söndag 30 oktober 2016

FtN: Mike Pence, Joe Biden

CBS Face the Nation gästas av Donald Trumps VP-kandidat Mike Pence, såväl som av sittande vice-president Joe Biden.Se även tidigare inlägg:

Kellyanne Conway välkomnar ny FBI-utredning av Hillary Clinton 20161030

Kellyanne Conway välkomnar ny FBI-utredning av Hillary Clinton

Donald Trumps kampajmanager Kellyanne Conway intervjuades idag på Fox News och välkomnade den nya FBI-utredningen av Hillary Clinton:

Se även tidigare inlägg:

FBI gör ny utredning om Hillarys e-post 20161029

Kvinna försvarar Trumps sexistiska bussuttalanden

En kvinna har gjort en YouTube-video som är mycket intressant. Hon sätter Trumps sexistiska uttalande på en buss 2005 i sin kontext. 20 minuter värda att se.Se även tidigare inlägg:

FBI gör ny utredning om Hillarys e-post 20161029

lördag 29 oktober 2016

Obama - videovecka 404: Achieving the Mission of the Cancer Moonshot

Denna vecka talar vice-president Joe Biden om den kamp mot cancer Vita Huset lanserat under hans ledning.

Uppdatering med video följer ...

Hi everybody, Joe Biden here.

I delivered a report to President Obama laying out how far we’ve come since he put me in charge of the Cancer Moonshot back in January—and a real vision of where we need to go in the immediate future to: do in five years what would otherwise take ten; inject a sense of urgency into the fight against cancer; and change the culture and reimagine our system to win.

When President Nixon declared war on cancer in 1971, he had no army, no resources, and no clear strategy to win. But after 45 years of progress, funding research, training scientists and physicians, and treating millions of patients—we now have the army. We now have powerful new tools. And with this Moonshot, we now have a clear strategy for the road ahead. It matters because there’s a consensus that we’re at an inflection point—with science, medicine, and technology advancing faster than ever and offering real promise. But we can’t play by the rules of 1971—in 2016.

Just five years ago, immunotherapy—using the immune system to kill cancer cells while protecting healthy ones—wasn’t taken seriously. Now it is and it’s offering real hope. Decades of research has accumulated huge amounts of data—but it’s not shared, it’s hard to understand, and often not accessible to researchers and the public. But now we’re in the position to break down silos to change that.

And the Moonshot vision report reflects what Jill and I have learned after meeting with thousands of cancer patients and their families, advocates, physicians, researchers, philanthropists, technology leaders, and heads of states about what’s happening now and what we need to do. It’s everything from enhancing prevention efforts, expanding access to care, and forging an international commitment to this fight.

This week I also released a report from the Cancer Moonshot Task Force— the team I’m leading to reimagine the federal government’s fight against this dreaded disease. It touches almost every corner of government. For example, you’d expect the National Institutes of Health to be involved in researching radiation therapy for cancer patients. But would you expect NASA to be involved? Nobody in the world knows more about radiation and its effects on the human body than NASA, whose scientists are constantly finding ways to protect our astronauts from harmful radiation in space. Now, thanks to the Moonshot, the National Institute of Cancer will use that knowledge to help cancer patients.

Here’s another great example. Right now, only 4% of adult cancer patients are enrolled in clinical trials. Why? Most patients—and even doctors—don’t know where to go. And it’s a problem for drug companies because they don’t have enough patients to generate the research, find new breakthroughs, and get them to patients. But now thanks to the work of the Presidential Innovation Fellows—some of the top technology minds who left Silicon Valley to work in the White House—anyone can go to Trials.Cancer.Gov, type in real words like “breast cancer,” a zip code, or an age, and more easily find a list of clinical trials nearby.

And another thing that’s happening that didn’t before is the private sector is also reimagining what it can and should do. In just the last few months, more than 70 new public and private sector commitments have been made from companies like Microsoft and Amazon. IBM, for example, came to us and offered Watson, its supercomputer, to partner with the Department of Defense, and the VA. Now, a veteran at Walter Reed can get her cancer genome or tumor sequenced and then Watson will search all known specific therapies that would target that cancer—and deliver it right to the patient and doctor.

Folks, most of you assume we’ve already been doing this. We weren’t before, but now we are. And the Moonshot is about all of us doing our part. Visit Cancer.Serve.Gov to learn how you can volunteer to help your loved ones, friends, and neighbors.

In our fight against cancer—we must be unwilling to postpone—for the loved ones we’ve lost and the ones we can save.

Thanks, and have a great weekend.


Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 403: Taking Action to Spur Competition in the Airline Industry 20161022

FBI gör ny utredning om Hillarys e-post

FBI kommer att göra en ny utredning om Hillary Clintons epost, efter att nya uppgifter framkommit. Här NBC om saken:Och Fox News:Källor: NBC, Politico

Se även tidigare inlägg:

Wikileaks flåsar Hillary Clinton i nacken 20161027

fredag 28 oktober 2016

Om Påvens Sverigebesök, Katolska Kyrkan, Livets Ord och Ulf Ekmans konvertering

Påve Franciskus besöker i dagarna Sverige för att fira 500-årsminnet av Reformationen. Ett besök som kännetecknar enhet vid ett minne av en splittring.

Följande text är en reflektion från 2014 om den protestantiska rörelsen Livets Ords grundare Ulf Ekmans konvertering till katolska kyrkan och vad hans konvertering innebär i processen mot den enhet det är författarens djupa övertygelse behövs protestanter och katoliker emellan för att kristenheten- och västvärlden ska kunna tackla vår tids stora utmaningar.Det är personligt snarare än politiskt och teologiskt snarare än ideologiskt. Men eftersom Amerikanska nyhetsanalyser är mitt främsta personliga forum så passar texten också här.

Ulf Ekman har också läst texten. Han gav mig i ett email följande kommentar:

Tack för ditt gedigna inlägg och ditt stora engagemang i detta.
Du skriver på många sätt mycket insiktsfullt.
Jag hoppas att du kan ge ut den på något sätt
så att andra kan få del av vad du säger.


Här gör en jag återpublicering på min egen blogg. 

Håll till godo.

/ 
Ronie Berggren


***


1998 besökte jag Livets Ord i Uppsala för första gången. Jag var 19 och inne i en slags kristen identitetskris - inte helt ovanlig bland ungdomar med bakgrund i svenska frikyrkomiljöer.

En ung predikant pratade om Marilyn Manson och Kurt Cobain och behovet för kristna att engagera sig i en postmodern generation som trots Sveriges historiska kristna arv helt saknade kunskap om vad sann kristendom kan göra i varje enskild människas liv.

Predikanten, som då var ungdomspastor på Livets Ord, hette Joakim Lundqvist - och där och då fattade jag beslutet att jag verkligen ville vara kristen. Något jag under några år inte alls varit helt säker på - men ett beslut jag sedan dess vare sig ångrat eller tvivlat på var det rätta.

Däremot kände jag aldrig någon dragning till församlingen som sådan - eller till Livets Ords kristendomstyp som jag fann kollektiv, tråkig och likriktande. Och när många av mina frikyrkokompisar (från pingst- tros- och andra kristna sammanslutningar) någonstans där efter gymnasiet ville gå på Livets Ords bibelskola kände jag alltid att Gud på ett ganska aktivt sätt manade mig att -inte- göra samma sak.

Däremot fortsatte jag betrakta Livets Ord positivt och fortsatte sporadiskt besöka konferenser. Jag läste också Ulf Ekmans många väldigt bra böcker om kristendomens grunder och prenumererade på tidningen Världen Idag som jag tyckte gav ett bra samhällsperspektiv utifrån en kristen grund.

Jag var heller inte blind för baksidorna av Livets Ords- eller av svensk frikyrklig kultur (och skrev när jag var 25 också en bok om detta) men ansåg likväl att allt det positiva övervägde det negativa. I synnerhet övervägde kristendomens centralperson; Jesus - precis allt.

2004 var jag i USA - och besökte bland annat David Wilkersons Time Square Church i New York. Wilkerson var en amerikansk evangelikal förkunnare som haft ganska stor betydelse också för svensk kristenhet. Det var en fantastisk miljö - en plats där man mitt inne i en hektisk stad omgiven av allt möjligt, gavs möjlighet att ta några friska andliga andetag - och Wilkersons verksamhet för utsatta människor är ju en historia även svensk frikyrkokultur är ganska bekanta med, genom hans böcker- och då inte minst ”Korset och Stiletten” om hans arbete bland missbrukare och gängungdomar i 1960-talets New York.

Några veckor senare besökte jag en annan kyrka. En katolsk kyrka i Philadelphia och deltog där på min första mässa. Min kunskap om katolicismen var vid den tidpunkten inte särskilt stor - och majoriteten av min kunskap om katolska kyrkan kom från protestantisk anti-katolsk litteratur (som det alltsedan Martin Luthers dagar funnits flitigt av inom protestantiska sammanhang, där katolska kyrkan framställts utifrån protestantismens värsta nidbilder; mer om det lite längre fram).

På mässan upplevde jag exakt samma sak som jag gjort i Wilkersons kyrka i New York (och förstås i otaliga andra protestantiska sammanhang hemma i Sverige); en andlig frid som det inte gick att ta miste på. Inte bara någon diffus sinnesro, eller något annat luddigt som icke-kristna tror att kristna som upplever Kristus upplever - utan en konkret närvaro av den helige Ande; en närvaro alla kristna har tagit del av.

På mässan hölls barndop, sång om helgon, och Ave Maria - och det fanns teologiska föreställningar jag inte förstod, och då - utifrån min inrotade protestantism - heller inte trodde på. Men trots det rådde inga tvivel på att Jesus fanns där. Katolicismen var inte islam eller buddhism - eller någon annan religion den helige Ande inte bekräftar - det var kristendom.

Och där och då rann i princip den lilla anti-katolicism jag burit med mig från min protestantiska uppväxt i ett väldigt lutherskt land, helt av mig.

Det skulle dröja ytterligare några år innan jag på allvar började sätta mig in i katolicismen och dess specifika läror där den katolska tron skiljer sig från protestanters. Däremot hade jag sedan tidigare ett stort intresse för kyrkohistoria. Vid 20-årsåldern pluggade jag teologi och kyrkohistoria vid Umeå Universitet, och en av de saker som slog mig- inte minst när jag läste de historiska trosbekännelserna (inklusive den lutherska augsburgska bekännelsen) var hur tydligt det framgick att de personer som skrivit dessa och de personer som trott på dem faktiskt trodde och upplevde samma saker som jag själv gjorde och gjort, trots att texterna var hundratals- och över tusen år gamla.

2005 läste jag sedan St Augustinus bok ”Bekännelser” (ett katolskt mästerverk vars första del även översatts av Sven Lidman från svensk pingströrelse) där Augustinus steg för steg beskriver sin väg till tron på Jesus Kristus som den person som verkligen är ”Vägen, Sanningen och Livet” - och till den kyrka där detta förkunnades. Jag slukades av boken, som djupt grep tag i mig, och mitt exemplar av ”Bekännelser” är fyllt av understrukna meningar från pärm till pärm.

2009 satte jag mig in mer specifikt i just katolicismen och började bland annat lyssna på den amerikanska katolska radiostationen Catholic Answers Live - och fastnade där snabbt för hur programvärden Patrick Coffin med gäster gick igenom vad katolicismen verkligen lär, och inte minst bemötte den stora okunskap och de fördomar som fanns bland protestanter, som utifrån dels Luther själv- men kanske än mer utifrån de tidiga protestantiska reformatorernas förkunnelser ända sedan dess betraktat katolska kyrkan som en skenkristendom där hedendom och kristendom blandats friskt.

Sakta men säkert förstod jag att så inte var fallet. Och mer än så; jag kom att upptäcka en tro - där kristendomen var stark, inte bara i förkunnelser om upplevelser och gudsmöten utan också i konsekvens, i teologi och i ett hopp som i en katolsk kontext var mycket djupare förankrat än något jag mött inom den protestantism jag trots allt var ganska insatt i.

Jag började läsa katolska böcker och lyssna på katolska predikningar (min nutida favorit är prästen Jason Worthley, som gör YouTube-predikningar från sin kyrka i Boston, Massachusetts, där han är är präst) och sätta mig än mer in i katolsk teologi, och försöka förstå problematiken med den historiska anti-katolicismen. Parallellt med detta växte också en stark längtan efter att delta på katolska mässor - något jag sedan dess alltid gjort så fort jag fått chansen, vid det här laget i en rad olika länder - länder med olika språk men med samma tro, samma liturgi och samma värme.

I takt med att min förståelse för katolicismen växte - växte också min tro på katolska kyrkans huvudperson: Jesus Kristus. För i katolicismen syftar precis allt på Jesus. Något protestanter inte alltid förstår - som lätt får för sig att katolicismen handlar om påven eller jungfru Maria.

En annan längtan växte också fram: en längtan efter enhet och ett slut på en flera hundraårig splittrad kristendom. Alla kristna som studerar kyrkohistoria och har en personlig tro, tror jag i mer eller mindre grad önskar detta - det helt enkelt eftersom de, i likhet med mina egna ringa studier i kyrkohistoria, snabbt inser att kristendomen - helt oavsett om det var för 1200 år sedan; helt oavsett kulturell eller rituell klädnad; eller vilka språk den antagit - varit och är likadan. Med samma tro på kyrkans grundläggande beskrivningar av Gud - och människans väg mot Gud. Och därtill med samma upplevelser - eller åtminstone med samma dörr öppen för samma upplevelser, för var och en som vill.

De kristna som inte önskar detta, är de kristna som antingen inte är kristna på riktigt utan vill använda kristendomen i andra syften; eller (i de flesta fall) de kristna som helt enkelt inte förstår kyrkohistoria; en invecklad historia fylld av schismer bland grupper som i grunden likväl haft en och samma tro.

Även här insåg jag att katolska kyrkan låg steget före såväl lutheraner som protestanter av olika sammanhang. Inte före i ekumeniken (där katolska kyrkan är betydligt mer noggrann med teologin - eftersom de anser att det är just värnandet av teologin som räddat kristendomen från att slukas av historien) utan före i förståelsen: i förståelsen för att protestanter faktiskt också var kristna; trots deras bristande kunskap om kristen teologi och kristendomens faktiska historia - och bristande förståelse för innebörden av- som kraften i de katolska sakramenten. Katolska kyrkan förstod också att protestanter var kristna trots deras historiskt bittra anti-katolicism, till stor delar baserad på deras oförståelse och ointresse för den historia katoliker benämner med ett äldre ord vid namn tradition.

Historiskt har oförståelse givetvis funnits från båda sidor; och det är lätt att hitta citat från såväl protestantiska som katolska företrädare som i princip utmålar den andre som icke-kristen. Den inställningen finns emellertid inte kvar inom katolska kyrkan, som sedan andra Vatikan-konciliet på 1960-talet aktivt arbetat för att avlägsna sin historiska anti-protestantism - något som inte minst gjorts under de senaste påvarna. 2005 besökte tidigare påve Benedictus XVI den stora lutherska kyrkan i Tyskland och förklarade sitt erkännande av Martin Luther med orden:

“Luther’s thinking, his whole spirituality, was thoroughly Christocentric”, while the question “What promotes God’s cause’ was for Luther the decisive interpretive criterion “for the exegesis of sacred scripture”.


I samma tal konstaterade han att Luther var “a great witness of the faith”. Ett historiskt uttalande för att komma från påvestolen.

Häromveckan skickade påve Franciskus en personligt inspelad videohälsning till den tros-evangelikala amerikanska församlingen som leds av Kenneth Copeland, på en evangelikal konferens där påven förklarade att han gladdes djupt över en samling där Jesus skulle upphöjas. Och för några dagar sedan besökte han en pingstförsamling för första gången i katolska kyrkans historia och bad om förlåtelse för vad som drabbat pingstvännerna under fascismen. Även detta tämligen otänkbart lite längre tillbaka i tiden.

Samma process har överlag dock inte genomgåtts i de protestantiska kyrkorna i vare sig luthersk eller frikyrklig protestantisk tappning. Något som inte minst märkts av i den svenska kristendomsdebatt som följt efter Ulf Ekman konvertering till katolska kyrkan.

Åsikterna om Ekman blev efter konverteringen snabbt många. Alla har inte varit kritiska eller fientliga - men de flesta har likväl i grunden varit ifrågasättande och djupt undrande. Jag befann mig på gudstjänst i en pingstkyrka när en kompis drog fram telefonen och visade mig nyheten. I likhet med så många andra förvånades jag - och undrade förstås vad som lett fram till beslutet och vad hans konvertering skulle innebära på ett mer övergripande plan för svensk kristendom - men jag blev inte besviken, och när rösterna- och försöken att analysera innebörden av Ekmans konvertering började flöda i olika sammanhang insåg jag snart att de flesta analyser helt oavsett ton och nyans likväl tog sin utgångspunkt i en stor portion okunskap om katolska kyrkan.

Jag själv kom snabbt fram till att jag ansåg att hans konvertering var ”stor” - och då inte främst pg a att jag anser att kyrkobytet var överdrivet drastiskt - utan mer pg a att Ulf Ekman genom sitt beslut helt enkelt gav upp en enorm makt- och statusposition inom världens globala protestantiska rörelse (där han trots allt har/hade högre status och mer inflytande än uppskattningsvis någon annan svensk religiös ledare) för att bli en helt vanlig lekman i katolska kyrkan. Det också till priset av förakt och nedvärderande kommentarer från åtminstone delar av den protestantiska rörelsen som betraktade honom som en svikare eller som ansåg att hans ”senaste sväng” visade att all deras tidigare kritik mot den Livets Ord-församling han byggt upp minsann var befogad.

Populärkulturen i den värld vi lever i präglas i princip helt av anti-katolicism, med konspiratoriska böcker av Dan Brown, filmer som i princip enbart skildrar de negativa aspekterna- och de riktiga ytterligheterna inom katolicism. Därtill också de hätska sekulära anti-katolska kampanjerna - som idag leds av den nya ateiströrelsen (en rörelse som dock bör sägas har åtminstone något mera vett än den gamla vänsterateismen som var betydligt mer anti-religiösa).

Allt det är förstås att förvänta - och även protestantiska evangelikala utsätts för samma saker, och trots Sveriges historiska kristendomskoppling är det idag i princip omöjligt för en vanlig svensk att få en riktig förståelse för kristendomen på något annat sätt än genom direktkontakt med kristna och kristna kyrkor - eftersom någon sådan förståelse inte ges någon annanstans. Och inte ens då är det alltid särskilt lätt att begripa kristendomen.

Vad som för mig i samband med Ekmans konvertering verkligen tedde sig nytt var således inte anti-kristendomen utan att det fortfarande fanns en så stor undergrävande anti-katolicism kvar bland svenska protestanter.

En anti-katolicism jag tyckte var- och och tycker är ytterst beklaglig - och därför, utifrån ett historiskt perspektiv, vill skriva några rader om.

Under stora delar av 1800-talet fanns en stark polarisering mellan den lutherska statskyrkan och de diverse protestantiska väckelserörelser som i takt med liberaliserade religionslagar då växte fram - och under 1900-talet skulle den sekteristiska protestantiska fundamentalismen skapa otaliga grupper som sedan stod i motsättning också till varandra utifrån skillnader i enskilda sakfrågor (mest splittrande var förstås synen på dopet - och huruvida man borde döpas som barn eller som aktivt troende vuxen).

En stor del av de svenska väckelserörelserna hämtade sin inspiration från de brittiska (och amerikanska) väckelserörelserna. I USA började ledare som Billy Graham på 1950-talet överbrygga den sekteristiska fundamentalismen med en mer gemenskapsbetonad och ekumenisk evangelikal kristendom - där man fokuserade på kristendomens absoluta kärna, med tron på bibeln, behovet av omvändelse, syndernas förlåtelse och en personligt upprättad relation med Kristus.

Samma process har ägt rum i Sverige - och några sekteristiska motsättningar inom de protestantiska kyrkorna finns idag knappt kvar.

Däremot finns helt uppenbart anti-katolicismen kvar. I böcker som ”Enhet under påven?” av Tomas Dixon och ”Evangelium enligt Rom” av James G. McCarthy - båda utgivna av de frikyrkliga förlaget Gospel Media - förmedlas och sammanfattas protestantismens alla fördomar och felaktiga föreställningar om katolicismen.

Jag kan inte bedöma i vilken utsträckning dessa böcker influerat svensk frikyrkokultur - men i debatten om Ulf Ekmans konvertering har jag via vänner och bekanta ofta blivit hänvisad till dessa böcker för att via dem lära mig förstå allt som är fel med katolska kyrkan.

En detaljgranskning av vad som är fel med den kritiken behövs, men lämpar sig inte för denna korta personliga betraktelse. Kort kan dock sägas att jag själv utifrån mina egna reflektioner och studier (som tog sin grund i samma protestantiska utgångspunkt som de flesta andra svenskar har) snart kom fram till att de tre stora saker där protestanter har tydliga teologiska problem med katolska kyrkan; gällande påvens auktoritet, Jungfru Maria och synen på helgon - i själva verket var betydligt mindre än protestanter gjorde av saken. Och det viktigaste i alla dessa frågor där det verkligen finns teologiska skillnader mellan protestanter och katoliker är att desto mer förståelse man har för den katolska synen på dessa saker, desto tydligare står det klart att allt detta handlar om en enda sak: Jesus - och människors personliga väg till frälsning.

Samma sak gäller även i de mindre frågorna som inte är lika historiskt åtskiljande men där olika syn ändå finns i syn på nattvard, bikt, skärseld (och ja, i viss mån även barndop då många protestanter ju inte tror på detta).

Katolska kyrkan betraktar alla dessa saker som hjälpmedel på vägen mot- och i utvecklingen av relationen med Jesus - medan protestanter snarare betraktar detta som hinder på vägen mot Jesus.

Så, vem har rätt?

Precis som de tusentals intern-protestantiska tvister som existerat genom historien så är splittringen mellan katolska kyrkan och de protestantiska kyrkorna 500 år gammal, med 500 år av tvister och dispyter med grund i såväl teologiska skillnader som i politiska motsättningar mellan kungar och furstar.

I takt med tiden har dock dessa konflikter lagt sig, och inte minst katolska kyrkan har drastiskt nedmonterat sin historiska anti-protestantism och som sagt alltmer börjat acceptera att protestanter inte bara är små förvirrade sekter utan att det däri faktiskt finns genuina kristna, som även de har levande relationer med Jesus Kristus även utanför katolska kyrkans tydliga struktur. Gud och den helige Andes verk är mycket större än katolska kyrkan, det skulle katolska kyrkan vara de första att betona.

Påven är katolska kyrkans tydliga ledare - och förvaltaren av de historiska sakramenten; han är en person som alla katoliker på ett eller annat sätt ser upp till - men däremot är han inte ”Gud” (och inte heller Antikrist) vilket protestanter genom historien fått för sig. Han är bara den främsta väktaren av den tro katolska kyrkan värnat mot problem och idéer och fiender som protestantismen aldrig kommit ens i närheten av att behöva konfrontera. Idén med ett påveskap- och en människa att se upp till, kan givetvis urarta hos den enskilde individen om denne inte har fokus på just Jesus, men det problemet existerar i minst lika hög grad i protestantiska sammanhang.

Helgon finns - och är människor som levt i vad som protestantiska kristna skulle beteckna som helgelse; en helgelse som gör att kyrkan i efterhand kan undersöka och se om deras tro på Jesus var äkta - och om kyrkan gör det, kan de fastslå att personen kom till himlen direkt (katoliker tror också på skärseld). Helgons vara- eller icke vara - och de teologiska grunderna kan förstås diskuteras; det viktigaste i förhållande till relationen mellan katoliker och protestanter borde dock vara att båda tror på och förespråkar ett liv i renhet/i lydnad till Kristus genom ett liv där ens gärningar utgår från en aktiv gemenskap med Gud. Den katolska synen på helgon kan förstås te sig överandlig - och framstå som en tro på någon slags kristen elit. Men katolska kyrkan har en ödmjuk inställning även till detta, och sången ”For All the Saints” uttrycker på ett mycket fint sätt, dels skillnaderna - men i synnerhet det gemensamma för alla kristna, helgon eller inte. Ett musikstycke som behöver höras, men där den väsentliga texten lyder:

”O blest communion, fellowship divine! We feebly struggle, they in glory shine;

Yet All are one in Thee, for all are Thine.

Alleluia, Alleluia!”


Ifråga om synen på jungfru Maria, så betraktar katoliker henne som som syndfri, som den främsta av helgon och en hjälpare på vägen mot Jesus - den synen delas inte av reformerade protestanter som genom sin syn på sola scriptura - skriften allena - ej anser att dessa saker står att utläsa i bibeln. Martin Luther trodde dock på denna syn på Maria, och de flesta protestanter av idag skulle, helt oavsett vad man än tror om katolska kyrkan, och även om man gått längre än Luther i sin anti-katolicism, likväl inte hävda att Martin Luther inte var kristen bara för att han hade en katolsk syn på Maria.

Frågorna är förstås större, och argumenten mycket djupare än så här. Men om man sätter sig in i dessa saker blir de gemensamma punkterna mellan protestanter och katoliker många fler än skillnaderna. Och även om man inte delar exakt samma syn på allt - är det mycket svårt att inte dra slutsatsen att protestanter och katoliker - även om de inte bekänner sig till samma kyrka - likväl har en och samma tro på en och samma Herre.

Och det för oss vidare i denna diskussionsmonolog.

När Ulf Ekman beslöt sig för att gå vidare med sin tro, att lämna Livets Ord för att bli katolik - så orsakade detta en viss kris bland frikyrkliga kristna.

Från somliga håll menade man alltså att Ekman svek den församling han byggt upp. Andra gick längre och menade att han svek självaste kristendomen. Och andra, enskilda troende, i synnerhet troende inom Livets Ord, kände sig sårade och övergivna - och somliga kände hur en del av den grund de trott sig stå på, nu föll samman.

Livets Ords nuvarande pastor Joakim Lundqvist, hanterade allt detta med stor respekt för enskilda personers upplevelser, men betonade dels att Livets Ord inte förändrats, och att han själv inte ämnade bli katolik - samtidigt som han också betonade att även katoliker var kristna.

I vilken utsträckning dessa maningar hjälpt dem vars tro nu vacklat, kan jag förstås inte bedöma.

Däremot finns det av två tydliga orsaker inga anledningar för kristna att känna sig sårade eller svikna av Ulf Ekman. Det kan man nämligen bara känna om man blivit övergiven eller förråd - och om man tror att det är vad man blivit, så förstår man väldigt lite om såväl katolicismen som sin egen tro.

Vad jag i denna text försökt beskriva är att jag som protestant upptäckt storheten i katolska kyrkan. Dels att katolska kyrkan faktiskt är en kristen kyrka - och dels att denna kyrka har historien på sin sida på ett sätt protestanter helt enkelt inte har. Det innebär inte att alla katoliker har en levande gudsrelation, lika lite som alla i svenska kyrkan döpta lutheraner har det - men det innebär att katolska kyrkan förmedlar en genuin kristen tro, och detta har de gjort i tvåtusen år. Katolska kyrkan är inte bara världens äldsta institution - den är också västvärldens äldsta bärare, förvaltare och försvarare av den kristna trons grundläggande principer.

Det är en fascinerande kyrka - och det är väldigt lätt att förstå varför personer med läggning åt det historiska och teologiska hållet dras till katolska kyrkan. Protestantismen kan nämligen inte erbjuda samma saker - helt oavsett hur många studier av kyrkofäder och väckelsehistoria som än görs.

Men denna protestantiska svaghet till trots så kvarstår likväl också det faktum att protestantismen faktiskt håller. Protestantismen uppkom i en tid när katolska kyrkan präglades av enorma brister - inte brister i teologiska förklaringar och försvaret av den klassiska kristna tron - men i brister ifråga om applicering, ansvar och förvaltande av tron. Brister Martin Luther med rätta reagerade emot.

I tider när katolska kyrkan varit för strukturell i både tanke och gärning har protestantiska kyrkor också lyckats förmedla tron till helt vanliga människor; människor utan kunskap eller intresse för hundra- och tusenåriga historieböcker - men med ett intresse av att lära känna Gud, och ta del av de saker Gud kan ge dem i sina enkla jordeliv. Få skrifter förklarar kärnan i kristendomen lika bra som Martin Luthers lilla katekes. Den katekes som konkret förklarar vad bönen Fader Vår innebär för den enskilda personen, för jordbrukaren i sin slitsamma vardag. Luther skriver:

”Tillkomme ditt rike.

Vad är det?

Svar: Guds rike kommer av sig självt, vår bön förutan, men vi ber i denna bön att det må komma även till oss.

Hur sker det?

Svar: När vår himmelske Fader ger oss sin Helige Ande, så att vi genom hans nåd tror hans heliga ord och lever gudfruktigt, först här på jorden och sedan i evigheten.”


Fader Vår är en central katolsk bön - en bön som när den bedjes av en person som älskar Jesus och lever i en relation med denne, har en enorm kraft. Men få skrifter förklarar denna bön lika sakligt och enkelt som Martin Luthers lilla katekes.

Martin Luther lade vikten vid sin samtid, vid den enskilda bonden han såg behövde Gud - snarare än vid historiska föresatser och dogmatiska låsningar den katolska kyrka han i grunden tillhörde satt fast vid. Och långt efter att Luther lämnat jordelivet har protestanter i många, många avseenden varit mycket, mycket skickligare än katoliker på att förmedla den enkla, centrala kärnan i kristendomen. Helt enkelt pg a att man i princip uteslutande (och på bekostnad av allt annat) valt att betona samtiden och sina medmänniskor här och nu snarare än historien.

Det är ett historiskt faktum, men ett faktum som fortfarande kan bevittnas i länder som Brasilien och i delar av Afrika - där miljontals människor med katolsk uppfostran hittar kärnan i tron, inte främst i katolska kyrkan (där denna kärna självklart också finns) utan i evangelikala sammanhang där den personliga relationen till Jesus alltid sätts före allt annat. Något de inte alltid lärt sig förstå i praktiken i sina tidigare katolska sammanhang.

Från katolskt håll finns det numera en respekt för evangelikala protestanter - där katolska kyrkan helt uppenbart kan bevittna en levande tro hos väldigt många. Något som inte minst tagit sig uttryck även genom de senaste påvarnas vänskapliga gester mot protestantismen.

Protestantismen bär inte historien på samma sätt som katolska kyrkan gör. En katolsk apologet jag brukar lyssna på, brukar säga att ”katolska kyrkan tänker i termer av århundraden” - vilket är ett lugnt större perspektiv än något protestantiskt sammanhang någonsin haft.

Men protestantismen håller bevisligen i alla fall - om man håller sig till den kristna trons kärna och huvudperson, som är Jesus Kristus. En person man kan lära känna här och nu, under sitt eget enkla jordeliv - all kyrkohistoria till trots.

Det är något varje protestantiskt krisen kan vara trygg med - och också borde vara trygga med, helt oavsett vilka som sedan väljer att upptas i den historiska kyrkan eller ej. Och det är också en av de poänger jag vill betona med denna text.

Kristendomen i sin helhet är dock splittrad, och splittrad pg a ömsesidig oförståelse. En oförståelse som är beklaglig. Och en splittring som går i diametral motsättning till Jesu egen bön för sina lärjungar.

Detta gap av oförståelse som finns i Kristi kropp måste överbryggas - och Ulf Ekmans konvertering anser jag ger en enorm möjlighet till detta. Han förstår protestantismen bättre än de flesta (han är trots allt grundare av hel protestantisk rörelse) - och kan därför förklara för katoliker att protestanter onekligen är kristna, och att man helt oavsett alla brister med att ”bara läsa bibeln”, så som väckelsekristna protestanter - åtminstone i teorin - gör, likväl kommer väldigt långt även när man ”bara” håller sig till en bok - en bok som i grunden också sattes samman av katolska kyrkan. Han har också goda möjligheter att förklara att vår tids evangelikala inte alls är anti-katoliker med den nit de tidiga reformatorerna var. Dagens evangelikala är överlag faktiskt inte aktiva anti-katoliker alls (vilket katolska kyrkan i många avseenden tror att protestanter fortfarande är) - de är bara väldigt okunniga om katolicismen.

Han börjar också få tillräckligt bra förståelse för katolska kyrkan för att kunna intyga för sina anti-katolska protestantiska vänner att katolska kyrkan faktiskt inte är ”den stora skökan i Uppenbarelseboken” och att katoliker och protestanter har en och samma grund - men också ett och samma mål; att i större utsträckning lära känna Jesus Kristus, och den väg Jesus visade som leder till det häftigaste hopp någon religion eller någon filosofi i världshistorien någonsin erbjudit - och som fortfarande erbjuds till varje individ överallt som vill — himlen.

Avslutningsvis hoppas jag att denna lilla text - precis som jag hoppas om Ulf Ekmans konvertering - ska bidra till att ge protestanter samma insikt om katolska kyrkan som den insikt St Augustinus fick strax innan sin egen konvertering för 1600 år sedan, efter diskussioner, reflektioner och möten med många levande kristna - om vilket han sedan skrev:

”Även om jag inte lärt mig att dess lära var sann hade jag dock insett att den inte var sådan som jag häftigt anklagat den för att vara.”
Något Påve Franciskus historiska Sverigebesök förhoppningvis också kommer att påminna om.

Ronie Berggren, konservativ debattör. Driver bloggen/podcasten Amerikanska nyhetsanalyser (usapol.blogspot.com) och intresserar sig för religionshistoria och kopplingar mellan religion och politik.

Se även tidigare inlägg:

Podd 221: Mellanösterns kristna och Patriark Joseph III Younans Sverigebesök 2016 20160722

Mellanösterns kristna - en svensk angelägenhet 20160606

Påvens Sverigebesök och behovet av kristen enhet 20160130

The United States: Still The Last Hope for Persecuted Christians 20141208

Podd 58: A Demand For Action: Nuri Kino om Kampen för Mellanösterns kristna 20141130

-----------

Mitt projekt för att uppmärksamma den islamska förföljelsen av världens kristna: thISISnow.cc

Karl Rove om Trumps väg framåt

Karl Rove kommenterar på Fox News Donald Trumps möjliga väg framåt:Se även tidigare inlägg:

Evan McMullin om sina chanser i Utah 20161028

Evan McMullin om sina chanser i Utah

Tredjeparts-kandidaten Evan McMullin som hotar rycka Utah bort från republikanerna, diskuterar sina möjligheter på Fox News:Se även tidigare inlägg:

Podd 263: Presidentvalet 2016 - Del 100: Trump och Clinton och jakten på de 270 elektorsrösterna 20161022

Evan McMullin utmanar Donald Trump 20160809

Ökade kostnader för ObamaCare blir viktig kampanjfråga

De kraftigt ökade kostnaderna för sjukförsäkring under ObamaCare har blivit en mycket viktig fråga i valet, som öppnat för en offensiv för Donald Trump och tvingat Hillary på defensiven. Här Fox News om saken:Och här CBS om saken:Och här ett annat inslag på Fox News:Se även tidigare inlägg:

Trump kampanjar i Ohio 20161028

Trump kampanjar i Ohio

Donald Trump höll igår ett stort kampanjevent i Springfield, Ohio. Här hela eventet:Källa: Dispatch

Se även tidigare inlägg:

Podd 264: Presidentvalet 2016 - Del 101: Wikileaks och presidentvalet 20161026

Michelle Obama och Hillary Clinton kampanjar tillsammans i North Carolina

Hillary Clinton och Michelle Obama höll igår sitt första kampanjevent tillsammans, på ett kampanjmöte i North Carolina, som här kan ses:Källa: Charlotte Observer

Se även tidigare inlägg:

Clinton och Trump och swing-staterna 20161023

Pences flygplan halkar av startbanan

Mike Pence var med om en ofarlig olycka igår när hans plan halkade av startbanan. Här NBC när Pence lämnar planet:Se även tidigare inlägg:

Wikileaks flåsar Hillary Clinton i nacken 20161027

torsdag 27 oktober 2016

Wikileaks flåsar Hillary Clinton i nacken

Rich Lowry kommenterar Wikileaks ström av avslöjanden om Hillary Clinton, och konstaterar att hon i valets allra sista slutskede börjat få media emot sig:Se även tidigare inlägg:

Podd 264: Presidentvalet 2016 - Del 101: Wikileaks och presidentvalet 20161026

SNL: Den tredje debatten

Saturday Night Lives version av den tredje och sista presidentvalsebatten.Se även tidigare inlägg:

Pat Condell: America's Moment Of Truth - Varför Donald Trump behövs 20161027

Pat Condell: America's Moment Of Truth - Varför Donald Trump behövs

Pat Condell i ny utmärkt video om varför USA behöver Donald Trump. Hillary Clinton vill göra USA till ett Västeuropa med öppna gränser. Trump vill bevara USA som USA. Ungefär mitt eget resonemang, lite vackrare paketerat.Se även tidigare inlägg:

Svarte medborgarrättsaktivisten Clarence Henderson stöder Trump 20161027

Svarte medborgarrättsaktivisten Clarence Henderson stöder Trump

Den svarte medborgarrättsaktivisten Clarence Henderson är en tydligt Trump-supporter. Här intervjuas han på CNN för en månad sedan:Källa: Yahoo

Se även tidigare inlägg:

Podd 241: Presidentvalet 2016 - Del 82: Kan Trumps outreach till svarta fungera? 20160907

Trump vs Clinton rap-battle

Clinton. Epic Rap Battles of History har gjort en fajt mellan Hillary Clinton och Donald Trump:Se även tidigare inlägg:

Podd 264: Presidentvalet 2016 - Del 101: Wikileaks och presidentvalet 20161026

onsdag 26 oktober 2016

Podd 264: Presidentvalet 2016 - Del 101: Wikileaks och presidentvalet

Podd 264. Ronie Berggren pratar med Filip Lamperud om Wikileaks senaste avslöjanden om Hillary Clinton.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

söndag 23 oktober 2016

Las Vegas Review-Journal endorsar Donald Trump

Donald Trump fick idag sitt första endorsement från en stor amerikansk tidning, närmare bestämt Las Vegas Review-Journal, vars redaktion skriver:

More and more Americans express frustration and disillusionment today with the political institutions that govern the nation.

... History tells us that agents for reform often generate fear and alarm among those intent on preserving their cushy sinecures. It’s hardly a shock, then, that the 2016 campaign has produced a barrage of unceasing vitriol directed toward Mr. Trump. But let us not be distracted by the social media sideshows and carnival clatter. Substantive issues are in play this November.

... Mr. Trump instead brings a corporate sensibility and a steadfast determination to an ossified Beltway culture. He advocates for lower taxes and a simplified tax code, in contrast to his opponent’s plan to extract another $1 trillion from the private economy in order to enlarge the bureaucracy. Mr. Trump understands and appreciates the conditions that lead to prosperity and job creation and would be a friend to small business and entrepreneurship. Mrs. Clinton has spent most of her adult life on the public payroll.

De fortsätter sedan att räkna upp fler saker där Trump är bättre än Clinton, och avslutar med att konstatera att båda kandidater har stora moraliska brister, men att man måste välja:

Mr. Trump represents neither the danger his critics claim nor the magic elixir many of his supporters crave. But he promises to be a source of disruption and discomfort to the privileged, back-scratching political elites for whom the nation’s strength and solvency have become subservient to power’s pursuit and preservation.

Donald Trump for president.


Se även tidigare inlägg:

FNS: Kellyanne Conway, Robby Mook 20161023

FNS: Kellyanne Conway, Robby Mook

Fox News Sunday gästas idag av Trumps kampanjmanager Kellyanne Conway, som fastslår att racet inte är över. Samt av Clintons kampanjmanager Robby Mook om Wikileaks besvärande uppdaganden.

Del 1: Kellyanne Conway:Del 2: Robby Mook:Se även tidigare inlägg:

FtN: Reince Priebus, David Axelrod, etc 20161023

FtN: Reince Priebus, David Axelrod, etc

CBS Face the Nation gästas av RNC:s ordförande Reince Priebus och Obamas tidigare chefsstrateg David Axelrod. Samt av opinionsexperterna Frank Luntz och Anthony Salvanto.Se även tidigare inlägg:

Clinton och Trump och swing-staterna 20161023

Presidential poetry slam

En rolig grej om presidentvalsdebatten:Se även tidigare inlägg:

Clinton och Trump och swing-staterna 20161023

Clinton och Trump och swing-staterna

MSNBC:s Morning Joe om kampen mellan Clinton-Trump ute i delstaterna:Se även tidigare inlägg:

Podd 263: Presidentvalet 2016 - Del 100: Trump och Clinton och jakten på de 270 elektorsrösterna 20161022

Trump ämnar stämma kvinnorna som anklagat honom för sextrakasserier

Donald Trump ämnar stämma kvinnorna som de senaste dagarna kommit ut för att anklaga honom för sexuella trakasserier. Här NBC om saken:Se även tidigare inlägg:

Trump presenterar sitt Contract With America 20161023

Trump presenterar sitt Contract With America

Donald Trump presenterade igår, i ett tal vid Gettysburg, ett kontrakt med de amerikanska väljarna (byggt på Newt Gingrichs "contract with America" 1994). Här talet:Här ett inslag på Fox News om talet:Källor: Daily Mail, Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Podd 263: Presidentvalet 2016 - Del 100: Trump och Clinton och jakten på de 270 elektorsrösterna 20161022

lördag 22 oktober 2016

Podd 263: Presidentvalet 2016 - Del 100: Trump och Clinton och jakten på de 270 elektorsrösterna

Podd 263. John Gustavsson och Ronie Berggren beskriver Donald Trumps respektive Hillary Clintons jakt på de 270 elektorsröster som behövs för att vinna presidentvalet.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Obama - videovecka 403: Taking Action to Spur Competition in the Airline Industry

Obama talar om vad hans administration gjort för att öka konkurrensen inom flygindustrin.Transkribering:

Hi everybody. I’m going to be honest with you – one of the best parts of being President is having your own plane. And I’m going to miss it. A lot. Because up until I ran for this office, I was mostly flying coach. So I know what a pain the whole process can be – from searching for the best prices to that feeling you get when the baggage carousel stops and yours still hasn’t come out.

Now, our airlines employ a lot of hardworking folks – from pilots and flight attendants to ticket agents and baggage handlers – who take pride in getting us to our destinations safely, and on time. They do good work, and we’re proud of them. But I think we all know that the system can work a little better for everybody.

That’s why, over the last eight years, my Administration has taken some commonsense steps to do just that. We’ve put in place rules that virtually eliminated excessive delays on the tarmac. We’ve required airlines to grant travelers more flexibility on cancellations; to provide refunds to anyone who cancels within 24 hours of purchase; and to give you better compensation if you got bumped off your flight because it was oversold.

And this week, I was proud to build on that progress with even more actions to save you money, create more competition in the marketplace, and make sure that you’re getting what you pay for.

First, we’re proposing refunds for anyone whose bag is delayed – because you shouldn’t have to pay extra for a service you don’t even receive. Second, we’re requiring airlines to report more information on things like how likely it is that you’ll lose your luggage or reach your destination on time. Third, we’re providing more protections for travelers with disabilities. And finally, we’re ramping up transparency requirements for online ticket platforms – so sites can’t privilege one airline over another without you knowing about it.

All of this should help you make better decisions for yourselves and your families – and hopefully avoid a few headaches, too. It’s another example of how government can be a force for good – standing up for consumers; ensuring businesses compete fairly to give you the best services at the best prices; and making sure everyday Americans have a voice in the conversation – not just corporate shareholders. That’s what this is all about – taking steps, big and small, that can make your life a little bit better.

Thanks everybody. Have a great weekend.


Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 402: Ensuring America Leads the World Into the Next Frontier 20161015

fredag 21 oktober 2016

Al Smith Dinner 2016: Trump och Clinton

Donald Trump och Hillary Clinton talade båda igår på välgörenhetstillställningen Al Smiths dinner, där de enligt traditionen drev med varandra. Ärkebiskop Timothy Dolan var värd. Här hela eventet:Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

Podd 262: Presidentvalet 2016 - Del 99 Den tredje presidentvalsdebatten - en första analys 20161020

torsdag 20 oktober 2016

Podd 262: Presidentvalet 2016 - Del 99 Den tredje presidentvalsdebatten - en första analys

Podd 262. Ronie Berggren och John Gustavsson kommenterar den tredje och sista presidentvalsdebatten, den 19 oktober.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Podd 261: Presidentvalet 2016 - Del 98: Försnack inför den sista presidentvalsdebatten

Podd 261. Ronie Berggren och John Gustavsson gör ett försnack inför den tredje och sista presidentvalsdebatten, den 18 oktober.Alla avsnitt hitas i poddarkivet.

måndag 17 oktober 2016

FtN: Mike Pence, Tim Kaine om de senaste skandalerna

VP-kandidaterna Mike Pence och Tim Kaine gästade igår CBS' söndagsshow Face the Nation för att kommentera de senaste skandalerna:Se även tidigare inlägg:

Podd 260: Presidentvalet 2016 - Del 97: En uppdatering inför den tredje presidentvalsdebatten 20161017

Podd 260: Presidentvalet 2016 - Del 97: En uppdatering inför den tredje presidentvalsdebatten

Podd 260. Ronie Berggren och Filip Lamperud gör en nyhetsuppdatering inför den sista presidentvalsdebatten, på onsdag den 19 oktober.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

söndag 16 oktober 2016

Podd 259: Storbritannien - vägen mot Brexit, Skottland, Labour och UKIP

Podd 259. Ronie Berggren samtalar med John Gustavsson som ger en uppdatering om den politiska utvecklingen i Storbritannien, där vägen mot EU-utträde nu blir alltmer utkristalliserad.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

lördag 15 oktober 2016

Skandalernas roll i den sista debatten?

På onsdag den 19 oktober hålls den tredje och sista debatten. Både Trump och Clinton skakas av skandaler. Vad kommer det att innebära på debatten? Här diskuteras saken på Fox News.Se även tidigare inlägg:

Asiatisk-amerikansk kvinna för Trump 20161015

Obama - videovecka 402: Ensuring America Leads the World Into the Next Frontier

President Obama talar denna vecka om vikten av att USA fortsätter leda ifråga om innovationer.Transkribering:

Hi everybody. On Thursday, I traveled to Pittsburgh for the White House Frontiers Conference, where some of America's leading minds came together to talk about how we can empower our people through science to lead our communities, our country, and our world into tomorrow.

Plus, we had some fun. I had a chance to fly a space flight simulator where I docked a capsule on the International Space Station. I met a young man who'd been paralyzed for more than a decade - but thanks to breakthrough brain implants, today, he can not only move a prosthetic arm, but actually feel with the fingers.

It's awe-inspiring stuff. And it shows how investing in science and technology spurs our country towards new jobs and new industries; new discoveries that improve and save lives. That's always been our country's story, from a Founding Father with an idea to fly a kite in a thunderstorm, to the women who solved the equations to take us into space, to the engineers who brought us the internet. Innovation is in our DNA. And today, we need it more than ever to solve the challenges we face. Only through science can we cure diseases, and save the only planet we've got, and ensure that America keeps its competitive advantages as the world's most innovative economy.

That's why it's so backward when some folks choose to stick their heads in the sand about basic scientific facts. It's not just that they're saying that climate change a hoax or trotting out a snowball on the Senate floor. It's that they're also doing everything they can to gut funding for research and development, the kinds of investments that brought us breakthroughs like GPS, and MRIs, and put Siri on our smartphones.

That's not who we are. Remember, sixty years ago, when the Russians beat us into space, we didn't deny Sputnik was up there. We didn't haggle over the facts or shrink our R&D budget. No, we built a space program almost overnight and beat them to the moon. And then we kept going, becoming the first country to take an up-close look at every planet in the solar system, too. That's who we are.

And that's why, in my first inaugural address, I vowed to return science to its rightful place. It's why in our first few months, we made the largest single investment in basic research in our history. And it's why, over the last eight years, we've modernized the government's approach to innovation for the 21st Century. We've jumpstarted a clean energy revolution and unleashed the potential of precision medicine. We've partnered with the private sector and academia, and launched moonshots for cancer, brain research, and solar energy. We've harnessed big data to foster social innovation and invested in STEM education and computer science so that every young person - no matter where they come from or what they look like - can reach their potential and help us win the future.

That's what this is about - making sure that America is the nation that leads the world into the next frontier. And that's why I've been so committed to science and innovation - because I'll always believe that with the right investments, and the brilliance and ingenuity of the American people, there's nothing we cannot do.

Thanks everybody. Have a great weekend


Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 401: Continuing to Strengthen the Middle Class 20161008

Asiatisk-amerikansk kvinna för Trump

För några dagar sedan skriv den asiatisk-amerikanska kvinnan Ying Ma en artikel om varför hon stöder Trump, trots hans sexistiska uttalanden. Här intervjuas hon på Fox News om saken:Se även tidigare inlägg:

Podd 188: Presidentvalet 2016 - Del 59: Donald Trump - mer respekterad i Asien än i Europa? 20160425

fredag 14 oktober 2016

Wikileaks avslöjanden om Hillary Clinton

Wikileaks har de senaste dagarna offentliggjort stora avslöjanden om Hillary Clinton och hennes kampanjteam där de uttryckt sin nedvärderande, inte bara mot Donald Trump, utan även om andra demokrater och stora väljargrupper. Här Fox News om saken:Se även tidigare inlägg:

John Boehner om Donald Trump 20161013

torsdag 13 oktober 2016

John Boehner om Donald Trump

Representanthusets tidigare ordförande John Boehner intervjuas här på Fox News om sin syn på konflikten mellan nuvarande ordförande Paul Ryan och Donald Trump:Se även tidigare inlägg:

Kellyanne Conway om Trumps kritik av GOP 20161012

onsdag 12 oktober 2016

Clintons talesperson kritiserar evangelikala och katoliker

Släppta dokument från Wikileaks visar hur Jennifer Palmieri, som nu leder Hillary Clintons kommunikationsteam, 2011 uttryckte sig mycket nedlåtande om evangelikala och katoliker. Här Fader Morris om saken på Fox News:Källa: Fox News

George W. Bush har utsett sin gravplats

George W. och Laura Bush har bestämt var de vill begravas när de dör. Inte vid sitt presidentbibliotek, som de flesta presidenter brukar, utan på Texas statsskyrkogård. Något kyrkogårdens chef lät meddela:

"President and Mrs. Bush have decided to be buried at the Texas State Cemetery," cemetery superintendent Harry Bradley told the Statesman. "They are in the process of looking at various areas in the cemetery now. No final decision [about] design has been made at this time."


