måndag 31 december 2012

Bloggåret 2012 och vad som väntar 2013

2012 är snart till ända, Maya-kalendern tog slut men världen gick inte under. Inte heller denna blogg, som 2012 varit mer aktiv än någonsin. Här följer en sammanfattning av bloggåret som gått och några indikationer om vad som väntar 2013.

Det amerikanska presidentvalet:

Såväl nyhetsåret- som bloggåret 2012 präglades i oerhört stor utsträckning av det långdragna amerikanska presidentvalet. Först republikanernas spännande primärval som började redan 2011, men som kom igång på allvar direkt efter nyår med tidigarelagda nominerings- och primärval. Newt Gingrich såg ut att kunna bli Mitt Romneys farliga utmanare, men ersattes ganska snabbt av Rick Santorum. I slutändan kammade Romney emellertid hem nomineringen, och fick därefter leda republikanerna i kampen mot Obama. Det blev sedan en spännande fajt, där Romney efter en seg period lyckades återhämta sig i den första presidentdebatten på Magnus Arena i Denver, Colorado den 3 oktober.

Förväntningarna växte och ända intill slutet kände sig Romney-teamet alltmer säkra på att de skulle kunna segra. Så blev dock inte fallet - och snopet nog förlorade Romney ganska rejält mot president Obama - som om några veckor formellt kommer att sväras in för sin andra presidentperiod.

Vi på Amerikanska Nyhetsanalyser har dagligen följt hela presidentvalscykeln mer noggrant och ingående än de flesta svenska rapportörer - och den här bloggen är förmodligen Sveriges bästa informationsbas om det amerikanska presidentvalet 2012, och i synnerhet republikanernas utveckling under Obamas år vid makten. Jag har sett de flesta tal i så gott som alla stora republikanska konferenser dessa år, såväl som alla 20 republikanska primärvalsdebatter som jag både sammanfattat och analyserat ingående på denna blogg. Därtill har vi här också följt kampen mellan Romney och Obama dagligen mer ingående och regelbundet än så gott som alla andra svenska rapportörer. Den som önskar en relativt "kort" och lättbegriplig sammanfattning av denna lång valcykel, som började redan våren 2011 - rekommenderas varmt vårt podcast-arkiv - där jag och andra löpande pratar om presidentvalsprocessen från början till slut, och lyfter fram alla tänkbara aspekter - ofta ur ett konservativt perspektiv som i princip inte existerar i Sverige.

Vår Podcast:

Vår Podcast är också en av de de stora förändringarna som tillkommit här på Amerikanska nyhetsanalyser 2012. Med det långa presidentvalet över kommer poddarna 2013 att fokusera mer på specifika teman som rör amerikansk politik (och amerikansk historia/konservatism). Några poddar på specifika teman med lite lösare koppling till Amerikansk politik har dock redan gjorts: Dels Podd 8: En jämförelse mellan EU och USA, och dels Podd 15: Islamofobi och Militant Islam - nästa år fortsätter dessa tema-poddar.

Den amerikanska vapendebatten:

Men 2012 har USA i stor utsträckning också präglats av mer tråkiga händelser där vapen varit inblandade. Det är inget nytt i amerikansk historia, men 2012 måste likväl sägas ha blivit speciellt när media under lång tid fäst stor uppmärksamhet vid några specifika vapendåd. Det började med dödandet av den unge svarte mannen Trayvon Martin, som sköts ihjäl den 26 februari av grannskapsvakten George Zimmerman, som hyste misstankar mot den unge mannen som gick omkring i en skum huva i grannskapet. De bråkade och Trayvon Martin sköts till döds (trots att det sedan visade sig att denne varit obeväpnad). Rättegången är ännu inte över, och exakt vad som hände den där tragiska dagen står fortfarande inte helt klart. Men däremot väcktes en debatt i USA om vapenlagar, och de av konservativa republikaner införda sk "Stand Your Ground-lagarna" som ger rätt att skjuta utan att först försöka fly.

Debatten fortsatte sedan om vapen i allmänhet efter att James Holmes dödat 12 personer på en bio i Aurora, Colorado - under premiären av den nya Batman-filmen. Dådet väckte stor uppmärksamhet internationellt, men den amerikanska vapendebatten - som det alltid spekuleras i efter uppmärksammade amerikanska massakrer - uteblev, från såväl president Obamas som demokraternas sida.

Efter att Adam Lanza för drygt 2 veckor sedan, den 14 december, sköt ihjäl 26 personer på Sandy Hook Elementary School i Newton, Connecticut, så har dock debatten om vapen kommit igång på allvar i USA - där såväl president Obama, demokraterna i Kongressen, och USA:s främsta vapen-intresse-organisation The National Rifle Association, engagerat sig i debatten på ett mycket mer aktivt sätt än tidigare. Vilket, om inte annat, banar väg för en ingående debatt om amerikanskt vapenvåld - en debatt som med all säkerhet kommer att komma igång på allvar 2013. Det är också en debatt som USA behöver föra, men däremot inte enbart ur ett liberalt vapenkritiskt perspektiv - vilket även gäller för rapporteringen om den debatten här i Sverige. The National Rifle Association är världens mest professionella vapen-intresse-organisation - och vi på den här bloggen har försökt ge en mer "rättvis och balanserad" bild av NRA än vad som görs och gjorts av svensk media. Något vi också ämnar fortsätta med.

Immigrationsdebatten:

Under George W. Bushs år vid makten stod immigrationsfrågan stundom högt på dagordningen, och Bush försökte två gånger driva igenom en övergripande immigrationsreform för att såväl säkra gränsen mot Mexiko som hantera problemet med den illegala invandringen humant. Hans försök misslyckades pg a såväl konservativa som liberala käppar i hjulen, och republikanerna med Mitt Romney i spetsen gick efter Bush-åren betydligt mer "åt höger", och Romney pratade i primärvalet om att illegala latinos borde "självdeporteras". Mjukare sydstatsrepublikaner som Rick Perry, med faktisk förståelse för den mexikanskt präglades södern knuffades i samma primärval undan till förmån för den hårdare tonen.

Obamas seger har dock vänt upp-och-ned på detta, och allt tyder på att republikanerna kommer att inta en mer försonande inställning i denna fråga. Den president som nu kommer att försöka driva igenom en reform kommer dock inte att vara en republikan, utan president Obama har istället pålyst att en immigrationsreform kommer att ligga högt på dagordningen 2013 - också det en mycket intressant debatt att följa.

Välkomna också 2013:

2012 har således varit ett händelserikt och spännande år, och med all säkerhet kommer 2013 också att bli spännande. Amerikanska nyhetsanalyser har under åren som gått försökt lyfta fram- inte i första hand en alternativ, eller en republikansk bild av amerikansk politik - utan helt enkelt en mer korrekt sådan, än den som löpande förmedlas av svenska journalister som hur erfarna de än är, helt enkelt aldrig riktigt lyckas klara av att faktiskt förmedla den amerikanska konservatismens ideologiska föreställningar och politiska ståndpunkter utifrån dess egna premisser. De fastnar istället alltid i förenklade resonemang, galna knäppgökar och stereotypa karikatyrer.

Vi på denna blogg har dock under åren försökt göra republikansk politik, och kanske än viktigare - konservativa ideologiska idéer - begripliga även för vanliga svenskar. Och det ämnar vi fortsätta med också 2013 - och vi hoppas att ni som hängt med oss så här långt fortsätter ni också under det nya år vi strax träder in i.

Gott nytt år!


Se även tidigare inlägg:

Bloggåret 2011 och vad som väntar 2012 20111231

Budgetstupet bara timmar bort

Tid finns kvar, men nu är den knapp, och USA närmar sig allt snabbare det omtalade budgetstupet. Här rapporterar NBC om förhandlingarnas sista dygn:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

FNS: Budgetstupet, Presidentvalet 2016 20121231

FNS: Budgetstupet, Presidentvalet 2016

På veckans Fox News Sunday diskuteras givetvis också det stundande budgetstupet. Här intervjuas den demokratiska senatorn Diane Feinstein tillsammans med den republikanske senatorn Lindsey Graham. En panel diskuterar sedan, inte 2013 - utan de ännu viktigare politiska valåret 2016:

Om budgetstupet:Om Benghazi:Panel om 2016:Se även tidigare inlägg:

FtN: Dick Durbin och Tom Coburn om budgetförhandlingarna 20121230

söndag 30 december 2012

FtN: Dick Durbin och Tom Coburn om budgetförhandlingarna

På veckans Face the Nation intervjuas senatorerna Dick Durbin och Tom Coburn om de sista timmarnas viktiga budgetförhandlingar. En panel debatterar sedan vad som väntar 2013:Se även tidigare inlägg:

ABC TW: Politiker om budgetförhandlingarna 20121230

ABC TW: Politiker om budgetförhandlingarna

På veckans ABC This Week diskuteras givetvis det annalkande budgetstupet, och senatorerna Charles Schumer och Jon Kyl intervjuas här om saken:Och här intervjuas också kongressmännen Chris Van Hollen och Raul Labrador:Se även tidigare inlägg:

CNN: Vägen till budgetstupet 20121230

CNN: Vägen till budgetstupet

Budgetstupet med automatiska nedskärningar, skattehöjningar och möjligtvis gigantiska konsekvenser för världsekonomin är bara timmar bort om ingen slags lösning nås innan årsskiftet. Hur hamnade USA (än en gång) i denna situation? CNN gör här en relativt bra sammanfattning av händelseförloppet:Se även tidigare inlägg:

MtP: Obama om budgetstupet 20121230

MtP: Obama om budgetstupet

Veckans Meet the Press handlar om det allt mer annalkande budgetstupet, och huvudgäst är ingen mindre än president Obama som förklarar sin ståndpunkt:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyHär skriver SVD Näringsliv också om situationen.

Se även tidigare inlägg:

Underskottet: Vad min forskning visar 20121230

Obama - videovecka 205 20121229

Ryssland förbjuder amerikanska adoptioner

Rysslands president Vladimir Putin har i veckan godkänt ett förbud mot amerikanska adoptioner - vilket hindrar amerikaner från att adoptera ryska barn. Här rapporterar CNN om saken:Och här har Fox News ett inslag:Se även tidigare inlägg:

Världens medborgare om USA:s presidentval 20121030

Nya Mohammed-teckningar i Frankrike

Den franska satirtidningen Charlie Hebdo ger på onsdag ut ett specialnummer om profeten Mohammeds liv, med tecknade bilder av profeten, rapporterar SVD här om. Men till skillnad från tidigare västerländska Mohammed-karikatyrer så syftar dessa teckningar inte till att förlöjliga, eller driva med, utan till att helt enkelt berätta om profeten Mohammeds liv, så som muslimer själva föreställer sig detta.

Det kontroversiella är bildsättningen i sig, som enligt vissa muslimer förbjuds inom islam, något somliga muslimer förvisso skulle kunna bli provocerade av - men syftet är inte att förlöjliga, förklarar chefsredaktör Stephane Charbonnier (som 2006 fick se sin redaktion nedbränd efter att de publicerat de danska Mohammed-karikatyrerna):

– När avsikten nu inte är att förlöjliga Mohammed, kan jag inte se varför man inte skulle kunna läsa den här boken på samma sätt som man läser läroböcker om Jesu liv.

Enligt nyhetsbyrån AFP väntar man sig dock protester.

– Vill folk bli chockerade, så blir de chockerade, men syftet är inte det, hävdar Charb – ännu en gång.


Debatten om dessa saker blir för varje dag som går alltmer aktuell. Min senaste podcast handlar om just dessa saker - och jag diskuterar tillsammans med vår svenske religionsprofessor Mattias Gardell, såväl som den konservative amerikanske islamkritikern Robert Spencer ämnena islamofobi och militant islam, och för en diskussion om vilket av dessa två fenomen som utgör största hot mot våra västerländska demokratiska samhällen.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

Podd 15: Islamofobi och Militant Islam 20121214

Underskottet: Vad min forskning visar

I det här inlägget skriver jag om USA:s budgetunderskott. Jag har under den senaste månaden bedrivit ett forskningsprojekt om det amerikanska budgetunderskottet som en del av min utbildning. Här nedan presenterar jag mina slutsatser.

***


In the past month, I've done some research on the US deficit. Originally, I did this for study purposes - as part of my master's degree I am required to conduct one research project now during the fall, and another one during the summer. However, I found my results to be too interesting to keep to myself - and that is why I've written this blog post that you're currently reading. This study covers the years 1946-2011.

The question I asked myself was: Which factors have determined the size of the US deficit (or, more rarely, surplus) over time? I'm not talking about specific items of expenditure, but more in general. What is it really that makes the US spend more than it takes in? And; what can be done about it? 

Some blame the deficit on lack of growth - the phrase "grow away the deficit" is very popular among liberals. That was the whole idea behind the stimulus package after all: Sure, it will create a deficit right now, but it will create growth, growth will produce more tax revenue and hence the deficit will fall back again. 

Another favourite claim among liberals is that the deficit is really the Republicans' fault -  surely we balanced the budget under Clinton, did we not? 

Others blame unemployment, or war. Wanna know which excuses actually hold empirically? Keep reading (I'll start by discussing my conclusions; I describe my methodology later in this post): 

Conclusions

- "Growing away the deficit" - an absurd lie. Out of the many findings my research gave me, this one is the most surprising: Growth does not actually reduce the deficit. Here is how it works: Higher growth this year will, as one would expect, reduce the deficit this year - but it will actually raise the deficit the next year. I was shocked myself to find this, and double-checked the data at least a dozen times before accepting that it was correct. Here's why this happens: If you have high growth one year, then revenue will go up that one year and the deficit will fall. But; once politicians realize that growth for the year has been higher (and the deficit lower) than expected, they will increase spending the following year (the budget for one year is usually set late the year before). Sure as long as growth keeps going up, they figure they'll be fine. But then, that's never the case. The net effect (over two years) of high growth is actually negative. 1 % growth will decrease the deficit by roughly $15 billion this year, but increase it by slightly more the following year. Hence, to grow away the deficit is an absurd lie. 

- Taxing away the deficit - another liberal daydream. What about raising taxes? Surely that would reduce the deficit? The answer is yes. Don't get too excited though - a 1 % increase in tax revenue (as a % of GDP) will only reduce the deficit by approx. $32 billion dollars. Given that the deficit is over $1100 billion dollars, the US would have to more than triple its tax revenue (again, as a % GDP share) before the budget (hypothetically!) would be balanced. More precisely, federal tax revenue would have to reach 50.65 % of GDP (compared to 15.4 % in 2011). This would make the US the second highest taxed country in the world (only the small island nation of Kiribati currently has a higher revenue/GDP ratio at 70 % - why can't liberals just move there?). So why do tax hikes not work as well as one might think? You see, theoretically, a 1 % increase in the revenue/GDP ratio should reduce the deficit by something like $130 billion dollars*. There are two problems: One is that when you raise taxes, you will generally reduce economic activity. There will be fewer companies and workers that you can tax (this is why in extreme cases, a tax hike can actually reduce revenue). However, the major problem again comes down to the politicians: Tax hikes are unpopular. If you want to increase taxes, you'll most likely have to increase spending as well to make the voters accept it. Also, even if that was not the case, politicians just generally have a hard time keeping their hands off any extra revenue - whether it comes from growth or tax hikes. 

- No, inflation won't solve this either. It is well-known that inflation is good for the borrowers and bad for savers. And since the US as of today most definitely is a borrower, inflation really should help. While there's no denying there are upsides and downsides with inflation, if you're hoping that inflation may solve the US deficit crisis all I can say is don't hold your breath. Inflation does reduce the deficit, but only by about $8 billion for each extra %. Which means that in order to balance the budget, Americans would have to accept an inflation rate around 130 % - again this is very hypothetical assuming each extra % of inflation reduces the deficit by the same amount as the last one. In reality, an inflation rate of 130 % would of course destroy the entire US economy. 

- Elections don't have consequences. Yes, that pretty much sums it up: Democrats and Republicans are equally good at deficit spending. There's no statistically significant difference, which confirms what you must have suspected after the first two conclusions: The political system is broken. There is a culture in Washington, DC that is permeating the Democrat and the Republican party. This culture - a culture best known for its shortsightedness, lack of care for future generations and disregard for the common man - is the real problem. This is more serious than you might suspect: Because we're dealing with a "cultural" problem, the problem won't go away until the culture has changed. Culture rarely changes overnight - changing the culture in Washington, DC may take decades. Meanwhile, the US is quickly running out of time...

- Deficits are addictive. If you're a regular Caffeinated Thoughts reader, you may recall that I've previously argued that governments form habits just like individuals do, and that deficit spending is one of those things that easily becomes a habit. Now, empirical evidence appears to prove me right: A $1 billion increase in the deficit this year, will lead to a $585 million increase in the deficit next year. In short: There is a lag. This means that a deficit isn't very easy to just shake off from one year to another. That's not good news, but it's also no big surprise. Moving on...

- Wars cause deficits. If the previous conclusion was a no-brainer, then this one should be even more so: Wars increase deficits. You may be surprised to find out though that they only increase deficits by about $74 billion (per year). A lot of money, yes - but again the liberal talking point "the budget would be balanced if not for the wars" appears to be wrong. There may have been a time when $74 billion really made the difference between surplus and deficit, but that time is not today. We should also note that sometimes, the alternative to war may have caused a higher deficit: If the US had sat back after 911 and not done anything, that would have allowed for even more terrorist attacks on US soil. I admit I don't have any empirical data to back this up, but I think in the long run allowing terrorists to hit skyscrapers with airplanes can have an adverse effect on the fiscal well-being of a country. 

- Reducing unemployment only goes so far. Here's some good news: If we could only reduce unemployment back to normal levels (about 5 %), the deficit would be approx. $150 billion lower than it currently is ($50 billion for each %). The bad news of course is that there's still almost $1 trillion deficit left. And the really bad news of course is that the current jobs policies pursued by the Obama administration won't create any jobs in the private sector. While the public sector is an important part of society, jobs in that sector don't really do much to reduce the deficit - the government has to pay the salaries, so those jobs actually represent an expenditure. I trust that most CT readers already know this - I'm just explaining it in case there are any politicians reading this. They are the only ones who don't seem to get it.

What is the solution? 

What I've written so far has been very depressing. Trust me when I tell you that conducting this research was even more depressing for me than reading the results were for you. I truly want the US to succeed. I am one of few Europeans who openly support the US superpower and who wants the 21st century to be an American century. I'm not gloating at your misfortune. 

 When I began working on my research project, I had a pretty good idea about what I would find. I knew it would be mostly bad news - though I could never have imagined how bad. 

The bottom line is: The US  cannot grow, tax nor inflate its way out of its current deficit. As you've probably guessed, this leaves only one option: Cutting spending. 

This is something that we need everyone to understand: The only thing we should be discussing right now are which budgets to cut and by how much. The sooner we understand that austerity is the only way to go, the faster we will get out of this mess. As long as politicians and pundits are fooling themselves into thinking we may somehow solve this with a bit of growth and maybe a tax hike, the problems will only get worse.

The other suggested "solutions" to the deficit remind me a lot of fad diets promising to help you lose weight effortlessly - it's only once you realize that there is in fact no easy way, and that you have to make major changes to your lifestyle that you can begin to shed pounds. And the same thing goes with the deficit: As long as we believe in solutions promising balanced budgets without effort, nothing will ever get done and we'll only get fatter until the inevitable heart attack happens. We can still do something. The US is not yet doomed, but we can only be saved if every conservatives leads by example and accepts spending cuts, even if it will hurt them personally (for example a conservative with a mortgage should support eliminating the mortgage deduction). You are going to have to cut about 40 % of your budget - there is no way this can be done if everyone insists the budget cuts be designed in a way so that everyone gets hurt except themselves. I am frankly quite pessimistic; I don't know whether Americans will accept these hard truths before its too late. But it's not too late now, so it's still possible.
Basically, the only good news I can bring you is that there is still time. 


Methodology
For those of you interested in the technical details of my research, here's a summary of my methodology: I constructed a model with the surplus/deficit as the Y-variable, and the following X-variables: Growth, Growth last year, Surplus last year, War, Inflation, unemployment, tax revenue. War is a dummy variable taking the value 1 if there was a war, and 0 otherwise. I also tested for (more) lags of each variable, but they came back insignificant. I also tested whether which party possessed the white house/congress/both had any impact on the deficit, but as I state above these variables were insignificant. The model's adjusted r-square is 92 %. I didn't find any heteroscedasticity nor serial correlation (for p=2). Unit roots were identified in inflation, GDP and surplus data, but the Engle-Granger tests that I made showed no cointegration. My research covers the years 1946-2011, ie the entire post-war period. *I have adjusted the data for inflation using 2005 as my base year.

lördag 29 december 2012

Liberalt stöd för andra konstitutionstillägget

Majoriteten av USA:s vapenanhängare och försvarare av det andra konstitutionstillägget, är konservativa, men de finns även liberaler som försvarar konstitutionens garanterade rätt för amerikaner att bära vapen. Här har libertarianska Reason TV dock en intervju med den liberale Craig Whitney, som skrivit boken med den iögonfallande titeln: Living with Guns: A Liberal's Case for the Second Amendment som kom ut för bara en månad sedan, och här talar han om den amerikanska vapenkontrollens historia.Onekligen är det idag fler konservativa än liberaler som stöder rätten att bära vapen, men Craig Whitney visar likväl att stödet för rätten att bära vapen går över partigränserna.

Källa: Hot Air

Se även tidigare inlägg:

Majoritet av amerikaner stöder NRA 20121228

Obama - videovecka 205

President Obama talar denna vecka givetvis om det annalkande budgetstupet. Han hoppas på att en lösning i Kongressen fortfarande går att nå, men görs inte detta manar han Senaten om att rösta för en temporär förlängning av skattesänkningarna för medelklassen och arbetslöshetsersättning.Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 204 20121222

----------------

Obamas presskonferens om budgetstupet 20121229

Obamas presskonferens om budgetstupet

President Obama har för några timmar sedan avslutat ett en-timmes-möte med Kongressens ledare, något han talar om i denna presskonferens direkt efter mötet:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: Politico

Se även tidigare inlägg:

Starbucks manar (igen) till politisk budgetuppgörelse 20121228

fredag 28 december 2012

Majoritet av amerikaner stöder NRA

En majoritet av amerikaner stöder The National Rifle Association (NRA) som hamnat mediagranskningens "skottgluggar" efter massakern i Newton, Connecticut. 54% av amerikanerna betraktar NRA positivt, mot de 38% som betraktar NRA negativt.

Gallup har mätt stödet för NRA sedan 1993. Deras lägsta stöd var 1995 när bara 42% betraktade organisationen positivt, och högsta stödet 2005 när 60% betraktade NRA positivt.

Källa: Gallup

Se även tidigare inlägg:

NRA:s David Keene om vapenkontroller 20121227

Starbucks manar (igen) till politisk budgetuppgörelse

Utsikterna för en sista-minuten-uppgörelse inför det uppkommande budgetstupet, ter sig allt mindre trolig. Men så länge tid finns, finns också hopp. Och Starbucks har än en gång gått ut med en maning till politisk kompromissvilja för nationens bästa, något Fox News här rapporterar om:Politicio skriver här om varför såväl konservativa republikaner som progressiva demokrater kan föredra att nationen faller över stupet, för att ta itu med sakerna i början av januari istället. Republikanerna kan bli mer kompromissvilliga om skatterna först höjts per automatik, så att det står tydligt att det inte var de som röstade för att höja dem. Och de progressiva demokraterna som avskyr Bushs skattesänkningar och inte vill förlänga dessa, kan bli mer kompromissvilliga om alla Bushs skattesänkningar först avskaffas, för att sedan i viss mån återinföras efter årsskiftet.

Förhandlingarna kommer att fortsätta, och med mest troligt lär hela Kongressen behöva rejält många koppar Starbucks-kaffe.

Se även tidigare inlägg:

Harry Reid kritiserar John Boehner 20121228

------------------

Amerikanska företagare tar ton mot Obama 20120717

Harry Reid kritiserar John Boehner

Senatens demokratiske majoritetsledare Harry Reid, anklagade den republikanske ordföranden för Representanthuset, John Boehner, för att vara en diktator och hota ett fall utför det sk budgetstupet vid årsskiftet. Här är Harry Reids uttalande:Källor: ABC News, SVD

Se även tidigare inlägg:

Demokraternas JA till Bushs skattesänkningar 20121227

General Norman Schwarzkopf avliden

General Norman Schwarzkopf - den amerikanske krigshjälten från Gulfkriget 1991 - har avlidit 78 år gammal. Här rapporterar NBC News om saken:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyHär rapporterar också Fox News om saken där Maj. Gen. Bob Scales reflekterar över General Schwarzkopfs liv och förklarar att Schwarzkopf var USA:s förste militära hjälte efter Vietnamkriget:Här är också ett gammalt inslag med Schwarzkopf 1991, när han i en presskonferens efter Gulfkriget förklarade att man hade kunnat klara att störta Saddam Hussein, om man så önskat:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyGulfkriget 1991 utgör ett av mina tidigaste politiska minnen, och mitt första egna "krigsminne" från de TV-bilder jag såg som 12-åring, och Schwarzkopf var förmodligen det första amerikanska militärnamn jag överhuvudtaget lärde mig.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

George HW Bushs återträff - 20 år efter Kuwaitkriget 20110121

torsdag 27 december 2012

NRA:s David Keene om vapenkontroller

NRA:s president David Keene intervjuas här på CNN efter att New York-tidningen Journal News släppte information om New York-bors vapeninnehav online, och talar även om nationens vapenlagar:

Del 1:Del 2:Se även tidigare inlägg:

Vapenägare uthängda av New York-tidning 20121227

Demokraternas JA till Bushs skattesänkningar

Debatten om skattesänkningarna som nu utkämpas mellan Vita Huset och det republikanska Representanthuset är inte bara en politisk debatt om den rådande krissituationen, utan också en debatt av mer historisk vikt.

De skattesänkningar Obama nu till varje pris vill bevara och göra permanenta, är de skattesänkningar som infördes av hans företrädare George W. Bush - skattesänkningar demokraterna då var väldigt kritiska mot (där man ständigt och felaktigt, menade att "Bushs skattesänkningar", var skattesänkningar för de 1% rikaste - något John Kerry flitigt påpekade i presidentkampanjen 2004), men nu kommit att betrakta alltmer positivt.

Washington Post beskriver i denna artikel demokraternas utvecklade syn på denna fråga, och hur de nu till fullo anammar fortsatta skattesänkningar, inte för de rikaste, men för den medelklass majoriteten av Bushs skattesänkningar gick till, något R. Glenn Hubbard - som var en av dem bakom Bushs skattesänkningar - från Columbia Business School kommenterar och säger att det vore ironiskt om demokraterna förlängde dessa sänkningar, man var så starkt emot för 10 år sedan. Och att bevara skattesänkningarna, om än så bara för dem som tjänar $250,000 eller mindre - “would enshrine the vast bulk of the Bush tax cuts,”

Orsakerna till demokraternas förändrade inställning har dock förklaringar: Dels anser demokraterna idag att situationen är förändrad, och att i dagens situation höja skatterna för medel- och låginkomsttagare vore katastrofalt. Dels anser man också att det är svårare att kräva skattehöjningar än att kräva skattesänkningar, därtill ser man också ett vinnande politiskt argument i att vilja behålla skattesänkningar för de på den nedre delen av inkomstskalan och höja dem för den övre delen. Inkomstklyftorna USA har nämligen ökat det senaste årtiondet och att behålla skattesänkningar för medelklassen och avskaffa dem för de rika, skulle uppväga balansen något.

Bushs skattesänkningar, menar många dock likväl innebar att ökande av budgetunderskottet på sätt som vare sig krigen eller Bushs sociala program inte gjorde. Situationen 2001 och 2003 var dock väldigt annorlunda än idag. Och när Bush och republikanerna kampanjade år 2000 för skattesänkningar, så gjorde man det utifrån en helt annan premiss än idag: nämligen att ge tillbaka skattebetalarna av det överskott nationen då hade.

Oavsett exakt var gränsen kommer att dras ifråga om förlorade skattesänkningar för de rikaste, så kommer dock med all sannolikhet Bushs skattesänkningar för medelklassen att finnas kvar. Och i en tid av partipolitiska konflikter, är det något numera såväl demokrater som republikaner tycks kunna enas om är något bra.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Bushs utmärkta skattesänkningar 20121210

Vapenägare uthängda av New York-tidning

Den New York-baserade tidningen Journal News lät häromdagen på sin hemsida publicera uppgifter om var vapenlincens-ägare i två New York-distrikt bodde, något som väckt skarp kritik från vapenägare. Något CNN här rapporterar om:Här har Fox News också ett inslag om saken:Slaget- och debatten om den amerikanska vapenkulturen kommer att fortsätta. Här skriver också Washington Post om hur David Gregory från NBC News utreds för att ha visat upp högkalibermagasin i senaste avsnitt av Meet the Press.

Se även tidigare inlägg:

11 beväpnade vakter på Obama-döttrarnas skola 20121225

Jessica Lynch berättar sin historia

Jessica Lynch blev som 19-åring 2003 internationellt omtalad efter att hon som amerikansk soldat i Irak blev tillfångatagen och sedan kidnappad. Berättelsen om hennes räddning blev dock från början felaktig, då hon initialt framställdes som en slags kvinnlig Rambo - och sedan fritagandet har Lynch själv varit den första att försöka få berättelsen rätt. Här intervjuas hon av Mike Huckabee om saken:Se även tidigare inlägg:

Irak - 1 år efter USA:s uttåg 20121218

USA:s asiatiska allierade väljer nya ledare

2012 har varit ett internationellt valår av stor vikt, där inte bara USA utan även en mängd andra länder bytt ledare. Så har fallet även varit i Asien, där USA:s allierade Japan och Sydkorea i veckorna haft omval. I Japan valdes den fd premiärministern Shinzo Abe på nytt till premiärminister, något CNN här rapporterar om:Och i Sydkorea har landet just valt sin första kvinnliga president, något CNN här rapporterar om (Och Economist skriver om i denna artikel):Se även tidigare inlägg:

Jon Huntsman om Asien och Obamas historiska resa till Burma 20121123

-----------------

Podcast 13: Utrikespolitiken i USA:s presidentval 2012 20121028

Ranchägare i Arizona vill ha starkare gränsbevakning

Ranchägare i Arizona kräver starkare gränsskydd mot Mexiko och är bekymrade över att drogkartellerna använder deras mark som sina områden, något NBC här rapporterar om:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyDe senaste månaderna har det inte pratats lika högljutt om drogkartellerna i Mexiko och behovet av att säkra den mexikanska gränsen. Nästa år väntas dock president Obama föreslå en stor immigrationsreform, och då kommer debatten att väckas till liv på allvar en gång till.

Källa: NBC News

Se även tidigare inlägg:

Immigrationsreform högt på agendan 2013 20121214

George HW Bush på intensivvård

Fd president George Herbert Walker Bush, som under en månads tid varit inlagd för sin kroniska hosta, har nu också fått feber och placerats på intensivvårdsavdelning, något Fox News här rapporterar om:Bush har under sin sjukhusvistelse haft besök från sin familj, och hans son George W. Bush har besökt fadern två gånger så här långt.

Källor: USA Today, Dallas News

Se även tidigare inlägg:

George H.W Bush kvar på sjukhus 20121225

onsdag 26 december 2012

Jon Meacham om sin bok om Thomas Jefferson

I dagarna är Abraham Lincoln givetvis det stora samtalsämnet ifråga om USA:s historiska presidenter, i och med Steven Spielbergs uppkommande Lincoln-film, som enligt alla bedömare verkar fantastisk. Själv läser jag också för närvarande historikern Amanda Foremans fantastiskt välskrivna bok "A World on Fire" - om Storbritanniens förhållande till det tudelade USA under amerikanska inbördeskriget.

Men mitt stora intresse ifråga om amerikanska presidenter har aldrig legat hos Abraham Lincoln utan hos författningsfäderna, och i synnerhet Thomas Jefferson som jag är en stor anhängare av, och vars skrifter också väckte mitt ideologiska intresse för amerikansk politik när jag som tonåring snabbläste igenom en bok med en samling av 20 000 av Jeffersons brev.

I höst släppte även Jon Meacham sin nya bok "Thomas Jefferson: The Art of Power" - en bok jag själv inte läst, men som verkar ha blivit väldigt omtalad. Här intervjuas författaren av Chuck Todd på NBC News:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyUSA är ett land fascinerat av sina författningsfäder på ett helt annat sätt än vi i Sverige eller vi i Europa är fascinerade av våra gamla monarkier. Det förstås av den naturliga orsak att USA fortfarande ideologiskt är exakt samma republik som författningsfäderna för dryga 200 år sedan skapade, medan dagens Sverige förvisso har historiska anor men inte alls samma direkta kopplingar till låt säga Gustav Vasa.

Men medan i synnerhet USA:s konservativa älskar sina författningsfäder, så är progressiva amerikaner dock överlag oftast lika ointresserade av sina nationsgrundare, vars idéer de ofta betraktar som förlegade. Svensk-amerikanen Lennart Frantzell, som driver bloggen "Det progressiva USA" skriver här följande om USA:s enligt honom ohälsosamma intresse för sina författningsfäder:

Varje år, år ut och år in, så fullkomligt väller det fram böcker om männen som skapade USA:s författning. Ett visserligen historiskt viktigt dokument, men ett dokument som idag är allt mer otidsenligt. Dagens USA har trots allt rätt litet gemensamt med det sena 1700-talet.

...Nu får amerikanerna givetvis läsa vad dom vill, men problemet med det här navelskådandet är att det har blivit omöjligt att ens tänka på att reformera den idag alltmer otidsenliga amerikanska författningen och skriva en ny.


Vidare skriver han också:

Vad amerikanerna behöver läsa är inte mer böcker om sin egen historia utan böcker om världen utanför USA:s gränser och de problem som USA och världen brottas med idag.


Jag är av motsatt åsikt. Det finns onekligen mycket amerikaner skulle kunna lära av oss svenskar och européer - men ifråga om de riktigt viktiga historiska och ideologiska läxorna mänskligheten har att lära av världshistorien, så är det vi i Sverige och Europa som har att lära av USA, inte tvärtom. Och inte minst därför är författningsfäderna - och i synnerhet Thomas Jefferson - fantastiska - och problemet med världen är inte att amerikaner läser för många böcker om dem, utan att vi i Europa inte läser dem alls.

Se även tidigare inlägg:

Inför Steven Spielbergs Lincoln-film 20121225

Obama lämnar Hawaii för budget-slutförhandling

Det hotande budgetstupet är bara dagar borta, och Obama avbryter idag sin julsemester på Hawaii - där han spenderat julen tillsammans med sin familj i ett hus på Kailua, spelat golf och besökt Hawaiis senator Daniel Inouyes begravning - för att återvända till Washington och nå en lösning på budgetförhandlingarna innan tiden löper ut.

Obamas återvändande till huvudstaden är ingen överraskning utan något han kungjorde redan i fredags, när han sa att han skulle se dem alla nästa vecka. Hustrun Michelle med döttar stannar dock kvar i Hawaii. På torsdag återvänder också Kongressens ledamoter.

Såväl Obama som republikanerna vill behålla skattesänkningarna för medelklassen, men är oense om skattesänkningarna för höginkomsttagare. Om ingen överenskommelse nås avslutas de skattesänkningar som 2001 och 2003 infördes av president Bush och skatterna stiger då efter årsskiftet för alla. Dessutom träder de automatiska regeringsnedskärningarna (”sequestration”) in. Dessa och andra saker skulle kunna få den amerikanska ekonomin att kollapsa igen. Mycket står således på spela de sista dagarna innan nyår.

Med alla sannolikhet kommer dock president Obama att gå segrande ur striden, och republikanerna borde också denna gång foga sig efter presidenten. Inte för att Obamas ekonomiska filosofi är bra - det är den (numera) bevisligen inte - utan helt enkelt för att Obama faktiskt vann sitt omval, och kampanjade öppet på att gå den väg han nu bestämt verkar hålla fast vid (2010 efter republikanernas te-party-segrar var det Obama-administrationen som gav efter, nu måste republikanerna göra samma sak. Men Obama måste givetvis också vara villig att ge något. 2010 gick republikanerna med på att i utbyte mot behållna skattesänkningar acceptera ett stort stimulanspaket, arbetslöshetsersättningar, och en ett års Social Security pay-roll-skattesänkning med 2%. Vad Obama denna gång kan tänkas gå med på att kompromissa om står inte helt tydligt).

Vad som måste ske dessa dagar är således att republikanerna måste acceptera och foga sig i att det är presidenten som i denna situation bestämmer - och även bör bestämma - den övergripande policyn, medan Obama måste acceptera att hans omval måhända gav honom rätt att sätta agendan, men inte rätt att vara kompromisslös. Vi får se om parterna lyckas med detta.

Källor: NBC News, DN, SVD, Politico

Se även tidigare inlägg:

FNS: Budgetstupet, Julens innebörd 20121223

tisdag 25 december 2012

Obama-kampanjens underbarn

CNN har här ett inslag om en 16-årig Obama-fan från Michigan, som redan som 11-åring 2008 kampanjade för Obama, och nu belönats med ett besök i Vita Huset:Se även tidigare inlägg:

Tagg Romney om sin fars till en början ointresse för presidentskapet 20121224

Fader Jonathan Morris om Julens budskap

Julen firas idag i USA. Fox News katolske präst Jonathan Morris, i ett inslag om att julen förvisso är en familjehögtid, men den är också mer än så:Se även tidigare inlägg:

Mary-Christ-Mass - God Jul 20121224

George H.W Bush kvar på sjukhus

Fd president, 88-årige George Herbert Walker Bush är kvar på sjukhus efter hans ihållande hosta från tidigare i höstas. Han hade hoppats få fira julen hemma, men så blev inte fallet, något NBC här rapporterar om:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Jenna Bush Hager pålyser att hon är med barn 20121212

11 beväpnade vakter på Obama-döttrarnas skola

Det är inte ofta jag hänvisar till Breitbart.com - men den konservative aktivistens arvtagare har grävt fram något mycket intressant. Obamas döttrar går på Sidwell Friends School i Washington DC - en skola med 11 beväpnade vakter, och då handlar det inte om Secret Service-beskyddet för presidentfamiljen, utan om skolans egen vaktpersonal.

På sajten konstateras dessutom att inte bara Obamas döttrar går på skolan, även NBC:s David Gregory skickar sina barn dit. Detta trots att han alltså i senaste Meet the Press var mycket kritisk mot NRA:s Wayne LaPierre.

Artikeln, skriven av Awr Hawkins, avslutas:

Shame on President Obama for seeking more gun control and for trying to prevent the parents of other school children from doing what he has clearly done for his own.


Källa: Breitbart.com

Se även tidigare inlägg:

Karl Rove och Joe Trippi om nya vapenlagar 20121225

Två brandmän ihjälskjutna i New York

En ny vapentragedi har utspelats i New York. På gårdagens julafton, när två brandmän sköts ihjäl av en man som sedan tog sitt eget liv. Här rapporterar NBC News om saken:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyKälla: New York Times

Se även tidigare inlägg:

Karl Rove och Joe Trippi om nya vapenlagar 20121225

Karl Rove och Joe Trippi om nya vapenlagar

Karl Rove och Joe Trippi talar här på Fox News om den nya kommissionen som leds av vice-president Joe Biden, för att överse vapenlagar och utreda vad som kan göras för att få stopp på skolmassakrer i USA:Se även tidigare inlägg:

Stora protester mot CNN:s Piers Morgans vapenkritik 20121224

Inför Steven Spielbergs Lincoln-film

Om någon vecka har Steven Spielbergs nya film "Lincoln" premiär. En film om USA:s mest omskrivna president. Här intervjuas Spielberg på NBC:s Morning Joe om sitt senaste verk:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyHär intervjuas också historikern Doris Kearns, som skrivit boken "Team of Rivals", som Spielberg-filmen baseras på:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

FtN: Presidentböcker 20121125

Steven Spielbergs nya film "Lincoln" 20120912

Den första läkarrapporten om Lincoln-mordet är hittad 20120607

Några filmtips: The Conspirator och For Greater Glory 20120322

måndag 24 december 2012

Spelkultur - bra för demokratin

Efter skolmassakern i Connecticut har ännu en debatt uppstått i USA om spel- och videovåld, utifrån klassiskt förenklad "vuxen-logik"; skolmördaren Adam Lanza spelade våldsamma dataspel - våldsamma dataspel leder (eller kan i alla fall) leda till skolmassakrer.

Efter Anders Behring Breiviks dåd i Norge förra sommaren, förde svenska tyckare (i 60-årsåldern) ungefär samma argumentation, och förfasade sig då över World of Warcraft (som de hade snappat upp att Breivik spelade).

Här på SVD Brännpunkt skriver dock Sveroks förbundsordförande Rebecka Prentell tillsammans med Studiefrämjandets förbundschef Tjia Trope hur spelkultur utvecklar ungdomars demokratikänsla och demokratiförståelse, eftersom spelvärldens olika sammanhang överlag består av "mikrodemokratier" där man lär sig att samarbeta, lyssna på andras åsikter etc, vilket är helt korrekt.

Men författarna konstaterar också att spelvärlden ofta möts av oförståelse, och att kommuner och politiker överlag bara är vana vid fotbollslag, idrottsföreningar strukturerade efter 1800-talets folkrörelser - inte med moderna data-roll-bräd-spelare. Ett konstaterande som beklagligtvis är sant.

Få skulle ifrågasätta värdet av den breda och folkligt förankrade svenska idrottsrörelsen; en rörelse som bidragit till att fostra generationer av svenskar i samarbete, laganda och folkhälsa. Den moderna data-IT-teknologiska spelvärlden fostrar måhända inte fysisk aktivitet på samma sätt (vilket givetvis kan bli ett folkhälsoproblem, då fysisk aktivitet i synnerhet för unga är av största vikt för långsiktigt fysiskt välmående), men däremot fostrar spelvärlden (eller kan i alla fall fostra) intellektuellt tänkande, avancerat lagsamarbete, och gränsöverskridande relationer ett fotbollslag aldrig kan komma ens tillnärmelsevis i närheten av.

Jag är i 30-årsåldern och har likt alla andra i min generation och neråt, växt upp med data/TV-spel/rollspel etc. Majoriteten av dem i beslutsfattarställning har dock inte gjort detta, och här råder onekligen en generationsklyfta. Olyckligtvis innebär denna generationsklyfta att hundratusentals svenska medborgare som på demokratiska vägar engagerar sig i diverse spelbaserade föreningsliv ringaktas. Och denna ringaktning är givetvis ett betydligt farligare hot mot demokratin än spelandet i sig själv är. Att ringakta spelkulturen eller nedvärdera denna till förmån för te x fotbollslag är lika löjligt och korkat som att nedvärdera nätdejting/nätkontakter, till förmån för att på "klassiskt vis" ragga på krogen. Få skulle (numera) nedvärdera det positiva med nätdejtingmöjligheter. Ifråga om spelande finns dock fortfarande stor oförståelse.

Den synen måste nu förändras, och författarnas perspektiv är således ett välkommet inslag i en aktuell debatt som alldeles för ofta debatteras av "vuxna" som själva i princip inte kan någonting alls om denna kultur - en kultur i stor utsträckning baserad på teknologiska landvinningar och globalisering - en kultur som således är här för att stanna, och som politiker och tyckare måste lära sig att förstå, inte att stigmatisera.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

Spelvåld diskuteras efter Adam Lanzas dåd - en jämförelse med den svenska debatten 20121218

Stora protester mot CNN:s Piers Morgans vapenkritik

Ett upprop som kräver att den brittiske CNN-journalisten Piers Morgan utvisas pg a att denne ifrågasatt amerikaners rätt att bära vapen, har för närvarande samlat in 31,635 namn, vilket innebär att Vita Huset, på sin förslags-sektion på Vita Husets hemsida, måste kommentera saken (gränsen för det gick vid 25 000 namn). Begäran till utvisning skickades in av Kurt Nimmo från (den av konspirationsintresserade bekanta) infowars.com, och lät som följande:

British Citizen and CNN television host Piers Morgan is engaged in a hostile attack against the U.S. Constitution by targeting the Second Amendment. We demand that Mr. Morgan be deported immediately for his effort to undermine the Bill of Rights and for exploiting his position as a national network television host to stage attacks against the rights of American citizens.


Här på Vita Husets hemsida kan petitionen läsas, såväl som antal undertecknade namn.

Det var efter att följande konversation mellan Piers Morgan och Gun Owners of Americas VD Larry Pratt (Gun Owners of America är ännu mer vapenförespråkande än NRA och har 300 000 medlemmar), där Morgan sa om den sistnämnde, som uppropet började:

“You’re an unbelievably stupid man, aren’t you?"


Och vidare:

"You have absolutely no coherent argument. You don’t actually give a damn about the gun murder rate in America.”
Piers Morgan var givetvis den som argumenterade lågt. Och han utgör ännu ett av många utmärkta exempel på att den konstruktiva debatt om USA:s tragiska skolskjutningar förs av NRA och dess medorganisationer - inte av liberaler. Och inte av liberala britter.

Med det sagt bör Morgan inte utvisas. Inte för att USA inte har varit hårda mot brittiska diplomater och journalister tidigare (jag läser för närvarande en mycket intressant bok om USA:s diplomatiska förhållande till Storbritannien under inbördeskriget) - utan för att Piers Morgan i sig själv knappast utgör något hot mot det andra konstitutionstillägget. Han utgör bara en av många röster och åsikter om saken.

Däremot var hans sätt att argumentera givetvis mycket lågt och petitionen fyller en symbolisk vikt, och gör en poäng i att icke-amerikaner bör vara försiktiga ifråga om att ifrågasätta USA:s författningsdokument. Något USA aldrig gillat historiskt, och helt uppenbart fortfarande inte gör.

Det verkliga hotet mot den amerikanska konstitutionen kommer dock idag givetvis inte från brittiska journalister, eller ens från organisationer som EU eller FN - utan från amerikanska liberaler, med sin progressiva tolkning av konstitutionen. Vad som håller dessa i schack är dock att det finns en stark gräsrotsrörelse, som gör att liberala politiker (som Barack Obama eller Bill Clinton före honom) oftast försöker hålla, eller inser att de bör hålla, en fot i varje läger, och således aldrig skulle glida iväg riktigt till samma ståndpunkter som Piers Morgan.

Källor: Huffington Post, Inquisitr, SVD, SVD

Se även tidigare inlägg:

Amerikansk marinsoldat volontärvaktar sina barns skola 20121224

Amerikansk marinsoldat volontärvaktar sina barns skola

Fox News intervjuar här en fd marinsoldat som frivilligt valt att vakta den skola hans barn går till, 8 timmar om dagen. Något han tänker göra så länge han känner att han fysiskt orkar och ekonomiskt klarar av. Han är inte beväpnad, men bara närvaron av en uniformsklädd marinsoldat tycks skänka såväl barn som vuxna i skolan lite mer ro:NRA:s CEO Wayne LaPierre förklarade att deras föreslagna skolskyddsprogram skulle bestå av kvalificerade volontärarbetare: pensionerade poliser, soldater etc - som de visste att USA kryllade av. Högkompetenta människor som lämnat sin riktiga yrkeskarriär bakom sig, som med ytterligare NRA-träning skulle kunna utföra vakttjänster vid skolor. Att sådana helt uppenbart finns visar inte minst det här inslaget. Och det är svårt att föreställa sig någon organisation som skulle kunna organisera, träna och stationera ut dessa bättre än NRA.

Se även tidigare inlägg:

Förändringar i Hollywoods vapenglorifiering diskuteras 20121224

Mary-Christ-Mass - God Jul

Debatten om julens innebörd och plats i våra nutida sekulära eller alltmer avkristnade västerländska samhällen, pågår i både USA och Sverige. För stunden nöjer jag mig dock med att hålla mig kvar i historien. Här förklarar Fulton Sheen julens verkliga innebörd:Och här en mässa inför julen av fader Jason Worthley, som bland annat talar om dådet i Connecticut, Maya-kalenderns slut etc:Och slutligen, Enyas version av Oh Come, Oh Come Emmanuel:Mary-Christ-Mass - God jul allihopa :)

Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 204 20121222

Förändringar i Hollywoods vapenglorifiering diskuteras

På NRA:s presskonferens förklarade Wayne LaPierre att uppväxande ungdomar tar till sig 16 000 mord via media, när de fyllt 18, och att en förändring behövs i amerikansk mediakultur. Fler har snappat upp samma spår (ett spår den kristna högern drivit i årtionden) - här har NBC ett inslag om saken, där man dock felaktigt hävdar att Hollywood-stjärnorna kampanjat för mer vapenrestriktioner i filmproduktion, medan den ad som hänvisades till mer syftade till fler förbud mot riktiga vapen:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyEnkelt förklarat: Vapen-förespråkare skyller på Hollywood, och Hollywood skyller på vapen-intresserade. Både NRA och Hollywood har viktiga roller att spela i denna debatt. NRA bör tillåtas fullt ut diskutera vad amerikanskt vapenägande faktiskt innebär - vilket de vet bättre än några andra (och medias stora okunnighet om NRA har tydligt framkommit de senaste dagarna). Hollywood bör diskutera vikten av en utvecklad filmkultur, och varför vapen på film har väldigt lite att göra med riktigt våld (med stor sannolikhet ser de gängmedlemmar etc, som brukar våld vardagligen väldigt lite film) - medan majoriteten av dem som ser mycket film med väldigt stor sannolikhet brukar väldigt lite våld.

Men vare sig NRA eller Hollywood börjar i min mening i rätta ända: problemen med amerikanska skolmassakrer beror vare sig på amerikanska vapennördar, eller våldsamma Hollywood-filmer. Och det ter sig mycket avlägset att en förändring i vare sig det ena eller det andra skulle förändra något alls.

Se även tidigare inlägg:

ABC TW: Asa Hutchinson om NRA:s skolskyddsprogram, budgetstupet 20121223