onsdag 28 september 2011

Chris Christie på Reagan-biblioteket om amerikansk exceptionalism

New Jerseys republikanske guvernör Chris Christie talade igår på Ronald Reagans presidentbibliotek i Kalifornien, och ämnet han talade över den amerikanska exceptionalismen. Han förklarade vikten av att USA fungerar och på så sätt är ett föredöme och ett föregångsland i världen för frihet, demokrati och marknadsekonomi.

Här är talet där han förklarar varför han beundrar Ronald Reagan och varför han inte beundrar Barack Obama:Chris Christie har förklarat att han inte kommer att kandidera inför 2012 - men han är en mycket bra talare med ett tydligt budskap - vilket om han hade ställt upp, skulle ha ställt honom i skarp kontrast med Obama som också är en mycket bra talare men med otydliga budskap.

Se även tidigare inlägg:

Chris Christie fortfarande en kandidat många väntar på 20110928

Inga kommentarer: