lördag 12 februari 2011

CPAC 2011 - del 14: Marco Rubio

Marco Rubio medverkar inte på årets CPAC-konferens men skickade likväl ett videobudskap där han tackade konferens för att ha hjälpt honom så mycket under föregående år efter att han då förärades med att få tala inför organisationen - vilket blev en viktig startpunkt för hans kampanj.

Han uppmärksammar också Reagans 100-årsdag, och berättar hur han själv växte upp och hade sina mest påverkbara år när Reagan var president. Reagan påminde alltid om att USA var den bästa nation i världshistorien och hur att ett starkt USA gjorde världen till en bättre plats. Idag styrs dock USA av en administration som inte förstår vad det är som gör USA fantastiskt. Det har aldrig varit regeringen utan det amerikanska folket i sig. Dagens regering ställer sig i vägen för människor - och därför är den kamp som konservativa nu driver lika viktig som den som Reagan drev på 1980-talet. I många avseenden är kampen idag svårare: USA är idag i krig mot komplicerade fiender.

Obama-administrationen och Senatens ledarskap förstår dock inte vad som är viktigt för USA - det gör dock CPAC och många andra. Därför har man nu tid på sig att påverka än mer och få folk invalda till kongressen som kan kämpa för de saker som gjort USA speciellt. Här är hälsningen:Se även tidigare inlägg:

CPAC 2011 - del 13: John Boehner 20110212

---------------

CPAC 2010: Marco Rubio 20100218

Marco Rubio inför CPAC 2010 20100218

Inga kommentarer: