lördag 30 juni 2012

Obama - videovecka 179

President Obama talar denna vecka om bränderna i Colorado och hur den federala regeringen ämnar göra allt som går för att bistå:Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 178 20120623

Obama besöker eldhärjat Colorado 20120630

Obama besöker eldhärjat Colorado

Colorado har härjats av de största bränderna i delstatens historia - och igår var president Obama på plats för att ingjuta mod, något MSNBC här rapporterar om:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här är Obamas tal:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyfredag 29 juni 2012

Eric Cantor om vikten av att återkalla ObamaCare

Representanthusets republikanske majoritetsledare Eric Cantor intervjuas här på Fox News där han förklarar det fortsatta behovet av att återkalla ObamaCare, något Representanthuset kommer att rösta om att göra i början av juli:Här förklarar också Bret Beir varför ObamaCare kan klassificeras som just en beskattning:Se även tidigare inlägg:

Ny GOP-ad: ObamaCare innebär beskattning 20120629

Michelle Obama manar svarta kyrkobesökare att rösta

Michelle Obama kampanjar aktivt för sin make och manar här svarta kyrkobesökare att engagera sig och faktiskt gå ut och rösta:Svarta väljare slöt nästan unisont upp bakom Obama 2008 och det mesta tyder på att det inte kommer att förändras detta år heller - men helt klart finns det idag fler svarta Obama-kritiker och skeptiker än 2008, och det är förmodligen strategiskt av Obama-kampanjen att inte ta dem för givna.

Se även tidigare inlägg:

NAACP stöder gay-äktenskap 20120520

Ny GOP-ad: ObamaCare innebär beskattning

Obama vann helt klart en seger med Högsta Domstolens och John Roberts beslut att upprätthålla lagen och dess försäkringsmandat. Vad Roberts gjorde var dock att konstatera att även försäkringskravet inte var ett "handelstvång" så var det likväl en extra beskattning - en skattehöjning. Något Obama vid flera tillfälle i upptakten till reformen bedyrat att det inte handlat om. Något GOP nu gjort följande ad för att påminna om:Se även tidigare inlägg:

Rand Paul om HD:s godkännande av ObamaCare 20120629

Romneys tal om HD:s godkännande av ObamaCare 20120628

Rand Paul om HD:s godkännande av ObamaCare

Chefsdomare John Roberts argumenterade i sitt ja till ObamaCare pg a att konstitutionen ger Kongressen rätt att införa federala skatter. Här kommenterar dock Rand Paul saken, och förklarar att han är djupt besviken på Roberts beslut - och att Roberts inte förstått de begränsningar konstitutionen sätter också på beskattning:Se även tidigare inlägg:

Romneys tal om HD:s godkännande av ObamaCare 20120628

Darrell Issa om Eric Holders tragiska plats i historien

Eric Holder har av Representanthuset förklarats vara i trots mot Kongressen - Kongressman Darrell Issa kommenterar här på Fox News vad som kommer att hända härnäst:Se även tidigare inlägg:

Eric Holder misstroende-förklaras av hela Representanthuset 20120628

torsdag 28 juni 2012

Eric Holder misstroende-förklaras av hela Representanthuset

President Obama vann en politisk seger med dagens beslut av Högsta Domstolen att godkänna ObamaCare. För en stund sedan missförtroendeförklarades emellertid hans justitieminister Eric Holder av det fulla Representanthuset, vilket är första gången i amerikansk historia en sådan sak skett. 255 mot 67 röster (varav 17 demokrater röstade med republikanerna) röstade för att förklara Holder vara "In Contempt of Congress" på grund av bristande samarbete ifråga om utredningen av Fast and Furious-skandalen.

Den praktiska konsekvensen av omröstningen kommer dock för närvarande inte att bli stor. Holder fortsätter vara justitieminister med starkt stöd av Obama, och några brottsanklagelser kommer förmodligen inte heller att höjas.

Här har Fox News också ett inslag om saken:Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Inför Kongressens misstroende-omröstning om Eric Holder 20120628

Romneys tal om HD:s godkännande av ObamaCare

Republikanernas presidentkandidat Mitt Romney reagerade förstås också han på domstolens utslag, och förklarade att han fortfarande ämnar återkalla ObamaCare på sin första dag som president. Detta pg a att ObamaCare måhända är förenligt med konstitutionen - men det är fortfarande en dålig lag som kommer att höja skatterna för medelklassen, öka statsskulden och underskottet, innebära att miljoner amerikaner kommer att förlora eller förändra de försäkringar de har. Värst av allt är att ObamaCare placerar regeringen mellan individer och deras läkare. Här är hans tal:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Obamas tal om HD:s sjukvårdsreform-beslut 20120628

Obamas tal om HD:s sjukvårdsreform-beslut

President Obama reagerade givetvis positivt på Högsta Domstolens beslut att förklara ObamaCare förenligt med Konstitutionen. Här är det tal han höll för en stund sedan, där han förklarade att detta var ett beslut som är viktigare än politik: det innebär hjälp för miljoner amerikaner utan sjukförsäkring - och gör USA till ett tryggare och mer omhändertagande land:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

HD godkänner ObamaCare 20120628

HD godkänner ObamaCare

Högsta Domstolens utslag om ObamaCare har fallit - och med 5 mot 4 röster upprätthöll man det som var det kontroversiella med lagen: mandatet som kräver att alla amerikaner skaffa sjukförsäkring, och straffas om de inte gör det.

Chefsdomare John Roberts, som skrev utslaget förklarade att kravet om att köpa försäkringar inte innebär att Kongressen har rätten att reglera handel (det har de inte) men däremot har de rätt att kräva skatt. Och att ta ut extra skatt på dem som inte har försäkring är ungefär samma sak som att man beskattar dem som köper bensin etc.

Skatten kan heller inte anses vara ett straff, resonerade Roberts eftersom de som inte skaffar försäkring inte kan dömas till fängelse.

Utslaget är en väldigt stor seger för president Obama som därmed fått se sin största inrikespolitiska reform bekräftas av landets högsta juridiska instans.

Utfallet är också en stort nederlag för den konservativa rörelsen - vars kritik mot ObamaCare varit och är skarp - och en kritik som med all säkerhet inte kommer att upphöra. Frågan är nu hur Mitt Romney kommer att hantera detta: kommer han att fortsätta driva sin kampanjproklamering att avskaffa ObamaCare på sin första dag i Vita Huset? Obama själv kommer med all säkerhet att lyfta fram beslutet som en orsak till varför han behöver två år till för att verkligen säkra reformen från dess motståndare.

Det ska bli väldigt intressant att följa resonemangen om denna dom - från såväl liberalt som konservativt håll. John Roberts är en konservativ domare (som nominerades av George W. Bush) - högt aktad i konservativa kretsar. Med hans godkännande av reformen återstår de att se vilka juridiska argument andra konservativa jurister kommer att framföra.

För stunden så har president Obama dock fått rejält (och kanske oväntat) med vind i seglen. Och det är svårt att dra någon annan slutsats än att ObamaCares konservativa och republikanska motståndare fått en minst lika rejäl motvind. ObamaCare går teoretiskt fortfarande att avskaffa - men nu blir det i sådana fall ett helt "republikanskt projekt" utan den uppbackning från Högsta Domstolen som man hade hoppats på.

Källor: DN, MSNBC, Fox News, Politico, SVD

Se även tidigare inlägg:

Idag avgörs ObamaCares öde 20120628

Amerikaner vill se Obama leda om Aliens invaderar

Eftersom dagen är full av spännande händelser kan vi börja med något mer avslappnande. Om aliens skulle invadera USA skulle 65% av amerikanerna föredra Obama som Commander in Chief framför Mitt Romney - och 80 miljoner amerikaner tror också på utomjordingar. Här har MSNBC ett inslag om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySjälv är jag skeptisk till intelligent utomjordiskt liv - men däremot en hängiven sci-fi-fan. I synnerhet efter den mycket lyckade Prometheus som jag såg förra veckan, och som skänker hopp såväl till rymdfilmer - som det görs alldeles för få av numera - som till svenska skådepelarkarriärer (och Noomi Rapace var i mitt tycke en suverän efterträdare till Sigourney Weaver):Se även tidigare inlägg:

Obama-administrationen förnekar Aliens på jorden 20111107

Inför Kongressens misstroende-omröstning om Eric Holder

Förhandlingarna mellan Kongresskommittén ledd av Darell Issa och Justitiedepartementet under Eric Holder, har inte blivit löst. Och idag kommer Representanthuset rösta om huruvida Holder ska fällas för Contempt of Congress eller ej. En mycket viktig dag för Vita Huset således med både ObamaCare och Justitiedepartementet på spel.

En opinionsundersökning av Fox News visar också att en majoritet av amerikaner anser att Vita Huset har något att dölja. Här har Fox News ett inslag om saken:Och här har CNN ett annat inslag:Se även tidigare inlägg:

ABC TW: Fast and Furious 20120624

Idag avgörs ObamaCares öde

I eftermiddag svensk tid kommer Högsta Domstolens beslut om ObamaCare och då främst huruvida försäkringsmandatet är förenligt med konstitutionen eller ej. En majoritet av amerikaner motsätter sig reformen även om somliga enskilda delar däri är önskvärda. Här har Fox News ett inslag om saken:Mer om ämnet i SVD.

Se även tidigare inlägg:

Kampanjerna inför ObamaCare-utslaget 20120624

onsdag 27 juni 2012

Barnboksförfattaren Maurice Sendaks önskan att "döda Bush"

Hollywood- såväl som stora delar av kultureliten i USA består överlag av talangfulla men pseudo-intellektuella tokar. En av dessa är den nu bortgångne Maurice Sendak, författare till barnboksklassikern "Where the Wild Things Are" - som avled den 8 maj vid 83 års ålder.

I en av sina sista intervjuer förklarade Sendak att en av de saker han ångrar var att han inte utförde ett självmordsattentat och dödade USA:s förre president George W. Bush. MSNBC skriver om saken här, och citerar den frispråkige Sendak:

"Bush was president, I thought, 'Be brave. Tie a bomb to your shirt. Insist on going to the White House,'" Sendak told Groth. "And I wanna have a big hug with the vice president, definitely. And his wife, and the president, and his wife, and anybody else that can fit into the love hug.

"And then we’ll blow ourselves up, and I’d be a hero," Sendak said. "To hell with the kiddie books. He killed Bush. He killed the vice president. Oh my God. ... It would have been a very brave and wonderful thing. But I didn’t do it; I didn’t do it."


Eric Reynolds vid Fantagraphics books förklarade dock att orden inte behövde tas som ett riktigt hot utan mer visade på författarens orädda frispråkighet:

"He was 83 years old when he gave this interview [to Groth]. He was at the point in his life where he clearly didn't give a damn about propriety; he could speak his mind and clearly enjoyed provocation. I see these comments as part and parcel of his personality, not as a legitimate, actionable, treasonous threat."


Med all säkerhet ämnade Sendak inte på allvar spränga Bush. Men ord har makt - vilket en författare givetvis vet. Och uttalande var helt smaklöst. Under Bushs tid i Vita Huset ägnade First Lady Laura Bush - som själv är utbildad bibliotekarie - stor tid till att arbeta för projekt som skulle öka läskunnigheten bland amerikanska barn, och intresset för litteraturklassiker. När hon skulle hålla ett event i Vita Huset bojkottades hon dock av en mängd framstående författare, som ville göra en politisk markering mot hennes make. Något hon också skriver om i sin biografi. Vilket helt uppenbart visar att en mängd av dessa mycket talangfulla författare må vara kapabla att skriva litterära storverk - men har en tämligen värdelös karaktär. En kategori Maurice Sendak med sitt uttalande visar att han också tillhör.

Jag, och en mängd konservativa - har många meningsskiljaktigheter med Barack Obama. Men att gå därifrån till att göra ett uttalande (eller ens tänka tanken) som Sendak gav uttryck för är enorm - för att inte säga otänkbar. Att så inte var fallet för Sendak och andra med honom, säger väldigt mycket om dem.

Källa: MSNBC

Se även tidigare inlägg:

Bush smädas i Game of Thrones 20120615

USA sänder fångar till andra fängelser

Guantanamo-basen är ett högfunktionellt fängelse, med en mängd såväl rättigheter för fångar, som tillgång till läkarvård och rättigheter i enlighet med såväl internationell som amerikansk lagstiftning.

Guantanamobasen har dock fått kritik från internationellt håll - trots att USA givetvis håller en avsevärt högre standard i såväl moraliskt som praktiskt avseende - än de flesta andra länder på jorden. Kritiken har emellertid gjort att USA nu drar sig för att hålla terrorister fängslade, och Obama föredrar som bekant att avrätta extrema terrorister på plats framför att fängsla dem.

En mängd terrorister och misstänkta sådana fängslas emellertid fortfarande. Men istället för att föra dem till Guantanamo eller något annat amerikanskt fängelse så lämnas de istället över till helt andra länder. Och dessa länder har inte samma standard som USA.

Eli Lake skriver på Daily Beast här om USA:s kamp mot terrorister i Somalia - och vad som där händer med de terrorister som fångas levande. I fängelset i hamnstaden Bosaso sitter 393 fångar i ett fängelse för 300. Förhållande är fruktansvärda, och sedan 2009 har 16 personer tillfångatagna av USA skickats dit. Eli Lake beskriver i sin artikl på Daily Beast fängelset som följande:

summer temperatures easily top 110 degrees. Overcrowded, underfunded, and reeking of urine, the Bosaso Central Prison could make even the most dedicated insurgent regret ever getting into the terrorism business.


Och vidare:

Obama’s plan to get America out of the international jailer business means that developing-world prisons have picked up the slack.


Han fortsätter sedan att beskriva förhållandena för fångarna på fängelset i med överfulla celler, nerpissade toaletter, insekter i cellerna och vakter som skadat fångarna.

FN och USA arbetar dock för att förbättra förhållandena i fängelset, och USA:s underrättelsetjänst vill att fångarna behandlas humant, men att det är svårt att se till att så blir fallet på distans. Läs hela artikel på Daily Beast.

Detta visar en del av problematiken - såväl med omvärldens kritik mot USA:s fängslande av terrorister som Obama-administrationens dåliga hantering av detta. Istället för att förklara för världen att USA behandlar fångar humant (och öppet visa skillnaderna mellan GITMO och andra terrorfängelser) och sedan fortsätta hålla fångar inlåsta i amerikanskt förvar valde Obama att döda de värsta på plats med drönare och i kommandoräder och därefter låta länder med i princip obefintliga möjligheter att låsa in övriga fångar förhållanden som med hundra procents säkerhet hade varit bättre om det administrerats av USA.

En liknande sak hände när USA lämnade över sina fångar i Irak till irakiska myndigheter, när rapporter om tortyr och missförhållanden snabbt blev betydligt mer aktuellt än det var när USA fört befälet.

Under andra världskriget var såväl Tyskland som Japan snara med att kapitulera till (och fly mot) väst för att där tillfångatas av engelsmän och amerikaner istället för av ryssarna eftersom de var tämligen övertygade om att USA och England skulle behandla dem mer humant. De hade givetvis rätt.

Den läxan glömde dock Europa helt bort i sin blinda kritik av Guantanamo - och tyvärr har USA idag en president som också tycks ha glömt historiens viktiga läxa: nämligen att USA inte bara är starkast utan också moraliskt överlägset alla alternativ som någonsin funnits.

Källa: Daily Beast

Se även tidigare inlägg:

Fd GITMO-fångar återvänder till terrorism 20120309

Romney vinner Utah - primärvalet är nu officiellt över

Mitt Romney vann igår Utahs republikanska primärval med 93,1% av rösterna följt av Ron Paul på andraplats med 4,7% och Rick Santorum med 1,5%. För fyra år sedan vann Romney också Utahs primärval med 90% och John McCain fick då bara omkring 5%.

Med gårdagens primärval avklarat är också det republikanska primärvalet officiellt över, eftersom Utah var den sista delstat i nationen att rösta fram partiets presidentkandidat (tidigare denna månad vann han även Kalifornien och Ohio).

I ett e-mail till sin anhängare i Utah skrev Romney att gårdagens val markerar slutet på en lång process men början på en annan:

"The road to November 6th will be longer and harder but it will be worth it,"


Och vidare:

There will be good days and bad days; always long hours and never enough time" but victory will mean "we will stand united — not only having won an election, but also having saved a future."


Källa: Desert News

Se även tidigare inlägg:

Romney vinner Texas - når 1144 delegater 20120530

Condi Rice om VP-spekulationer och utrikespolitik

Förra utrikesminister Condoleezza Rice, som lovordades varmt för sin insats på Romneys retreat i Utah under helgen, intervjuas här på Fox News om VP-spekulationer och utrikespolitik, såväl nu som under hennes tid med George W. Bush:Se även tidigare inlägg:

Romney på insamlings- och VP-weekend i Utah 20120625

Condi Rice - GOP:s mest populära potentiella vp-kandidat 20120419

Fox diskuterar Jimmy Carters Obama-kritik

Laura Ingraham intervjuar här strategiexperten Ralph Peters om Jimmy Carters Obama-kritik såväl som situationen i Egypten och mellanöstern:Se även tidigare inlägg:

Jimmy Carter kritiserar Obamas brott mot mänskliga rättigheter 20120626

Om Romneys syn på HD:s Arizona-dom och immigration

Mark McKinnon - George W. Bushs fd medarbetare, kommenterar här Romneys kommenterar till HD:s domslut om Arizonas immigrationslag. McKinnon förklarar att George W. Bushs till skillnad från Romney inte backade från immigrationsfrågan.

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyRomneys inställning till immigrationfrågan är om något minst sagt "grumlig" och i primärvalet var immigrationsfrågan det ämne han hanterade sämst. Men Obama har heller inte lett i frågan - och såväl Obama som Romney verkar mest hantera frågan som en politisk fråga, snarare än som en hjärtefråga - vilket skiljer dem båda från USA:s förre president.

I sammanhanget måste dock också sägas att det även fanns en annan politiker som brann för frågan. Det var John McCain, och om han hade vunnit 2008 så hade situationen mycket väl kunnat se mycket annorlunda ut idag.

Se även tidigare inlägg:

McCain kritiserar Obamas svaga ledarskap 20120626

Ny Obama-ad: Romney är "Outsourcer-in-Chief"

http://abcnews.go.com/blogs/politics/2012/06/obama-tv-ads-in-ohio-iowa-virginia-label-romney-outsourcer-in-chief/ En ny ad från president Obama utmålar Mitt Romney som "Outsourcer-In-Chief" - dvs en som låter sina företag anställa utomlands istället för att skapa jobb i USA. Här är ad:en som baseras på denna artikel i Washington Post, som kritiserar Romneys investerar via Bain Capital, och som sänds i delstaterna Ohio, Iowa och Virginia.Kevin Williamson skriver emellertid här i National Review kritiskt om Obamas framställning, där denne menar att Obama borde hålla tyst eftersom han inte ens tycks förstå vad "Outsourcing" faktiskt innebär, och konstaterar att Obama med ad:s som denna vänder sig till de väljare som är lika dåliga på att förstå ekonomi som han själv är.

Källor: ABC News, Washington Post, National Review

Se även tidigare inlägg:

Romney på insamlings- och VP-weekend i Utah 20120625

Rob Portmans spökhotell och zombie-jakt

Ohio-senatorn Rob Portman är ett av namnen på Mitt Romneys vice-presidentkandidatslista - han anses visserligen vara kompetent, men likväl den mest tråkige på listan.

Två saker skulle dock kunna spacea upp Portmans spänningsfaktor. Dels det faktum att han tillsammans med sina syskon äger The Golden Lamb-hotellet i sydvästra Ohio. Ett hotell känt dels för att en mängd historiska giganter spenderat nätterna där: som te x Charles Dickens, Harriet Beecher Stowe och Ulysses S. Grant. Sammanlagt har också 12 presidenter besökt hotellet, och 2008 hade McCain-Palin ett kampanjevent utanför.

Spänningsfaktorn består dock i att ett litet rum på fjärde våningen anses vara hemsökt av ett spöke - som anses vara en osalig ande från en ung flicka, något ett brev utanför dörren till rummet också konstaterar.

Rob Portman själv vare sig förnekar eller bekräftar saken, men meddelade MSNBC följande historia från hans mors tid:

"She used to say there were some 'interesting' sounds she heard at night, including what she said sounded like a chain dragging on the carpet," Portman wrote. "Now that was some years ago, but, just saying."


Här är en trailer till filmatiseringen av Stephen Kings hemsökt-hotell-rums-novell 1408 (Klassikern är annars The Shining, fast i mitt tycke versionen utan Jack Nicholson):Portmans andra spänningsfaktor är hans lagförslag om att stoppa zombies. Eller mer konkret att stoppa den syntetiska drogen "badsalt" som lett till ett par zombieliknande attacker där gärningsmannen ätit på sitt levande offer. I går presenterade Portman ett förslag i Senaten om ett federalt förbud mot drogen - vilket godkändes med 92 mot 4 röster. Portman sa i ett meddelande efter omröstningen:

"My amendment to ban these drugs at the federal level will better enable federal and state authorities to combat this growing epidemic," Portman said in a statement after the vote. "Synthetic drugs are blinding some to the point where they lose sight of their own humanity, spurring reckless, horrific acts across the country. By banning these substances at the federal level and authorizing the DEA to pursue the manufacturers of these drugs across state lines, passage of this measure is an important step in reversing this streak of devastating crimes."


Inga Zombies för Rob Portmans del således. Här är trailern till succéserien Walking Dead - som måste sägas ha lyckats med att ge liv i den annars ganska gamla zombie-genren:Huruvida spök- och zombiefaktorn verkligen gör Rob Portman spännande nog för att bli Romneys VP återstår att se. Det skulle om inte annat kunna matcha Romneys "vampyr-företagar-fasoner" - och Obama-teamet skulle säkert kunna skapa en rolig ad av det hela.

Se även tidigare inlägg:

Den första läkarrapporten om Lincoln-mordet är hittad 20120607

------------------------

Rob Portman om Iran, Syrien 20120603

tisdag 26 juni 2012

McCain kritiserar Obamas svaga ledarskap

John McCain intervjuas här på Fox News där han skarpt kritiserar president Obama förklarar att denne inte längre leder nationen som en ledare bör. Han granskar också skillnaderna mellan kandidat Obama från 2008 och hur Obama faktiskt agerar. Och givetvis kommenterar han också HD:s beslut om Arizonas immigrationslag:Se även tidigare inlägg:

HD:s dom om Arizonas immigrationslag 20120626

Jimmy Carter kritiserar Obamas brott mot mänskliga rättigheter

Det talas ibland, inte alltför ofta men ibland, om den belastning George W. Bush är för Mitt Romney, och den belastning han skulle kunnat vara om han varit mer offentlig. Naturligtvis är Bill Clinton ett betydligt buffligare problem för Obama än Bush någonsin varit eller kommer att bli för Romney. Med sitt sedvanliga stora ego har Bill Clinton de senaste månaderna hamnat i luven på Obama-kampanjen och fått be om ursäkt för "personliga uttalanden" som gått stick i stäv med den president han lovat att arbeta för.

Men låt gå, Clinton har ända sedan Obama besegrade hans hustru Hillary i primärvalet 2008 fått arbeta med att tygla sig själv och lära sig disciplinera sig under det det demokratiska presidentteam som numera styr det Vita Hus han själv med all säkerhet längtar tillbaka till.

En ex-president som däremot kritiserat varenda en av alla de efterkommande presidenterna sedan han själv förlorade (en förlust han ännu inte kommit över) mot Ronald Reagan 1980 är Jimmy Carter. Och även om det tog tid, så har stunden nu kommit till Obama att diskvalificeras av Carters makalösa omdöme.

I måndags skrev Carter en opinionsartikel i New York Times där kritiserade att USA:s brott mot mänskliga rättigheter har ökat. Han inledde som föjande med en direkt hänvisning till president Obamas dödslista:

THE United States is abandoning its role as the global champion of human rights.

Revelations that top officials are targeting people to be assassinated abroad, including American citizens, are only the most recent, disturbing proof of how far our nation’s violation of human rights has extended.


Han kritiserade också det faktum att Guantanamobasen fortfarande var öppen och att USA brukade drönare.

Hot Air skriver här om saken, med följande mycket talande rubrik:

Carter: My fellow Nobel Peace Prize winner is a “widespread” human-rights violator, you know


Man måste inte anse att Obamas bruk av drönare, hans dödslistor och hans fortsatta upprätthållande av Guantanamo (eller än viktigare, av principen att kunna hålla folk inlåsta på obestämd tid utan rättegång) är rätt - men det kan likväl inte vara bra för nationen att en fd president kritiserar sin efterträdare på ett sådant sätt. Med all säkerhet så finns det andra som skulle kunna föra fram Carters ståndpunkter på ett minst lika tydligt men för nationen inte lika splittrande sätt.

Om ett dryga halvår till är Obama förhoppningsvis EX-president Obama. Han har då ett nytt val att förhålla sig till: han om ha vill gå i fotspåren av sina två nu levande demokratiska företrädare och deras sätt att agera efter att de lämnat Vita Huset - eller om han hellre vill följa exemplet på de två nu levande republikanska ex-presidenterna far och son Bush.

Valet borde inte vara speciellt svårt. Fast vem vet med Obama.

Se även tidigare inlägg:

Jimmy Carter om politik, kristendom och sitt abortmotstånd 20120329

HD:s dom om Arizonas immigrationslag

Högsta Domstolens beslut om ObamaCare kommer på torsdag. Igår gavs dock besked om Arizonas immigrationsreform som kritiserats hårt av Obama-teamet. HD:s dom gav segrar till båda sidor. Dels förklarade man att det är den federala regeringens uppgift - inte delstaternas - att hantera immigration. Men man lät den mest kontroversiella delen kvarstå: polisens rätt att i samband med arresteringar eller trafikstoppningar kontrollera personernas immigrationsstatus och arrestera dem tills deras status veriferas. En policy Arizona nu när de fått klartecken kommer att börja implementera.

Däremot tillåts Arizona inte förbjuda illegala immigranter från att söka jobb, eller polisen att arrestera vem helst de misstänker vara illegal utan arresteringsorder. Här har MSNBC ett inslag om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDomen har beskrivits som en seger för båda sidor - dvs såväl för Obama-administrationen som för guvernör Jan Brewer. Här har Fox News också sett inslag om domen där Jan Brewer också intervjuas:En republikan som motsätter sig båda sidor är den republikanske latino-amerikanen Marco Rubio från Florida, som inte vill se lagar liknande dem i Arizona i sin egen hemstat, men däremot förstår varför Arizona agerat som de gjort pg a att Obama-administrationen inte tagit sitt federala ansvar ifråga om att säkra Arizonas gräns mot Mexiko.

Källor: MSNBC, Politico, DN

Se även tidigare inlägg:

Jan Brewer om Arizonas dag inför Högsta Domstolen 20120426

måndag 25 juni 2012

Podd 8: En jämförelse mellan EU och USA

Då var det dags för Podd nr 8 som den här gången handlar om det för närvarande mycket aktuella ämnet EMU och den Europeiska Unionen överlag. Hur bör man som europeisk konservativ betrakta den europeiska unionen? Och om ett val behöver göras mellan EU och USA - vad bör man då välja?

I podden diskuterar jag tillsammans med John Gustavsson och Fredrik Olsson kritiskt EU:s bristande och tämligen historielösa ideologiska anspråk - och jämför dessa med USA:s ideologiska grunder. En skillnad som majoriteten av européer inte har reflekterat över, men som när saken granskas framstår ganska markant.

Kommentera gärna. Here we go :)Artikeln som John Gustavsson talar om i podden är alltså: Varför jag inte vill ha ett starkt Europa. En annan artikel, skriven av mig, som anknyter till samma ämne är också Realistisk internationalism – Nationsbaserad maktfördelning.

Mer om ämnet: DN, SVD, SVD, SVD, DN, DN

Tidigare avsnitt hittas som alltid i poddarkivet.

Nyare avsnitt:

Podd 208: Brexit - 13: Vote Leave segrar - Storbritannien lämnar EU 20160624

Podd 207: Brexit - 12: Valvaka 23 juni - Vote Leave i ledning 20160624

Podd 206: Brexit - 11: Valvaka 23 juni - en jämn pågående rösträkning 20160624

Podd 205: Brexit - 10: Valvaka 23 juni - om svenska EU-åsikter 20160623

Podd 204: Brexit 9: Valvaka den 23 juni 20160623

Podd 202: Brexit - 8: Debatten 21 juni 20160622

Podd 201: Brexit 7 - Mordet på Remain-politikern Jo Cox 20160619

Podd 199: Brexit 6: Debatten 14 juni 20160615

Podd 198: Brexit - 5: Debatten 9 juni 20160611

Podd 197: Brexit - 4: Farage och Cameron i ITV-utfrågning 20160608

Podd 195: BREXIT - 3: Debatt, Brexit the Movie och opinionsmätningar 20160601

Podd 193: Brexit - 2: Vote Leave har vind i seglen 20160516

Podd 179: BREXIT - 1: Folkomröstning 23 juni 20160325

Podd 97: Storbritanniens EU-omröstning - Del 1: En omröstning i sikte 20150728

------

Storbritanniens parlamentsval 2015:

Podd 81: Storbritanniens Parlamentsval 2015 - Del 5 20150508

Podd 79: Storbritanniens Parlamentsval 2015 - Del 4 20150501

Podd 77: Storbritanniens Parlamentsval 2015 - Del 3 20150417

Podd 76: Storbritanniens Parlamentsval 2015 - Del 2 20150403

Podd 71: Storbritanniens Parlamentsval 2015 - Del 1 20150315

------

EU-politik i allmänhet:

Podd 55: Daniel Hannan om den Anglosfäriska Civilisationen 20141028

Podd 53: En Europeisk nyhetsuppdatering 20140905

Podd 51: Eurozonen - har den någon framtid? 20140827

Podd 46: Jean-Claude Juncker och EU:s framtid 20140704

Europaparlamentsvalet 2014:

Podd 42: EU-kritikernas seger i EU-parlamentsvalet 2014 20140601

Podd 41: Inför EU-valet 2014 - en sista analys 20140523

Podd 38: Inför EU-parlamentsvalet 2014 20140412

Podd 37: Storbritanniens EU-val - Nigel Farage vs Nick Clegg - Debatt 2 20140403

Podd 36: Storbritanniens EU-val - Nigel Farage vs Nick Clegg - Debatt 1 20140327

EU kontra USA:

Podd 23: Daniel Hannan, UKIP och Europas behov av en EU-kritisk konservatism 20130709

Podd 8: En jämförelse mellan EU och USA 20120625

John Gustavssons artikelserie på Avpixlat:

Storbritanniens val – del 5

Storbritanniens val – del 4

Storbritanniens val – del 3

Storbritanniens val – del 2

Storbritanniens val – del 1

Kan Mursi bromsa militant islam?

Egyptens nye president Muhammad Mursi kommer från det muslimska brödraskapet och fick också uppbackning av såväl dessa som de än mer hårdföra salafistiska islamisterna. Mursi själv lovade dock att vara hela Egyptens president, och tendenser tyder på att han vill driva en moderat linje. Om så är fallet - vilket vi i väst givetvis bör hoppas på - så är frågan fortfarande om han har förmågan att bromsa de mer extrema krafter som ser hans seger också som deras. Här beskriver Richard Engel situationen på MSNBC:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Mursi blir Egyptens första folkvalda president 20120624

70 år sedan Dwight Eisenhower anlände till London

Snart börjar Olympiska Spelen i London. För 70 år sedan utspelades emellertid en ännu viktigare händelse i staden när Dwight Eisenhower - som senare skulle bli amerikansk president - anlände till London för att rätta England och Europa - och leda kampen mot Hitler. En händelse Bob Greene här reflekterar kring på CNN:En mycket viktig påminnelse, inte minst inför de uppkommande olympiska spelen - spel när vi kan roa oss och njuta av tillvaron tack vare tidigare generationers hjältemod. En mycket sevärd film om hur Eisenhower ledde de allierade på D-DAY är filmen "Ike: Countdown to D-Day" från 2004.

Se även tidigare inlägg:

Storbritannien ärar Ronald Reagan 20110701

Romney på insamlings- och VP-weekend i Utah

Mitt Romney har spenderat helgen i Deer Valley, Utah - men inte utan sällskap: dels samlades 700 bidragsgivare, som givit minst 25 000 dollar- eller innan den juni samlat in minst 100 000 dollar till Romney-kampanjen, som hoppas på att dessa ska kunna dra in 500 av de 800 miljoner dollar man önskar få ihop.

Bidragsgivarna bjöds på god mat, underhållning och fick höra föreläsningar från topp-republikaner som John McCain, Jeb Bush, James Baker III, Karl Rove och Condoleezza Rice (och hennes tal lovordades från många av de närvarande som helgens höjdpunkt). Och givetvis talade även Mitt och Ann Romney på eventet som dock var stängt för media.

På plats fanns emellertid inte bara donatörer utan även topp-kandidaterna för Romneys vice-presidentpost: Tim Pawlenty, Ron Portman, Bobby Jindal, John Thune och Paul Ryan var alla där. Frånvarande var emellertid Marco Rubio som sagt sig vilja spendera tid med sina barn.

Om helgen förde Romney närmare något beslut ifråga om val av VP återstår att se - men det är svårt att tänka sig att den person som om några veckor kommer att bli offentligt presenterad inte befann sig i Deer Valley under helgen. Själv lutar jag mot att jag stöder Paul Ryan - mest pg a att det skulle öka Romneys chanser i Wisconsin. Men Bobby Jindal vore också ett otroligt bra val.

Källor: Los Angeles Times , The Hill, McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Romneys potentiella VP-kandidater - en presentation 20120503

söndag 24 juni 2012

ABC TW: Fast and Furious

Veckans ABC This Week handlar om Fast and Furious-skandalen, kongressman Darrell Issa intervjuas och en panel diskuterar sedan skandalen och situationen för Justitieminister Eric Holder. Panelen diskuterar även ObamaCare och Romneys VP-val.

Del 1:

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Del 2:

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Se även tidigare inlägg:

FNS: Darrell Issa om Fast and Furious 20120624

Giftemål för Cheneys lesbiska dotter

Förre vice-president Dick Cheneys lesbiska dotter Mary gifte sig i fredags med sin partner Heather Poe i Washington DC, där gay-äktenskap nu är lagligt.

Dick och hans hustru Lynne Cheney släppte följande meddelande:

"Mary and Heather have been in a committed relationship for many years, and we are delighted that they were able to take advantage of the opportunity to have that relationship recognized," the statement said, according to the Caller. "Mary and Heather and their children are very important and much loved members of our family and we wish them every happiness."


Dick Cheney stöder sedan lång tid tillbaka gay-äktenskap men anser att frågan ska lösas av delstaterna själva - men han var likväl lojal mot sin chef George W. Bush när denne 2004 försökte driva igenom ett konstitutionstillägg som definierade äktenskapet som något mellan en man och en kvinna. Mary Cheney, som tillsammans med Heather har två barn, skrev i samband med sitt giftemål följande på sin Facebook-sida:

"Very happy to announce that as of this morning, Heather and I are legally married (at least in DC), 20 years to the day after our first date,”


Källor: McClatchy, Huffington Post, MSNBC

Se även tidigare inlägg:

Cheney om sin hjärttransplantation 20120424

FNS: Darrell Issa om Fast and Furious

Veckans Fox News Sunday gästas av kongressman Darrell Issa som leder utredningen av Fast and Furious-skandalen - något han här talar om såväl som Kongressen uppkommande Contempt-of-Congress-omröstning ifråga om Justitieminister Eric Holder.Se även tidigare inlägg:

MtP: Latino-väljarna, Fast and Furious etc 20120624

Jon Stewart om Fast and Furious 20120623

Huckabee manar till Eric Holders avgång 20120623

FtN: Perry, Pawlenty och andra

På veckans Face the Nation diskuteras immigrationsfrågan, Obamas agenda, Romneys kampanj, Fast and Furious och VP-spekulationer med bland annat de två fd republikanska presidentkandidaterna Rick Perry och Tim Pawlenty:Se även tidigare inlägg:

MtP: Latino-väljarna, Fast and Furious etc 20120624

MtP: Latino-väljarna, Fast and Furious etc

Veckans Meet the Press handlar om de båda kampanjernas kamp om latino-väljarna, såväl som Fast and Furious-skandalen. Samt om Högsta Domstolens kommande dom ifråga om ObamaCare. Marco Rubio gästar studion och talar om latino-väljarna såväl som om Romneys planer:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Marco Rubio om sin bok 20120623

Mursi blir Egyptens första folkvalda president

Run-off-valet i Egypten är avklarat och Muslimska brödraskapets Muhammad Mursi är landet nya president. Här har Fox News ett inslag om saken:Valet var givetvis ett val mellan pest eller kolera. Många kristna i Egypten önskade dock inte att Mursi skulle vinna - och för dessa är detta förmodligen ingen glädjedag. Det återstår att se vilken makt Mursi kommer att ges - samt vad som kommer att hända med Egyptens relation till Israel. Vad omvärlden behöver göra är dock att hålla den nya egyptiska regeringen ansvariga att efterleva demokratiska ideal om religionsfrihet, yttrandefrihet etc.

Källa: DN

Se även tidigare inlägg:

Richard Engel om valet i Egypten 20120617

Juni - en problemfylld månad för Obama-teamet

Juni har inte varit den bästa månaden för Obama (och med Högsta Domstolens beslut om ObamaCares öde på gång kan den bli värre). Här diskuterar en panel på Fox News de problem Obama-teamet haft:Se även tidigare inlägg:

Kampanjerna inför ObamaCare-utslaget 20120624

11 års fängelse för islamist som hotade South-Park-skaparna

Här i Sverige är Lars Vilks den mest kända - men i USA blev dock även Trey Parker och Matt Stone - skaparna av South Park - hotade till döds av en islamist som störde sig på att de två komikerna i serien hade skildrat profeten Mohammed klädd i en björnkostym, och som varnade för att de förmodligen kunde gå samma öde till mötes som, den här i Europa av en islamist mördade, Theo Van Gogh. Här är et inslag från South Park-avsnittet som i sig faktiskt handlar om själva hotbilden mot dem som avbildar Mohammed:Hotet kom från den nu 33-årige Jesse Morton som drev hemsidan Revolution Muslim. Denne har nu dömts till 11,5 års fängelse av en distriktsdomare i Virginia. Domen löd som följande:

"Jesse Morton sought to inspire Muslims to engage in terrorism by providing doctrinal justification for violence against civilians in the name of Islam. The string of recent cases with ties to Mr. Morton demonstrates that he was very successful,” U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia Neil MacBride. “His crimes not only put people’s lives forever in danger, but they also chilled free expression out of fear of retaliation by violent terrorists.”


Och en assistent för FBI sa följande:

“Mr. Morton utilized the internet to incite fear and terror by encouraging violence and radicalization, and he will now pay for those crimes with today's sentence,” said FBI Assistant Director in Charge James McJunkin. “Together with our partner law enforcement agencies, and with the assistance of the community, the FBI will continue to pursue those who support violent extremism and promote the radicalization of others, whether online or in person."


Förra året dömdes också en annan man med koppling till hemsidan Revolution Muslim och hoten mot South Park till 25 års fängelse. Det såväl som denna dom, är om något ett slag för det öppna samhällets yttrandefrihet utan fruktan om dödshot.

Tyvärr, måste man säga; har Sverige inte stått upp på samma sätt för Lars Vilks som USA har gjort för South-Park-gänget.


UPPDATERING:

Ta gärna en titt på länkarna nedan också. I USA uppstod snabbt en debatt (från både konservativ och liberalt håll) om varför man som muslim behövde störa sig på South Park (i synnerhet när andra religionsföreträdare inte störde sig på att man drev med deras religioner) - jämför det med debatten här i Sverige efter Lars Vilks teckning, där debatten snarare handlade om "varför man behövde provocera".

Källa: Politico

Se även tidigare inlägg:

Jon Stewart om hoten mot South Park 20100424

Fox News om South Park och Mohammed 20100424

South Parks skapare hotade av islamister 20100422

Kampanjerna inför ObamaCare-utslaget

Såväl Obama- som Romney-temaet förbereder sig för HD:s beslut om ObamaCare - ett beslut som kan komma så tidigt som imorgon. Här har MSNBC ett inslag om vad domen kommer att innebära för de två kandidaterna:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyHär har New York Times också en artikel specifikt om hur Obama och hans team förhållit sig till processen i Högsta Domstolen.

Se även tidigare inlägg:

Inför HD:s ObamaCare-utslag 20120608

lördag 23 juni 2012

Jon Stewart om Fast and Furious

Fast and Furious är inte längre vare sig någon hemlig, lyckad eller ens särskilt spännande operation - bara en misslyckad sådan där Eric Holder och president Obama framstår fulla av dubbelmoral - vilket Jon Stewart också insett:Del 2:Se även tidigare inlägg:

Huckabee manar till Eric Holders avgång 20120623

Bobby Jindal om Obamas attacker

Louisianas republikanske guvernör Bobby Jindal intervjuas här på MSNBC:s Morning Joe om Obamas attacker mot Mitt Romney, och vad Obama egentligen har- eller inte har - åstadkommit under sina fyra år:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Bobby Jindal om Walkers seger 20120606

Huckabee manar till Eric Holders avgång

Mike Huckabee manar nu även han till Eric Holder (som Huckabee med en ordvits kallar för Eric WithHolder) att avgå - och som vanligt sätter Huckabee fingret direkt på problemen med Holder:Se även tidigare inlägg:

Kongressman Trey Gowdy om Fast and Furious 20120622

Obama - videovecka 178

Obama talar denna vecka om sin jobbplan och manar Kongressen att rösta för att förhindra intresseräntorna för studentlån att skjuta i höjden, samt att godkänna förslaget som kan ge hundratusentals byggarbetare sin jobb tillbaka - och därigenom också rusta upp fallfärdig infrastruktur.Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 177 201206116

Marco Rubio om sin bok

Florida-senatorn Marco Rubio, som eventuellt skulle kunna bli Mitt Romneys VP, har just släppt sin biografi An American Son: A Memoir - här intervjuas han av Sean Hannity om boken och sin livshistoria:Själv stöder jag Rubio men lutar likväl åt att jag anser att Mitt Romney bör välja Paul Ryan som sin VP.

Se även tidigare inlägg:

MtP: McCain, Rubio, Plouffe om ekonomi och immigration 20120619

Obama talar till latinos i Florida

President Obama som förra veckan pålyste sitt nya beslut angående immigration, om att stoppa deporteringen av yngre illegala immigranter, fortsatte igår sin riktade politik mot latinos och talade inför National Association of Latino Elected i Florida, där han manade till immigrationsreform och kritiserade Mitt Romneys latino-policy. Här är talet:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyPolitico skriver här om hur Obamas tal fick ett varmt mottagande och hur han nu börjar koppla greppet om latino-väljarna - vilka för Romney är en stor utmaning att bryta igenom hos. Här har MSNBC också ett inslag om latino-politiken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: Politico

Se även tidigare inlägg:

ABC TW: David Plouffe om immigrationsfrågan 20120619

fredag 22 juni 2012

Kongressman Trey Gowdy om Fast and Furious

Fast-and-Furious-debatten har plötsligt, från att främst ha varit en sak för Justitiedepartementet och några kongressutskott - dragit in alla stora politiska aktörer: från president Obama till Nancy Pelosi och John Boehner.

Här diskuterar South Carolinas republikanske kongressman Trey Gowdy på Fox News huruvida även Obama nu försöker dölja något:Se även tidigare inlägg:

Fast and Furious - en kort sammanfattning 20120621

torsdag 21 juni 2012

Scott Walker träffar hjärtsjuk pojke

En hjärtsjuk pojke i Wisconsin skrev en önskelista - däribland att få träffa guvernör Walker, vilket också skedde:Se även tidigare inlägg:

Scott Walker håller GOP:s video-oppositionstal 201206116

Fast and Furious - en kort sammanfattning

CNN har här en kort sammanfattning av den misslyckade Fast-and-Furious-operationen:Se även tidigare inlägg:

Blir Obamas executive privilege en valfråga? 20120621

Obamas hycklande ifråga om Executive Privilege 20120621

Eric Holder misstroendeförklaras, Obama tillämpar Executive Privilege 20120621

Fast and Furious: ATF släppte vapensmugglaren 2010 20120320

Obama vill undvika vapenfrågan 20111121

Fler republikaner kräver Eric Holders avgång 20111116

30 kongressmän kräver Eric Holders avgång 20111130

Darrell Issa om Fast and Furious och Eric Holder 20111008

Fast and Furious och Eric Holder 20111004

Amerikansk agent dödad i Mexiko 20110217

Blir Obamas executive privilege en valfråga?

President Obamas bruk av executive privilege för att skydda sin justitieminister Eric Holder från Kongressens krav kan kanske komma att bli en valfråga - något Fox News här diskuterar:Se även tidigare inlägg:

Obamas hycklande ifråga om Executive Privilege 20120621

Obamas hycklande ifråga om Executive Privilege

President Obama har brukat Executive Privilege för första gången - men det för att göra det han en gång som senator kritiserade president Bush för att göra. Något som visar såväl på Obamas dubbelmoral som den naivitet han en gång hade när han kampanjade för president 2008. Här har Bill O Reilly på Fox News ett inslag om saken:En utmärkt iakttagelse av O Reilly. Och som jag skrev i mitt tidigare inlägg:

Holder, och även Obama, tillämpar två helt olika standarder där en sak är fel om det görs av någon annan, men rätt om de själva anser sig behöva göra det


Se även tidigare inlägg:

Eric Holder misstroendeförklaras, Obama tillämpar Executive Privilege 20120621

Eric Holder misstroendeförklaras, Obama tillämpar Executive Privilege

Obamas justitieminister Eric Holder har länge stått under skarp kritik från den republikanske kongressmannen Darrell Issa, som är ordförande för Representanthusets Oversight Committee, pg a Holders ovilja att samarbeta ifråga om utredningen av Fast-and-Furious-operationen.

I tisdags möttes de två 40 minuter för att diskutera kongressman Issas krav om tillgång till fler dokument rörande vad Eric Holder, Justititedepartementet och möjligtvis även andra visste om operationen. De kom inte fram till någon lösning och Issa beslöt därför att låta sin kommitté rösta om en misstroendeförklaring av Holder (contempt vote of Congress) för att för att stå i vägen för en kongressutredning - vilket skedde igår, där man röstade med 23 mot 17 röster (Enligt partilinjerna i kommittén) för en misstroendeförklaring - vilket innebär att man nu eventuellt, såvida Holder inte börjar samarbeta, kommer att gå vidare och rösta i det fulla Representanthuset om saken.

Händelsen fick dock president Obama att för första gången åberopa executive privilege - rätten att i egenskap av maktens ytterst exekutiva representant motsätta sig utredningen ifråga. Detta inverkade dock inte på omröstningen, som Darrell Issa likväl gick vidare med. Obamas intervention har dock väckt ytterligare en spin-off-debatt om den exekutiva makten, och Obamas makt i synnerhet.

Här har MSNBC ett inslag om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyFast and Furious var givetvis en operation som helt gick överstyr - och Obama-administrationen förtjänar skarp kritik för saken. Utredningen som nu görs driver Issa enligt min bedömning på fullt legitima grunder. Däremot kan frågan ställas om samma slags utredning hade gjorts om en republikansk administration styrt - förmodligen skulle de då vara lika ovilliga som demokraterna nu är att pressa sin justitieminister lika hårt.

Med det sagt är Eric Holder en riktigt dålig justitieminister - och den (jämte Joe Biden) i Obamas kabinett jag kritiserat hårdast. Hans/Obamas - visserligen tillfälliga, men likväl - löjliga överväganden om att kanske åtala den fd Bush-administrationen, hans desperata försök att åtala Khalid Sheik Mohammed i en civil domstol i New York, hans hantering av Fast and Furious och hans (med tanke på kritiken mot Bush) synnerligen hycklande försvar av Obamas drönarkrig (en metod jag själv inte motsätter mig - däremot anser jag att Holder, och även Obama, tillämpar två helt olika standarder där en sak är fel om det görs av någon annan, men rätt om de själva anser sig behöva göra det) - gör honom till en justitieminister vars egna juridiska principer är svåra att förstå och bara går att tolka som att de skapas utifrån den rådande situationens mest politiskt gynnsamma scenario. Och en sådan justitieminister är givetvis inte mycket att ha. Vilket måste jämföras med Bushs justitieministrar som i likhet med sin chef, åtminstone var principfasta. Holder demonstrerar dock samma egenskap som hans egen chef visat många prov på: nämligen att det är svårt att vara principfast när ens principer inte bygger på den verklighet man är tillsatt att försöka hantera.

Utredningen av Fast and Furious av största vikt - och skandalen kan inte sopas under mattan. För närvarande är dock debatten om Obamas bruk av Executive Privilege mer intressant än den sedan länge pågående Fast and Furious-utredningen, där vi fortfarande måste vänta på svaren.

Källa: CNN Se även tidigare inlägg:

Fast and Furious: ATF släppte vapensmugglaren 2010 20120320