måndag 12 september 2011

Rick Perry vill vara ärlig om Social Security

Det har sedan den republikanska debatten på Reagans presidentbibliotek förra onsdagen talats en del om Texas guvernör Rick Perrys koppling mellan Social Security (pensioner) och ett ponzi scheme (pyramidspel). Inte minst Mitt Romney som numera förlorat sin frontrunnerstatus mot Perry har tagit upp uttalandet för att använda som politiskt slagträ.

På debatten den 7 september sa Rick Perry så här:

It is a Ponzi scheme to tell our kids that are 25 or 30 years old today, you’re paying into a program that’s going to be there. Anybody that’s for the status quo with Social Security today is involved with a monstrous lie to our kids, and it’s not right.


Ett pyrmaidspel är förstås en alldeles utmärkt sakbeskrivning av det förhållandet. Precis som George W. Bush påpekade på sin omvalskampanj 2004 och i början av 2005 när han försökte reformera Social Security (utan att lyckas) så kommer dess kassa inom några årtionden att vara uttömd, och yngre arbetare kommer helt enkelt inte att kunna få tillbaka det man betalat in. Det om något är förstås precis vad pyramidspel går ut på.

Rent politiskt var ordvalet dock illa. I synnerhet efter Bernard Madoffs verkligt uppdagade pyramidspel 2008 - vilket amerikaner fortfarande minns. Att använda ett ord som i USA för närvarande främst förknippas med Bernard Madoff för att beskriva ett av USA:s mer historiskt lyckade inrikespolitiska program som försett äldre med pensioner sedan 1930-talet, är förstås ett kapitalt retoriskt misslyckande. Det fanns en tid när George W. Bush kallade sig själv för kapitalist, helt enkelt därför att han var det, men sedan blev övertalad av sin kampanjrådgiverska Karen Hughes att istället säga att han var för en fri marknad eftersom ordet kapitalist i folkmun hade en något annorlunda innebörd än dess egentliga betydelse som Bush syftade till. Något motvilligt gick Bush med på att byta ordval. Rick Perry skulle behöva en kampanjstrateg som kan göra samma sak: nämligen förklara för honom att det visserligen är bra att han säger vad han verkligen tycker, men att han bör göra det på ett litet smidigare sätt så att människor faktiskt förstår vad det är han säger.

Frågan om Social Security kommer dock att kvarstå. Mitt Romney kommer att använda sig av saken för att positionera sig mot Perry och framställa denne som någon som önskar avskaffa Social Security. Huruvida det lyckas återstår att se, men jag betvivlar att det kommer att gå. I synnerhet eftersom Perry faktiskt inte förespråkar ett avskaffande av programmet, utan enbart en reform. Om Perry vinner nomineringen så kommer president Obama med ännu större säkerhet att använda argumentet. Frågan om det går återstår också att se.

I dagens USA Today beskriver Rick Perry i en artikel sin syn på saken och skriver följande:

As I said at the Reagan Library recently, Social Security benefits for current recipients and those nearing retirement must be protected. For younger workers, we must consider reforms to make Social Security financially viable...

...I am going to be honest with the American people. Our elected leaders must have the strength to speak frankly about entitlement reform if we are to right our nation's financial course and get the USA working again.

For too long, politicians have been afraid to speak honestly about Social Security. We must have the guts to talk about its financial condition if we are to fix Social Security and make it financially viable for generations to come.


Rick Perry kommer, precis som Mitt Romney, att få gott om tid på sig att framöver förklara på vilket sätt han vill reformera Social Security. Det kommer att bli mycket intressant att höra. För det behöver onekligen göras. Däremot är Perry inte den första politiker att på allvar ta tag i ämnet, det gjorde som sagt också George W. Bush - men även då blev saken ytterst politiserad (precis som immigrationsfrågan) och reformen föll platt till marken. Om Perry kan lyckas där Bush misslyckades så vore det verkligen lyckat.

Rick Perrys ideologiska syn på Social Security omtalas i hans bok "Fed up!" som jag för närvarande läser och i sinom tid kommer att recensera.

Källa: USA Today

Se även tidigare inlägg:

Fox-analytiker om Kalifornien-debatten 20110908

GOP-debatten i Kalifornien 20110908

Kommentar till debatten: Vinnare och förlorare 20110908

Inga kommentarer: