måndag 30 november 2009

Sjukvårdsreformen fortsätter

Sjukvårdsreformen började idag debatteras i Senaten efter förra veckans klartecken. Saker och ting indikerar nu att Harry Reid kan tänka sig att överge det allmänna regeringsbaserade försäkringsalternativet (public option) han tidigare arbetade fram, för att få med sig sina nödvändiga 60 senatorer. Problemet med den strategin är dock att de progressiva Demokraterna inte gillar detta. The Ed Show har här ett inslag om saken:Se även följande artikel i Politico.

Se även tidigare inlägg:

Biden frågar vem USA litar på i sjukvårdsfrågan 20091130

Biden frågar vem USA litar på i sjukvårdsfrågan

Vice-president Joe Biden har här ett videobudskap där han frågar vem amerikanerna litar på gällande sjukvårdsreform:Den amerikanska sjukvårdsfrågan är som tidigare nämnts väldigt svår - och det finns såväl för som nackdelar med den reform Demokraterna förespråkar. Gällande vem USA bör lita på, så är dock en sak säker: inte Joe Biden.

Se även tidigare inlägg:

Howard Dean om fortsättningen på Reids reformplan 20091124

Fortsatt opinion mot civila terroråtal

Trots Obama-administrationens försök att försvara sitt beslut att åtala 9/11-terroristerna i en civil domstol, så är opinionen mot att göra detta fortfarande stor, visar en ny gallup-undersökning. En majoritet anser att terroristerna istället borde åtalas inför en militärdomstol - samma slags militärdomstolar som Bush skapade - och som då kritiserades väldigt starkt, vilket alltså föranlett Obamas beslut att åtala 9/11-kaparna i en civil domstol.Se även tidigare inlägg:

Dick Cheney om Eric Holders 9/11-åtal, Afghanistan, etc 20091123

Opinionsvinden går emot Obamas beslut 20091117

Demokrater kritiska inför Obamas krigstal

Obama håller imorgon ett stort tal från West Points krigsakademi om en eskalering av Afghanistankriget. Många Demokrater är dock skeptiska - vilket MSNBC här har ett inslag om:Se även tidigare inlägg:

Obama får ett fullbokat December
20091128

Obamas jobbkonferens

President Obama ska på torsdag hålla en jobbkonferens för att komma fram till innovativa förslag på hur han bäst bör hantera den dubbelsiffriga arbetslösheten i landet. Det låter förstås bra, men riskerar att få honom att framstå ännu svagare om några mirakelkurer inte presenteras. Presidenten har nämligen inte så stor kontroll över ekonomin:

“Most presidents don’t have all that much control” over creating jobs,
säger den liberale ekonomen Robert Reich, som var Bill Clintons Arbetsminister. “They can affect things at the margin.

Obama har bjudit in företagschefer, fackföreningsledare, community-aktivister och ekonomer för delge honom sina förslag.

Men utöver att hantera den stigande arbetslösheten måste han också hantera den stigande statsskulden på 12 biljoner dollar. Dessutom har Obama redan spenderat en stor del av sitt politiska kapital på stimulanspaketet på 787 miljarder dollar - ett stimulanspaket som inte ändrat nationens ekonomiska kurs, även om administrationen gärna hävdar att stimulanspaketet räddade landet från en riktig Depression. Tydligt står dock att stimulanspaketet inte gjort vad administrationen när de förespråkade insatsen menade att det skulle göra.

Obama hoppas förstås på att kunna vända utvecklingen, och vill med sin jobbkonferens visa att han tar problemet på största allvar. Men det finns många risker med att blåsa i trumpeterna inför en sådan konferens. Politico skriver:

"It’s one of the oldest tricks in the presidential playbook: when you want to focus attention on an issue, hold a meeting and call it a “summit.”

President Barack Obama’s already done a “Fiscal Responsibility Summit,” a “Health Care Summit,” an “H1N1 Flu Preparedness Summit,” and even a “Distracted Driving Summit.”

Next up: a “Jobs Summit” Thursday, and if Obama thought fighting the flu or getting health reform done was tough, wait until he faces the hard truth that presidents ultimately face when they need an economic quick-fix.

There isn’t one."


Att hålla en jobbkonferens kan vara bra - Ronald Reagan gjorde samma sak såväl som guvernör i Kalifornien som under sin presidentperiod. Men Reagans idé var mer en form av nytänkande, medan risken finns att det i Obamas fall kan komma att te sig mer som desperation. Artikeln avslutas lite längre fram med orden:

"The biggest political danger for Obama going into the jobs summit, though, is creating a sense that he’s out of ideas.

Ten months into his term, that’s not an impression he wants to give the nation, especially on the most important issue of his presidency."


Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Obama får ett fullbokat December 20091128

Arbetslösheten spräcker 10%-spärren 20091106

söndag 29 november 2009

Iran beslutar att bygga 10 nya kärnkraftverk

Iran har de senaste veckorna vägrat förhandla - och världssamfundet, inklusive Ryssland och Kina har börjat tröttna alltmer. För en vecka sedan genomförde Iran en stor stridsövning i landet. Därefter fördömde IAEA i sin första resolution sedan 2005 - med stöd av både Ryssland och Kina - Irans Nu har Iran i ljuset av IAEA:s beslut att fördöma Irans hemliga kärnkraftsförehavanden och beordrade landet att upphöra med konstruktionen av det hemliga kraftverket i Qom. Nu svarar Iran på detta genom att pålysa att de tänker bygga inte bara det, utan 10 nya kärnkraftverk. Fox News har här ett inslag om utvecklingen:Se även tidigare inlägg:

Iran anklagar de rappande amerikanerna för spioneri 20091109

Iran spelar högt med omvärlden 20091023

Rick Warren på Meet the Press

Rick Warren talar här på Meet the Press om tron, livsföring, inkomster, humanitärt hjälparbete etc:Se även tidigare inlägg:

Sarah Palin på middag hos Billy Graham 20091124

Rick Warren hos Larry King 20090407

Kunde USA ha tagit Bin Laden 2001?

En rapport med information som inte är ny, har nyss lyfts fram av senator John Kerry, som förklarar att USA hade kunnat ta Bin Laden tillfånga 2001, men militära beslut att inte gå emot honom med full kraft gjorde att han lyckades smita till Pakistan. Så enkelt är det dock inte, och militäranalytikern Jack Jacobs anser att beslutet att släppa den här rapporten nu - ett par dagar innan Obama tänker pålysa en truppökning i Afghanistan, är rent politisk:Obama kommer förmodligen att i sitt tal på tisdag förklara att jobbet i Afghanistan gjordes halvdant, men att han tänker fullborda det som borde ha gjorts redan 2001-2002. Ingen rättvis bild - men inte mig emot, så länge han håller fast vid beslutet att fullborda jobbet (och sitt vallöfte) att krossa Al Qaida och döda Bin Laden.

Källa: MSNBC

Se även tidigare inlägg:

Obama får ett fullbokat December 20091128

Obamas Afghanistanstrategi snart presentabel 20091125

Bin Ladin och Zawahiri fördömer Obama 20090604

Bill Clinton äras med staty i Kosovo

I Kosovo är tidigare president Bill Clinton mycket populär efter att USA under Bill Clintons ledning i mars 1999 tillsammans med NATO började bomba Jugoslavien. Nu har Kosovos medborgare rest en 3,5 meter hög staty i guld till president Clintons ära, i huvudstaden Pristina.

"I never expected that anywhere, someone would make such a big statue of me,"
sa Bill Clinton som närvarade vid invigningen i början av månaden. Han förklarade sen att han talat i telefon med sin hustru Hillary som bett honom ta ett kort på det hela för att bevisa för henne att det var sant.

NATO:s 78-dagars bombningar tvingade undan den jugoslaviska armén - som dödat omkring 10 000 etniska albaner och tvingat ca 800 000 iväg från sina hem - och satte Kosovo under FN:s befäl. Landet blev sedan självständigt 2008. Serber håller dock inte med om att Clinton förtjänar någon hjältestatus, och ser konflikten på ett litet annat sätt. Russia Today har här ett nyhetsinslag om hur många serber ser på saken och amerikansk Kosovo-politik:


Helt oavsett de etniska gruppernas historiska anspråk på det geografiska område som nu är Kosovo, så stoppade Clinton ett folkmord - och sådana kan förstås inte tolereras i det tjugoförsta århundradet. Det betyder inte att ottomanernas muslimska imperialism i historien bör rättfärdigas, vare sig på Balkan eller någon annanstans. Men Clintons insats handlade om att hjälpa människor - och för det förtjänar han sin staty.

Källor: SVD, BBC, Fox News

Se även tidigare inlägg:

Bill Clinton och andra gäster på veckans Meet the Press 20090928

Den inhemska amerikanska islamismen

Hoten mot USA från islamisk terrorism finns inte bara utanför landets gränser, utan också innanför. Fox News har här ett inslag om saken - där det förklaras att hotet inom USA inte är lika stort som hotet är i Europa - men att det finns också i USA och att det måste tas på allvar:Se även tidigare inlägg:

Islamisterna i Somalia tvingar befolkningen att beskåda avrättningar 20091106

Debatt om den hypade växthuseffektsdebatten

De avslöjande e-mailen om överdrifterna kring växthuseffekten har gett energi till klimatavtalmotståndarna i USA, som ifrågasätter den pågående klimathypen. Den Republikanske senatorn James Inhofe från Oklahoma vill nu ha en utredning kring huruvida vetenskapssamfundet har skapat hela den pågående klimathypen:Den här debatten finns nästan inte alls i Europa eller i Sverige - där katastrofscenariot utmålas som det oundvikliga, som vi bara kan undvika genom radikala politiska åtgärder. I USA finns dock en kraftig motrörelse - där senator Inhofe ingår. Det finns dåliga och goda argument på båda sidor av debatten - och kritikerna mot den globala uppvärmingshypen har många dåliga argument - men den underliggande oron för alltför radikala politiska åtgärder är definitivt befogad. Här är en liten rolig sång av The Right Brothers - "Stop global whining" - ett budskap som bör hörsammas helt oavsett i vilken grad jorden värms upp och mänskligheten bidrar till växthuseffekten:Se även tidigare inlägg:

Klimat E-post avslöjad 20091122

Inkräktande glamourpar på Obamas statsmiddagsparty

Vita Husets statsmiddag till den indiske premiärministerns ära infiltrerades av en man och en kvinna som inte fanns med på gästlistan, men som likväl lyckades ta sig in på middagen och posera på bilder med världens mäktigaste människor - bilder de sedan la ut på Facebook. President Obama har beordrat en utredning - och paret kommer evenutellt att åtalas för att ha ljugit för Secret Service när de tog sig in. Likväl ligger det största ansvaret förmodligen på Vita Huset och Secret Service själva. MSNBC har här ett inslag om själva händelsen:Och här ett annat inslag om hur de lyckades ta sig in på middagen - vilket aldrig tidigare hänt i Vita Husets historia, samt vilka de här paret egentligen var:Secret Service har i länge antytt att de har för lite resurser till sitt förfogande. Det här kanske kan komma att få Senaten att pumpa in mer pengar i vad som borde vara världens mest täta säkerhetsorganisation.

Se även tidigare inlägg:

Svensk kock bakom Obamas statsmiddag 20091125

Obamas presidentskap har gett Secret Service fulla händer 20091020

En inblick i Secret Services värld 20090531

lördag 28 november 2009

Obama får ett fullbokat December

December månad blir en fullbokad sådan för president Obama. På tisdag håller han ett stort tal från West Point om sin strategi för fortsättningen på Afghanistankriget, den 9:e december deltar han på klimatkonferensen i Köpenhamn och dagen efter mottara han Nobels fredspris i Oslo. Därutöver har han också den amerikanska arbetslösheten att ta itu med. MSNBC har här ett inslag om Obamas December-utmaningar:Se även tidigare inlägg:

Obamas Afghanistanstrategi snart presentabel 20091125

Obama - videovecka 45

Obama hälsar inför thanksgiving-helgen, talar om trupperna som tjänar sitt land skilda från sina familjer och sjukvårdsreformens framåtskridande:Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 44 20091122

torsdag 26 november 2009

Kongressvalet 2010: Republikanernas libertarianska rebeller

Det bör inte ha undgått någon att det numera finns en folkrörelse inom Republikanerna som kallar sig för "The tea party movement" (i referens till Tebjudningen i Boston 1776 som blev startskottet för den amerikanska revolutionen). Denna rörelsen anordnar möten över hela USA för människor som vill ha lägre skatter och en mindre stat i största allmänhet.

Inom Republikanerna finns dock sedan några år tillbaks en annan rörelse, av annan karaktär än The Tea party movement - den libertarianska falangen. Denna är mer extrem än TPM, och går ofta så långt som att kräva att dollarn läggs ner och valutorna privatiseras. Man är även motståndare till kriget i Irak, och i de flesta fall även det i Afghanistan. I representanthuset finns gruppen Liberty caucus för invalda libertarianer (eller "constitutional conservatives" som vissa av dem kallar sig). Ron Paul var libertarianernas presidentkandidat valet 2008 och bedrev en mycket lyckad gräsrotskampanj, berömd för sina "moneybombs", dagar då man siktar på att samla in en viss mängd pengar (som mest fick man ihop sex miljoner dollar, den 16 december 2007). Kampanjen misslyckades som bekant med att få ihop mer än ett fåtal procent i de republikanska primärvalen, men man lyckades med att få uppmärksamhet till sina idéer.

Här tänker jag presentera ett antal libertarianska kandidater till kongressvalen nästa år, samt analysera deras chanser att vinna:

Rand Paul
Kandiderar till: Senaten. Paul är från Kentucky.
Viktigaste frågor: Inga fler bailouts, göra FED mer genomskinligt, marknadsvänlig sjukvårdsreform, lägre skatter
Kommentar: Libertarianernas flaggskepp inför valet 2010. Rand Paul är, som några kanske redan anat, Ron Pauls son. Som ögonläkare praktiskt taget utan politisk erfarenhet är Paul ett populärt alternativ för de som tröttnat på etablissemanget. Att hans motståndare Trey Grayson är Secretary of state gör såklart inte saken sämre - alternativen är tydliga: En man av folket, eller en man av etablissemanget. Paul har hittills lyckats dra in cirka 1,4 miljoner dollar, och han har haft ett antal lyckade "moneybombs", med en till planerad den 16 december. I mätningarna leder Rand Paul med 35-32 mot Grayson, som blivit mycket kritiserad för att ha tagit emot bidrag från senatorer som röstade för bailouten. Grayson å sin sida kontrar med att 80 % av Pauls pengar kommer från människor utanför Kentucky. Paul har en stark, ung gräsrotsrörelse bakom sig - precis som sin pappa hade i presidentvalet. En till nackdel för Grayson är att väldigt få människor i Kentucky registrerar sig som Republikaner (varför är oklart). Det är bara de registrerade republikanerna som får rösta i primärvalen, och det är högst troligt att detta gynnar Paul - de som skulle ha röstat på Grayson, och som kommer att rösta på republikanerna i valet nästa år, är ofta inte registrerade som republikaner utan som demokrater eller independents. Paul gör dock sämre ifrån sig i mätningar där folk tillfrågas vem de skulle rösta på om valet var honom eller Mongiardo, den ledande demokratiska kandidaten.

Största hotet kommer förmodligen inifrån - många av Pauls mest fanatiska supportrar har blivit mindre entusiastiska sedan Paul förtydligade att han inte vill stänga Gitmo, och gjort det väldigt klart att han stöder kriget i Afghanistan - han vill officiellt förklara krig mot Afghanistan så att kriget blir lagligt (något det inte är utan en krigsförklaring enligt honom). De stöder fortfarande Paul, men många tycks vara mer uppgivna. Och faktum är att Paul behöver sina extrema gräsrötter - det är dessa som gör reklam och bidrar till hans moneybombs, och som arbetar dag och natt med att sprida hans budskap både över internet och i verkligheten. Detta kan utvecklas till ett svårt dilemma om Paul senare måste gå mer mot mitten för att ha en chans att vinna senatsvalet - något hans fanbase inte kommer att tolerera.
Chans att vinna primärvalet: 85 %
Chans att vinna senatsvalet: 55 %

Peter Schiff
Kandiderar till: Senaten. Schiff är från Connecticut
Viktigaste frågor: Göra FED genomskinligt, sänka skatterna och regleringarna, inga fler bailouts.
Kommentar:
Peter Schiff var, till skillnad från Rand Paul, superstjärna redan innan han bestämde sig för att ställa upp i senatsvalet. Det finns ett berömt klipp från youtube vid namn "Peter Schiff was right" som visar hur Schiff år 2006 förgäves försöker varna amerikanerna om den kommande krisen, men blir utskrattad av mer "kvalificerade" analytiker. Schiff får sedan rejäl upprättelse när krisen väl infann sig, och omedelbart startade libertarianska republikaner en hemsida med syfte att övertyga honom om att ställa upp i valet. Detta lyckades också, även om Schiff så här långt varit mindre framgångsrik än sin kollega Paul: I den senaste mätningen fick han 5 %. Hans situation kompliceras ytterligare av att Linda McMahon ställer upp. Namnet känns förmodligen inte bekant, men för att sammanfatta så har hon ofantliga mängder pengar i egen ficka som hon inte tvekar att använda för att vinna. Som före detta ägare och grundare av storföretaget World Wrestling Entertainment är hon en politisk outsider - den roll Schiff hoppades kunna få (det är tveksamt om det finns plats för två outsiders). Simmons, "etablissemangets kandidat" (han är före detta ledamot i representanthuset), leder så här långt i mätningarna, trots ett stort tapp på 15 % i senaste mätningen sen McMahon annonserade sin kandidatur. Båda två är förhållandevis moderata, och Schiffs chans att vinna ligger nog i möjligheten att den "moderata" rösten delas. Schiff har dessutom mycket pengar på hand och har haft en förhållandevis långsamt start på sin kampanj. I takt med att tempot ökar och hans namnkännedom blir större så lär han utan problem kunna få 10-15 %. I senatsvalet skulle han sedan möta Chris Dodd, en drömmotståndare kan tyckas, då Dodd varit väldigt nära Fannie Mae och Freddie Mac, de två första (statliga) bankerna som föll och som ledde till kraschen i september förra året. Dodd förnekade in i det sista att ekonomin höll på att rasa ihop, och vidhöll att Fannie Mae och Freddie Mac inte hade några som helst problem. Problemet är att Connecticut, som nordoststat, faktiskt är väldigt liberalt. Schiff äger dessutom en Investmentbank, vilket må vara imponerande i andra sammanhang, men inte nödvändigtvis går väl hem med väljarna. Visserligen är förtroendet för Dodd lågt, men kommer de verkligen att rösta in en libertarian som Schiff för det? Schiff är dock abortliberal, något som är både positivt och negativt: Negativt enligt de konservativa kristna som normalt sett utgör Republikanernas bas, positivt enligt självständiga väljare (väljare utan partitillhörighet) och demokrater.
Chans att vinna primärvalet: 25 %
Chans att vinna senatsvalet: 35 %

Chuck Devore
Kandiderar till:
Senaten. Devore är från Kalifornien.
Viktigaste frågor:
Mindre stat, lägre skatter, värdekonservatism, motstånd mot cap and trade samt bättre tillgång på vatten i Kalifornien
Kommentar:
Devore var tills nyligen ganska okänd och enligt de flesta chanslös mot huvudmotståndaren Fiorina, en mer liberal republikan som borde gå bättre ihop med väljarna i Kalifornien. I den senaste mätningen fick de dock 27 % vardera - dött lopp. Detta från att ha fått 9 % i en mätning från februari. Devore betonar värdekonservatism mer än de andra libertarianska kandidaterna, och försöker också vinna väljarnas stöd genom att lova bättre tillgång på vatten - en högst regional fråga (libertarianer brukar inte syssla med sådana). Hur detta ska gå till är oklart, och Devore framstår därför som relativt populistisk. När det kommer till vårdreformen är Devore dock tydlig med sitt motstånd, och han gör klart att bristerna i systemet beror på läkare som är rädda för att bli stämda om de gör fel, och på att försäkringsbolag inte kan konkurrera över delstatsgränserna (du kan inte anlita ett bolag utanför din egen delstat). Han föreslår totalt fem konkreta marknadsvänliga reformer som alternativ till allmän sjukvård. Hans största problem lär inte bli primärvalet, där han har mycket goda möjligheter att vinna, utan det riktiga valet - han ligger just nu 10 % efter den sittande senatorn Boxer, i och för sig bara en procent mer än Fiorina som ligger under med 9 %. Ingen av dem bör dock ses som favoriter i valet, även om avståndet minskat på senare tid. Tråkigt nog är Republikanerna inte särskilt populära i Kalifornien - något som till stor del är förståeligt. Devores räddning i senatsvalet - om han nu kommer så långt - kan komma att vara ett lågt förtroende för Obama, som ju Boxer oundvikligen kommer att associeras med. Devore bör inte ha några problem med att få stöd av TPM, trots sin kritiska syn på USA:s krigsföring (han är dock numera pensionerad Överstelöjtnant, något som bör ge honom en viss respekt i frågan). Ett problem är att han hamnar lite i skuggan av de andra libertarianerna, och har därmed svårt att få ihop de stora summor som Schiff och Paul fått. Även libertarianer har begränsade resurser, och om Paul är ett flaggskepp, så är Devore en trampbåt. Att han började sin kampanj väldigt tidigt, nästan direkt efter att Obama vunnit valet, var inte heller någon fördel då det är svårt att hålla ångan uppe under så lång tid.
Chans att vinna primärvalet: 75 %
Chans att vinna senatsvalet: 30 %

Dessa är den libertarianska falangens främsta kandidater. Bland de mindre kända kan nämnas Adam Kokesh (Representanthuset, New Mexico) som kommit på den originella idén att ha en "moneybomb" där han istället för dollar ber folk donera äkta guld - libertarianer betonar att valutor ska vara knutna till guld- eller silverpriset, inte flyta fritt som idag. Alla ovanstående kandidater skulle säkert vilja avskaffa centralbanken överhuvudtaget, men istället siktar man på en omväg: Bryt hemlighetsmakeriet och gör centralbanken "genomskinlig", låt folk kunna följa live vad centralbanken gör: Hur mycket pengar den tryckt upp idag, vem som lånat, hur mycket, vem som betalat tillbaka etc. På det här viset hoppas man kunna få förtroendet för centralbanken som institution att rasa samman. Optimistiskt kanske, men smart som ett politiskt drag då få vågar argumentera emot denna åtgärd (alla Republikanska ledamöter i representanthuset har uttalat sitt stöd för reformen), särskilt som det står klart att FED hade en roll i att skapa den kris USA befinner sig i idag (hur stor debatteras fortfarande).

Även Debra Medina (Guvernör, Texas), RJ Harris (Representanthuset, Oklahoma) och givetvis Ron Paul själv bör nämnas i sammanhanget. Ron Paul har dock sitt omval säkrat, i senaste valet brydde sig inte ens demokraterna sig om att ställa upp, väl medvetna om att Paul har ett starkt stöd i sitt hemdistrikt.

Fyller då den libertarianska falangen någon funktion, annat än att vara en samlingsplats för konspiratoriska tonåringar med konstiga frisyrer och bankkonton som aldrig tycks bli tomma? Visserligen kommer man, när man ser vissa av Pauls supportrar att tänka på vad Ayn Rand sa, om att libertarianerna är högerns motsvarighet till vänsterns hippies. Dock är långt ifrån alla libertarianer såsom de framstått i media - faktum är att Rand Paul gör riktigt bra ifrån sig i de äldre åldergrupperna. Den libertarianska falangen har som uppgift att dra Republikanerna åt höger. Deras kandidater kan ofta agera spoilers, och därför tvingas de etablerade kandidaterna att gå åt höger (Grayson har på senare tid varit tydlig med att han vill göra FED genomskinligt). Utan ett hot från höger så är fältet fritt för de liberala republikanerna att ta partiet längre och längre åt vänster under förevändningen att man måste vinna de självständiga/osäkra väljarna - man kommer oförsökt att tänka på situationen med "Nya Moderaterna" i Sverige, som i brist på just ett sådant hot kunnat gå flera steg mot mitten.

Varför röstar inte den libertarianska falangen på det Libertarianska partiet? Jag skulle säga att anledningen är, frankt uttryckt, att LP är chanslösa. Visst skulle en del kunna tänka sig att rösta på LP, men vanligare är nog att man som libertarian röstskolkar om man inte gillar Republikanernas kandidat. Republikanerna har ändrat profil flera gånger genom historien, så det är inte alls omöjligt att förändra partiet inifrån. Utifrån är det ofta svårare. Genom att vara en del av det Republikanska partiet har man också större chans att få upprättelse och visa att man inte är de galningar man framställts som, utan att man har seriösa politiska idéer och en vilja för reform som måste tas på allvar.

Jag stöder alla tre ovanstående kandidater, samt givetvis även Ron Paul. Jag identifierar mig inte som libertarian, men jag anser att fler libertarianer vore nyttigt för Republikanerna i dagens läge när partiet ett antal år varit på drift åt vänster.

/John G

Se även tidigare inlägg:

Ron och Rand Paul om libertarianernas plats i det Republikanska partiet 20091107

Vita väljare överger Obama

Obama har på sistone fått se en drastisk minskning i opinionsstödet från vita väljare. Bara 39% vita ger honom nu tummen upp för sin presidentprestation, vilket kan jämföras med de 61% som stödde honom veckan efter sin presidentinstallation i januari - en minskning med 22%.

Svarta väljare ger honom dock fortsatt stor support där han stöds av 90%. Bland Demokrater och liberaler ger 80% honom tummen upp. Minskningen bland vita är likväl anmärkningsvärd. Karl Rove kommenterar här Obamas opinionsläge:Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Opinionsvinden går emot Obamas beslut 20091117

Stödet för Obama rasar bland vita väljare 20090907

Överdrivna stimulanssiffror också i Chicago

Överdrifterna kring resultaten av Obamas stimulanspaket på 787 miljarder dollar fortsätter lyftas fram av lokala tidningar över hela landet. Administrationen och dess hemsida recovery.gov med en optimistisk Joe Biden i spetsen fortsätter predika för hur stimulanspaketet räddat hundratals jobb på den ena platsen efter den andra - jobb som de lokala medierna dock inte sett en skymt av.

Senast ut är nu president Obamas egen hemstat Illinois. Chicago Tribune har här en artikel där olika exempel på administrationens överdrifter och felaktiga siffror ges från hela landet, artikeln börjar dock med sin egen hemstad Chicago och skriver:

"State and federal officials claimed that the stimulus money had saved 473 education jobs in North Chicago. But the school district there employs only 290 people. Officials claimed 166 jobs were saved in Wilmette schools. The real number: 0. The 382 jobs supposedly saved in Dolton-Riverdale? That's 142 more people than the school district employs. And on and on.

Across the country, journalists and government watchdogs are finding the same yawning gap between stimulus claim and stimulus reality."


Artikeln beskriver sedan andra liknande historier från hela landet och härleder detta dels till att mottagarna av pengar gärna rapporterar "goda resultat" och dels att administrationen - till skillnad från journalisterna - undviker att ställa lite mer ingående frågor, eftersom de inte vill bli besvikna på svaren. Artikeln avslutas lite senare:

"Administration officials say they're scrambling to fix the problems. But their credibility on the impact of stimulus spending at this point has been badly wounded.

Actually, you can precisely measure it: 0."


Källa: Chicago Tribune

Se även tidigare inlägg:

Blir ekonomin Obamas politiska Katrina?
20091125

Stimulanspaketet fungerar inte 20091120

Stimulanspaketets Recovery.govs faktafel 20091117

onsdag 25 november 2009

Svensk kock bakom Obamas statsmiddag

En svensk kock stod bakom middagen på Obamas stora statsmiddag med den indiske premiärministern Manmohan Singh som hedersgäst. 39-årige Marcus Samuelsson fick av paret Obama äran att stå för menyn för de ca 300 gäster på den stora middagen.

Marcus Samuelsson föddes i Etiopien men kom till Sverige som treåring, och är nu en av Sveriges - men också USA:s mest framstående kockar, dit han flyttade för några år sedan och nu driver restaurangen Aquavit i New York (och i Stockholm). Samuelssons lärde känna paret Obama när han engagerade sig i valkampanjen makarna Obama blev då så imponerade att de erbjöd honom att bli Obamas permanenta kock i Vita Huset - något Samuelsson dock tackade nej till. Däremot accepterade han att bli gästkock för kvällens galamiddag med vegetarisk meny bestående av potatisknyten med tomatchutney, kikärter och grönsaken eller egentligen frukten, okra etc (den indiske premiärministern Manmohan Singh är vegetarian).

"Att bli utvald för ett sådant uppdrag känns både överväldigande och hedrande", säger han till AP (citerat i Aftonbladet den 25 november).

Michelle Obama sa innan middagen:

– Det kommer att bli en uppvisning av det bästa i amerikansk matlagning,

Med en tillsats av svensk sådan, kan kanske tilläggas.

Bland de övriga gästerna fanns bland andra Steven Spielberg, David Geffen och Jeffrey Katzenberg, grundaren av Dreamworks SKG.

Källor: Aftonbladet här och här, samt tidningsversionen.

Se även tidigare inlägg:

Obama och Singh skålar för framtiden 20091125

John McCain kan bli utmanad 2010

John McCains position som Arizonas långtida senator kan nästa år komma att hotas. En eventuell utmanare är den konservative radioprataren J.D. Hayworth från Phoenix. I en nylig opinionsundersökning gjord av Rasmussen ligger Hayworth kusligt nära McCain i opinionen där den siste leder med enbart 45 mot 43%.

Hayworth som var kongressman mellan 1995 och 2006 förklarade i ett meddelande att opinionssiffrorna var väldigt ödmjukande, och sa:

"I think we all respect John as a historical figure. The question is, who can represent Arizona with a clear, consistent philosophy in the United States Senate. Apparently, the electorate, at least my fellow Republicans, are telling us in this poll they're inclined to look at someone other than John."


I ett skrivet meddelande förklarade John McCains taleskvinna:

"Senator McCain never takes any election for granted and is working hard to continue to deserve the support of Arizonans as he fights to create jobs in the state and keep America safe."


Senator John McCain som förra året förlorade valstriden mot Barack Obama kan således redan nästa år tvingas utkämpa en ny het sådan mot sin partikamrat i sin hemstat Arizona. En av de frågor som skadat McCain politiskt bland konservativa i sin delstat är han stöd för immigrationsreform och öppnandet för en väg för illegala invandrare att få medborgarskap.

"It's not a secret that Senator McCain has different feelings on immigration than Hayworth," sa Matt Roberts, talesman för Arizonas Republikanska parti. "That's the issue garnering the most amount of attention and people feel strongly on both sides."

En kamp mellan McCain och Hayworth skulle kunna komma att utgöra ett led i kampen inom det Republikanska partiet mellan konservativa kandidater och mer moderata sådana (en liknande kamp utkämpas inom det Demokratiska partiet mellan progressiva och moderata/konservativa partimedlemmar). Fred Scolop, ledare för Northern Arizona Universitys statsvetenskapliga institut anser dock att McCain inte behöver oroa sig om nätterna. McCain har 30 miljoner dollar i sin kampanjkista, medan Hayworth ännu inte bestämt om han tänker ställa upp eller ej.

"It's going to make the Thanksgiving conversation around the dinner table very, very interesting," har Hayworth kommenterat saken.

Likväl kan Hayworth komma att bli en farlig utmanare. När debatten om sjukvård lagt sig så kommer förmodligen immigrationsfrågan hamna högst upp på den politiska dagordningen, menar Scolop. En fråga där McCain åtminstone bland Republikaner i sin hemstat, är som mest sårbar. Och om Hayworth redan innan han ens bestämt huruvida han tänker ställa upp eller ej ligger så nära McCain i opinionen så är han ett potentiellt hot McCain bör ta på största allvar.

Källa: Fox News

Se även tidigare inlägg:

John McCain om Afghanistans framtid 20091125

John McCain om Afghanistans framtid

President Obama kommer att offentliggöra sin Afghanistanstrategi på tisdag - senator John McCain talar här på Fox News om situationen i Afghanistan och ger några tankar kring det som sagts om Obamas strategi. Bland annat säger McCain att "exit-strategier" brukar lösa sig själva när krigen blir vunna. Han förklarar också att USA:s Afghanistanambassadör borde samarbeta med general McChrystal på samma sätt som ambassadör Crocker och general Petraeus samarbetade i Irak:Se även tidigare inlägg:

Obamas Afghanistanstrategi snart presentabel 20091125

Obama och Singh skålar för framtiden

Igår hölls statsmiddagen där president Obama hälsade Indiens premiärminister Manmohan Singh. Här prisar Obama Indien och premiärminister Singh med anmärkningsvärt hedrande ord, för att sedan skåla med denne för framtiden:Se även tidigare inlägg:

USA och Indiens viktiga demokratiska allians 20091124

Presskonferens med Obama och Singh 20091124

Indiens premiärminister hedersgäst på Vita Husets första statsmiddag 20091124

George W. Bush besöker Indien 20091103

Hedersmord i Turkiet

Här är en kort men intressant dokumentär om hedersmord i Turkiet - ett land vars regering inte går att jämställa med islamisterna i Iran eller Saudiarabien, men vars muslimska traditioner likväl innebär fruktansvärda livsöden för tusentals kvinnor:Utan några ingående nostalgiska historielektioner om när Turkiets huvudstad hette Konstantinopel och präglades av ortodox kristendom och romersk rätt, och när staden i hundratals år skyddade Europa från den muslimska imperialism som spred sig över hela mellanöstern - så kan i alla fall en sak påpekas: Turkiet bör inte släppas in i någon form av europeisk gemenskap tills dess regering tvångsciviliserat stora delar av sin (manliga) befolkning.

Se även tidigare inlägg:

Biofilm att rekommendera: Soraya M 20091026

Blir ekonomin Obamas politiska Katrina?

Blir ekonomin för Obama vad orkanen Katrina blev för Bush - en händelse presidenten tar för lätt på, och som därför snabbt går honom ur händerna?

Det anser Arianna Huffington vid den liberala Huffington Post, som i följande artikel skriver:

"Just as Katrina exposed critical weaknesses in the priorities and competence of the Bush administration, the unfolding unemployment disaster is threatening to do the same for the Obama White House."


Hon argumenterar sedan varför ekonomin skulle kunna bli Obamas Katrina, och vad han borde göra istället för det hans administration nu gör (läs gärna artikeln i dess helhet). MSNBC har här en diskussion om artikeln och den interna liberala kritiken mot Obama, som en av debattörerna anser kommer att bli ännu hårdare om Obama eskalerar Afghanistankriget:Se även tidigare inlägg:

Skuld för recessionen förflyttas till Demokraterna 20091120

Stimulanspaketet fungerar inte 20091120

Obamas Afghanistanstrategi snart presentabel

Obama som spenderat de senaste månaderna med att överväga sin strategi för kriget i Afghanistan tycks ha bestämt sig. Den 1 december tänker han hålla ett prime-time tal om det nu åttaåriga kriget, som han själv en gång kallade för "det nödvändiga kriget". Det har spekulerats i vilken slags strategi Obama har i åtanke, men nu tyder det mesta på att han kommer att gå med på en truppökning på omkring 32,000 och 35,000 ytterligare soldater. Färre än de 40 000 general McChrystal i sin rekommendation begärt - men likväl en siffra militären kommer att vara nöjd med, med tanke på det många andra alternativen i den politiska debatten. MSNBC har här ett inslag om den nya Afghanistanstrategin:Se även tidigare inlägg:

Dick Cheney om Eric Holders 9/11-åtal, Afghanistan, etc 20091123

Hur Talibanerna gjorde come-back i Afghanistan
20091031

Bushadministrationens initiala Afghanistan- och Irakstrategi 20091030

Obama träffar General McChrystal 20091003

General McChrystal på 60 Minutes 20090928

tisdag 24 november 2009

USA och Indiens viktiga demokratiska allians

Ett land som fick en mycket bra relation till USA under president George W. Bush var Indien. Bush bröt med Clinton-administrationens kyliga relation till landet efter deras atomprov 1998, han överlät Indien och Pakistan att själva hantera konflikten över Kashmir och fick indierna att känna att de inte klumpades samman med Pakistan och Afghanistan, som regionens problemländer. Den stora brobyggaren blev dock Bush och premiärminister Singhs kärnkraftsöverenskommelse 2005 - överenskommelsens strategiska betydlese, och president Bushs öppnande till Indien, jämställdes av journalisten Greg Sheridan med president Nixons öppnande till Kina.

Sedan Obama övertog tyglarna i Vita Huset har dock intresset för Indien hittills varit tämligen svalt. När tidigare kongressman Timothy Roemer från Indiana tillträdde som Obamas nya Indien-ambassadör i somras, så var New Dehli oroade över den framtida relationen med USA under Obama-administrationen. Innan valet 2008 hade indierna blivit bekymrade över att Obama talat om att medla i Kashmirkonflikten, och då även nämnt Bill Clinton som möjligt medlare - något Indien högljutt motsatte sig. Förra veckan tog indierna också illa upp av att Obama under sin Asienresa talade i Tokyo om Asiens betydelse utan att en gång nämna Indien. Nicholas Burns, professor vid Harvard University kommenterade Obamas bristande intresse för Indien med orden:

“The problem is that [the Obama administration] has been so focused by necessity on Afghanistan and Pakistan and on building the relationship with China that there is the perception that it is not spending as much time thinking about the India relationship,”


Med dagens statsmiddag för den indiske premiärministern verkar dock vara Obama sätt att gottgöra sin tidsbrist. Något Obama gör helt rätt. Tunku Varadarajan - reporter för National Affairs skriver i en artikel på The Daily Beast, följande:

"It doesn’t take a genius to recognize the political, strategic, and moral worth to America, the world’s most powerful democracy, of a strong alliance with India, the world’s largest. Mr. Obama, by no stretch a man of tepid intelligence, has calibrated things artfully: Not only is Mr. Singh the first state visitor to Washington since the president took office in January, his trip is the first time that India has headed an American president’s list for a state visit—ever."


Han fortsätter dock med att förklara att Obamas ouppmärksamhet fram tills nu, likväl skiljer sig från Bushs förhållande till Indien:

"George W. Bush was the best American president India ever had, and Mr. Obama’s ability to take India for granted is, in some measure, a tribute to the extent to which Mr. Bush locked the two countries into a presumptively inseparable alliance. But for all his emphasis on diplomacy in dealing with hostile states, like Iran, or inveterate competitor-states, like China, Mr. Obama has failed to grasp the diplomatic importance of tending to alliances, whether they be old and true ones, such as the one with Israel, or young and sensitive ones, such as the one with India."


Han förklarar vidare det som för varje dag - och som Obamas statsmiddag också indikerar - blir alltmer uppenbart: dagens Indien är inte samma Indien som under Eisenhower’s, Nixon’s, Carter’s, eller Reagan’s tid. Under tidigt 1990-tal så bröt Indien med sin tidigare post-koloniala utrikespolitik och under Bush bröt USA med sin tidigare politik och började se Indien som en allierad - en allierad Bush betraktade inte bara som en strategisk, utan även som en moralisk sådan. Varadarajan avslutar sin artikel med att förklara skillnaden mellan en blott strategisk allians med Kina och en moralisk allians med Indien och skriver:

"Unlike China, which is inherently competitive for global leadership—and which will never accept American leadership or direction — India is a country that would, like Britain or Japan or Germany, settle for a partnership with the United States that guaranteed mutual benefit and respect. India’s natural state, if nations can be said to have such a thing, is neither triumphalist nor antagonist; it is cooperative and redemptive, much as America’s tends to be. One trusts that Mr. Obama will come to see these qualities as clearly as his predecessor did. If not, this could be one area in which history will judge Mr. Obama to have been “dumb,” and Mr. Bush to have been the “smart” one."


Med sin statsmiddag så finns det dock hopp om att president Obama förstår att bygga vidare på relationen med Indien. Och ett fortsatt samarbete kan bli ett mycket lyckat sådant: Indien har, som författaren skriver, potential att likt Israel, Storbritannien och Japan - bli en av USA:s mest trogna allierade. Och en allierad som skulle spela en mycket viktig roll i att hålla Kina i schack (som trots dess många fördelar likväl är en maktgirig diktatur).

Detta tycks premiärminister Manmohan Singh också anse, och sa under dagen i Washington DC att Kinas tillväxt visserligen var större än Indiens men att 'there are other values which are important than the growth of Gross Domestic Product.'

Han fortsatte sedan och sa:

''I think the respect for fundamental human rights, the respect for the rule of law, respect for multi-cultural, multi-ethnic, multi-religious rights, I think those have values. So, even the Indian perforce with regard to the GDP might not be as good as the Chinese, certainly I would not like to choose the Chinese path,"


Trots president Obamas förmåga att hellre försöka smickra ideologiska ovänner än att bygga obrytbara relationer till ideologiska vänner, so torde han också hålla med om den saken. Och det är svårt att inte tycka att en allians mellan världens äldsta moderna demokrati (USA) och världens största moderna demokrati (Indien) - när allt kommer omkring, inte låter särskilt dumt. Om Bobby Jindal någon gång blir president, så lär Indien och USA kunna bli rejält goda vänner.

Källor: Politico, The Daily Beast, Times of India

Se även tidigare inlägg:

Presskonferens med Obama och Singh 20091124

Indiens premiärminister hedersgäst på Vita Husets första statsmiddag 20091124

George W. Bush besöker Indien 20091103

Australiensare försvarar Bushs politik i Asien 20081113

Presskonferens med Obama och Singh

President Obama och Indiens premiärminister Manmohan Singh höll idag en kort presskonferens där Obama uttryckte vikten av relationen med Indien, och Singh samarbetet mellan de två länderna:Se även tidigare inlägg:

Indiens premiärminister hedersgäst på Vita Husets första statsmiddag 20091124

Indiens premiärminister hedersgäst på Vita Husets första statsmiddag

Indiens premiärminister Manmohan Singh är hedersgästen vid Vita Huset första statsmiddag under Obamas presidentskap. Statsmiddagen är en hederstillställning för utrikespolitiska gäster - och kvällens middag är den största tillställningen i Vita Huset sedan Obama installationsfest i januari. Att statsmiddagen hålls nu med Manmohan Singh som huvudgäst beror på USA:s viktiga relation med Indien - en relation som byggdes upp av president George W. Bush, men som president Obama hittills inte ägnat särskilt mycket uppmärksamhet åt att vårda - något kvällens middag indikerar att han förhoppningsvis kommer att kompensera:

MSNBC har här ett inslag om statsmiddagen:Och här har ABC News en artikel om statsmiddagarnas viktiga roll, och dess stora symboliska värde.

Se även tidigare inlägg:

George W. Bush besöker Indien 20091103

Tim Pawlenty utvärderar president Obama

Minnesotas guvernör Tim Pawlenty intervjuas här på Fox News av Sean Hannity och kommenterar Obamas presidentskap så här långt.Se även tidigare inlägg:

Tim Pawlenty om sjukvårdsreformen 20091029

Sarah Palin på middag hos Billy Graham

UPPDATERING: 20091207

USA:s 91-årige nationalpredikant Billy Graham som känt alla presidenter personligen sedan Harry Truman - träffade i söndags Sarah Palin som gjorde en avstickare från sin pågående bokturné för att göra ett stopp vid Grahams hem i North Carolinas bergsbygder - där spenderade hon över två timmar tillsammans med Graham, där de samtalade om tron och delade minnen.

Sarah Palin var sedan tidigare bekant med Billy Grahams son Franklin Graham, som äger ett hem i Alaska och blev inbjuden av Palin att delta vid en bönefrukost för flera år sedan, varefter de två lärde känna varandra. Franklin tog denna gång initiativet att ordna en träff mellan Palin och fadern Billy Graham, som inte endorsade Palin i något politiskt avseende, men släppte följande meddelande efter middagen:

"It was an honor having Governor Palin and her family in our home this evening. I, like many people, have been impressed with her strong commitment to her faith, to family and love of country. I appreciated hearing her speak of her own spiritual journey and her life in Alaska. I shared with her my own memories of preaching in the Sullivan Arena in Anchorage in 1984. We had an opportunity to pray together. Life in the spotlight is not easy and I pray that whatever lies ahead for this family that their faith in God and His Son, Jesus Christ, would remain strong and that God would put a hedge of protection around her and all those she holds dear. Sarah and her family will always be welcome in the Graham home."


Billy Graham fyllde 91 den 7 november och fick då ett telefonsamtal från president Obama från Air Force One, som delgav sina gratulationer, varpå Graham förklarade att han skulle fortsätta be för presidenten. De två önskade också kunna träffas någon gång i verkligheten. President Obama är den första president på generationer som inte har Billy Graham som sin presidentiella själsmentor(med viss reservation för John F. Kennedy, som var katolik), då Graham pg a tilltagande ålder dragit sig mer eller mindre tillbaka. Middagen med Sarah Palin hörde också den till ovanligheterna.

Fox News har här ett inslag om Sarah Palins möte med en intervju både med Sarah Palin och med Billy Grahams dotter Anne Graham:Källa: USA Today

Se även tidigare inlägg:

Gingrich om USA:s kristna arv 20091014

Billy Graham: en aktad pastor bland amerikanska politiker 20081107

Mike Huckabee om Fort Hood

Baptistpastorn och tidigare Republikanske presidentkandidat Mike Huckabee talar här om Fort Hood-massakern och den politiska korrektheten:Se även tidigare inlägg:

Bill O Reilly om islam och Fort Hood 20091111

Howard Dean om fortsättningen på Reids reformplan

Howard Dean talar på The Ed Show om godkännandet av Harry Reids reformplan och förslagets fortsättning med fyra senatorer fortfarande mycket skeptiska mot en allmän statlig försäkring:Se även tidigare inlägg:

Fyra senatorer om sjukvård och Afghanistan 20091123

måndag 23 november 2009

SNL: Obama i Kina

Saturday Night Live har här en sketch om Obamas presskonferens i Kina:Se även tidigare inlägg:

Obamas Kinabesök föga imponerande 20091119

SNL om Fox News guvernörsval-rapportering 20091110

Dick Cheney om Eric Holders 9/11-åtal, Afghanistan, etc

Tidigare vice-president Dick Cheney intervjuades idag på en konservativ radiokanal om Eric Holders 9/11-åtal, Obamas Afghanistan-beslut, Fort Hood och presidentens säkerhetspolitik. Cheney är som vanligt mycket kritisk mot Obama:Se även tidigare inlägg:

Holder försvarar åtalsbeslut 20091119

USA och Mexiko börjar polissamarbete

I somras mördade mexikanska drogkarteller 12 mexikanska polisämbetsmän i den tämligen laglösa Michoacan-delstaten i på Mexikos mellersta västkust. Kropparna dumpades senare bundna vid några buskar längs en väg. Gemensamt för de 12 federala poliserna var att de alla var utvalda och tränade av den amerikanska regeringen för att arbeta som anti-narkotika-agenter. De var just i färd med att lansera en operation mot en ledare i drogkartellen La Familia när 20 tungt beväpnade män klädda i stulna uniformer och uppträdande som federala agenter tog sig in i deras hyrda hus och kidnappade dem. Ledaren "La Tuta" Gomez-Martinez - som de var ute efter - beordrade sedan deras avrättning.

USA och Mexiko har börjat samarbeta alltmer
tätt mot de mexikanska drogkartellerna. Samarbetet går utöver Merida Initiativet på 1,4 miljader dollar i amerikanskt bistånd till Mexiko, som initierades av president Bush och som inkluderade löften om Black Hawk-helikoptrar, scanners för att söka efter pengar och vapen vid gränsen, och night-vision-glasögon. Nu, för första gången, delas dock underrättelseinformation länderna emellan. Mexikanska officerare finns tillsammans med U.S. Northern Command i Colorado Springs, och information från amerikanska militärsatelliter förmedlas också till den mexikanska regeringen om drogkartellernas rörelser. Mexikanska tekniker använder amerikansk mjukvara för att bygga upp ett nätverk vid namn Platform Mexico, mellan USA och Mexiko - och information om vapen som kan spåras till brott översätts till spanska.

"This is one of our most important reforms because if you don't have the intelligence, the information, you are just reacting. This will make us proactive," förklarar José Francisco Niembro González, direktör för Platform Mexico.

USA gör även hundratals bakgrundcheckar och lögndetektortester på mexikanska agenter som samarbetar med USA och får del av klassificerad information - så var också fallet med de mördade agenterna i Michoacan. Trots morden så är dock såväl Mexiko som USA övertygade om att samarbetet är effektivt. Förra månaden hjälpte mexikanska USA-samarbetande agenter till med information som ledde till mer än 300 arresteringar av medlemmar av La Familia inom USA.

Mexiko arresterar också kartellmedlemmar som USA:s Justitiedepartement siktat in sig på, och skickar dem till USA för att åtalas norr om gränsen - en sak som för några år sedan skulle betraktats som ett stort övertramp på den mexikanska suveräniteten men nu är en del av ett avtal som implementerat av Mexikos president Felipe Calderón.

Åklagare säger att mexikanska knarklangare fruktar livstidsdomar i amerikanska fängelser mer än döden. 284 åtalade har utlämnats till USA av den mexikanska regeringen de senaste tre åren.

Med 16 000 döda de senaste 3 åren, är dock såväl Mexiko som USA desperata att få ut fler agenter på gatorna, och hoppas kunna examinera 10,000 kadetter vid ett USA-finansierat träningscenter i San Luis Potosi.

"Our new training will create a new, better federal police force with new values," säger Mauricio Sanchez Rincon, 23 år som är en av kadetterna. "Those values are discipline, respect, and honesty. That's going to be important in convincing people they can have faith in us, that they can approach us and not be afraid."

Samarbetet mellan USA och Mexiko - som initerades av Mexikos president Felipe Calderón och president Bush, har nu expanderat också till flottan. Och tidigare i år övade den mexikanska och amerikanska flottan för första gången tillsammans.

Frank Mora, amerikansk biträdande assisterande försvarsminister för the Western Hemispheric affairs, säger om militärsamarbetet med Mexiko:

"It's not just the Mexicans needing us. It is us needing the Mexicans."

Ett viktigt samarbete - och ett helt nödvändigt sådant för att stoppa det mycket grymma mexikanska drogvåldet.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Affärsmän i Mexiko vädjar till FN-styrkor 20091112

USA slår till mot mexikansk drogkartell 20091023

Fyra senatorer om sjukvård och Afghanistan

Senator Dick Durbin (Demokrat från Illinois), Kay Bailey Hutchison (Republikan från Texas), Diane Feinstein (Demokrat från Kalifornien) och Joe Lieberman (oberoende Demokrat från Connecticut) diskuterar på veckans Meet the Press sjukvårdsreformen, Harry Reids förslag, Afghanistankriget och andra frågor. I slutet av programmet uppmärksammas också den Demokratiske senatorn Robert Byrd från West Virginia, som häromdagen blev den längst sittande kongressmannen i amerikansk historia.Se även tidigare inlägg:

Chuck Schumer om sjukvårdsreformen 20091123

Chuck Schumer om sjukvårdsreformen

Den Demokratiske New York-senatorn Chuck Schumer från New York talar här på Face the Nation om sjukvårdsreformen:


Watch CBS News Videos Online

Se även tidigare inlägg:

Senaten röstar ja- till fortsatt sjukreformprocess 20091122

söndag 22 november 2009

Obama - videovecka 44

President Obama talade igår om sin Asienresa och framställde denna som ett försök att väcka liv i den amerikanska ekonomin:

"we emerge from the worst recession in generations, there is nothing more important than to do everything we can to get our economy moving again and put Americans back to work, and I will go anywhere to pursue that goal.

That’s one of the main reasons I took this trip. Asia is a region where we now buy more goods and do more trade with than any other place in the world – commerce that supports millions of jobs back home."


Huruvida det verkligen är en korrekt beskrivning av resan, som många analytiker menar var en misslyckad resa, är frågan - men Obama knyter hursomhelst ihop resan med ekonomin:Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 43 20091114

Klimat E-post avslöjad

Ny information har läckt ut som ger klimatskeptikerna mer bränsle till elden. En server har blivit hackad till Hadley CRU - Storbritanniens största klimatforskningsinstitut. Hundratals privata e-mail mellan forskare i USA och Storbritannien har därmed kommit ut på nätet där forskare beskriver hur de förringar fakta, och avfärdar klimatskeptiker. Några exempel på e-mails:

----------------------------------------

Date: Tue, 16 Nov 1999 13:31:15 +0000

Dear Ray, Mike and Malcolm,

Once Tim's got a diagram here we'll send that either later today or first thing tomorrow.

I've just completed Mike's Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from 1961 for Keith's to hide the decline. Mike's series got the annual land and marine values while the other two got April-Sept for NH land N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999 for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with data through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998.

Thanks for the comments, Ray.

----------------------------------------

Date: Mon, 12 Oct 2009 08:57:37 -0600


The fact is that we can't account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can't. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate.***

----------------------------------------

Vad dessa avslöjanden kommer att innebära för klimatdebatten går ännu inte att förutsäga. Men New York Times skriver i denna artikel följande:

"The evidence pointing to a growing human contribution to global warming is so widely accepted that the hacked material is unlikely to erode the overall argument. However, the documents will undoubtedly raise questions about the quality of research on some specific questions and the actions of some scientists."


Det är förmodligen en bra sammanfattning av situationen. Och vad vi borde lära oss är att katastrof-hyper mer ofta bidragit till katastrofer än förhindrat dem.


Källor: New York Times, Daily Telegraph, American Thinker

Se även tidigare inlägg:

Världsopinionen för klimatavtal men mot kapitalism 20091120

Senaten röstar ja- till fortsatt sjukreformprocess

Senaten lade idag de 60 nödvändiga rösterna för att föra sjukvårdsreformen vidare. 60 senatorer röstade ja, och 39 röstade nej. Det var en seger för Senatens Demokratiske majoritetsledare Harry Reid, där utgången av omröstningen länge var osäker. Det var också en seger för Obamas önskan att reformera det amerikanska sjukvårdssystemet - dock bara en delseger eftersom mycket arbete fortfarande kvarstår och många konservativa senatorer förklarade att deras ja- röst i första hand syftade till att börja debatten - inte godkänna ett ännu okänt slutresultat.

Kvällens röst ger dock Demokraterna möjlighet att gå vidare. Och tills vidare räcker det också tillräckligt långt. MSNBC beskriver här ja-rösten och fortsättningen härefter:Källor: Politico, New York Times

Se även tidigare inlägg:

David Gregory inför Senatens omröstning 0091120

lördag 21 november 2009

Floridas senatsval hettar till

Kampen om Floridas senatsplats 2010 hettar till. Guvernör Charlie Crist som länge betraktats som den självklare kandidaten har börjat inse att utmanaren Marco Rubio är ett hot att räkna med. Crist har därför omstrukturerat sin kampanj och börjat gå till motoffensiv - något Fox News här har ett inslag om:Se även tidigare inlägg:

Marco Rubio blir nyckeltalare vid CPAC 2010 20091113

fredag 20 november 2009

Skuld för recessionen förflyttas till Demokraterna

Allmänhetens bild över skulden till den ekonomiska recessionen har börjat förändras, från att tidigare i största utsträckning skuldbelagt Republikanerna så har skuldbördan nu börjat flyttas över till Demokraterna. Fortfarande anser de flesta att Republikanerna har störst del i skulden, och 38% skyller på Republikanerna, enligt en undersökning som släpptes av CNN idag. Det kan dock jämföras med de 53% som i maj ansåg att den ekonomiska situationen var Republikanernas fel.

27% lägger nu skulden på Demokraterna, vilket dock är en ökning med 6% från maj månad. 27% anser att båda partierna är skyldiga. Trenden är dock tydlig:

"The bad news for the Democrats is that the number of Americans who hold the GOP exclusively responsible for the recession has been steadily falling by about two to three points per month," sa Keating Holland, CNN:s opinionsundersökningschef, och fortsatte. "At that rate, only a handful of voters will blame the economy on the Republicans by the time next year's midterm elections roll around.."

Opinionssiffrorna för Demokraternas del har denna månad varit dåliga. Presidentens popularitet har sjunkit till under 50% och allmänhetens stöd för president Obamas främsta politiska ambitioner har också sjunkit. En lyckad sjukvårdsreform skulle dock kunna förändra opinionsbilden - och det är förmodligen det kort Obama själv för närvarande satsar mest på.

Källa: CNN

Se även tidigare inlägg:

Obamas popularitet faller enligt somliga åter under 50% 20091120

Opinionsvinden går emot Obamas beslut 20091117

Stimulanspaketet fungerar inte

Obamas stimulanspaket på 787 miljarder dollar fungerar inte. Det står alltmer tydligt. Stimulanspaketet skapades med den tydliga motiveringen att inom kort tid skapa jobb - något all statistik indikerar inte har skett. Tvärtom så har arbetslösheten eskalerat och överstiger 10% i hela nationen. I många av de krisdrabbade delstaterna är siffrorna ännu högre - en av dessa stater är Michigan, där Detroit News har en ledarsida om faktumet att stimulanspaketet inte fungerar.

Artikeln kommenterar Obama-administrationens överdrivna och diffusa siffror kring vilka jobb stimulanspaketet räddat - siffror som visat sig många gånger vara såväl överdrivna som felaktiga, och skriver:

"The Obama administration and Congress are coming under increasing fire over blunders, duplicate counts and exaggerations in the reporting of jobs created or saved by its $787-billion economic stimulus program. Newspapers in several states have discovered overstated job totals, modest real employment gains from the program and cases in which the spending protected or created no jobs at all.

While it still is early in the process, this trend suggests there's political spin at work designed to improve on results that likely will fall well short of President Barack Obama's declared intent to create 3.5 million jobs by the end of 2010. This only adds to skepticism about the benefits of the massive stimulus spending program. And it confirms the ineffectiveness of the government as a job creator."


Artikeln förklarar vidare hur kongressen istället borde ha spenderat sina pengar på tydliga jobbprojekt - som vägar et c - istället för diffusa socialprogram som är svåra att mäta, och ger exempel på överdrifter kring stimulanspaketets framgångar:

"Here in Michigan, General Motors initially said a government purchase of 5,000 vehicles created or saved 105 jobs, but later revealed no jobs were saved or created."


Artikeln avslutas lite senare med följande:

"Jobs are what matter most to taxpayers buffeted by unemployment rates exceeding 15 percent here and 10 percent nationally. If the stimulus spending is not having an impact on job creation -- and it appears not to be -- that fact should not be hidden by bad numbers that only serve to perpetuate bad policy."


Stimulanspaketet är Obamas hittills största politiska bedrift efter nästan ett år som president. Det mesta indikerar dock att bedriften i sig inte gör särskilt många glada. Obama skulle förmodligen göra gott i att lägga om sin politiska kurs - och i likhet med Bill Clinton - när denne insåg att det inte gick att driva en liberal politik - istället självsäkert förklara att "the era of big government is now over" (vilket han alltså gjorde efter det att han själv styrt ett antal år, men insett att han skulle kamma hem fler popularitetspoäng om han imiterade Ronald Reagan istället för att bedriva liberal politik). Nu var Clinton förstås en av få som hade förmågan att faktiskt kunna göra en sån sak och likväl få sig själv att framstå som helt normal. Om Obama klarar eller vill detta återstår att se, men om saker och ting fortsätter som de gör kommer han förmodligen inte att få något annat val än att i varje fall försöka - något en Republikansk seger i nästa års kongressval skulle tvinga honom till.

Källa: Detroit News

Se även tidigare inlägg:

Stimulanspaketets Recovery.govs faktafel 20091117