Och George W. Bushs talesperson Freddy Ford bekräftade saken:

"I can confirm that president and Mrs. Bush have indeed selected the Texas State Cemetery in Austin as their final resting place. They never want to leave the home state they love."


Han lade också till:

President Bush would just like to point out one thing: This doesn't mean he already has one foot in the grave."


Källa: Dallas news

Se även tidigare inlägg:

George W. Bush hade rätt, men idag står USA inför nya utmaningar 20160815

Kellyanne Conway om Trumps kritik av GOP

Trumps kampanjmanager Kellyanne Conway intervjuades i morse på ABC:S "Good Morning America" där hon kritiserade det republikanska partiet för att ha så svårt med Donald Trump. Här intervjun.Källa: ABC/Yahoo

Se även tidigare inlägg:

Trump 1998 om sina kvinnoaffärer och en möjlig politisk karriär 20161011

tisdag 11 oktober 2016

"Mash"-stjärnan Mike Farrells kamp mot Kaliforniens dödsstraff

Skådespelaren Mike Farrell, känd från TV-serien Mash, ägnar nu sin tid på äldre dar till att bekämpa dödsstraffet i Kalifornien.

Ett straff väljarna i Kalifornien har att ta ställning till den 8 november i Proposition 62, som om det röstas igenom kommer att ersätta dödsstraffet med livstidsfängelse utan möjlighet till benådning.

Farrell står bakom förslaget och Los Angeles Times skriver här om vad som gjort att Farrell ägnat årtionden åt denna fråga.

Det började 1979 när pastor Joe Ingle från Tennesse åkte till Los Angeles för att träffa Mike Farrell. Pastorn hade försökt rädda John Spenkelink från att avrättas i elektriska stolen men misslyckats. Nu tänkte han be den kände skådespelaren engagerar sig i dödsstraffrågan. Något han hyste hopp om efter att ha läst en artikel där Farrell förklarat att han motsatte sig dödsstraffet.

Genom pastorn fick Farrell besöka Death Row i Tennesse och såg där något helt annat än mediabilden av hemska, ondskefulla "monster":

“Some of them very, very sorry for what they had done,” kommenterade Farrell. “Some of them crazy. Some of them so angry they could hardly speak. And some who said they were innocent.”


Farrell har sedan dess fortsatt arbeta med frågan, och nu i november kan Kaliforniens väljare ta ställning. Delstaten har över 740 fångar som väntar på att avrättas. Över 400 av dem saknar advokat och överklagningsprocesserna brukar ta upp emot 25 år.

Så förhoppningvis avskaffar Kaliforniens medborgare dödsstraffet.

Här en intervju med Mike Farrell från 2008 där han förklarar sitt motstånd mot dödsstraffet:UPPDATERING 2016-10-24:

Här en artikel i SvD om lagförslaget om att slopa dödsstraffet.

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

Dödsdömd kvinna i Georgia avrättas, trots påvens vädjan 20150930

Trump 1998 om sina kvinnoaffärer och en möjlig politisk karriär

1998 intervjuades Donald Trump av Chris Matthews, och förklarade då att hans relation till kvinnor sannolikt skulle orsaka problem om han kandiderade till politiskt ämbete. Här NBC om saken:Se även tidigare inlägg:

Paul Ryan kan inte längre försvara Trump 20161011

Paul Ryan kan inte längre försvara Trump

Representanthusets ordförande Paul Ryan förklarade igår att han inte längre kommer att kampanja med Donald Trump, utan fokusera på att försöka rädda Representanthuset. Här Fox News om saken:Och här kommenterar Mike Huckabee saken:Källor: CNN, Washington Post, Politico

Se även tidigare inlägg:

Mike Pences första town-hall sedan Trumps sexistiska inspelning 20161010

måndag 10 oktober 2016

Mike Pences första town-hall sedan Trumps sexistiska inspelning

Donald Trumps VP Mike Pence höll idag ett town-hall-möte i Arizona, hans första offentliga framträdande sedan uppdagandet av Trumps sexistiska uttalande. Här eventet där Pence tydliggör att han stöder Trump;Se även tidigare inlägg:

Podd 258: Presidentvalet 2016 - Del 96: Dick Erixon om Sverige och den andra presidentvalsdebatten 20161010

Podd 258: Presidentvalet 2016 - Del 96: Dick Erixon om Sverige och den andra presidentvalsdebatten

Podd 258. Ronie Berggren samtalar med den konservative opinionsbildaren Dick Erixon om den andra presidentvalsdebatten, som hölls den 9 oktober.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

Podd 257: Presidentvalet 2016 - Del 95: Den andra presidentdebatten - en första analys

Podd 257. Ronie Berggren, John Gustavsson och Joakim Henriksson gör en första analys av den andra presidentvalsdebatten, den 9 oktober, mellan Hillary Clinton och Donald Trump.Alla tidigare avsnitt hittas i poddarkivet.

Podd 256: Presidentvalet 2016 - Del 94: Försnack med John Gustavsson inför den andra presidentvalsdebatten

Podd 256. Ronie Berggren och John Gustavsson gör en nyhetsuppdatering och försnackar inför den andra presidentvalsdebatten, den 9 oktober.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

lördag 8 oktober 2016

Schwarzenegger tar avstånd från Donald Trump

Den fd republikanske guvernören Arnold Schwarzenegger tar nu även han offentligt avstånd från Donald Trump och konstaterar på Facebook att han inte kommer att rösta på Trump.Se även tidigare inlägg:

Mark Kirk manar Trump att hoppa av 20161008

Obama - videovecka 401: Continuing to Strengthen the Middle Class

Obama talar denna vecka om vikten av att fortsätta stärka den amerikanska medelklassen.Transkribering:

Hi, everybody. Eight years ago, we were in the early stages of what would become the worst economic crisis of our lifetimes. It was a scary time. We didn’t even know where the bottom would be.

But thanks to your hard work and determination, and some smart decisions we made, today’s a different story. We turned a recession into a record streak of job growth, creating more than 15 million new private-sector jobs and cutting the unemployment rate in half.

Getting wages to rise again was a harder task. Even before the recession, working Americans faced decades of slow wage growth. Between 1980 and 2007, real wages barely grew each year. But because the policies we’ve put in place are working, working families are finally seeing their wages and incomes rise, too. Since 2012, wages have grown around 20 times faster than they did over the almost three decades between 1980 and 2007.

Last year, folks’ typical household income rose by $2,800. That’s the single biggest increase on record. And across every race and age group in America, incomes rose and poverty rates fell. We lifted 3.5 million people out of poverty – the largest one-year drop in the poverty rate since 1968.

What’s more, lower- and middle-income families saw the biggest boost in incomes – in part because 18 states and the District, as well as more than 50 communities, have given millions of Americans a raise by raising the minimum wage. And states that have raised their minimum wage have seen stronger earnings growth in low-wage jobs compared to states that have not.

Strengthening benefits at work helps, too. Last week, for example, I took action to make sure up to one million more workers can earn seven days of paid sick leave on the job. We’re also helping states expand opportunities for workers to save for retirement. But there’s a lot more we should do to strengthen the middle class and help more Americans get ahead. Making childcare more affordable, for example. Making sure women earn equal pay for equal work. Guaranteeing paid family and sick leave. Increasing the federal minimum wage. Preparing workers for the jobs of the future. And closing tax loopholes that benefit just the wealthy and big corporations.

Now we just need a Congress that cares about these issues – one that will finally put politics aside and act on these commonsense ideas. That’s how we’ll build on the progress we’ve made over these past eight years, and achieve one thing we should all agree on – securing a brighter future for all our children.

Thanks everybody. Have a great weekend


Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 400: It’s Time to Give Families Access to Paid Sick Leave 20161001

Mark Kirk manar Trump att hoppa av

Även den republikanske senatorn Mark Kirk från Illinois manar nu Donald Trump att hoppa av, och twittrade under gårdagen:Se även tidigare inlägg:

Jason Chaffetz drar tillbaka sitt stöd för Trump 20161008

Jason Chaffetz drar tillbaka sitt stöd för Trump

Den republikanske kongressmannen Jason Chaffetz från Utah har nu dragit tillbaka sitt stöd för Trump efter den senaste videon. Här CNN om Chaffetz' tillbakadragna stöd:Källa: Yahoo

Se även tidigare inlägg:

Senator Mike Lee manar Trump att hoppa av 20161008

Senator Mike Lee manar Trump att hoppa av

Den republikanske senatorn Mike Lee från Utah manade igår Donald Trump att hoppa av sin kandidatur, i ljuset av den senaste videon när han talar nedlåtande om kvinnor. Här Facebook-inlägget från Lee:Källa: The Verge

Se även tidigare inlägg:

Inspelning av Trumps sexistiska uttalanden 20161008

Wikileaks släpper delar av Hillarys stängda tal

Wikileaks har släppt delar av Hillary Clintons Wall-Street-tal, utifrån hur man diskuterade att hålla dessa hemliga inför presidentkampanjen. Här Fox News om saken:CBS:Källa: BuzzFeed

Se även tidigare inlägg:

Inspelning av Trumps sexistiska uttalanden 20161008

Inspelning av Trumps sexistiska uttalanden

En inspelning från 2005 visar hur Donald Trump uttalar sig mycket sexistiskt om att kunna förföra gifta kvinnor och göra sexuella antastanden. Här Fox News med klippet. Videon tipsades läcktes till Washington Post av en anonym källa och kan betraktas som den andra oktoberöverraskningen att slå mot Trump:Här NBC med videon:Representanthusets ordförande Paul Ryan har nu avbokat Trump från ett event i Wisconsin där de var tänkta att uppträda tillsammans (Mike Pence kommer att närvara istället). Trump har emellertid nu släppt en ursäkt:Även programledaren Billy Bush (kusin till George W.) ber om ursäkt för att han skämtat med.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Sångparodi på VP-debatten 20161006

onsdag 5 oktober 2016

Podd 255: Presidentvalet 2016 - Del 93: Johan Ingerö om VP-debatten 2016

Podd 255. Ronie Berggren samtalar med Johan Ingerö om vice-presidentkandidatsdebatten den 4 oktober, mellan Mike Pence och Tim Kaine.Alla avsnitt hittas i poddarkivet.

måndag 3 oktober 2016

South Park om den första presidentdebatten

South Park-humorn fortsätter. Här den första presidentdebatten:Se även tidigare inlägg:

SNL: Den första presidentvalsdebatten 20161002

CNN:s SotU: Giuliani, Sanders om Trump

CNN:s State of the Union gästades igår av Rudy Giuliani och Bernie Sanders om sin syn på Donald Trump och dennes uteblivna skatter:

Rudy Giuliani:Bernie Sanders:Se även tidigare inlägg:

MtP: Michael Moore och Glenn Beck om valet 20161003

MtP: Michael Moore och Glenn Beck om valet

NBC:s Meet the Press gästades igår av vänsterprofilen Michael Moore såväl som högerprofilen Glenn Beck för att kommentera valet. Därtill Clintons kampanjmanager Robby Mook om om kritiken mot Clinton:

Michael Moore:Glenn Beck:Robby Mook:Se även tidigare inlägg:

Hillarys syn på Bernie Sanders anhängare 20161003

Hillarys syn på Bernie Sanders anhängare

Ett ljudklipp när Hillary Clinton talar nedsättande om Bernie Sanders anhängare har kommit ut. Här Fox News om saken:Källa: Fox News

Se även tidigare inlägg:

Trump kan ha undvikit att betala skatt i två årtionden 20161003

Trump kan ha undvikit att betala skatt i två årtionden

New York Times avslöjade igår att Donald Trump kan ha undvikit att betala federal skatt under två årtionden. Här CBS om saken:Och här NBC:Här Fox News om saken:Och här diskuteras saken av en panel på Fox:Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

SNL: Den första presidentvalsdebatten 20161002

söndag 2 oktober 2016

SNL: Den första presidentvalsdebatten

Saturday Night Lives sketch på den första presidentvalsdebatten:Se även tidigare inlägg:

Inför VP-debatten 20161002

Inför VP-debatten

NBC inför tisdagens VP-debatt mellan Tim Kaine och Mike Pence:Och här en tillbakablick på gyllene stunder i tidigare VP-debatter:Se även tidigare inlägg:

Podd 254: Presidentvalet 2016 - Del 92: VP-kandidaterna - Mike Pence och Time Kaine 20160930

Trumps tweets om Miss Universe Alicia Machado

Donald Trump lät förrigår tweeta ut otrevlig kritik mot Miss Universe Alicia Machado:Här kommenterar Ben Carson Trumps senaste utspel:Se även tidigare inlägg:

Podd 254: Presidentvalet 2016 - Del 92: VP-kandidaterna - Mike Pence och Time Kaine 20160930

lördag 1 oktober 2016

Obama - videovecka 400: It’s Time to Give Families Access to Paid Sick Leave

Obama pratar om vikten att amerikanska arbetare ges möjlighet till betald sjukskrivning.Transkribering:

There are a couple different stories you can tell about our economy.

One goes like this. Eight years after the worst economic crisis of our lifetimes, our economy has created jobs for 71 straight months. That’s a new record. Unemployment has fallen below five percent. Last year, the typical household saw its income grow by about twenty-eight hundred dollars – the biggest one-year increase ever. And the uninsured rate is at an all-time low.

All that is true. What’s also true is that too much of our wealth is still taken by the top – and that leaves too many families still working paycheck to paycheck, without a lot of breathing room.

There are two things we can do about this. We can prey on people’s worries for political gain. Or we can actually do something to help working families feel more secure in today’s economy.

Count me in the latter camp. And here’s one thing that will help right away: making sure more of our families have access to paid leave.

Today, having both parents in the workforce is an economic necessity for many families. But right now, millions of Americans don’t have access to even a single day of paid sick leave. So if you get sick, that sticks you with a lousy choice. Do you go to work and get everyone else sick, too? Or do you take care of yourself at the risk of a paycheck? If your kid gets sick, do you send her to school anyway? Or do you stay home to take care of her, lose a day’s pay, and maybe even put your own job at risk?

We shouldn’t have to make choices like that in America. That’s why I’ve repeatedly called on the Republican Congress to pass a law guaranteeing most workers in America the chance to earn seven days of paid sick leave each year. Of course, Congress hasn’t acted. But we’ve also worked with states, cities, and businesses to get the job done – and many have, pointing to research showing that paid leave actually helps their bottom line. In fact, since I took office, another ten million private sector workers have gained paid sick leave – making up a record share of our workforce.

Unfortunately, there are still about 40 million private sector workers who don’t get a single day. That’s why I’m doing what I can on my own. Effective on January 1st, federal contractors will be required to give their employees working on new federal contracts up to seven paid sick days each year. That’s happening. It will help about one million workers when they or a loved one gets sick. It will cover time you need for preventive care. It will cover absences resulting from domestic violence or sexual assault. And it means everyone else is less likely to catch what someone else has got – whether it’s a coworker or the person preparing or serving your food.

Paid sick leave isn’t a side issue, or a women’s issue, or something that’s just nice to have. It’s a must-have. By the way, so are economic priorities like child care, paid family leave, equal pay, and a higher minimum wage. We need a Congress that will act on all these issues, too, because they’d make a meaningful difference in the lives of millions of Americans who are working hard every day. It’s more than talk – it’s action. And that’s what you should demand of every politician who wants the privilege to serve you.

Thanks, and have a great weekend.


Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 399: Celebrating the National Museum of African American History and Culture 20160924

Obamas tal på Shimon Peres begravning

Igår begravdes Israels fd president Shimon Peres. President Obama och många andra världsledare var samlade. Här Obamas tal:Källor: CNN, Jerusalem Post

Se även tidigare inlägg:

Joe Biden i Israel 20160310