var det nämligen 50 år sedan JFK sköts ihjäl under sitt besök i Dallas, Texas.

Mordet uppmärksammades överallt i amerikansk media och i stor utsträckning även internationellt, där händelseförloppet och även de många konspirationsteorier som finns kring mordet kom att belysas. Själv uppmärksammade jag även detta med en podcast.

Richard Nixon 100 år. En annan president som inte på långa vägar fick samma uppmärksamhet, men som likväl den 9 januari firade 100 årsdag, var president Richard Nixon. I egenskap av att vara USA:s förste president att avgå är han inte populär - likväl var han en effektiv politiker som dels öppnade dörren mot Kina, och dels drev Vietnamkriget på ett sätt som gjorde att tusentals amerikanska krigsfångar faktiskt kunde friges (och 2013 markerade också 40-årsfirandet av att amerikanska krigsfångar i Vietnam frisläpptes - en av dem hette John McCain). Han anklagades på sin tid från demokratiskt håll givetvis för att vara alltför konservativ - men han tillhörde partiets moderata falang och var både i jämförelse med den då gryende konservativa rörelse som skulle föra Reagan till makten- som till dagens te-party-rörelse en mycket pragmatisk politiker om än en makthungrig sådan. Bådadera kännetecken för många amerikanska män i maktposition från hans generation.

Kolonin Nya Sverige 375 år. I maj besökte det svenska kungaparet USA:s nordostkust för att fira 375-årsminnet av den svenska kolonin Nya Sverige som grundlagts vid Delaware-deltat 1638. En ceremoni där även USA:s vice-president Joe Biden deltog och som måttligt också uppmärksammades här hemma. Däremot var firandet inte på långa vägar lika stort som det varit vid 300-årsminnet 1938 - när kolonin uppmärksammade stort i såväl USA som Sverige och drog miljontals aktivt intresserade i båda länder. Något vår podcast om Kolonin Nya Sverige beskriver.

Påve Benedictus avgår - påve Franciskus tar vid. Men 2013 kretsade inte bara kring amerikanska presidenter eller amerikansk historia. För första gången i katolska kyrkans 2000-åriga historia valde en påve att faktiskt avgå för att lämna plats till en efterträdare; Benedict XVI lämnade på eget bevåg ämbetet och kardinalerna valde istället Jorge Mario Bergoglio från Argentina, som officiellt skulle välja namnet "Franciskus" som påvenamn.

Påve Franciskus skulle snabbt bli populär för sin folkliga framtoning (en framtoning även Benedict XVI:s företrädare Johannes Paulus II hade haft) och ge katolska kyrkan en mer mediavänlig bild - inte minst i kontrast till de sexskandaler som under tidigare år uppdagats.

50 år sedan Martin Luther King Jr:s berömda tal. I augusti 2013 var det också 50-årsminne för en annan amerikansk nationalikon; det var nämligen 50 år sedan den svarte medborgarrättsaktivisten Martin Luther King Jr höll sitt berömda "I have a dream"-tal i Washington D.C. Något som uppmärksammades stort, inte minst med tanke på att USA så här 50 år senare faktiskt hade en svart amerikansk president som personifierade uppfyllelsen av Martin Luther King Jr:s dröm.

Margaret Thatcher avliden. 2013 skulle också vara ett år då några stora politiska celebriteter gick ur tiden. Den 8 april avled Storbritanniens kvinnlige fd premiärminister Margaret Thatcher vid 87 års ålder. "Järnladyn" som tillsammans med USA:s president Ronald Reagan stått upp mot kommunismen och stått upp för liberala marknadsprinciper i kamp mot de mer planblandade lösningar som i synnerhet märktes av i Storbritannien.

Nelson Mandela avliden. En annan politisk gigant var givetvis Nelson Mandela. Denne gick inte alltid ihop med Margaret Thatcher - däremot avled de samma år och en stor minnesceremoni- följt av en begravning hölls i Sydafrika där president Obamas tal skulle bli det mest minnesvärda (i kombination med den schizofrene teckenspråkstolk som stod bredvid).

Mandelas bortgång skulle också - åtminstone i USA - väcka en debatt om hans historiska eftermäle och om Reagans och Thatchers förhållande till Apartheid.

Andra händelser: Därtill hände förstås också en rad andra saker; Hillary Clinton lämnade ämbetet som utrikesminister och efterträddes av senatorn John Kerry, Egyptens demokratisk valda men likväl islamistiske president Mohammed Morsi avsattes av militären, Amazons CEO Jeff Bezos köpte Washington Post, och här i Sverige handlade den stora nyheten i förhållande till USA givetvis om Obamas Sverige-besök i början av september (ett besök denna podcast handlar om).

Året avslutades emellertid tråkigt nog med det problem som härjat västvärlden i synnerhet sedan 9/11-attacken; islamisk terrorism. Boston-bombningen i Massachusetts hade haft kopplingar till Tjetjenien, och vid årets slut skulle även ryska Volgograd skakas av terrordåd. Under året hade även England drabbats när två jihadister först kört över en brittisk soldat och sedan skärt halsen hav honom på öppen gata.

Sammanfattningsvis var 2013 i amerikanskt politiskt avseende dock främst ett år kännetecknat av Obamas många problem såväl som de många saker USA hade anledning att faktiskt fira, eller i varje fall minnas.

Amerikanska Nyhetsanalyser 2013 och 2014


För Amerikanska nyhetsanalysers egen del har 2013 också inneburit en del förändringar. Främst en expansion där våra podcasts - från att under 2011-12 behandlat 2012 års presidentval - under 2013 tagit upp specifika amerikanska teman på ett djupare sätt (inte minst i anknytning till många av 2013:s ovannämnda politiska händelser). Podcasten har också kommit till såväl iTunes som Podcasts.nu och vi har också skapat såväl en aktiv Facebook-grupp som ett Twitter-konto. Därtill har bloggsajten också uppdaterats rent grafiskt.

Nya medarbetare sökes:

Under 2014 kommer Amerikanska nyhetsanalyser fortsätta på samma sätt som hittills, och vi anser att vi fyller en viktig funktion i ett svenskt medieklimat som överlag är ganska snävt när det kommer till amerikansk politik.

Vår verksamhet har dock nått en viss gräns. Podcast-arbetet tar otroligt mycket tid (utöver den enorma tid bloggarbetet tar), vilket under 2013 gjort att inläggen och de långa, djupgående analyserna och recensionerna minskat något. 95% av Amerikanska nyhetsanalysers verksamhet drivs på egen hand (och givetvis helt ideellt) av mig - Ronie Berggren - och gränsen för vad -en- person kan uträtta är nu nådd.

2014 kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare, men min önskan är att expandera (eftersom jag är en sann kapitalist med en fundamentalistisk tro på tillväxt =) - och det går inte längre att åstadkomma på egen hand. Mina bloggkollegor John Gustavsson och Erik Bylund (Erik grundade bloggen 2008 och har i år gjort come-back och driver nu vårt Twitter-konto) kommer också de fortsättningsvis att tillföra mycket - men de har pg a studier och arbeten, andra projekt och livet i allmänhet inte möjlighet att delta på den regelbundna basis som löpande driver Amerikanska nyhetsanalyser framåt.

Därför söker vi- och kommer 2014 att söka fler medarbetare; personer intresserade av att ideellt hjälpa till med att förmedla löpande nyheter, att bidra med återkommande analyser, artiklar eller recensioner - eller att hjälpa till med våra podcasts eller websajt-utveckling. Ekonomiskt stöd mottages nu också tacksamt då såväl blogguppdateringar, podcast-produktioner, reklam och annat kostar pengar.

Ni som hängt med i vår blogg och podcast under en längre tid har vid det här laget förmodligen relativt bra koll på vad arbetet innebär. Och ni som eventuellt skulle vara intresserade av att på något sätt bidra är därför varmt välkomna att höra av er - antingen på email eller allra enklast via Facebook (i så fall gärna till mig personligen).

Det är en fördel om ni hängt med i amerikansk politik (och i Amerikanska nyhetsanalysers aktiviteter) en längre tid; men det enda riktiga kravet är att det finns ett genuint brinnande och ihållande intresse för ämnet. Finns inte det kommer det inte att fungera, men finns det så kommer allt annat att ordna sig. Så om intresse finns; hör av er.

Med de orden önskas ett riktigt gott nytt år. Vi hörs igen 2014!

/ Ronie Berggren

Se även tidigare inlägg:

Bloggåret 2012 och vad som väntar 2013 20121231

Michael Gerson om båda partiers misslyckanden 2013

Michael Gerson skriver här i Washington Post om hur båda partier misslyckades 2013. ObamaCare - där man fått tre år på sig att skapa en hemsida - visade upp demokraternas byråkratiska, tvingande och ekonomiskt irrationella sida. Men det var också ett år när te-party-populismens reaktion innebar en nedstängning av den amerikanska statsapparaten, något Representanthusets republikanske ordförande John Boehner öppet förklarade aldrig var hans tanke.

Obama önskade en nystart nästa år, men mycket tyder på att problemen kommer att fortsätta. ObamaCare kommer fortsätta härjas av problem och har för en tid enat republikanerna åtminstone i sitt motstånd mot sjukvårdsreformen. Allmänhetens missnöje med ObamaCare kommer dock att innebära att republikanerna inte kommer att se någon anledning att förändras, eller att ta itu med frågor som immigrationsreform, minoritetsväljare etc. Man kommer istället - precis som man detta år har gjort - att leva på ObamaCares misslyckande - vilket i längden inte är någon hållbar strategi.

Kongresskandidaterna är de som tänker ideologiskt snävt och kortsiktigt, med siktet helt inställt på 2014. Långsiktigt, och med presidentvalet 2016 i åtanke borde man dock lyssna mer på dem inom partiet som vill se ett GOP med större visioner än simpel te-party-retorik.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Ett uppsving för ObamaCare 20131231

Ett uppsving för ObamaCare

ObamaCare har fått se ett uppsving i folk som anslutit sig. Fortfarande är siffran på 1,1 miljoner betydligt mindre än man initialt hoppats, men likväl bådar det visst hopp. Här diskuteras saken på NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: NBC

Se även tidigare inlägg:

FNS: ObamaCare 2014, Övervakning kontra personlig integritet 20131229

USA kan vinna den nya rymdkapplöpningen

Kina har landat på månen - det parallellt som USA:s rymdpolitik saknar visioner. Mark Whittington skriver här på USA Today om hur Obama tramsat bort USA:s rymdvisioner:

...America's space exploration is fraught with confusion, controversy and a conspicuous lack of funding and direction. Ever since President Obama cancelled President George W. Bush's Constellation program that would have returned Americans to the moon, NASA has been headed for an asteroid in the near term. Which asteroid and how Americans will get there are still open questions.


Många bedömare anser att Kina någon gång under 2020-talet kommer att landsätta även en människa på månen. Den nya rymdkapplöpningen är dock inte förlorad för USA:s del. Kina gör nämligen nu det USA gjorde för snart 45 år sedan utifrån ungefär samma mönster som USA:s Apollo-program.

NASA har möjlighet att göra samma sak igen - och gör man det, och kombinerar detta med den specifikt amerikanska kommersiella rymdsektor som nu avancerat, så har man alla möjligheter i världen att återigen dominera denna eras kamp om rymden.

Källa: USA Today

Se även tidigare inlägg:

Kina landar på månen 20131215

Amerikanernas mest beundrade personer 2013

Gallup har gjort en lista på de personer amerikaner beundrade mest 2013. Av de mest beundrade männen lyder listan:

1. Barack Obama

2. George W. Bush

3. Påve Franciskus

4. Bill Clinton

5. Billy Graham

De mest beundrade kvinnorna:

1. Hillary Clinton

2. Oprah Winfrey

3. Michelle Obama

4. Sarah Palin

5. Malala Yousafzai

Här har NBC ett inslag om saken:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: Gallup

måndag 30 december 2013

Ny attack i Volgograd: Minst 10 döda

Volgograd drabbades nu på morgonen av ännu en terrorattack när en buss bestående primärt av studenter sprängdes och minst 10 personer omkom. Bomben hade mest troligt placerat i passagerarområdet av bussen. Här har CNN ett inslag:Och här rapporterar NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyHär har Fox News också ett inslag:Och här ett inslag där säkerheten för OS-deltagarna diskuteras:Källor: NBC, SVD, DN

Se även tidigare inlägg:

Terroristattack i ryska Volgograd 20131229

Dödsstraffet tappar mark i USA

För dödsstraff-motståndare ingav 2013 hopp med några färre avrättningar än föregående år; i år avrättades 39 personer mot de 43 som avrättades 2012. SVD skriver här om en årsrapport från Death penalty information center, DPIC som tillhandahåller följande statistik:

•Avrättningar verkställdes i endast nio av de 32 delstaterna med dödsstraff.

•Texas leder som vanligt denna liga, dessutom med fler avrättningar i år än förra året, 16 mot 15.

•Uppskov med verkställandet medgavs i minst 33 fall.

•Tre män som dömdes till döden i den så kallade Scottsboro Boys-affären på 1930-talet, där en grupp svarta fälldes för att ha våldtagit två vita kvinnor, benådades postumt.

•Antalet nya dödsdomar fortsatte att minska, till runt 80, mot över 300 rekordåret 1996. Det betyder också att antalet människor som väntar på ”death row” gått ner, till drygt 3100 i april i år att jämföra med nästan 3700 år 2000.

Opinionsstödet för dödsstraff är också det lägsta på 4 år med "blott" 60% som stöder strafformen. Nästa år kommer Högsta Domstolen också behandla fallet Freddie Lee Hall vs. Florida som handlar om var gränsen ska gå för förståshandikappade, då de som bedöms vara sådana inte får avrättas. Delstaterna har dock lite olika syn på var gränsen ska dras: delstaten Florida och nio andra delstater har satt 70 i IQ som över gräns för en förståndshandikappad. En fråga Högsta Domstolen således kommer att ta sig an.

USA bör i mitt tycke givetvis verka för att så snart som möjligt, dels avskaffa dödsstraffet för alla utom massmördare och seriemördare - och därtill också skapa ett mer humant fängelsesystem.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

Fd fånge om sin tid i isoleringscell 20131108

---------------

Texas verkställer sin 500:e avrättning 20130627

Prop 34 om dödsstraffets avskaffande i Kalifornien 20121025

Connecticut avskaffar dödsstraffet 20120412

Oregons guvernör skjuter upp dödsstraff 20111123

Oskyldiga friade efter 20 år i fängelse 20111105

35% motsätter sig dödsstraff 20111013

Avrättad 14-årig pojke på väg mot upprättelse 20111005

Minnesgudstjänst efter Troy Davis 20111002

Rachel Maddow om USA:s bristande rättssystem 20110929

Debatt om Troy Davis och dödsstraffet 20110922

Troy Davis avrättad 20110922

Dömdsdömd fånge får avslag i benådningsansökan 20110921

Rick Perry och avrättningarna i Texas 20110828

Illinois avskaffar dödsstraffet 20110310

Det som uppnåtts i Afghanistan kan komma att helt gå till spillo

En ny amerikansk underrättelserapport konstaterar att om USA drar sig tillbaka snabbt från Afghanistan så kan allt man uppnått komma att eroderas. Men även om man stannar kvar en tid, så kommer mycket av vinningarna likväl att gå förlorade. Washington Post skriver här om saken, och här rapporterar NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

ABC TW: Nordkorea, Iran, Afghanistan, Vietnam-minnen etc 20131215

Säkerhetsavtal med Afghanistan på väg att kollapsa 20131126

söndag 29 december 2013

FNS: ObamaCare 2014, Övervakning kontra personlig integritet

På Veckans Fox News Sunday diskuterar Howard Dean och Dr. Scott Gottlieb vad som kan komma att vänta Obamas sjukvårdsreform nästa år. Därtill diskuterar kongressmän Mike Rogers och Adam Schiff också frågan om behovet av övervakning kontra personlig integritet.

Del 1: ObamaCare:Del 2: Om Övervakning och personlig integritet:Se även tidigare inlägg:

MtP: Benghazi, Snowden, USA:s framtid, Billy Grahams arv 20131229

Obamacare: En beteendeekonomisk analys 20131221

MtP: Benghazi, Snowden, USA:s framtid, Billy Grahams arv

Veckans Meet the Press diskuterar den nya artikeln i New York Times om att attacken mot USA:s konsulat i Benghazi hösten 2012 trots allt inte berodde på Al Qaida - en ståndpunkt som givetvis också bestrids. Därtill diskuteras Edward Snowden - mannen som i så hög utsträckning gjort intryck under året. Slutligen diskuteras också framtiden och Franklin Graham talar om sin åldrade och sjuke far - rikspredikanten Billy Graham.

Del 1: Om Benghazi:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyDel 2: Om Edward Snowden:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyDel 3: Panel om 2013 och USA:s framtida roll i världen:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyDel 4: Franklin Graham om sin far:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

New York Times om Benghazi-attacken 20131229

FtN: NSA:s övervakning och 2014 20131229

My Hope America - Billy Grahams sista budskap 20131109

New York Times om Benghazi-attacken

New York Times har idag publicerat en artikel som hävdar att attacken mot USA:s konsulat i Benghazi 2012, när ambassadör Chris Stephen dödades, bland annat faktiskt berodde på Mohammed-karikatyr-filmen "Innocence of Muslims". Något som länge bestridits av republikanerna i Representanthuset ledd av Darell Issa. Alla anser dock inte att New York Times har rätt. Här har Fox News ett inslag:Se även tidigare inlägg:

FNS: ObamaCare, Benghazi 20131103

FtN: NSA:s övervakning och 2014

Veckans, och också årets sista, Face the Nation - handlar om NSA:s övervakning, Edward Snowden och hela debatten om nätintegritet inför det uppkommande året.Se även tidigare inlägg:

ABC TW: Game Changers 2013 20131229

Annan domare: NSA:s telefonövervakning var laglig 20131228

ABC TW: Game Changers 2013

ABC This Week handlar i detta avsnitt, som ju är det sista för året, om faktorer som ändrat spelfältet 2013. Ted Cruz, Edward Snowden, Påve Francis, Gay-rörelsen, Malala Yousafzai och staden Boston:

Del 1: Ted Cruz:Del 2: Edward SnowdenDel 3: Påve Francsiskus:Del 4: Gay-aktiviströrelsen:Del 5: Malala Yousafzai:Del 6: Staden Boston:Terroristattack i ryska Volgograd

Ryssland har idag utsatts för en terroristattack när en självmordsbombare sprängde sig på Volgograds centralstation i sydvästra Ryssland. Minst 16 människor dödades och Putin lovar hårda tag. Här rapporterar NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här CNN:UPPDATERING: NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKällor: NBC, DN, SVD

Nya farhågor om Irans kärnvapenprogram

Nya farhågor finns om att Iran blundar inför avtalet med USA och fortsätter arbeta för att effektivisera sina centrifuger - något Fox New Här rapporterar om:Här kommenterar också John Bolton saken:Se även tidigare inlägg:

FtN: Skolskjutning i Colorado, Iran, Ukraina 20131216

Obama inkluderar påve Francis i ekonomiskt tal

Obama-administrationen har varit tudelad till katolska kyrkan. Tillträdande president Obama respekterade onekligen senator Ted Kennedys katolicism, och tog t o m med ett brev till påven (Benedictus XVI) 2009. Men Obama-administrationen har däremot inte haft mycket till övers för USA:s katolske ledare Timothy Dolan och har kraftfullt arbetat mot katolska institutioners rätt att inte täcka preventivmedel i sina sjukförsäkringar.

Valet av påve Franciskus - och förmodligen än mer dennes enorma popularitet bland såväl katoliker som andra runtom i världen - har fått Obama-administrationen att hysa viss beundran. McClatchy skriver här om hur president Obama under ett arbete med ett av sina tal om ekonomi plötsligt vände sig till en av sina talskrivare och bad denne infoga ett referat till påven. Och talet fick sedan ett direkt citat från påven:

"How can it be that it is not a news item when an elderly homeless person dies of exposure, but it is news when the stock market loses 2 points?"


Citatet kommer inte att förbättra Obamas egen ställning bland katoliker (en kamp Obama-administrationen gett upp, och knappast längre ser någon anledning att utkämpa) däremot tycks Obama se påven som en allierad till honom själv i kampen om idéer. Detta dock samtidigt som Obama inte vill få den kritik påven (oförtjänt, kan tilläggas) fått om att vara marxist.

En svår balansgång för Obama - en ett förhållande till en världsledare och en kyrka som han fortfarande är tudelad till.

Källa: McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Timothy Dolan om julens budskap 20131225

Arbetslöshetsersättningen försvinner

Kongressen har inte förlängt arbetslöshetsersättningen vilket innebär att miljoner amerikaner från och med nästa månad nu hamnar i en mycket svår situation. Något NBC här rapporterar om:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyHär intervjuas också en arbetslös kvinna som förklarar att hon fruktat denna dag:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

2013 - Obamas besvärliga år 20131228

lördag 28 december 2013

2013 - Obamas besvärliga år

2013 har inte varit något höjdar-år för Obama, vars problem NBC här sammanfattar:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

MtP: Obamas svåra år 2013122

Annan domare: NSA:s telefonövervakning var laglig

En federal domare i New York förklarade idag att han ansåg att NSA:s telefonövervakning faktiskt -är- förenlig med konstitutionen, något som med stor sannolikhet innebär att frågan nu bollas vidare upp till högre instans. Här rapporterar NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKällor: CNN, DN

Se även tidigare inlägg:

Domare: NSA:s telefonövervakning icke-konstitutionell 20131217

fredag 27 december 2013

USA skickar vapen till Irak

USA har beslutat att skicka 75 hellfire-missiler och mindre avancerade övervakningsdrönare av typen ScanEagle till Irak för att på så sätt bistå den irakiska regeringen i kampen mot Al Qaida, som ökar i inflytande såväl i västra Irak som i grannlandet Syrien.

Beslutet följer efter Iraks president Nouri al-Malikis vädjan till president Obama om hjälp. Och bara i år har 8 000 irakier dödats, vilket är det störst antal sedan 2008. Frågan är dock i vilken utsträckning dessa saker hjälper. USA själva driver inte längre operationerna i Irak som själva inte har tillgång till den avancerade utrustningen. Det ironiska med dagens Irak - där USA en gång stod i fronten i kriget mot terrorismen - är att det, inklusive Syrien, nu är de länder där Al Qaida faktiskt kan gömma sig pg a att amerikanska drönare av mer avancerad sort inte används där.

Obama-administrationen vill låna ut Apache-helikoptrar till den irakiska regeringen, men i Senaten är man skeptisk och befarar att al Maliki skulle kunna använda dessa mot sina egna politiska meningsmotståndare.

Källor: New York Times, TIME

Se även tidigare inlägg:

Irak kastar skugga över Obama 20131104

Detroits förfall lockar turister

Den 18-årige brittiska arkitektstudenten Oliver Kearney övertygade sin far om att åka till USA och besöka den stad alla pratat om gått i konkurs: Detroit.

"No other American city has seen decline on this scale," kommenterade Kearney i Los Angeles Times. "It's really a once-in-a-lifetime thing you're going to see."


På plats var saker och ting dock värre än han kunnat föreställa sig: prostituerade på gatorna kl 8 på morgonen, marijuana på parkeringsplatser och graffiti överallt. Första dagen i staden tog Kearney 2000 bilder.

Resan gjordes dock inte helt på eget bevåg utan anordnades i regi av den turistindustri som börjat växa upp i konkurs-staden där turister guidas runt i övergivna fabriker, kyrkor etc. Kearney förklarar att skillnaden mellan Detroit och Europa är att i Detroit står förfallet kvar att beskåda:

"In Detroit, you can relate, you can see traces of what's happened, you can really feel the history of a city," Kearney said. "In Europe, when things become derelict, they'll demolish them."


42-årige Jesse Welter heter guiden, och idén att guida fick han efter att själv tagit otaliga kort på förfallet i staden. Han visade fotografer som ville fota runt på ett säkert sätt, och skaffade till slut en van med 12 platser varefter verksamheten växte. Två franska fotografer gjorde t.o.m en bok "The Ruins of Detroit."

2011 började han sina rundturer och nu betalar hans kunder 45 dollar för en 3 timmars rundtur. Överallt får vanligt folk inte gå, och polisen utfärdar 225 dollar i böter för överträdelse, men Welters grupper har tillstånd att åka runt så länge de inte går in i skolor.

Alla uppskattar dock inte det han gör, och en gång skrevs ett meddelande på en kyrkvägg: "Go Home Jesse … We HATE you and your tour bus.

Rundturernas framtid är dock ännu inte avgjort - och stadsledningen har ännu inte bestämt om de ska fortsätta tillåtas eller stoppas. I staden Gary i delstaten Indiana - som befinner sig i ungefär samma situation - tar myndigheterna 50 dollar för ett fotograferingstillstånd.

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

FNS: ObamaCare, Nelson Mandela 20131209

----------------

60 Minutes: Detroit - en stad i bankrutt 20131014

GOP starkare än demokraterna i opinionen

Republikanerna har inte haft något lyckat år- men det har inte Obama eller demokraterna heller och en ny opinionsundersökning från CNN/ORC visar att det är republikanerna som i rådande stund har ett kraftigt opinionsövertag inför nästa års kongressval.

Republikanerna leder nu med 49 mot 44% stöd för demokraterna. Vilket kan jämföras med situationen för två månader sedan när demokraterna ledde med 50 mot 42% för republikanerna.

Förändringen beror på problemen med ObamaCare - något Vita Huset initialt skyllde på republikanerna - men som allmänheten nu förstår faktiskt inte var republikanernas fel.

Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

MtP: Obamas svåra år 20131222

torsdag 26 december 2013

Topp-kandidaterna inför valet 2016

Fox New har här ett inslag där de rådande topp-kandidaterna inför presidentvalet 2016 diskuteras:Se även tidigare inlägg:

Scott Walker - Mitt Nästan-Endorsement inför 2016 20131201

Kan immigrationsreformen förverkligas 2014

Det blev ingen immigrationsreform 2013 - frågan är om om det går att driva igenom den 2014? Det diskuteras här på NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Kampen för att blåsa nytt liv i immigrationsreformen fortsätter 20131219

Obamas God Jul-hälsning

Barack och Michelle Obama skickade igår följande julhälsning till det amerikanska folket:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Snowdens jul-budskap 20131225

Timothy Dolan om julens budskap 20131225

onsdag 25 december 2013

Snowdens jul-budskap

Edward Snowden framförde idag ett julbudskap på brittiska Channel 4 News, där han varnade för farorna med massövervakning. Här är budskapet:Mycket tänkvärda ord - och som jag tidigare skrivit bör USA sluta med att behandla Snowden som en terrorist-allierad.

Och här ett inslag på CNN om budskapet:Edward Snowden intervjuades igår också exklusivt av Washington Post där han förklarade att han var nöjd med sin insats i kampen mot massövervakning.

Här har Fox News ocskå ett inslag:Källor: Washington Post, TIME, SVD

Se även tidigare inlägg:

60 Minutes: NSA, Edward Snowden 20131217

Timothy Dolan om julens budskap

New Yorks kardinal och ärkebiskop Timothy Dolan talar här på Fox om julens budskap:Här intervjuas Dolan också på NBC:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

New York-bor skeptiska till ateistisk jul-reklam 20131219

tisdag 24 december 2013

Räddningsoperation för amerikaner i Sydsudan

Oroligheterna i Sydsudan har fått USA att påbörja en evakuering av amerikaner som finns i landet. Här rapporterar NBC om saken:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här Fox News:Källor: NBC, Fox News

Här också ett inslag på CNN om konsekvenserna av konflikten i landet:Och ett annat inslag:Se även tidigare inlägg:

FNS: George Clooney om situationen i Sudan 20120318

MtP: John McCain om Afghanistan, George Clooney om Sudan 20120318

------------

Sydsudan välkomnas i FN 20110714

Sydsudans föredömliga konstitution 20110710

Sydsudans självständighetsceremoni 20110709

AK-47 -gevärets skapare död

Den sovjetiska röda arméns kalashnikov-gevär - AK-47 - är historiens mest använda stridsvapen. Nu har dock dess skapare Mikhail Kalashnikov avlidit, något NBC här rapporterar om:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyUPPDATERING: Här skriver DN om Kalashnikovs begravning.

John Eisenhower avliden

President Dwight Eisenhowers son John Eisenhower, som också han var i det militära och politiskt engagerad, avled i lördags vid 91 års ålder. Något NBC här rapporterar om:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economysöndag 22 december 2013

Podd 30: John F. Kennedy - livet, presidentskapet, konspirationerna

Podd 30. Den 22 var det 50 år sedan USA:s 35:e president John F. Kennedy mördades i Dallas, Texas. Detta avsnitt ägnas helt åt Kennedy. Jag har pratat med Lennart Pehrson - journalist boende i New York som skrivit boken "Familjen Kennedy: En amerikansk dynasti", som berättar Kennedy-dynastins historia.

Därtill pratar jag med Henrik L. Barvå från Nya Värmlands-tidningen i Karlstad, som den 22 november skrev artikeln "En ensam skytt på Dealey Plaza" som beskriver varför det faktiskt inte låg någon konspiration bakom mordet.

Därtill pratar jag och min bloggkollega John Gustavsson om konspirationer och John berättar också om några böcker han läst som rör Kennedy-familjens irländska bakgrund.Detta samt tidigare avsnitt hittas också på iTunes samt i podd-arkivet.

MtP: Obamas svåra år

Veckans Meet the Press diskuterar vad 2013 inneburit för Obamas presidentskap. Den republikanske senatorn James Inhofe pratar om sin sons bortgång.

Del 1:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyDel 2:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyDel 3:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Obama håller årets sista presskonferens 20131222